Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12241/2019
CPV Kód:39162110-9
Ajánlatkérő:Pécsi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231;HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mecsek Office Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Mecsek Office Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74275791
Postai cím: Színház Tér 2
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kis Tamás
Telefon: +36 72795209
E-mail: tamas.kis@kk.gov.hu
Fax: +36 72514600
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kk.gov.hu/pecs
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: EFOP pályázatok anyag és eszköz beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000085582019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Az EFOP-3.1.6-16-2017-00002, EFOP-3.2.5-17-2017-00020 és EFOP-3.3.5-17-2017-00051 számú pályázatokhoz kapcsolódó különféle anyagok és eszközök beszerzése részajánlattételi lehetőséggel.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 15144604 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 oktatást segítő eszközök
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9., Komló: 7300 Komló, Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
245 féle, 913 db (összesített mennyiség) különféle oktatást segítő eszközök, amelyek jellemzően logopédia fejlesztés, csoportos fejlesztés eszközei, hallás, koordináció és ritmusérzék fejlesztő eszközök, konduktív terápiás eszközök, kognitív képességfejlesztő füzetek, képességfejlesztő eszközök, kommunikációt segítő eszközök, különféle játékok, társasájátékok, hangszerek.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 lakberendezési cikkek
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39200000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., Komló: 7300 Komló, Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. pléd (polár takaró) 6 db
2. Papírkosár 5 db
Összesített mennyiség 11 db.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 Játék/Sport anyagok
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
További tárgyak:37524000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9., Komló: 7300 Komló, Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
137 féle, 1.757 egység (összesített mennyiség) (db, doboz, csomag, szett, készlet, stb.) különféle játékok, jétékkészletek, labdák, építőjátékok, kirakójátékok, festékek, fejlesztő társasjátékok, gyurmák.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása, valamint a „Kézműves játszóház eszközcsomag” összeállítása és leszállítása is.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 irodai anyagok
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9.,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Vázlat 10 db
2. Vázlattömb 7 db
3. filcanyag 10 db
4. Háncsfonal 10 db
5. filctoll készlet 8 db
6. origami lapok 10 db
7. rajzlap 20 db
8. Tempera, festék 24 db
9. Gyurma 240 db
10. Színes karton 360 db
11. Fonalkészlet 12 db
12. Tempera hobbifesték, 1000 ml 77 db
13. ecset 11 db
14. textilfesték 11 db
15. festőköpeny 11 db
16. olló készlet 11 db
17. olló készlet 11 db
18. lyukasztó készlet 11 db
19. lyukasztó készlet 11 db
20. lyukasztó készlet 11 db
21. lyukasztó készlet 11 db
22. olló készlet 11 db
23. gyerek olló 220 db
24. zsírkréta 220 db
25. marokkréta 110 db
26. nyelvlapoc 55 db
27. hurkapálca 110 db
28. karton 220 db
29. dekorgumi nyomdakészlet 11 db
30. nyomdakészlet 66 db
31. léggömb 55 db
32. színes ceruza 220 db
33. színes ceruza vastag 110 db
34. ponpon 110 db
35. aszfaltkréta 110 db
36. rajzsablon 110 db
37. szívószál 55 db
38. papírtányér 88 db
39. vattakorong 110 db
40. vattalabda 110 db
41. krepppapír csomag 66 db
42. jutalmazó nyomda 11 db
43. modellgipsz 110 db
44. gipszkiöntő képkeret egyszerű, vastag keretes 11 db
45. gipszkiöntő formák 66 db
46. nyomdapárna készlet 66 db
47. zsenília drót 44 db
48. műszaki rajzlap 715 db
49. ragasztópisztoly 11 db
50. ragasztórúd 110 db
51. rajzlap 154 db
Összesített mennyiség (4352 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 oktatást segítő anyagok
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9., Komló: 7300 Komló, Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. WPPSI-IV válaszfüzet 2. 55 csomag
2. Szól-e? jegyzőkönyvcsomag 20 csomag
3. Logopédiai hívóképes nyomda 33 készlet
4. Ceruzafogó (közepes méretű) 40 db
5. Vágható mágneslap 5 csomag
Közös gyermek- és szülőprogramok anyagköltsége 11 csomag (a 6.-62. sorszám alatti eszközökből)
6. Tempera hobbifesték, 1000 ml 77 db
7. ecset 110 db
8. ragasztó 275 db
9. ragasztó 275 db
10. ragasztószalag 550 db
11. textilfesték 11 db
12. festőköpeny 11 db
13. olló készlet 11 db
14. olló készlet 11 db
15. lyukasztó készlet 11 db
16. lyukasztó készlet 11 db
17. lyukasztó készlet 11 db
18. lyukasztó készlet 11 db
19. homokkészlet 11 db
20. óriás várépítő szett 11 db
21. gyurma készlet 550 db
22. gyurmakinyomó készlet 11 db
23. gyurmanyújtó készlet 11 db
24. gyurmakészlet 11 db
25. homok készlet 11 db
26. fénymásoló papír 275 db
27. színes fénymásoló papír 110 db
28. színes fénymásoló papír 110 db
29. olló készlet 11 db
30. gyerek olló 220 db
31. zsírkréta 220 db
32. marokkréta 110 db
33. csomagolópapír 220 db
34. nyelvlapoc 55 db
35. hurkapálca 110 db
36. karton 220 db
37. dekorgumi nyomdakészlet 11 db
38. nyomdakészlet 66 db
39. léggömb 55 db
40. színes ceruza 220 db
41. színes ceruza vastag 110 db
42. ponpon 110 db
43. aszfaltkréta 110 db
44. rajzsablon 11 db
45. szívószál 55 db
46. papírtányér 88 db
47. vattakorong 110 db
48. vattalabda 110 db
49. fénymásoló papír A/3 110 db
50. krepppapír csomag 66 db
51. jutalmazó nyomda 264 db
52. modellgipsz 110 db
53. gipszkiöntő képkeret egyszerű, vastag keretes 11 db
54. gipszkiöntő formák 66 db
55. nyomdapárna készlet 66 db
56. zsenília drót 44 db
57. műszaki rajzlap 715 db
58. ragasztópisztoly 11 db
59. ragasztórúd 110 db
60. tűzőgép 22 db
61. tűzőgép kapocs 110 db
62. rajzlap 154 db
Iskolaelőkészítő foglalkozások anyagköltsége (mozgás, kreatív, játék, mese, fejlesztő feladatlapok) 5 csomag (A 63.-77. sorszám alatti eszközökből)
63. Műszaki rajzlap, 20 db
64. Akvarell ceruza készlet 5 db
65. Filctoll készlet 10 db
66. Színes ceruzakészlet 20 db
67. Tempera készlet 10 db
68. Vízfesték 15 db
69. Gumis mappa 60 db
70. Ragasztóstift 20 db
71. Matrica pufi 10 db
72. Matrica 10 db
73. Matrica, pufi 10 db
74. Olló display óvodai, 12 cm, 20 db
75. Olló, iskolai 13 cm, 3 db
76. Olló, iskolai, 13 cm 3 db
77. Gumilabda 5 db
(Összesített mennyiség: 6.941 db/csomag/készlet)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 diagnosztikai anyagok
Rész száma: 6
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. WISC-IV tesztkészlet 11 db
2. WPPSI-IV tesztkészlet 11 db
3. WAIS-IV tesztkészlet 10 db
4. Standard Progresszív Mátrixok (SPM) SPM tesztfüzet 5 db
5. SPM kiértékelő sablon 5 db
6. SPM válaszlapok 5 db
7. Kézikönyv 5 db
8. Színes Progresszív Mátrixok (CPM) CPM tesztfüzet 8 db
9. CPM kiértékelő sablon 8 db
10. CPM válaszlapok 7 db
11. CPM kézikönyv 1 db
12. Nehezített Progresszív Mátrixok (APM) APM 1 tesztfüzet 6 db
13. APM 2 tesztfüzet 6 db
14. APM kiértékelő sablon 6 db
15. APM válaszlapok 5 db
16. Benton teszt (BVRT) Képsorozatok 5 db
17. Válaszlap 5 db
18. Kézikönyv 5 db
19. Dean - Woodcock (DWNB) neuropszichológiai tesztkészlet 1 db
20. Leiter-3, 4 db
21. UNIT2 tesztkészlet UNIT2 Tesztkészlet 9 db
22. Internetes kiértékelés - 500 kredit 9 db
23. SAFA Pszic+A26:F51hiátriai becslőskálák gyermekek és serdülők részére 4 db
24. MMPI - A serdülő változat Kérdőív 9 db
25. Válaszlap 9 db
26. Kézikönyv 9 db
27. Szoftver 100 fő kiértékelésére 9 db
28. USB kulcs a szoftver futtatásához 9 db
29. FAST Családstruktúra teszt Tesztkészlet 11 db
30. Vizsgálati űrlap 11 db
31. Kiegészítő lap 11 db
32. CAT Gyermek Appercepciós teszt CAT Táblák 8 db
33. Kézikönyv 8 db
34. Rorschach próba Táblák 7 db
35. Lokalizációs tábla 7 db
36. Jelölőlap 5 db
37. Mérei Ferenc: Roschach próba 5 db
38. Szondi teszt 3 db
39. BFQ-C Big Five Kérdőív gyerekeknek Önjellemző kérdőív 8-10 évesek 5 db
40. Önjellemző kérdőív 11-16 évesek 5 db
41. Tanári-szülői kérdőív 5 db
42. Kézikönyv 5 db
43. Szoftver 100 fő kiértékelésére 8-10, 3 db
44. Szoftver 100 fő kiértékelésére 11-16, 3 db
45. Szoftver 100 fő kiértékelésére tanári/szülői 3 db
46. USB kulcs a szoftver futtatásához 3 db
47. Világjáték teszt 12 db
48. Meixner szókincs és szótanulás próba (4 csomag) 6 db
49. TROG Nyelvtani Szerkezetek Megértése Teszt 7 db
50. MILL HILL Szókincsteszt 7 db
51. d2-R Tesztkészlet 5 db
52. Lesóné Kónya Mónika: Tükörtábla-terápia - A kétkezes diszgráfia-vizsgálat és -terápia kézikönyve 9 db
53. Pléh-Palotás-Lőrik: Nyelvfejlődési szűrővizsgálat - PPL 7 db
54. Térszemlélet teszt 9 db
55. dr. Juhász Ágnes: Logopédiai vizsgálatok kézikönyve + mellékletek 7 db
56. Kas-Lőrik-Molnárné-Szabóné-Szatmáriné: Szól-e? - Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz 5 db
57. dr. Juhász Á.-Dékány J: Kézikönyv a diszkalkulia felismeréséhez és terápiájához 8 db
58. F.Sedlak-B.Sindelar: Sindelar tréning programcsomag - Iskolás gyermekek fejlesztése. A tanulási zavart okozó részképesség-gyengeségek felismerése és terápiája 8 db
59. GMP Diagnosztika GMP12, Mesék 3-14 éves korig 21 db
60. GOH beszédhallást vizsgáló készülék 5 db
61. Dr. Gósy Mária: Dichotikus teszt 5 db
62. Hanganyagok a szövegértés vizsgálatához, CD 7 db
63. 3 DM-H Komplex csomag + 2 főnek képzés 6 db
64. BVRT 5 db
65. Benton teszt - vizuális észlelés és memória (3 részes) 5 db
66. 5 db
67. DSM-V 1 db
68. Meixner-féle szókincsvizsgáló 1. 9 db
69. Meixner-féle szókincsvizsgáló 2. 9 db
70. Meixner-féle szókincsvizsgáló 3. 9 db
71. Meixner-féle szókincsvizsgáló 4. 9 db
72. Dr. Gósy Mária: Dichotikus teszt 9 db
73. Dr. Gósy Mária: Szubjektív teszt 9 db
74. PPL Nyelvfejlődési szűrővizsgálat 11 db
75. GMP komplett diagnosztikai tesztcsomag (25 db/csomag) 21 db
76. Szól-e? Szűrőeljárás az óvodáskori logopédiai ellátáshoz 42 db
(Összesített mennyiség: 572 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 sport és játék eszközök
Rész száma: 7
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
További tárgyak:37524000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9., Komló: 7300 Komló, Tompa M. utca 14.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
855 féle, 4.154 db (összesített mennyiség) különféle sport- és játékeszközök, pl. társajátékok, fejlesztő játékok, társasájátékok, építőjátékok, logikai jatákok, labdák, hinták, sportszeközök, torna- és egyéb szőnyegek, mozgásfejlesztő eszközök, memória játékok, Puzzle-ok, bababútorok, játék járművek, kártyajátékok, vízijátékok, fejlesztő társasájátékok.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 Irodai eszközök
Rész száma: 8
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30190000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: BMPSZ: 7626 Pécs, Egyetem u. 2., ÉLTES EGYMI: 7633 Pécs, Építők útja 9.,
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. clikbind spirál- 8 mm fehér, 34 gyűrűs, 50 db /doboz 2 db
2. CBC clikbind spirál- 12 mm fehér, 34 gyűrűs, 50 db /doboz 1 db
3. CBC clikbind spirál- 12 mm átlátszó, 34 gyűrűs, 50 db /doboz 1 db
4. Spirálozó 10 db
(Összesített mennyiség. 14 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.1.6-16-2017-00002 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 lakberendezés
Rész száma: 9
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39200000-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. falra akasztható képkeret (21x29,7 cm) 10 db
2. falra akasztható képkeret (30x40 cm) 3 db
3. Gyertya halogén izzó 20W E14 foglalat 6 db
4. Gömb halogén izzó 30W E27 foglalat 6 db
5. LED gömb izzó 5,5W E27 foglalat 6 db
6. LED gömb izzó 7W E27 6 db
7. GU10-es foglalatú izzó spot lámpához 40 W 6 db
8. GU5.3-as foglalatú izzó spot lámpához 40 W 6 db
9. Halogen-ECO-izzo-G9-foglalattal-42W 6 db
10. LED izzó G4 1,5W Meleg fehér 6 db
11. Terítő (egyszerű kisméretű abrosz – 60 x 60 cm-es vászon) 6 db
(Összesített mennyiség: 67 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 oktatást szolgáló eszközök
Rész száma: 10
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. állványos fúrógép 1 db
2. asztali dekopírfűrész 1 db
3. minicsontváz 1 db
4. Bunsen-égő 2 db
5. Szerves és szervetlen molekulamodell készlet 3 db
6. Laborégő laborgáz 206 NR. 202063 5 db
7. Meteorológiai állomás 2 db
8. Preparáló készlet 5 db
9. müon-detektor 1 db
10. GM-cső 3 db
11. koincidencia-jelző doboz 1 db
(Összesített mennyiség: 25 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 oktatást szolgáló anyagok
Rész száma: 11
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. színes kartonpapír 30 db
2. színes kartonpapír 20 db
3. dekor karton 100 db
4. temperafesték, fehér 1 db
5. temperafesték, citrom 1 db
6. temperafesték, narancs 1 db
7. temperafesték, piros 1 db
8. temperafesték, rózsaszín 1 db
9. temperafesték, barna 1 db
10. temperafesték, világoszöld 1 db
11. temperafesték, sötétzöld 1 db
12. temperafesték, világoskék 1 db
13. temperafesték, sötétkék 1 db
14. temperafesték, fekete 1 db
15. színes ceruza 5 db
16. színes ceruza készlet 5 db
17. festőecset készlet 2 db
18. filctoll készlet 5 db
19. díszcsomagoló papír 10 db
20. díszmasni 80 db
21. kötöző szalag 6 db
22. pohár 1 dl müa. 100 db
23. pohár 2 dl müa. 100 db
24. pohár talpas müa. 100 db
25. tányér 21,5 cm müa. 150 db
26. tányér 17 cm müa. 50 db
27. evőeszköz kanál müa. 1 cs
28. evőeszköz villa müa. 1 cs
29. evőeszköz kés müa. 1 cs
30. evőeszköz d.kés müa. 1 cs
31. evőeszköz d.villa müa 1 cs
32. evőeszköz mokk.kan. Müa 1 cs
33. szívószál 2 cs
34. tálca 10 db
35. papírtörlő 4 cs
36. szalvéta 40x40 20 db
37. szalvéta 4 cs
38. lombfűrészkeret 5 db
39. fűrészszál 10 cs
40. fűrészszál 3 cs
41. ragasztó 1 db
42. ragasztópisztoly 4 db
43. ragasztópisztoly patron 5 cs
44. faanyag 3 db
45. huzal 1 db
46. csavar és anyacsavar 10 db
47. csavar alátét 20 db
48. csillagcsavarhúzó 6 db
49. fémvágó olló 4 db
50. főzőpohár 10 db
51. keverőrobot 10 db
52. petricsésze 10 db
53. digitális mérleg 1 db
54. papírtörlő 2 db
55. felfedező nagyító 10 db
56. Iránytű 25 db
57. Digitális stopper óra 5 db
58. Moderációs koffer-iskola 1 db
59. Honfoglalás és letelepedés 1 db
60. Határon túli Magyarország 1 db
61. Időszalag 1 db
62. Magyarország képes története CD-ROM 1 db
63. gömblombik bőnyakú 2 db
64. gumidugó fúrt 4 db
65. üvegcső 7 mm-es 3 db
66. gömblombik csiszolt dugós 2 db
67. laboratóriumi üveg csavaros tetejű 13 db
68. laboratóriumi üveg csavaros tetejű 10 db
69. bothőmérő 10 db
70. derékszögben hajlított üvegcső 3 db
71. gumicső 4 db
72. rozsdamentes laboratóriumi olló hegyes végű 10 db
73. rozsdamentes laboratóriumi csipesz 4 db
74. aceton 4 db
75. etanol 96%-os 3 db
76. kénpor 1 db
77. grafit por 2 db
78. mészkő darabos 1 db
79. petroléter 40/70 0C 2 db
80. ammónium-karbonát 1 db
81. vas(II)-klorid 1 db
82. réz-szulfát 2 db
83. sósav 20%-os háztartási (Chemitat) 12 db
84. ecet 20%-os háztartási 10 db
85. gumikesztyű latex egyszer-használatos 8 dob.
86. szűrőpapír 58 x 58 cm 30 db
(Összesített mennyiség: 1.112 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 sport és játék
Rész száma: 12
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
További tárgyak:37524000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Malom társasjáték fából 4 db 4 db
2. Philos Go&Go bang-go játékkészlet fából 2 db 2 db
3. Philos Sakk, Dáma backgammon játék fából 3 db 3 db
4. Scrabble Original társasjáték 1 db 1 db
5. Honfoglaló 1 db 1 db
6. Magyar népmesék - A társasjáték 1 db 1 db
7. Activity Family Classic 1 db 1 db
8. Ötödölő társasjáték 2 db 2 db
9. Mágneses sakk készlet 2 db 2 db
10. Sakk és malom társasjáték készlet 3 db 3 db
11. Catan telepesei 1 db 1 db
12. Sudoku társasjáték 3 db 3 db
13. Math dice chase matematikai feladványok 1 db 1 db
14. Mesterlogika társasjáték 4 db 4 db
15. Rubic csomag 2 db 2 db
16. Darts tábla 1 db 1 db
17. Darts készlet 3 db 3 db
18. Dobókocka készlet 12 darabos 1 db 1 db
19. kültéri kisméretű sakkfigurák - készlet Cikkszám: 102 2 db
20. Az idő mágnestáblán, az idő fogalma és mérése 4 db
21. Backgammon - 2 db
22. Laser Maze társasjáték – Thinkfun 2 db
23. Circuit Maze társasjáték – Thinkfun 2 db
24. Abalone classic társasjáték – asmodee 1 db
25. Gigamic Katamino Deluxe – tarsasjatek 4 db
26. Robot teknősök társasjáték - magyar kiadás – Thinkfun 2 db
27. Quarto Deluxe társasjáték – Gigamic 2 db
28. Gigamic Quixo Classic társasjáték 2 db
29. Mancala logikai táblajáték 2 db
30. Mio a Robot - tudományos játék – Clementoni 2 db
31. Honfoglaló társasjáték 2 db
32. Elektromos áramkor építő napelemmel 3 db
33. Focilabda 20 db
34. Röplabda 15 db
35. Sportmez kifordítható 20 db
36. Hajítólabda műanyag bevonattal 120g (dobólabda) 20 db
37. Kosárlabda No6 10 db
38. Street kosárlabda No7 10 db
39. Ismerd fel az érzéseket játék 2 db
40. Maradj Talpon társasjáték 1 db
41. Érzések képsorozat (32 történet) 1 db
42. Utolsó betű (komm.szórakoztató játék ) 20 fő 1 db
43. Tick Tack -Bumm 1 db
44. Magyarnépmesék A társasjáték 1 db
45. Rakd sorrendbe Klasszikus mesék 1 db
46. Történet mesélő dobókockák 3 db
47. Teremhet-e szőlő fügét 1 db
48. Brainbox-Világtörténelem 1 db
49. Ismerd meg Magyarország történetét kiegészítő Kártya 1 db
50. Ismer meg Magyarország történetét társasjáték 1 db
51. Beszélgetést inditó dobókocka készlet (angol) 3 db
52. Smart Cards Elementary társasjáték 3 db
53. Smart Cards Pre-Intermediale 3 db
54. Smart Cards Intermediale 3 db
55. Angol nyelvű Scrabble társas játék 3 db
56. Codename angol nyelvű tásasjáték 3 db
57. Shadows over Camelot angol nyelvű társasjáték 1 db
58. Pass the Bomb angol nyelvű társasjáték 3 db
59. Time flies time is up (Activity angol nyelvű) 3 db
60. Concept társas 1 db
61. Britannia társas 1 db
62. Tabu 1 db
63. Szófolyondár 1 db
64. Activity 1 db
65. Scrabble 1 db
66. Korokon át 1 db
67. Monopoly 1 db
68. Szabadulós kalandok 1 db
69. Honfoglaló 1 db
(Összesített mennyiség: 213 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 tonerek
Rész száma: 13
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 30192113-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Samsung toner (SAMSUNG MLT-D203 Samsung Proxpress M3870FD nyomtatóba, toner kapacitás 5000 oldal, utángyártott) 18 db
2. 006R01573 toner (Xerox Workcentre 5021 lézernyomtatóba eredeti toner, kapacitás 9000 oldal, utángyártott) 5 db (Összesített
mennyiség: 23 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00020 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.3.5-17 anyagok
Rész száma: 14
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39162110-9
További tárgyak:19520000-7
22000000-0
37524000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
313 féle, 11.911 db (összesített mennyiség) különféle oktatást segítő eszközök, játékok, festékek, filctollak, fonalak, szinórok, papírok, gyurmák, hullahoppkarikák, hurkapálcák, társasjátékok, ügyességi játékok, kártyák, dekorációs anyagok, könyvek, papír és írószerek, rajzlapok, különféle labdák, gumi léggömbök, műanyag evőeszközök, kréták, papír kellékek, ping-pong ütők, rajzlapok, ceruzák, színes és fénymásolópapírok, kartonok, fejlesztő eszközök, textilek, ugrókötelek, zsírkréták, stb.
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00051 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

II.2.1)
Elnevezés: EFOP-3.3.5-17 eszközök
Rész száma: 15
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 37400000-2
További tárgyak:39162110-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tankerületi Központ, Pécs, Színház tér 2., 7621
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. akadály 6 db
2. fényképezőgép+ 32GB kártya 2 db
3. 40 cm ám. egyensúlyozó korong 4 db
4. asztalifoci asztal-junior csocsóasztal 1 db
5. drón 1 db
6. fittball 4 db
7. Floorball készlet, műanyag 95 cm nyéllel 2 db
8. Futball és kosárlabda játék egyben 1 db
9. gyermekroller 3 db
10. hangszóró 2 db
11. hőlégfúvó 1 db
12. iratmegsemmisítő 1 db
13. bluetooth hangszóró 3 db
14. kamera + védőtok + állvány 1 db
15. kis bóják szett 4 db
16. koordinációs létra 9m, 2 db
17. kosárgyűrű 2 db
18. kosárlabda háló pár 1 db
19. kültéri trambulin 244 cm 1 db
20. labda 1 kg medicin 14 db
21. labda 2 kg medicin 14 db
22. labda 3kg-os medicin 5 db
23. labda kosár 5-ös, 6-os 47 db
24. labda kosár No. 7, gumi, kültéri 4 db
25. labda rögbi 3 db
26. labda röp 8 db
27. lépegető 2 db
28. magnó CD-s 2 db
29. mikroszkóp 2 db
30. nagy bóják 20 db
31. ragasztópisztoly 30 db
32. refraktor távcső 1 db
33. Streetball palánk szett 120x90 cm 1 db
34. drón/quadcopter 2.4 Ghz 4 csatornás giroszkóppal 3 db
35. teniszütő 4 db
36. térkép - A föld országai- fóliázott fali térkép 1 db
37. térkép - Európa- fóliázott fali térkép 1 db
38. térkép - Magyarország- fóliázott fali térkép 1 db
39. tollaslabdaütő iskolai, acél fej és szár (pár) 57 db
40. Varrógép 1 db
(Összesített mennyiség: 263 db)
AK tájékoztatja AT-t, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.
Az eszköznek újaknak kell lennie. Nyertes ajánlattevő feladata a beszerzendő eszközök helyszínre szállítása és a teljes eszközmennyiség használatra alkalmas átadása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00051 számú pályázat
II.2.14) További információ:
A II.2.7) pontban megadott határidőhöz képest előteljesítés megengedett.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 032 - 071387
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 oktatást segítő eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 002781 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 2 Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 lakberendezési cikkek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 002781 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 3 Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 Játék/Sport anyagok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 002781 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 irodai anyagok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Office Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88878472
Postai cím: Megyeri Út 78.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: info@papirvarpecs.hu
Telefon: +36 209127695
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 2069375
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2260456
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 5 Rész száma: 5 Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 oktatást segítő anyagok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79160922
Postai cím: Zoltán Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: info@quantum.hu
Telefon: +36 13325761
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13320184
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 5435675
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6073648
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 6 Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 diagnosztikai anyagok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 002781 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 7 Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 sport és játék eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 002781 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 8 Rész száma: 8 Elnevezés: EFOP-3.1.6-16 Irodai eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/18 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mecsek Office Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88878472
Postai cím: Megyeri Út 78.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7632
Ország: Magyarország
E-mail: info@papirvarpecs.hu
Telefon: +36 209127695
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 261890
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 132430
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 9 Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 lakberendezés
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 002781 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 10 Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 oktatást szolgáló eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 002781 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 11 Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 oktatást szolgáló anyagok
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 002781 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 12 Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 sport és játék
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 002781 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 13 Elnevezés: EFOP-3.2.5-17 tonerek
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
x Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 002781 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 14 Rész száma: 14 Elnevezés: EFOP-3.3.5-17 anyagok
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/07 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79160922
Postai cím: Zoltán Utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
E-mail: info@quantum.hu
Telefon: +36 13325761
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13320184
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 3082988
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6678070
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 15 Elnevezés: EFOP-3.3.5-17 eszközök
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 002781 (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 0
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A Kbt. 75. § (1) bekezdés a) pontja alapján az alábbi részek vonatkozásában eredménytelen az eljárás, mert nem nyújtottak be ajánlatot:
1. rész - EFOP-3.1.6-16 oktatást segítő eszközök
2. rész - EFOP-3.1.6-16 lakberendezési cikkek
3. rész -3.1.6-16 irodai anyagok
6. rész EFOP-3.1.6-16 diagnosztikai anyagok
7. rész EFOP-3.1.6-16 sport és játék eszközök
9. rész - EFOP-3.2.5-17 lakberendezés
10. rész - EFOP-3.2.5-17 oktatást szolgáló eszközök
11. rész - EFOP-3.2.5-17 oktatást szolgáló anyagok
12. rész - EFOP-3.2.5-17 sport és játék
15. rész - EFOP-3.3.5-17 eszközök
A Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján az alábbi rész vonatkozásában eredménytelen az eljárás, mert kizárólag érvénytelen ajánlatot nyújtottak be: A 13. rész - EFOP-3.2.5-17 tonerek
Nyertes ajánlattevők: 4.,8.rész: Mecsek Office Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7632 Pécs Megyeri Út 78. adószám: 12995408-2-02
5.,14.részek: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1054 Budapest Zoltán Utca 3. adószám: 10830578-2-41.
Ajánlattevők:
4.rész: Mecsek Office Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7632 Pécs Megyeri Út 78. adószám: 12995408-2-02; Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1054 Budapest Zoltán Utca 3. adószám: 10830578-2-41.
5.rész: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1054 Budapest Zoltán Utca 3. adószám: 10830578-2-41.
8.rész: Mecsek Office Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 7632 Pécs Megyeri Út 78. adószám: 12995408-2-02; SWAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság 7627 Pécs Hársfa Utca 120. adószám: 11820833-2-02
13.rész: Alienline Kft. 6722 Szeged Tisza Lajos Körút 47. adószám: 13470458-2-06; Euro-Profil Rendszerház Kft. 1173 Budapest Határhalom Utca 4. adószám: 13936570-2-42; SWAN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság 7627 Pécs Hársfa Utca 120. adószám: 11820833-2-02.
14.rész: Quantum Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 1054 Budapest Zoltán Utca 3. adószám: 10830578-2-41.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) bekezdésnek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)