Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12170/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:GO-METALL Forgácsoló és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Tab közigazgatási területe, 8660 Tab, Koppány u. 3. 975/11 NUTS-kód: HU232;Tab közigazgatási területe, 8660 Tab, Koppány u. 3. 975/11 NUTS-kód: HU232;Tab közigazgatási területe, 8660 Tab, Koppány u. 3. 975/11 NUTS-kód: HU232;Tab közigazgatási területe, 8660 Tab, Koppány u. 3. 975/11 NUTS-kód: HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft.;Csepeli Szerszámgépgyár Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémmegmunkálás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: GO-METALL Forgácsoló és Szerelő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_91400053
Postai cím: Acélcső Utca 15-17
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Márta
Telefon: +36 12782266
E-mail: gometall@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.go-metall.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémmegmunkálás
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kapacitásbővítő beruházás a Go-Metall Kft. tabi telephelyén
Hivatkozási szám: EKR000025382019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szerződés tárgya: „Kapacitásbővítő beruházás keretében CNC portál megmunkáló központ beszerzése a Go-Metall Kft. tabi telephelyén”
Fő megvalósítási helyszín: 8660 Tab, Koppány u. 3. 975/11.
1. rész:
CNC portál megmunkáló központ
1 db CNC portál megmunkáló központ szállítása automata szögfejjel, min. 40 db-os szerszámtárral, min. 30 kW motorteljesítménnyel, minimum 3000x2200 mm asztalmérettel, min. 3000x2700x1000 mm mozgásterjedelemmel, min. 6000 ford/perc fordulatszámmal. A gépet az általunk kért szerszámokkal kérjük szállítani. A felszerszámozás területén csak a Kaiser vagy azzal egyenértékű szerszámokat tudjuk elfogadni, mivel csak ezek a szerszámok kompatibilisek a meglévő szerszámainkkal.
Ajánlattevő ajánlatában csak olyan ingóságokat ajánlhat meg, amely a felhívásban és a műszaki leírásban szereplő műszaki paramétereknek teljes mértékben megfelel.
Asztal mérete 3.000 x 2.200 mm - 3.600 x 2.600 mm
Mozgások X, Y, Z: X= min. 3.000, Y= min. 2.700, Z= min. 1.000 mm
Távolság az orsó közép és az oszlop között 300-500 mm
Főorsó fordulat 6.000 – 10.000 f/perc
Asztal max.teherbírása 10.000 – 15.000 kg
2. rész
A szerződés tárgya: „Kapacitásbővítő beruházás keretében CNC esztergagép beszerzése a Go-Metall Kft. tabi telephelyén”
1 db CNC eszterga, robosztus kialakítással, betonnal kiöntött öntöttvas gépággyal, alapszánra szerelt öntöttvas keresztszán-rendszerrel, csúszóvezetékes kialakítással. A szegnyereg segéd szánvezetéken automatikusan, tengelyként programozható, a főorsó dupla O-rendszerben előfeszített csapágyazással és 3 tengely interpolációval. Ajánlatkérő a gépet forgó szerszámos kialakítással kéri szállítani (C tengely).
Ajánlattevő ajánlatában csak olyan gépet ajánlhat meg, amely a felhívásban és a műszaki leírásban szereplő műszaki paramétereknek teljes mértékben megfelel.
Elforduló átmérő ágy felett 700 - 800 mm
Elforduló átmérő szán felett min. 540 mm
Keresztirányú löket X tengely 400 - 500 mm
Hosszirányú löket Z tengely 1500 - 2000 mm
Csúcstávolság 1600 - 2100 mm
3. rész
A szerződés tárgya: „Kapacitásbővítő beruházás keretében felfogóasztalok beszerzése a Go-Metall Kft. tabi telephelyén”
Felfogó asztal 1. 2 darab: Kész méret 1680 x 60 x 920 mm
Garantált méretpontosság max IT9
Anyagminőség EN-GJS-500-7
Felfogó felület kialakítása T-hornyos
Hornyok mérete 18 x 22 mm
Tájoló furatok Ø20-30 H7
Lapok párhuzama 0,02 mm
Felfogó asztal 2. 1 darab: Kész méret 1650 x 75 x 750 mm
Garantált méretpontosság max.IT9
Anyagminőség EN-GJS-500-7
Felfogó felület kialakítása T-hornyos
Hornyok mérete 18 x 22 mm
Tájoló furatok Ø20-30 H7
Lapok párhuzama 0,02 mm
Felfogó asztal 3. 1 darab: Kész méret 1200 x 75 x 750 mm
Garantált méretpontosság max. IT9
Anyagminőség EN-GJS-500-7
Felfogó felület kialakítása T-hornyos
Hornyok mérete 18 x 22 mm
Tájoló furatok Ø20-30 H7
Lapok párhuzama 0,02 mm
4. rész:
„Kapacitásbővítő beruházás keretében körasztal beszerzése a Go-Metall Kft. tabi telephelyén”
1 db NC körasztal öntöttvas, főbb jellemzők: öntöttvas főelemek, hézagtalanított csiga-csigakerék kapcsolat, munkadarab/készülékfelfogás T-hornyokkal, munkadarab/készülék pozícionálás furatból, tájolás vezető horonyból, asztalfékezés hidraulikus kialakítású, körasztal tájolása alsó tájoló horonyból, asztal pozícionálás emelt pontossággal, meghajtó motor csatlakoztatás homlokoldalon peremmel. Ajánlattevő ajánlatában csak olyan termékeket ajánlhat meg, amely a felhívásban és a műszaki leírásban szereplő műszaki paramétereknek teljes mértékben megfelelnek.
Paletta méret: min.Ø 800 mm
Központosító furatméret Ø 50H7 - Ø 60H7
Felfogó felület magassága:325 – 400 mm
T horony szélesség: 20 mm
Tájoló horony szélessége 22H7 mm
Szervo motor abszolút jeladós
Motor teljesítmény 3 - 6 kW
Karakter-korlátozás miatt az eszközök bővebb, pontosabb paraméterei a felhívásban és a műszaki leírásban kerültek feltüntetésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 138283240 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: CNC Portál megmunkáló központ beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Tab közigazgatási területe, 8660 Tab, Koppány u. 3. 975/11
NUTS-kód: HU232
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: CNC portál megmunkáló központ beszerzése
A szerződés tárgya:
„Kapacitásbővítő beruházás keretében CNC portál megmunkáló központ beszerzése a Go-Metall Kft. tabi telephelyén”
1 db CNC portál megmunkáló központ szállítása automata szögfejjel, min. 40 db-os szerszámtárral, min. 30 kW motorteljesítménnyel, minimum 3000x2200 mm asztalmérettel, min. 3000x2700x1000 mm mozgásterjedelemmel, min. 6000 ford/perc fordulatszámmal. A gépet az általunk kért szerszámokkal kérjük szállítani. A felszerszámozás területén csak a Kaiser vagy azzal egyenértékű szerszámokat tudjuk elfogadni, mivel csak ezek a szerszámok kompatibilisek a meglévő szerszámainkkal.
Ajánlattevő ajánlatában csak olyan ingóságokat ajánlhat meg, amely a felhívásban és a műszaki leírásban szereplő műszaki paramétereknek teljes mértékben megfelel.
Műszaki paraméterek:
Ssz. Követelmény
Asztal mérete 3.000 x 2.200 mm - 3.600 x 2.600 mm
Mozgások X, Y, Z X= min. 3.000, Y= min. 2.700, Z= min. 1.000 mm
Távolság az orsó közép és az oszlop között 300-500 mm
Főorsó fordulat 6.000 – 10.000 f/perc
Asztal max.teherbírása 10.000 – 15.000 kg
Főorsó végződése: SK50 DIN 69871
Az SK50 főorsó végződés megjelölésére azért kerül sor, mert Ajánlatkérő minden CNC vezérlésű gépén SK50 főorsó végződés van, így a szerszám befogadók felhasználhatóak más gépeknél is. Ez egy nemzetközi szabvány, ez a főorsó végződés kompatibilis a meglévő eszközökkel.
Hajtóműves
Behuzó csap típusa P50T-1 ( 45 ˚ )
Szerszámtár kapacítás 40 -60 db
Max. szerszám súlya 20 – 35 kg
Max. szerszám átmérő 125 - 160 mm
Max. szerszám hossz 350 - 420 mm
Főmotor max. teljesítménye 35 - 50 kW
Előtolás X, Y, Z tengelyen 12.000 – 15.000 mm/perc
Gyorsjárat X,Y, Z tengelyen X = min. 20.000, Y=min. 15.000, Z = min. 16.000 mm/perc
Alapkiépítés:
CNC vezérlés, új generációs
Párbeszédes programozás: A menüpont előírására azért került sor, mert egy opcionális tétel, mely már szinte alapkövetelmény a mai modern CNC megmunkáló gépeknél, melynek a segítségével egy párbeszédes (ábrás) környezetben tudja a gépkezelő az egyszerűbb programokat a gépnél megírni, amivel időt lehet megtakarítani.
Orsón keresztüli hűtés 16-25 bar
Oldalsó kihordású forgácsszállító, forgácskocsival
Lineáris , görgős vezetékek
Kézikerék
Olajleválasztó
Automata szögfej,
Automata szögfej fordulata 4.000 – 6.000 ford/perc
Főorsó olajhűtés
Légkondicionáló az elektromos szekrényben
Munkadarab bemérő 0,001 mm pontosággal
Automatikus szerszámhossz mérés 0,001 mm pontosággal.
A gép hossza max. 9.200 mm, szélessége max. 7.400 mm, magassága max. 5.100 mm
Megfelelő szervízháttér biztosítása, mely 24 órán belüli rendelkezésre állást és hiba elhárítását jelenti a megmunkálógépeket ismerő és képzett szakemberekkel.
Felszerszámozás (Kaiser vagy azzal egyenértékű), Kaiser nagyoló kiesztergáló szerszámok, Kaiser simító kiesztergáló szerszámok
Ajánlatkérő a KAISER szerszámokat használja kezdettől fogva a különböző megmunkálási folyamatok során, így ezen szerszámok használatával és ismeretével nagy tapasztalattal rendelkezik. Ügyfelek is ezen szerszámmal elkészített termékek minőségével elégedettek. Továbbá ezek a szerszámok kompatibilisek a meglévő szerszámainkkal, mely nagy számon van raktáron is, így költségigényes lenne más típusra átállni.
A nyertes ajánlattevő köteles 2 fő betanítását elvégezni napi 8 órában 5 munkanapon keresztül.
Karakter-korlátozás miatt bővebben a feltöltött dokumentációban olvasható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megajánlott eszköz gyorsjárata Y tengely mentén (15.000-18.000 mm/perc között) 10
2 1/1 fokos osztású szögfej jellemzői 15
3 A megajánlott eszköz mozgásterjedelme Y tengely mentén (2700-3000 mm között) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (USD) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00566
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: CNC ESZTERGAGÉP beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
További tárgyak:42620000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Tab közigazgatási területe, 8660 Tab, Koppány u. 3. 975/11
NUTS-kód: HU232
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész: CNC esztergagép beszerzése
A szerződés tárgya: „Kapacitásbővítő beruházás keretében CNC esztergagép beszerzése a Go-Metall Kft. tabi telephelyén”
CNC ESZTERGAGÉP
1 db CNC eszterga, robosztus kialakítással, betonnal kiöntött öntöttvas gépággyal, alapszánra szerelt öntöttvas keresztszán-rendszerrel, csúszóvezetékes kialakítással. A szegnyereg segéd szánvezetéken automatikusan, tengelyként programozható, a főorsó dupla O-rendszerben előfeszített csapágyazással és 3 tengely interpolációval. Ajánlatkérő a gépet forgó szerszámos kialakítással kéri szállítani (C tengely).
Ajánlattevő ajánlatában csak olyan gépet ajánlhat meg, amely a felhívásban és a műszaki leírásban szereplő műszaki paramétereknek teljes mértékben megfelel.
Műszaki paraméterek:
CNC esztergagép

Ssz. Követelmény Megajánlott gép
Gép
Elforduló átmérő ágy felett 700 - 800 mm
Elforduló átmérő szán felett min. 540 mm
Keresztirányú löket X tengely 400 - 500 mm
Hosszirányú löket Z tengely 1500 - 2000 mm
Csúcstávolság 1600 - 2100 mm
Főhajtás motor típusa
Vezérlés típusával megegyező
Teljesítmény 100% ED 30 -37 kW
Golyósorsó: DIN 69051 szabvány szerint
X' átmérő x emelkedés 40x10 mm
Z' átmérő x emelkedés 50x10 mm
’X’ tengely motor 20-30 Nm
Max. előtoló erő X tengelyen 9000 – 10.000 N
’Z’ tengely motor 20 - 30 Nm
Max. előtoló erő Z tengelyen 12.000 – 15.000 N
’C’ tengely motor 6-10 Nm
Gyorsmeneti sebességek X/Z tengely 12-18/15-30 m/min
Főorsó:
Főorsó végződés DIN 55026 szerint A2-11
Fordulatszám tartomány 30-2.500 rpm
Fordulatszám tartományok száma 2-4 db
Előtét hajtómű típusa: hajtott szerszámmal
I. tartomány 30-600 1/min
II.tartomány 120-2500 1/min
Csapágykenés zsír (élettartam kenés)
Főorsó furat átmérő: min. 140 mm
Max. munkadarab súly - csúcs nélkül 300-500 kg
Max. munkadarab súly – csúcsok közé fogva 800-1200 kg
Főorsóról levehető nyomaték 1500- 2500 Nm
Szerszám megfogás:
Szerszámhelyek száma min. 4 db
Szerszámtartó csatlakozás DIN 69880 VDI 50
Forgószerszám max. fordulatszám 4000-6000 rpm
Forgószerszám motor 6-10 Nm
Átvihető max. nyomaték 60-100 Nm
Munkadarab megfogás:
Munkahenger típusa áteresztős munkahenger
Szegnyereg:
Hüvely belső kúpja MK 5 állócsúccsal
Hüvelyműködtetés hidraulikus
Szegnyereg mozgatás hidromotorral, automatikus
Hűtőrendszer:
Hűtővíz nyomása
1-es hűtővíz pumpa 2-5 bar
szállítási mennyiség 50-80 l/min
2-es hűtővíz pumpa 5-10 bar
Szállítási mennyiség 40-60 l/min
Tartály térfogat 300-400 l
Alapterület:
Max. telepítési helyigény 4600 x 7500 mm
Festés igény szerint
Alapkivitel:
CNC vezérlés, új generációs
Vezérlés típusával megegyező elektkronikus kézikerék
Vezérlés típusával megegyező AC mellékhajtás és motorok
Betonnal kiöntött öntöttvas ágy
60°-ban döntött keresztszán
Teljes keresztmetszetében edzett, köszörült, szerelt szánvezetékek
Öntöttvas orsóház, erősített főorsóval, nagy áteresztéssel, előfeszítéssel szerelve
Precíziós főorsó csapágyazás, csapágy előfeszítéssel szerelve
Hézagtalanított golyósorsó-golyósanya mozgatás
MC kivitel - C TENGELY + HAJTOTT SZERSZÁM (CSIGA-CSIGAKERÉK i=1:100)
BB kialakítás
X tengely mérőléc 0,005 mm pontosággal
Menetvágó forgóadó
Merev menetvágás a hajtott szerszámokkal
Motorba épített forgóadós mérőrendszer minden tengely mentén
Hidraulikus szegnyereghüvely mozgatás, tokmány mozgatás lábkapcsolóval
Programozható szegnyereg pozicionálás, mozgatás hidromotorral
Kétfokozatú előtéthajtómű
Komplett forgácskihordó berendezés
Komplett munkatér burkolat
Komplett hűtővízszállító berendezés
Burkolatba épített elektromos szekrény
Üzembe helyezés
Pótalkatrész biztosítás az üzembehelyezéstől számított 10 évig.
Karakter-korlátozás miatt bővebben a feltöltött dokumentációban olvasható.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megajánlott eszköz esetében a főorsó furat átmérő (140-165 mm között) 10
2 A megajánlott eszköz esetében az elforduló átmérő keresztszán felett (540-560 mm között) 10
3 Szerszámhelyek száma (4-12 darab) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00566
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Felfogó asztalok beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Tab közigazgatási területe, 8660 Tab, Koppány u. 3. 975/11
NUTS-kód: HU232
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. rész: Felfogó asztalok beszerzése
A szerződés tárgya: „Kapacitásbővítő beruházás keretében felfogóasztalok beszerzése a Go-Metall Kft. tabi telephelyén”
Felfogó asztalok műszaki paraméterei:
Ssz. Követelmény
Felfogó asztal 1. 2 darab
Kész méret 1680 x 60 x 920 mm
Garantált méretpontosság, max. IT9
Anyagminőség EN-GJS-500-7
Felfogó felület kialakítása T-hornyos
Hornyok mérete 18 x 22 mm
Tájoló furatok Ø20-30 H7
Lapok párhuzama 0,02 mm
Csapok távolsága +/- 0,01 mm
Mérettűrés a hornyok és furatok esetén H7
A lefogó csavarok helyén M20/30 menetek szükségesek.
A felfogó asztal tervezésében a gyártónak is közre kell működnie. A tervezést csak a megmunkálandó 6-7 típusú hajtókar méreteinek pontos ismeretében lehet elvégezni. A Megrendelő által a rajz jóváhagyása feltétlenül szükséges.
min. 2 darab hajtókar felszerelését kell biztosítani ezen az asztalon, mivel a furatok készre munkálása történik rajta.

Felfogó asztal 2. 1 darab
Kész méret 1650 x 75 x 750 mm
Garantált méretpontosság max. IT9
Anyagminőség EN-GJS-500-7
Felfogó felület kialakítása T-hornyos
Hornyok mérete 18 x 22 mm
Tájoló furatok Ø20-30 H7
Lapok párhuzama 0,02 mm
Csapok távolsága +/- 0,01 mm
Mérettűrés a hornyok és furatok esetén H7
A lefogó csavarok helyén M20/30 menetek szükségesek.
A felfogó asztal tervezésében a gyártónak is közre kell működnie. A tervezést csak a megmunkálandó 6-7 típusú hajtókar méreteinek pontos ismeretében lehet elvégezni. A Megrendelő által a rajz jóváhagyása feltétlenül szükséges.
A hajtókarok furatainak tájolását biztosítani szükséges.
A hajtókarok felfogását M20 menetekkel kell biztosítani.
2 pár hajtókar felszerelését kell biztosítani ezen az asztalon, mivel az osztósík valamint az összeszerelő csapok, furatok, menetek készre munkálása történik rajta.

Felfogó asztal 3. 1 darab
Kész méret 1200 x 75 x 750 mm
Garantált méretpontosság max. IT9
Anyagminőség EN-GJS-500-7
Felfogó felület kialakítása T-hornyos
Hornyok mérete 18 x 22 mm
Tájoló furatok Ø20-30 H7
Lapok párhuzama 0,02 mm
Csapok távolsága +/- 0,01 mm
Mérettűrés a hornyok és furatok esetén H7
A lefogó csavarok helyén M20/30 menetek szükségesek.
A felfogó asztal tervezésében a gyártónak is közre kell működnie. A tervezést csak a megmunkálandó 6-7 típusú hajtókar méreteinek pontos ismeretében lehet elvégezni. A Megrendelő által a rajz jóváhagyása feltétlenül szükséges.
A hajtókarok furatainak tájolását biztosítani szükséges.
A hajtókarok felfogását M20 menetekkel kell biztosítani.
1 pár hajtókar felszerelését kell biztosítani ezen az asztalon, mivel az osztósík valamint az összeszerelő csapok, furatok, menetek készre munkálása történik rajta.
A nyertes ajánlattevő köteles 2 fő betanítását elvégezni napi 8 órában 5 munkanapon keresztül. Ajánlattevő köteles műszaki ajánlatot benyújtani, melyben az ajánlati ár és az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek történő megfelelőség megállapíthatósága érdekében szükséges részletezettséggel köteles bemutatni az általa szállítani kívánt eszközöket.
A műszaki ajánlatban a pontos típus megjelölése mellett az ajánlattevő köteles szerepeltetni a származási helyet, illetve minden olyan műszaki jellemzőt, melynek alapján az ajánlat fentiekben megfogalmazott feltételeknek való megfelelősége megállapítható.
A dokumentációnak tartalmazni kell a műszaki ábrázolás szabályainak megfelelően elkészített összeállítási, alkatrész és szerelési rajzokat, amelyek alapján a felfogó asztalok legyárthatók és a felfogandó hajtókarok megmunkálhatók lesznek. A műszaki rajzokat elektronikus formában kérjük benyújtani, a dokumentum tartalmazzon –PDF- formátumot is.
A dokumentációnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely a szükséges a felfogó asztalok tervezéséhez, gyártásához, a rendeltetésszerű üzemeltetéséhez és a hajtókarok felszereléséhez.
Karakter-korlát miatt bővebben a dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Garantált méretpontosság (IT6-IT9 között) 15
2 A megajánlott 1-es számú felfogóasztalra (1680 x 60 x 920 mm) felfogható hajtókarok mennyisége (2-4 darab között) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00566
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Körasztal beszerzése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42600000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Tab közigazgatási területe, 8660 Tab, Koppány u. 3. 975/11
NUTS-kód: HU232
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
4. rész: Körasztal beszerzése
„Kapacitásbővítő beruházás keretében körasztal beszerzése a Go-Metall Kft. tabi telephelyén”
Körasztal műszaki paraméterek:
1 db NC körasztal öntöttvas, főbb jellemzők: öntöttvas főelemek, hézagtalanított csiga-csigakerék kapcsolat, munkadarab/készülékfelfogás T-hornyokkal, munkadarab/készülék pozícionálás furatból, tájolás vezető horonyból, asztalfékezés hidraulikus kialakítású, körasztal tájolása alsó tájoló horonyból, asztal pozícionálás emelt pontossággal, meghajtó motor csatlakoztatás homlokoldalon peremmel.
Ajánlattevő ajánlatában csak olyan termékeket ajánlhat meg, amely a felhívásban és a műszaki leírásban szereplő műszaki paramétereknek teljes mértékben megfelelnek.
NC körasztal

Ssz. Követelmény
Gép
Típusmegnevezés: NC körasztal
Paletta méret: min. Ø 800 mm
Központosító furatméret Ø 50H7 - Ø 60H7
Felfogó felület magassága 325 – 400 mm
T horony szélesség 20 mm
Tájoló horony szélessége 22H7 mm
Szervo motor: abszolút jeladós
Motor teljesítmény 3 - 6 kW
Csiga csigakerék áttétel 1:180 i, 1: 220 i
Maximális elfordulás 8-12 f/min
Minimális elmozdulás 0,001 ° vagy pontosabb
Pozícionálási pontosság +/- 10 arc-sec
Ismétlési pontosság: max. 5 arc-sec
Vezérlés A körasztal motor, motor jeladó és szögadó csatlakoztatása 3 darab megmunkáló géphez a gépek munkaterében kiépítetendő csatlakozókon keresztül történik.
Beépített szögadó elektronikus csatlakoztatással
Rögzítési nyomaték 3000 - 4000 Nm
Hidraulikus nyomás 50 - 60 bar
Asztal rögzítés hidromechanikus
Rögzítő nyomaték (fék) 4000-5000 Nm
Maximális forgácsolási erő (érintő) 2000 - 4000 N
Maximális asztalterhelhetőség 3000 - 4000 kg
Egységsúly (paletta nélkül) 850 – 1200 kg
Konstrukció:
Öntöttvas asztal
Főbb szerkezeti egységek öntöttvasból
Összes főbb szerkezeti egység termikusan fesztelenített
hézagtalanított csiga csigakerék áttétel
Körasztal rögzítés hidromechanikus
Munkadarab felfogás T-hornyos
Készülék tájolása 22H7 horonnyal
Főbb szerkezeti egységek:
Öntöttvas ház
Központi hidraulikus dugattyú
Körasztal rögzítő felület
Hajtómű motor felfogó felülettel
Munkadarab felfogó felület
NC körasztal rögzítés hidromechanikus
NC körasztal meghajtás (AC motor)
Beépített szögadó
Új gép, mely rendelkezik CE megjelöléssel, és a 16/2008. (VIII. 30.) NFGM rendelet szerinti gyártói megfelelőségi nyilatkozattal
Üzembe helyezés: 3 hét
Megfelelő szervízháttér szervízháttér biztosítása, mely 24 órán belüli rendelkezésre állást és hiba elhárítását jelenti a megmunkálógépeket ismerő és képzett szakemberekkel.
A nyertes ajánlattevő köteles 2 fő betanítását elvégezni napi 8 órában 5 munkanapon keresztül.
Ajánlattevő köteles műszaki ajánlatot benyújtani, melyben az ajánlati ár és az ajánlati dokumentációban meghatározott feltételeknek történő megfelelőség megállapíthatósága érdekében szükséges részletezettséggel köteles bemutatni az általa szállítani kívánt eszközöket.
A műszaki ajánlatban a pontos típus megjelölése mellett az ajánlattevő köteles szerepeltetni a származási helyet, illetve minden olyan műszaki jellemzőt, melynek alapján az ajánlat fentiekben megfogalmazott feltételeknek való megfelelősége megállapítható. . Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy kizárólag új, nem használt gépre tehető ajánlat, illetve a beépítésre kerülő alkatrészek is csak újak lehetnek.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A megajánlott eszköz ismétlési pontossága (2-5 arc-sec között) 15
2 A megajánlott körasztal mérete: (átmérő 800-1000 mm között) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó ajánlati ár összesen (Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00566
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1, rész száma: 1. rész Rész száma: Elnevezés: CNC Portál megmunkáló központ beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50655005
Postai cím: Leshegy Utca 14
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
E-mail: kereskedelem@eszterga.hu
Telefon: +36 24525080
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 24525088
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12220690213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 123673616
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132383240
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Controlsystem SK s.r.o.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87681716
Postai cím: Karpatska U 1.
Város: Kosice
NUTS-kód: SK0
Postai irányítószám: 04001
Ország: Szlovákia
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): SK2023554445

Hivatalos név: M+E Szerszámgép Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50655005
Postai cím: Leshegy Utca 14
Város: Szigetszentmiklós
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2310
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12220690213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1, rész száma: 2. rész Rész száma: Elnevezés: CNC ESZTERGAGÉP beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Acsádi és Szűcs Szerszámgépjavító Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_24109426
Postai cím: II. Rákóczi Ferenc Út 195-197.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1214
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12540510243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1, rész száma: 3. rész Rész száma: Elnevezés: Felfogó asztalok beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Csepeli Szerszámgépgyár Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37622220
Postai cím: Építőüzem Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
E-mail: info@csepel.eu
Telefon: +36 12785800
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14257605
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13363895243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5720000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 5900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csepeli Szerszámgépgyár Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37622220
Postai cím: Építőüzem Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13363895243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1, rész száma: 4. rész Rész száma: Elnevezés: Körasztal beszerzése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Az eljárás eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján tekintettel arra, hogy a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Csepeli Szerszámgépgyár Mérnöki és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37622220
Postai cím: Építőüzem Utca 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1211
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13363895243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges