Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12238/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Tiszasziget Község Önkormányzata
Teljesítés helye:6756 Tiszasziget Külterület HRSZ. 0208/16
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:BONT-ÁS Földépítő és Szervező Szolgáltató Betéti Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszasziget Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69523755
Postai cím: Szent Antal Tér 10.
Város: Tiszasziget
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6756
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ferenczi Ferenc
Telefon: +36 302755107
E-mail: polgarmestertiszasziget@gmail.com
Fax: +36 62254166
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tiszasziget.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Agrár-logisztikai gyűjtőpont építése
Hivatkozási szám: EKR000310082019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Agrár-logisztikai gyűjtőpont építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6756 Tiszasziget Külterület HRSZ. 0208/16
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 6 m x 8,40 m épület és 1 db 7,30 m x 10,45 m épület építése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-CS1-2016-00005

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10687 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Agrár-logisztikai gyűjtőpont építése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BONT-ÁS Földépítő és Szervező Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55353830
Postai cím: Légió Utca 8/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
E-mail: bontas@invitel.hu
Telefon: +36 209839364
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44830655
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6756 Tiszasziget Külterület HRSZ. 0208/16
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 6 m x 8,40 m épület és 1 db 7,30 m x 10,45 m épület építése.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/04/10 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/10/21 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44830655
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: BONT-ÁS Földépítő és Szervező Szolgáltató Betéti Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_55353830
Postai cím: Légió Utca 8/b
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6771
Ország: Magyarország
E-mail: bontas@invitel.hu
Telefon: +36 209839364
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A közbeszerzési szerződés teljesítés határidejének meghosszabbítása 2019.10.21-ig
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A közbeszerzési eljárás tervezett időtartamával és a közbeszerzési eljárás megindításakor a támogatói okirat módosítása jóváhagyása hiányában (folyamatban tartása mellett) Megrendelőnek nem volt más lehetősége, mint a 2019. augusztus 15. időpontot megjelölni teljesítési határnapként. A közbeszerzési eljárás eredményközlése napjától, 2019. április 08-tól eltelt időtartam a támogatói közlés napjáig: 2019. június 14. nap: 68 nap. Ez az az időtartam, amivel a felek módosítják a közbeszerzési szerződést, azaz meghosszabbítják, tekintettel arra, hogy ez alatt az idő alatt nem lehetett munkát végezni, tekintettel arra, hogy a szerződés nem volt hatályban. Az eredetileg tervezett 2019.08.15-ei időponttól 68 nappal módosul a közbeszerzési szerződés, azaz 2019.10.21.-ig
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44830655 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 44830655 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben