Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12103/2019
CPV Kód:42990000-2
Ajánlatkérő:BioCo Magyarország Kft.
Teljesítés helye:3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BERGAMI PACKAGING SOLUTIONS SRL
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BioCo Magyarország Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47944444
Postai cím: Árpád Út 92.
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berta Zsanett
Telefon: +36 37388318
E-mail: krisztina.orban@vaninmc.com
Fax: +36 37388318108
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://webshop.bioco.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: 4 db új eszköz beszerzése 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000028372018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
1 db kartonozó gép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42921320-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1db új, korábban még üzembe nem helyezett, a közbeszerzési dokumentumokban előírtaknak megfelelő kartonozó gép beszerzése szállítással és installációval
- horizontális elven működő
- mind flakont, mind bliszter leveleket tudjon faltozni
- szakaszos mozgású
- élelmiszer-és gyógyszeripari termékek kartonozására alkalmas
- termék esetleges szennyeződését kivédő felépítés
- 1 fő elegendő legyen az üzemeltetéshez
- az alábbi csomagoló anyagok (faltkartonok) kezelésére legyen képes:
CSOMAGOLANDÓ: FALTKARTON MÉRET:
250/300 ml flakon 72 x 72 x 128 mm
150 ml flakon 57 x 57 x 100 mm
70x110 mm blister x 3 75 x 30 x 120 mm
70x110 mm blister x 4 75 x 45 x 120 mm
90 x 120 mm blister x 3 93 x 28 x 124 mm
250/300 ml flakon 71 x 71 x 127 mm + fül 71x 42 MÉKISZ-füles
150 ml flakon 58 x 58 x 101 mm + fül 58 x 36 MÉKISZ-füles
70x110 mm blister x 2 75 x 60 x 120 mm
70x110 mm blister x 2 75x150x30 + fül 75 X 30 mm MÉKISZ-füles
EuroKoop blisters 6X 65X93x124
Faltkarton 420 ml flakon 70x70x161
Faltkarton 150 ml flakon 70x70x90
- Teljesítmény: min.70 karton / perc
- Max 3200 mm * 1350 mm gép méret (ekkora helyre kell beférnie az üzemben)
- reprodukálható beállítások skálázott orsókkal, kézi kerékkel, digitális kijelzővel
- kezelőterminálon keresztüli irányítás
- A fenti táblázatban foglalt igényeinknek megfelelő automatikus adagolási rendszerek
- A hiányos kartonok automatikus elutasítása
- Automatikus méretátváltási beállítások
- GMP szabályzatnak megfelel. GMP megfelelősség (good manufacturing practice, helyes gyártási gyakorlat a minőségbiztosítás azon része, amely biztosítja, hogy a termékek előállítása és ellenőrzése folyamatosan a tervezett felhasználásuknak megfelelő minőségi normákkal összhangban történjen). Az AT üzeme GMP tanúsítvánnyal rendelkezik, így elengedhetetlen, hogy fejlesztés és/vagy kapacitásbővítés során megvásárolandó gépek és berendezések is megfeleljenek a vonatkozó előírásoknak:
A gyártóberendezéseket olyan módon kell elhelyezni, megtervezni és működtetni, hogy a hiba valószínűsége a lehető legkisebb legyen, valamint, hogy a szennyeződés, a keresztszennyeződés és általában a termékek minőségét károsan befolyásoló hatások elkerülhetők legyenek Se a terméket, se a gépnek azt a részét, amelyik a termékkel közvetlenül találkozik, ne érintse meg kézzel a gép kezelője. A termékek minőségének szempontjából kulcsfontosságú gyártási műveletekben használt gyártási helyszíneket és gyártóberendezéseket megfelelő minősítésnek (kvalifikáció) és validálásnak kell alávetni. A gyártóberendezéseket könnyen és alaposan lehessen tisztítani. A tisztításukat részletes előírás alapján végezzék, majd ezt követően csak tiszta és száraz helyen tárolják. A gyártóberendezések ne legyenek káros hatással a termékre. A készülékeknek a termékkel közvetlenül érintkező részei ne lépjenek a termékkel reakcióba, ne adjanak le magukból, vagy ne vegyenek föl a termékből részecskéket olyan mértékben, hogy ettől a termék minősége romlana és ezáltal veszély fenyegetné.
A berendezések alapanyagokkal, köztitermékekkel és hatóanyagokkal érintkező felületét úgy kell kiképezni, hogy a fenti anyagok minőségét ne változtassák meg, alapul véve a minőségi követelményeket
- A megajánlott terméknek rendelkeznie kell: CE, vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, melyről AT-nek nyilatkoznia kell, és az AT-ként szerződő félnek a szerződéskötés időpontjára csatolnia kell ezeket a szerződéshez, mint szerződéskötés feltétele.
- szállítás, üzembe helyezés, betanítás az alábbiak szerint:
Az AT-ként szerződő félnek az AK által kijelölt 2 főt mindösszesen 2 munkanapban teljeskörűen be kell tanítania a gép használatára és felhasználói karbantartására.
Jótállás minimális időtartama: 12 hónap, mely az átadás-átvétel napjától kerül számításra.
AK előírja, hogy a jótállási periódus alatt meghibásodás írásos bejelentését követő 3 munkanapon belül AT-nek garantálnia kell a szerviztechnikus kiszállását.
Szállítási határidő: 210 nap.
Üzembe helyezés: az ajánlati ár magában foglalja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.7-17-2017-00027

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22572 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: 1 db kartonozó gép
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BERGAMI PACKAGING SOLUTIONS SRL
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25570296
Postai cím: VIA BIGNAMI 7/A
Város: ALTEDO
NUTS-kód: ITH55
Postai irányítószám: 40051
Ország: Olaszország
E-mail: sales@bergamisrl.com
Telefon: +39 051875816
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59176738
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3021 Lőrinci, Árpád u. 92-100.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db kartonozó gép beszerzése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 59176738
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BERGAMI PACKAGING SOLUTIONS SRL
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25570296
Postai cím: VIA BIGNAMI 7/A
Város: ALTEDO
NUTS-kód: ITH55
Postai irányítószám: 40051
Ország: Olaszország
E-mail: sales@bergamisrl.com
Telefon: +39 051875816
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A SZERZŐDÉS TÁRGY SZERINTI MÓDOSÍTÁSAI
Eladó szerződésben megjelölt teljesítési határidőből 190 nap telt el, Vevő az eszköz befogadása előtt álló akadályokat, figyelemmel a nyári időszak miatti, szakhatóságok által kiállítandó állásfoglalásokra, legkésőbb 2019. szeptember 10. napjáig hárítja el, mely időszak alatt a szerződés nyugszik, így a teljesítés határideje 2019. június 20. napja helyett legkésőbb 2019. szeptember 10. napja.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződés módosításának jogalapját az alábbi indokok támasztják alá aKbt.141. §-ának (4) bekezdés c) pontban foglaltak szerint:
ca) a módosítást olyan körülmények tették szükségessé, amelyeket az ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva nem láthatott előre, mivel szintén a GINOP-1.2.7-17-2017-00027 Gyors növekedésű (gazella) vállalkozások komplex fejlesztéseinek támogatása projekt keretében megvalósuló építési beruházás kivitelezése késik, mellyel összefüggésben a leszállítandó eszköz beüzemelésére nincs mód;
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 59176738 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 59176738 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
Jelen hirdetmény a Közbeszerzési eljárás 2. részére vonatkozik: 1 db kartonozó gép beszerzése tárgyú szerződés került módosításra.
VI.2.2) folytatása: A szerződés módosításának jogalapját az alábbi indokok támasztják alá aKbt.141. §-ának (4) bekezdés c) pontban foglaltak szerint:
cb) a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét; - a Ptk 6:156. § [Átvételi késedelem] pontjára, mely szerint „(1) A jogosult késedelembe esik, ha a felajánlott teljesítést nem fogadja el. (2) A jogosult késedelme a kötelezett egyidejű késedelmét kizárja.” A felajánlott teljesítés el nem fogadása alapján a Felek különös körültekintéssel jártak el, figyelemmel arra, hogy a határozott időtartamú szerződések esetén a szerződés meghatározott időpontban történő lejáratával számolni kell, azonban a szerződéskötéskor előre nem látható, Vevő érdekkörében felmerült akadály Vevő általi elhárításáig a teljesítést Vevő nem vehette át;
cc) ellenérték növekedés nincs.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben