Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12198/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kisköre Városi Önkormányzat
Teljesítés helye:3384 Kisköre, Strand sétány (hrsz.: 0674/4)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Manzard Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kisköre Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65603231
Postai cím: Széchenyi István Út 24.
Város: Kisköre
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3384
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bakos László
Telefon: +36 308488454
E-mail: archibakos@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: MTÜ projektmegvalósítás
Hivatkozási szám: EKR000633132019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
MTÜ/ÁLT/690-2/2019 iktatószámú támogatási szerződés alapján A kiskörei szabadvizű strand fejlesztése
A szabadvízi strandfejlesztés alapkoncepciója, hogy egy olyan családbarát strand jöjjön létre, amely a
teljes mértékben képes kiszolgálni a kulturált és igényes szórakozás lehetőségeit. Az aktív- és passzív
rekreációs szolgáltatások megteremtése és telepítése nemcsak a strandot használók számára lesz
pozitív hatással, hanem a település turisztikai vonzerejét is képes erősíteni, így jótékony gazdasági
igényét a település és annak lakói is élvezni fogják.
A fejlesztés során lehetőség nyílik a strand alapvető infrastrukturális fejlesztésére, illetve attrakciós-,
élményelemek elhelyezésére.
INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉST SZOLGÁLÓ ELEMEK:
• elektromos hálózat fejlesztése (mentetlen) vízoldalon,
• napelemes tér-/közvilágítási világítótestek kihelyezése,
• utcabútorok kihelyezése (hulladékgyűjtő edények, piknik asztalok padokkal, támlás padok),
• parkberendezések kihelyezése (napozóágyak)
• audió-tájékoztató rendszer kiépítése,
• mobil öltözőkabinok kihelyezése vízoldalon (mentetlen oldal).
ATTRAKCIÓS-, ÉLMÉNY ELEMEK:
• vízi (mobil) kalandpark telepítése vízfelületen,
• vízfelületen kialakított (mobil) vízi-röplabdapálya telepítése,
• strandröplabda pálya kialakítása parton,
• korfball játszóelem elhelyezése vízfelületen,
• mobil (úszó) stég, napozófelülettel ellátva,
• meglévő vízicsúszda díszvilágításának kiépítése,
• szétszerelhető díszvilágítás (fényfűzér) telepítése meglévő lomkoronaszintre vízoldalon.
EGYÉB ELEMEK:
• meglévő vízicsúszda felépítmények, járófelületeinek felújítása,
• védműre felvezető meglévő lépcsőkarok és azokhoz tartozó kapaszkodók felújítása,
• napvitorlák kihelyezése partmentén,
• védőbója rendszer kiépítése rendezvények idejére,
• védőháló telepítése sulyom visszaszorításának céljára,
• finom tereprendezési munkák.
A tervezés során fontos szempont, hogy a tervezett kialakítás az egyetemes- és akadálymentes
tervezési irányelveknek megfeleljen, azokat a lehető leginkább kiszolgálja.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 68963905 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A kiskörei szabadvizű strand fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: 3384 Kisköre, Strand sétány (hrsz.: 0674/4)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
MTÜ/ÁLT/690-2/2019 iktatószámú támogatási szerződés alapján A kiskörei szabadvizű strand fejlesztése
1. KÖRNYEZETRENDEZÉS, TEREPRENDEZÉS, ZÖLDFELÜLETRENDEZÉS Mennyiség Mérték-egység
1.1. Finom tereprendezés a tervezett zöldfelületeken 750 m2
1.2. Gyepesítés és/vagy felülvetés fűmagvetéssel és talajjavítással 750 m2
2. KÖZMŰÉPÍTÉS ÉS -FELÚJÍTÁS
2.1. Meglévő elektromos hálózat felújítása, részleges cseréje betáplálási ponttól a mentetlen oldalig, meglévő közműcsatornába helyezve 1 klt
3. BERENDEZÉSI (MOBIL ESZKÖZ) ELEMEK
3.1. VÉDŐHÁLÓ telepítése, sulyom visszaszorítsának céljából, beton pontalap-elemekhez rögzítve mederfenékre helyezve 50 fm
3.2. WaterPlay vízfelszínen úszó VÉDŐBÓLYA (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) telepítése 75 fm
3.3. WaterPlay vízfelszínen úszó RÖPLABDA PÁLYA (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) telepítése 1 db
3.4. WaterPlay vízfelszínen úszó WATERPARK WP82 JÁTÉKELEM (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) telepítése 1 klt
3.5. Plastobo VÍZI KORFBALL állvány (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) összeszerelése, elhelyezése, rögzítése 1 db
3.6. Plastobo RÖPLABDA ÁLLVÁNYPÁR ÉS TALAJHÜVELY (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) összeszerelése, elhelyezése 1 pár
3.7. Plastobo RÖPLABDA EDZŐHÁLÓ (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) összeszerelése, elhelyezése, rögzítése 1 db
3.8. Szétszerelhető, mobil DÍSZVILÁGÍTÁS (fényfüzér) összeszerelése, elhelyezése, hálózatra való rákötése 75 fm
3.9. Állandó telepítésű REFLEKTOR (vízfelület megvilágító) összeszerelése, elhelyezése, hálózatra való rákötése 1 klt
3.10. Beliani MODERN 2 kétszemélyes napozóágy (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) összeszerelése, elhelyezése, rögzítése 8 db
3.11. Beliani ANZIO napozóágy (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) összeszerelése, elhelyezése, rögzítése 17 db
4. BERENDEZÉSI (BEÉPÍTETT) ELEMEK, EGYÉB ÉPÍTETT ELEMEK
4.1. Mmcité VERA támlás pad (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) összeszerelése, elhelyezése, rögzítése 2 db
4.2. Mmcité VERA támla nélküli pad (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) összeszerelése, elhelyezése, rögzítése 16 db
4.3. Mmcité VERA asztal (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) összeszerelése, elhelyezése, rögzítése 8 db
4.4. MMcité DIAGONAL hulladékgyűjtő edény (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) összeszerelése, elhelyezése, rögzítése 10 db
4.5. MASTERDOCK mobil ÚSZÓSTÉGEK telepítése, összeszerelése, beépítése 1 klt
4.6. Meglévő beton LÉPCSŐK felújítása, csúszásmentes járólappal való burkolása, törött betonrészek javításával 6 db
4.7. Meglévő beton lépcsők melletti KORLÁTOK cseréje, meglévők elbontása, új korlátok kialakítása, felületkezeléssel és festéssel 6 db
4.8. Meglévő vízicsúszda DÍSZVILÁGÍTÁSÁNAK kiépítése, szerelése, hálózatra való rákötése. Időkapcsolóval/kapcsolóval ellátva 1 klt
4.9. NAPVITORLA telepítése, összeszerelése 3 db
4.10. Napelemes lámpa (vagy műszakilag ezzel egyenértékű) elhelyezése, rögzítése, összeszerelése, hálózatra való rákötése 10 db
4.11. Egyedi tervezésű ÖLTÖZŐKABINOK kialakítása, összeszerelése, telepítése 2 db
4.12. Meglévő vízicsúszda részleges felújítása 1 klt
4.13. AUDIÓ-TÁJÉKOZTATÓ RENDSZER telepítése partmentén, és gátkoronán, vezetékeléssel, szereléssel, rögzítéssel 6 db
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (36 hónap kötelező jótálláson felül) hónap egységben 10
2 Felelős műszaki vezető gyakorlata (12 hónap kötelező gyakorlati időn felül) hónap egységben 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Összes nettó ajánlati ár (nettó vállalkozói díj) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Az EKR rendszerben meghatározott karakterszám-korlátozás okán Ajánlatkérő valamennyi előírást és feltételt az eljárási dokumentumokban rögzít, megjelölve abban az EKR rendszerben nem közölt elvárásokat. Az ajánlat benyújtásához valamennyi előírás betartása elvárás, így az iratok együttesen jelölik Ajánlatkérő elvárás-rendszerét.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A kiskörei szabadvizű strand fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Manzard Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75404163
Postai cím: Felsővízköz Út 66
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
E-mail: manzard.construct@gmail.com
Telefon: +36 302517548
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724115216
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 68963905
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építőmesteri munkálatok
villanyszerelési munkálatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Manzard Construct Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75404163
Postai cím: Felsővízköz Út 66
Város: Mezőtúr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5400
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11724115216

Hivatalos név: Lad-Ép Építőipari,Tervező, Kivitelező és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44272670
Postai cím: Ív Út 14.
Város: Tiszaszentimre
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5322
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11442464216

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/23 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges