Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:12183/2019
CPV Kód:55524000-9
Ajánlatkérő:Budaörs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU120
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás x
Tájékoztató az eljárás eredményéről  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15796772
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000834452019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000834452019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Iskolai és óvodai étkeztetés
Hivatkozási szám: EKR000834452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55524000-9
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Gyermekek és intézményi dolgozók étkeztetése vállalkozási szerződés keretében az alábbi budaörsi intézményekben.
Herman Ottó Általános Iskola (Ifjúság u. 6.)
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola (Hársfa u. 29.)
Budaörsi Kincskereső Óvoda (Szabadság út 64.)
Budaörsi Mákszem Óvoda (Patkó u. 2.)
Budaörsi Csillagfürt Óvoda (Ifjúság u. 8.)
Kamaraerdei Óvoda (Beregszászi u. 2.)
Holdfény Utcai Óvoda (Holdfény u. 31.)
Farkasréti Pagony Óvoda (Farkasréti út 52.)
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda (Lévai u. 36.)
Budaörsi Vackor Óvoda (Szabadság út 136.)
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium (Szabadság út 162.)
Étkezésfajták gyermekek részére:
Óvodákban, általános iskolákban: tízórai, ebéd, uzsonna
Illyés Gyula Gimnázium felső tagozat: tízórai, ebéd, uzsonna
Illyés Gyula Gimnázium gimnáziumi tagozat: ebéd
Dolgozóknak valamennyi intézményben: ebéd
Kalkulált étkezési napok száma:
Általános iskolákban és gimnáziumban 181
Óvodákban 250

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Iskolai és óvodai étkeztetés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55524000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Budaörs
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Gyermekek és intézményi dolgozók étkeztetése az alábbi budaörsi intézményekben, beleértve a diétás étkeztetést is.
Herman Ottó Általános Iskola
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Budaörsi Mákszem Óvoda
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Kamaraerdei Óvoda
Holdfény Utcai Óvoda
Farkasréti Pagony Óvoda
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Budaörsi Vackor Óvoda
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium
Étkezésfajták gyermekek részére:
Óvodákban, általános iskolákban: tízórai, ebéd, uzsonna
Illyés Gyula Gimnázium felső tagozat: tízórai, ebéd, uzsonna
Illyés Gyula Gimnázium gimnáziumi tagozat: ebéd
Dolgozóknak valamennyi intézményben: ebéd
Kalkulált étkezési napok száma:
Általános iskolákban és gimnáziumban 181
Óvodákban 250
Iskolai étkezés összesen
Tízórai, uzsonna 1.590 adag/étkezési nap
Ebéd 2.365 adag/étkezési nap
Óvodai étkezés összesen
Tízórai, ebéd, uzsonna 985 adag/étkezési nap
Irányadó adagszámok a beszerzés megkezdésekor:
Herman Ottó Általános Iskola
Alsó tagozat
Tízórai 393
Ebéd 393
Uzsonna 393
Felső tagozat
Tízórai 365
Ebéd 365
Uzsonna 365
Dolgozói ebéd 80
Budaörsi 1. Számú Általános Iskola
Alsó tagozat
Tízórai 383
Ebéd 383
Uzsonna 383
Felső tagozat
Tízórai 439
Ebéd 439
Uzsonna 439
Dolgozói ebéd 70
Budaörsi Kincskereső Óvoda
Gyermek
Tízórai 130
Ebéd 130
Uzsonna 130
Felnőtt
Tízórai 10
Ebéd 10
Uzsonna 10
Budaörsi Mákszem Óvoda
Tízórai 120
Ebéd 120
Uzsonna 120
Budaörsi Csillagfürt Óvoda
Gyermek
Tízórai 150
Ebéd 150
Uzsonna 150
Dolgozó
Tízórai 2
Ebéd 2
Uzsonna 2
Kamaraerdei Óvoda
Gyermek
Tízórai 80
Ebéd 80
Uzsonna 80
Dolgozó
Tízórai 15
Ebéd 15
Uzsonna 15
Holdfény Utcai Óvoda
Gyermek
Tízórai 100
Ebéd 100
Uzsonna 100
Dolgozó
Tízórai 8
Ebéd 8
Uzsonna 8
Farkasréti Pagony Óvoda
Tízórai 125
Ebéd 125
Uzsonna 125
Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda
Gyermek
Tízórai 100
Ebéd 100
Uzsonna 100
Dolgozó
Tízórai 18
Ebéd 18
Uzsonna 18
Budaörsi Vackor Óvoda
Gyermek
Tízórai 120
Ebéd 120
Uzsonna 120
Dolgozó
Tízórai 7
Ebéd 7
Uzsonna 7
Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium és Szakgimnázium
Felső tagozat
Tízórai 10
Ebéd 76
Uzsonna 10
Gimnáziumi tagozat
Ebéd 481
Dolgozói ebéd 78
Irányadó diétás ebéd adagszám 80 db/nap.
Feladat ellátása érdekében, a nyertes ajánlattevőként szerződő féllel szemben megfogalmazott elvárások
A főzés a Herman Ottó Általános Iskola, az 1. sz. Általános Iskola valamint az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola főzőkonyhájában történhet. Ezeket a vállalkozónak bérbe kell vennie.
A többi intézménybe ezen főzőkonyhák valamelyikéből kell szállítani az ételeket, beleértve a diétás étkeztetést is.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az átvett technikai eszközök és berendezések rendeltetésszerű és biztonságos használatát folyamatosan biztosítani valamint javításának és karbantartásának költségeit viselni. Ugyancsak köteles a mindenkor hatályos jogszabályi, hatósági (Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv) által meghatározott szakmai minimumfeltételeknek történő megfelelést biztosítani, így különösen, de nem kizárólagosan az elhasználódott, kiselejtezett eszközöket kicserélni, újakat beszerezni.
A bérlemények rendeltetésszerű használatához és a szerződésszerű teljesítéshez szükséges üzemeltetése, karbantartása, a főzőkonyhák és tálalókonyhák éves tisztasági meszelése.
Az étkeztetéshez kapcsolódó nyersanyagok beszerzése, ételek elkészítése, csomagolása és kiszállítása, kiadagolása, ételhulladék összegyűjtése és szakszerű elszállítása, a használt helyiségek takarítása;
Óvodai étkeztetés estén kettő menüből, ill. iskolai étkeztetés esetén 3 menüből való választás lehetőségét kell biztosítani.
Nyertes ajánlattevő köteles évente, bérleményenként független, akkreditált mikrobiológiai laborvizsgálatokkal igazolni az élelmiszerrel kapcsolatos tevékenység során használt berendezés, felszerelés, gép, munkaeszköz, élelmiszerrel közvetlenül érintkező munkafelület és csomagolóanyag, valamint a személyi tisztaság megfelelőségét.
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 120 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő nem alkalmazza a 75. § (2) bekezdés e) pontját.
Nyertes ajánlattevő köteles évente, főzőkonyhánként független, akkreditált mikrobiológiai laborvizsgálatokkal igazolni az előállított élelmiszerek élelmiszer-biztonsági kritériumainak való megfelelőségét.
A bérleti díj magában foglalja a bérbe adott ingatlanok és azok konyhai eszközeinek, használatának ellenértékét.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik. Igazolás 321/2015 Korm. rendelet 17. § (1)-(2) bekezdés.
M.1 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a felhívás feladását megelőző 36 hónapban összesen nem rendelkezik legalább egy db, legalább 24 hónapon át folyamatosan teljesített gyermek közétkeztetési szolgáltatási referenciával, ahol az ebéd szolgáltatás elérte a tanítási és/vagy nevelési napokon a napi 900 adagot.
M.2 Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik legalább
- 1 fő felsőfokú dietetikus képesítéssel, és legalább 3 éves gyermekétkeztetési szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel
- 2 fő diétás szakács szakmai képesítéssel, és legalább 3 éves diétás gyermekétkeztetési tapasztalattal rendelkező szakemberrel
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Szakirányú végzettség (vendéglátás)
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az étkeztetési szolgáltatás vállalkozói díjának kiszámítása alapjául szolgáló nyertes ajánlat szerinti díjtételek a szerződésszerű teljesítés érdekében felmerülő költséget és munkadíjat tartalmazzák. Ezen felül a nyertes ajánlattevő semmilyen jogcímen sem jogosult egyéb ellenszolgáltatásra.
Fizetési feltételek:
Vállalkozó havonta nyújthat be számlát.
Irányadó a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Vállalkozó kötbérfizetéssel tartozik, ha
a) késedelmesen teljesít
b) hibásan teljesít
c) a teljesítés lehetetlenné válik (meghiúsul)
Részletes feltételek a szerződéstervezet szerint.
Teljesítési biztosíték 5.000.000 Ft.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
Értékelési szempontok:
1. Kért ellenszolgáltatás (ajánlati ár) Súlyszáma 45
2. Mintaétrend táplálkozás-egészségügyi szempontú minősítése Súlyszáma 55
Adható pontszám 1-10
A második részszempont esetében az egyes ajánlatokra megállapított minőségi pontszámok kerülnek összehasonlításra.
A minőségi pontszámok megállapítása a közbeszerzési dokumentumban (útmutató) részletezett szakmai szempontok szerint történik.
Értékelési módszer mindkét részszempont esetén lineáris arányosítás.
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 2019/07/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A részvételi jelentkezéseket, majd az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton van lehetőség benyújtani az EKR rendszeren.
Ajánlatkérő az összes részvételre jelentkező részére a Kbt. 71. § szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
A Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, Ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
Részvételre jelentkezőknek a jogszabályokban, a felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott követelményeknek megfelelően kell részvételi jelentkezését elkészítenie és benyújtania.
Ajánlatkérő a különböző intézményekben azonos szolgáltatási színvonalat kíván biztosítani, ezért kizárja a részekre történő ajánlattételt.
Több változatú ajánlat nem nyújtható be.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az eljárásban a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg az alkalmasság feltételeit.
Az igazolás módjára vonatkozó részletes előírásokat a kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentum (Útmutató) tartalmazza.
Ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján értékeli.
Közös részvételre jelentkezőknek a részvételi jelentkezéshez csatolniuk kell a közös részvételi jelentkezésre és közös teljesítésre vonatkozó megállapodást, valamint a Kbt. 35. § (2) és (2a) bekezdése szerinti okiratot.
Ajánlatkérő a szerződés teljesítésére nem teszi lehetővé a közös részvételre jelentkezők számára gazdálkodó szervezet létrehozását.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a részvételre jelentkező a részvételi jelentkezéshez köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet.
A tárgyalás szabályai: Lehetőség szerint a tárgyalás egy fordulós, de adott esetben több forduló is tartható. Ajánlatkérő együttesen tárgyal az ajánlattevőkkel. Amennyiben az ajánlat üzleti titkot tartalmaz, akkor az erre vonatkozó tárgyalást az ajánlatkérő külön bonyolítja le.
A tárgyalás lezárásaként az ajánlatkérő az EKR-ben hívja fel az ajánlattevőket a végső ajánlat benyújtására.
Kizárólag abban az esetben van lehetőség az ajánlati ár növelésére, ha a tárgyalás eredményeként az ajánlatkérő a műszaki-szakmai feltételek tekintetében változtatást hajt végre és a végleges ajánlatot ezen tartalomra kéri benyújtani.
A nyertes ajánlattevőként szerződő gazdasági szereplőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell a bérelendő főzőkonyhákon kívül olyan tartalék főzőkonyhával, amelynek a kapacitása eléri a napi 1000 adagot és a közúton mért távolsága valamelyik jelen felhívásban megadott főzőkonyhától 5 km-nél kisebb.
A nyertes ajánlattevőként szerződő gazdasági szereplőnek a szerződés teljes időtartama alatt rendelkeznie kell minimum 200 mFt/éves, ill. minimum 100 mFt/káreseményre szóló általános felelősség biztosítással.
A Nyertes ajánlattevőnek számítógépes nyilvántartást kell vezetnie az ebédszolgáltatást igénybe vevőkről (név, adagszám, befizetett összeg, lemondott ebédek, szakorvos által igazolt diétás étkezés). Az iskolákban az ebédszolgáltatást igénybe vevők részére elektronikus ebédjegyet kell biztosítani.
A főzőkonyháról a diétás ebédeket mikrózható, zárt, egyszerhasználatos technológiával csomagolt, címkézett, egy adagos kiszerelésben kell az Intézményekbe kiszállítani.
A nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles hozzájárulni és tűrni, hogy Ajánlatkérő, vagy az általa megbízott személy/szervezet bármikor ellenőrizze; különösen, de nem kizárólagosan az ételek jogszabályban előírt mennyiségét és minőségét illetően.
Az eljárásban közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Toperczer Ferenc, lajstromszáma 00180.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148-149. § szerint, különös tekintettel a Kbt. 148. § (3)-(7) bekezdéseiben
foglaltakra.
A VI.3) pont folytatása:
A beszerzés opcionális tartalma:
Az iskolai étkeztetés keretében nyújtott ebédszolgáltatás számlázott árával megegyező áron kell étkezést biztosítania a tanulóknak, a munkavállalóknak és a meghívott vendégeknek az iskolai rendezvények alkalmával, évente legfeljebb négy alkalommal, előzetes egyeztetés alapján. A mennyiség alkalmanként az adott Intézmény által rendelt ebéd napi tanulói és munkavállalói adagszáma +20 %-a.
Ajánlatkérő az ajánlattételi szakaszban az ajánlattételt nettó 5.000.000,-Ft ajánlati biztosíték nyújtásához köti, amelyet ajánlattevőnek az ajánlattételi határidő lejártáig (bizonyítható módon) ajánlatkérő rendelkezésére kell bocsátania. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. §-ban meghatározottak szerint, átutalás esetén Budaörs Város Önkormányzata OTP Bank 11784009-15390053-06530000 sz. számlájára.
A részvételi jelentkezés csak magyar nyelven nyújtható be.
Kizáró okok hiányának igazolása:
A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a részvételre jelentkezőnek a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban - 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia.
Az ajánlatkérő a Kormány rendeletében részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Az alkalmassági feltételeknek való megfelelés igazolása:
M.1 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja és (3a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás megküldését megelőző 36 hónapon belüli időszakban végzett gyermekétkeztetési szolgáltatások ismertetése a 23. § szerint.
M.2 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevont szakemberek (szervezetek) megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése.
Csatolandó a szakember (szervezet) által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata, valamint a szakember (szervezet) által aláírt szakmai önéletrajz olyan formában és tartalommal (év/hónap bontásban, a konkrét végzett tevékenység megjelölésével), hogy abból az előírt alkalmassági követelmény megléte egyértelműen megállapítható legyen.
Csatolandó a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolata.
A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban a gazdasági szereplő csupán arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat nem köteles megadni. A gazdasági szereplő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles benyújtani.
Az ajánlattételi felhívás megküldésének tervezett időpontja: 2019. július 25.
A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja, módja: 2019. július 19. 11 óra. Az elektronikus bontás helye: https://ekr.gov.hu.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait a Kbt. 68. § (1), (1b) és (1c) bekezdései valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. §-a tartalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt. 87. § (6) bekezdés szerint fenntartja annak lehetőségét, hogy az első ajánlatok beérkezését követően dönthet úgy, hogy nem tart tárgyalást, hanem a benyújtott ajánlatok bírálatával és értékelésével befejezi az eljárást.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)