Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:12207/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Teljesítés helye:HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:egészségügyi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások - Általános közbeszerzés
2014/24/EU irányelv
Előzetes tájékoztató  
A hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul  
Az érdekelt gazdasági szereplőknek tájékoztatniuk kell az ajánlatkérőt arról, hogy érdeklődnek a
szerződés(ek) iránt. A szerződés(ek) odaítélésére eljárást megindító további felhívás közzététele
nélkül kerül sor.
Ajánlati/részvételi felhívás  
Tájékoztató az eljárás eredményéről x
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bács-Kiskun Megyei Kórház a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Oktató Kórháza
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_26803227
Postai cím: Nyíri Út 38.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Magyar Adrienn
Telefon: +36 305687126
E-mail: magyar.adrienn2@upcmail.hu
Fax: +36 76519804
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kmk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: egészségügyi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
 
II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: "Étkeztetési és fejlesztési feladat ellátása"
Hivatkozási szám: EKR000015752019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Vállalkozási szerződés a Bács-Kiskun Megyei Kórház telephelyein (Kecskemét, Kiskunfélegyháza) közétkeztetési és főzőkonyha üzemeltetési szolgáltatások nyújtására, valamint a kecskeméti telephelyen a konyha infrastrukturális fejlesztési feladatainak ellátására”
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
( Keretmegállapodás esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene )
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: "Étkeztetési és fejlesztési feladat ellátása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232151-5
További tárgyak:45442110-1
45453100-8
55521100-9
79713000-5
90910000-9
90921000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: 6000 Kecskemét, Nyíri út 38. és
6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
"Vállalkozási szerződés a Bács-Kiskun Megyei Kórház telephelyein (Kecskemét, Kiskunfélegyháza) közétkeztetési és főzőkonyha üzemeltetési szolgáltatások nyújtására, valamint a kecskeméti telephelyen a konyha infrastrukturális fejlesztési feladatainak ellátására. Ajánlatkérő a közétkeztetési feladatok ellátása alatt betegélelmezési, dolgozói, valamint külsős, vendégétkezői ellátást ért."
1. Étkeztetési szolgáltatások nyújtása a Bács-Kiskun Megyei Kórház kecskeméti (6000 Kecskemét, Nyíri út 38.) és kiskunfélegyházi (6100 Kiskunfélegyháza, Fadrusz J. u. 4.) telephelyén összesen az alábbi mennyiségben:
Betegélelmezés (reggeli, tízórai, ebéd és vacsora): 382.987 élelmezési nap/év mennyiségben
Dolgozói étkezés (ebéd): 175.813,92 élelmezési nap/év mennyiségben
Külsős, vendégétkezés (ebéd): 18.777 élelmezési nap/év mennyiségben
dolgozói reggeli: 1 élelmezési nap/év mennyiségben
dolgozói vacsora: 1 élelmezési nap/év mennyiségben
az alábbi napi mennyiségekkel:
Betegélelmezés (reggeli, tízórai, ebéd és vacsora): 1.049 fő/nap
Dolgozói étkezés (ebéd): 482 fő/nap
Külsős, vendégétkezés (ebéd): 51 fő/nap
Összesen napi 1582 fő részére készétel biztosítása, amely egyadagos kiszerelésben kerül csomagolásra.
2. +20% opcionális rész.
3. A kiskunfélegyházi főzőkonyha a szerződéskötéstől számított 1 éven belül megszüntetésre kerül, így azt követően a kecskeméti, központi főzőkonyháról kell az ételt a kiskunfélegyházi telephelyre szállítania a nyertes ajánlattevőnek.
4. Nyertes ajánlattevő feladata az alábbi speciális feladatok ellátása is:
• főzési alapanyag beszerzése,
• ételkészítés,
• az étel kiszállítása az osztályokra egyéni tálcán, konténerekben mindkét telephelyen,
• a Külsős, vendégétkezők ellátása,
• Az ételek megfelelő kitálalása,
• Minőségbiztosítás, élelmiszer-biztonsági követelmények betartása,
• Rovar- és rágcsálóirtás,
• a tevékenységgel összefüggésben keletkező hulladék elszállítása,
• a főzőkonyhák jogszabályok szerinti működésének biztosítása és üzemeltetése,
• a főzőkonyhák karbantartása, takarítása
• őrzés védelem biztosítása az üzemeltetett helyiségek vonatkozásában
• infrastrukturális fejlesztés a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint
• dolgozói étkezések díjának beszedése.
5. A nyertes ajánlattevő köteles a tevékenységével összefüggésben keletkező veszélyes hulladékok kezelésére szerződést kötni a tevékenységet végző, speciális szolgáltatóval. A nyertes ajánlattevő feladata a közbeszerzési dokumentumokban megjelölt diétás étkeztetés biztosítása is.
6. Az eljárást lebonyolító FAKSZ dr. Magyar Adrienn, lajstromszám: 00377.
7. Az ajánlatkérő 2019. február 04. napján 11:00 órai kezdettel helyszíni bejárást tart a 6000 Kecskemét, Nyíri út 38.szám alatti főzőkonyhán. Találkozó helye: Főzőkonyha.
8. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
9. Ajánlati kötöttség a folyamatba épített ellenőrzésre tekintettel: 60 nap.
10. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése és a 135.§ (12) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, tekintettel arra, hogy a szükséges fedezet csak részben áll rendelkezésére, azonban az ajánlatkérő kezdeményezte költségvetési előirányzatának megemelését a közbeszerzés becsült értékéig. Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a költségvetési előirányzatának megemelésére benyújtott igénye elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegben kerül jóváhagyásra.
11. Irányadó jogszabályok: 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról, 1991. évi XI. törvény, 2008. évi XLVI. és 1997. évi CLIV. törvény, 62/2011. (VI.30.) VM rendelet, 68/2007. (VII. 26.) FVM-EÜM-SZMM együttes rendelet, 852/2004/EK rendelet az élelmiszer-higiéniáról, az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rend.
12. Ajánlatok bontása: 2019.02.12. 16:00 óra, EKR-ben
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték teljes időtartamukra vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az elj. eredménytelensége esetén fenntartja a jogot a Kbt. 98.§ (2) bek. a) pontja és 98.§ (3) bek. szerinti HNT elj. alkalmazására, amennyiben feltételei fennállnak, és kiegészítő szolgáltatásként további ételadagok megrendelésére, amennyiben a szolgáltatás ellátásának mennyisége jelentősen változik az AK fenntartójának döntése, vagy a fenntartó által végrehajtott átszervezés okán.
II.3) Az ajánlati/részvételi felhívás közzétételének várható dátuma:
(éééé/hh/nn)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
(Kizárólag a 2014/24/EU irányelv 77. cikke szerinti egyes egészségügyi, szociális és kulturális szolgáltatásokra vonatkozó szerződések esetében)
  Az eljárásban csak közszolgálati feladatokat ellátó és a 2014/24/EU irányelv 77. cikkének (2) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelelő szervezetek vehetnek részt.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegállapodásra vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.10) Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
A nemzeti eljárásokról a következő helyen található információ: (URL)
IV.1.11) Az odaítélési eljárás fő jellemzői:
legjobb ár-érték arány:
1. nettó vállalkozói díj (HUF) / súlyszám: 70
a) betegétkezés napi nettó egységára (reggeli, tízórai, ebéd és vacsora összesen, nettó Ft/fő), súlysz: 35
b) dolgozói reggeli nettó egységára Ft/fő, súlysz: 5
c) dolgozói ebéd nettó egységára Ft/fő, súlysz: 20
d) dolgozói vacsora nettó egységára Ft/fő, súlysz: 5
e) vendégétkezés (ebéd) nettó Ft/fő, súlysz: 5
2. A szerződés teljesítésében résztvevő M2. a) pont szerinti élelmezésvezető szakmai tapasztalata években, súlysz: 30
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 020 - 044413
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény )
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
IV.2.5) A közbeszerzési eljárás tervezett kezdőnapja:
(éééé/hh/nn)
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 001470 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
( éééé/hh/nn )
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma : 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
  A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az eredménytelenség indoka: a Kbt. 75.§ (2) bek. a) pontja, mivel az AK a felhívás II.2.4.) 10. pontjában jelezte, hogy feltételes
közbeszerzési eljárást folytat le, tekintettel arra, hogy a szükséges fedezet csak részben áll rendelkezésére, azonban kezdeményezte költségvetési előirányzatának megemelését a közbeszerzés becsült értékéig és rögzítette, hogy a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha a költségvetési előirányzatának megemelésére benyújtott igénye elutasításra kerül vagy az igényeltnél kisebb összegben kerül jóváhagyásra. Tekintettel arra, hogy az AK költségvetési előirányzat emelésére benyújtott igénye elutasításra került és csak az eljárást megelőzően kiállított fedezetigazoláson rögzített 629.921.260 Ft+ÁFA, azaz bruttó 800 millió Ft/év fedezet áll rendelkezésére, valamennyi beérkezett ajánlat, így az egyetlen érvényes ajánlatot benyújtó, Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. (székhelye:1055 Budapest Markó utca 1/B. II.em.19., adószáma:23145401-2-41)-Proteam Hungary Kft. (Székhelye:1039 Budapest, Királyok útja 291.,adósz: 14467961-2-41) közös ajánlattevő ajánlata is meghaladja az AK rendelkezésére álló fedezet mértékét. Érvényes ajánlattevő:Kórház- és Menzaétkeztetés Kft. (székhelye: 1055 Budapest Markó utca 1/B. II. em.19.)-Proteam Hungary Kft. (1039 Budapest, Királyok útja 291.) közös ajánlattevő. A közös AT megfelel a felhívásban előírt pénzügyi-gazdasági és műszaki-szakmai alkalmassági feltételeknek és azt megfelelően igazolta, továbbá nem áll kizáró ok hatálya alatt. Az érvénytelen ajánlatot tevők neve,
címe és az érvénytelenség indoka: Az FH Gasztro Kereskedelmi és Vendéglátóipari Kft. (1121 Budapest Rege út 8., adósz:14969322-2-43) ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bek. e) pontja alapján, mivel az AT egyáltalán nem nyújtott be szakmai ajánlatot, így ajánlata érdemben nem vizsgálható és nem állapítható meg, hogy képes-e a szerződés teljesítésére, amely hiány csak a Kbt. 71.§-ának rendelkezéseibe ütköző módon lenne orvosolható. Az Eurest Étteremüzemeltető Kft. (1117 Budapest Irinyi J. utca 4-20. B.ép. 5. em., adósz:10794359-2-44) ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (6) bek. a) pontjára tekintettel a Kbt. 73.§ (1) bekezdés e) pontja alapján, mivel az AT ajánlatát az ajánlati kötöttség időtartama alatt visszavonta. A SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (6724 Szeged Kenyérgyári út 4.,adósz:11021230-2-06) ajánlata érvénytelen a Kbt. 73.§ (1) bek. e) pontja alapján, mivel az AT szakmai ajánlatának jelentős része hiányzik, így az érdemben nem vizsgálható, továbbá a benyújtott étlapok nem felelnek meg a 37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet előírásainak és a közbeszerzési dok-okban hivatkozott dietetikai szakmai előírásoknak, mivel a Roboráló Őszi-téli és a Könnyű Vegyes Őszi-téli étlapok nyersanyag-kiszabata ételízesítőt tartalmaz; a Könnyű vegyes diéta Tavaszi-nyári és Őszi-téli nyersanyag-kiszabatában szereplő nyersanyagok mennyisége eltér az EMMI rendelet 1. sz. mellékletében 1adag/főre meghatározott nyersanyag kiszabat előírásoktól; a felhasznált só fajtája egyetlen étlap esetében sem beazonosítható; a Vesekímélő diéta, Őszi-téli időszak étlapjainak nyersanyag-kiszabatában csemegeuborka konzerv szerepel, amely magas sótartalma miatt nem adható ebben a diétában, így a konzervet tartalmazó étlapok nem felelnek meg a dietetikai szakmai előírásoknak; továbbá a Crohn remisszió diéta Tavaszi-nyári, valamint Őszi-téli időszak esetében mindkét étlap nyersanyag-kiszabata tartalmaz Pannónia sajtot, amely
egy zsíros sajtfajta, így ebben a diétában nem adható. A Crohn Fellángolás diéta Tavaszi-nyári és Őszi-téli időszak benyújtott étlapok nem tükrözik a Chron fellángolás diéta felépítő (progresszív) módszerét. Az 1-10 napra benyújtott Chron fellángolás Tavaszi-nyári, valamint az Őszi-téli étlapok nem felelnek meg a diétás szakmai feltételeknek. A szakmai ajánlat ezen hiányai és hiányosságai csak a Kbt. 71.§-ának rendelkezéseibe ütköző módon lennének orvosolhatóak.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslati kérelmek benyújtása a Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
3 szükség szerinti számban ismételje meg, ha ez a hirdetmény kizárólag előzetes tájékoztatás céljára szolgál
4 ha az információ ismert
5 ezt az információt akkor adja meg, ha a hirdetmény eljárás meghirdetésére irányul
6 amennyire az információ már ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
8 opcionális információ
9 ezt az információt csak előzetes tájékoztató esetében adja meg
10 ezt az információt csak eljárás eredményéről szóló tájékoztató esetében adja meg
14 eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató esetében ezt az információt olyan mértékben adja meg, amennyire már ismert
15 ezt az információt itt vagy – adott esetben – az ajánlattételi felhívásban adja meg

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő ok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  A korábbi szolgáltatás megismétlését jelentő új szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Szolgáltatások különösen kedvező feltételek mellett történő beszerzése
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szolgáltatótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)