Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12192/2019
CPV Kód:45241100-9
Ajánlatkérő:Zamárdi Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Zamárdi 3500/5 hsrz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BÉTA-Q Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zamárdi Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_11240347
Postai cím: Szabadság Tér 4.
Város: Zamárdi
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csákovics Gyula
Telefon: +36 84348400
E-mail: zamardipmh@t-online.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zamardi.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Fövenystrand kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000443612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45241100-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Fövenystrand kialakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45241100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Zamárdi 3500/5 hsrz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő partvédőmű kb. 37 m-es elbontásával megvalósuló létesítmény. Kialakítása szerint lapos rézsűvel (1:37) határolt, természetes vízkitöréséhez közelítő terület. Befoglaló mérete 30*40 m, legyezőszerűen kinyíló. Helyszínrajzilag változatos, az uralkodó szélirányhoz igazodó alakú. Határait előkezelt kemény-fa cölöpökből kialakított, változó cölöphosszúságú, zártsorú, íves alaprajzú, kihorgonyzott függőleges fal határolja majd. A hullámzás elhaboló hatásának kivédésére hullámtörő sziget készül a bejárati részben.
Ezen tartózkodni nem lehet, csupán az üzemeltető végezhet ellenőrzési, fenntartási munkát. A felcsapódó hullámzás kivédésére növényzettel kerül beültetésre. A cölöpsor felső síkja min. 105,60 mBf szintre kerül, kivéve a bejáró 20 m-es részt, ott 105,50 mBf.
A plage, a természeteshez közelítő jellegét a különböző természetes anyagokkal való feltöltése által nyeri majd el. A jelenlegi szárazulat talaját le kell termelni a végleges rézsűsík alá min. 60 cm-rel. Erre 30 cm vastagságban kavicsfeltöltést kell készíteni.
A letermelés alsó síkján ellenesésű lépcsőket - a lehetőségekhez mérten - kell bemarni azért, hogy a feltöltés ezen lépcsökre rá tudjon támaszkodni. Ezen rétegre kell felhordani min. 40 cm vastagságban a balatoni homokot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11816 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Fövenystrand kialakítása
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/18 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÉTA-Q Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46392790
Postai cím: Dózsa György Utca 5
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
E-mail: info@beta-q.hu
Telefon: +36 309392077
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 25514401
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 64164530
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45241100-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45241100-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: Zamárdi 3500/5 hsrz.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A meglévő partvédőmű kb. 37 m-es elbontásával megvalósuló létesítmény. Kialakítása szerint lapos rézsűvel (1:37) határolt, természetes vízkitöréséhez közelítő terület. Befoglaló mérete 30*40 m, legyezőszerűen kinyíló. Helyszínrajzilag változatos, az uralkodó szélirányhoz igazodó alakú. Határait előkezelt kemény-fa cölöpökből kialakított, változó cölöphosszúságú, zártsorú, íves alaprajzú, kihorgonyzott függőleges fal határolja majd. A hullámzás elhaboló hatásának kivédésére hullámtörő sziget készül a bejárati részben.
Ezen tartózkodni nem lehet, csupán az üzemeltető végezhet ellenőrzési, fenntartási munkát. A felcsapódó hullámzás kivédésére növényzettel kerül beültetésre. A cölöpsor felső síkja min. 105,60 mBf szintre kerül, kivéve a bejáró 20 m-es részt, ott 105,50 mBf.
A plage, a természeteshez közelítő jellegét a különböző természetes anyagokkal való feltöltése által nyeri majd el. A jelenlegi szárazulat talaját le kell termelni a végleges rézsűsík alá min. 60 cm-rel. Erre 30 cm vastagságban kavicsfeltöltést kell készíteni.
A letermelés alsó síkján ellenesésű lépcsőket - a lehetőségekhez mérten - kell bemarni azért, hogy a feltöltés ezen lépcsökre rá tudjon támaszkodni. Ezen rétegre kell felhordani min. 40 cm vastagságban a balatoni homokot.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/06/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/20 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 67054530
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BÉTA-Q Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46392790
Postai cím: Dózsa György Utca 5
Város: Adony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2457
Ország: Magyarország
E-mail: info@beta-q.hu
Telefon: +36 309392077
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 25514401
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A teljesítés alatt készült el a szerződés tárgyát képező műszaki tartalommal szerves egységet képező alapozási tevékenység műszaki dokumentációja, amelyre Vállalkozó ajánlatot tett. Felek erre tekintettel megállapítják, hogy olyan kivitelezési munka kerül jelen szerződés módosítással megrendelésre, amely nem szerepelt az eredeti műszaki leírásban. Felek megállapodnak tehát abban, hogy a jelen szerződés mellékletét képező költségvetés és összesítés szerint összesen nettó 2.890.000,- Ft. értékben rendel meg az eredeti műszaki kiírásban nem szereplő munkákat a Megrendelő a Vállalkozótól. A szerződésben foglalt munka szerződéses ára összesen 67.054.530,- Ft. + Áfa összegre módosul.
A A kiviteli munkák teljesítésének véghatárideje: 2019.07.20. napjára módosul.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Szerződő felek rögzítik, hogy a teljesítés alatt készült el a szerződés tárgyát képező műszaki tartalommal szerves egységet képező alapozási tevékenység műszaki dokumentációja, amelyre Vállalkozó ajánlatot tett. Felek erre tekintettel megállapítják, hogy olyan kivitelezési munka kerül jelen szerződés módosítással megrendelésre, amely nem szerepelt az eredeti műszaki leírásban. A szerződés-módosítás alapján kiegészül a szerződés műszaki tartalma. Vállalkozó felmérte és ütemezte a módosított műszaki tartalomra tekintettel a kivitelezés időtartamát és megállapította, hogy az eredeti ütemezés szerinti szerződéses határidőre a komplett műszaki tartalom nem kivitelezhető, olyan új munkanemek és feladatok épülnek egymásra, amely akadályozza az eredeti teljesítési határidő teljesítését. Emellett a helyszín érinti a SOUND fesztivál felvonulási területét, amely okán már a fesztivál előkészületekor, azt megelőzően többször is korlátozott az építési terület megközelítése.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 64164530 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 67054530 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben