Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12263/2019
CPV Kód:42990000-2
Ajánlatkérő:MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Teljesítés helye:1103 Budapest, Kőér utca 2/e.;1103 Budapest, Kőér utca 2/e.;1103 Budapest, Kőér utca 2/e.;1103 Budapest, Kőér utca 2/e.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.08.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Vasút építési tevékenység
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV FKG Felépitménykarbantartó és Gépjavitó Korlátolt Felelősségü Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21433005
Postai cím: Jászladányi Út 10
Város: Jászkisér
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5137
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pallagi Norbert
Telefon: +36 14328700
E-mail: pallagi.norbert@fkg.hu
Fax: +36 14328702
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu/mav-fkg/bemutatkozas-mav-fkg-kft
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000845322019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000845322019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Vasút építési tevékenység

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vasútépítő nagygépek beszerzése” – 4 részben
Hivatkozási szám: EKR000845322019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Adásvételi szerződés
Tárgya: „Vasútépítő nagygépek beszerzése” – 4 részben
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nagyteljesítményű ágyazatrostáló gép
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
További tárgyak:34140000-0
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1103 Budapest, Kőér utca 2/e.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.rész: 1 db nagyteljesítményű ágyazatrostáló gép beszerzése, az alábbiak szerint:
Nyomtáv: 1435 mm
Szerkesztési szelvény: UIC 505-1
Legnagyobb sebesség önjáró üzemmódban: 80 km/h
Legnagyobb sebesség vontatva: 100 km/h
Vontatható vonattömeg: 150 t
Bejárható legkisebb pálya-ívsugár menetüzemben: 150 m
Maximális pályaemelkedés vontatmány nélkül: 30 ‰
Kerékátmérő: min.900 mm
Tengelyterhelés: max.20 t
Elektromos rendszer: 12 / 24 V DC
beépített aggregátorról: 400V /230 V AC
Munkavégzés sínrendszere: 48, 49, 54, 60 kg/m
Munkavégzés: folyóvágányon és minden típusú kitérőn rostálási lehetőség
Munkameneti sebesség szabályozhatósága: 0 - 1 600 m/h
Legkisebb munkavégzéskori pályaívsugár. 230 m
Rostálási teljesítmény: 700 m3/h
Rostálási mélység a sínkoronától: 1000 mm
Fokozatmentesen változtatható láncsebesség: 1m/s – 3,8 m/s
Kotrási szélesség: 3900 – 7700 mm (utóbbi érték váltók esetén)
Kaparószalag mérete: min. 3600-4000 mm
Ágyazati védőréteg beépítésének lehetősége
Georács, geotextília beépítésének lehetősége
A szélvédők ablaktörlővel-mosóval és fűtőszállal, vagy azzal egyenértékű páramentesítővel legyenek ellátva.
A járműveket olyan mozdonyrádió rendszerrel, vagy azzal egyenértékű kommunikációs rendszerrel felszerelve kell szállítani, amely alkalmas a MÁV jelenlegi hálózatán alkalmazott rádió rendszerekkel való együttműködésre, valamint alkalmas a GSM-R beszédkommunikációra.
A gép működtetésének, munkafolyamatainak ellenőrzésére szolgáló fedélzeti videó-és üzemfelügyeleti rendszer legyen beépítve. Fedélzeti diagnosztikai rendszer. A jármű kezelésével és karbantartásával kapcsolatosan a járművet kezelő szakemberek oktatása, betanítása, karbantartási tevékenység végzésére történő oktatása az esetlegesen szükséges tanúsítványok, képzettséget igazoló dokumentumok kiállítása és átadása (2 váltás kezelő személyzet, 2-2 fő karbantartó szakterületenként) Üzemeltetési, karbantartási és fenntartási dokumentáció elkészítése. A jótállási időszak alatt karbantartási feladatok ellátása.
Későbbi nyertes gazdasági szereplő feladata valamennyi, a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet által szabályozott, üzembehelyezéshez és használatbavételhez szükséges dokumentum és engedély megszerzése.
A részletes leírást a műszaki leírás, és a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők számát nem korlátozza, a megadott szám kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Nagyteljesítményű dinamikus vágánystabilizátor gép
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
További tárgyak:34140000-0
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1103 Budapest, Kőér utca 2/e.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rész. 1 db nagyteljesítményű dinamikus vágánystabilizátor, az alábbiak szerint:
Nyomtáv:1435 mm
Szerkesztési szelvény:UIC 505-1
Legnagyobb sebesség önjáró üzemmódban: 100 km/h
Legnagyobb sebesség vontatva: 100 km/h
Vontatható vonattömeg: 150 t
Bejárható legkisebb pálya-ívsugár: 150 m
Szállítható személyek száma: 2+2 fő
Hajtott tengelyek száma: 2
Kerékátmérő: min.900 mm
Forgóvázas jármű esetén
forgócsapok távolsága: max. 17500 mm
tengelytáv forgóvázon belül: min. 1500 mm
Tengelyterhelés: max. 20 t
Magassága alaphelyzetben: max.: 4000 mm
Szélessége alaphelyzetben : max.: 3150 mm
Jármű hossza ütközők között: max: 20000 mm
Elektromos rendszer: 24 V DC
Szabályozott sínrendszer: 48, 49, 54, 60 kg/m
Vágánystabilizációs teljesítmény: min. 2300 vfm/h
A jármű konstrukciósan egy egységen belül tartalmazza a járművet működtető és munkavégző egységet.
Az ágyazati anyag szemcseszerkezetének rendeződését nagyfrekvenciájú és amplitúdójú vízszintes rezgés előállításával biztosítsa.
A munkagép legyen alkalmas előre és hátramenetben történő munkavégzésre.
A munkavégzés un. vezérelt szabályozással (automatikus vezérlő - ALC) kiegészítve történjen.
A szélvédők ablaktörlővel-mosóval és fűtőszállal, vagy azzal egyenértékű páramentesítővel legyenek ellátva.
A járműveket olyan mozdonyrádió rendszerrel, vagy azzal egyenértékű kommunikációs rendszerrel felszerelve kell szállítani, amely alkalmas a MÁV jelenlegi hálózatán alkalmazott rádió rendszerekkel való együttműködésre, valamint alkalmas a GSM-R beszédkommunikációra.
A gép működésének, működtetésének és munkafolyamatainak ellenőrzésére szolgáló üzemfelügyeleti és videó rendszer, valamint fedélzeti diagnosztikai rendszer legyen beépítve.
A gép rendelkezzen automatikus ellenőrző és regisztráló rendszerrel, amely az előírt geometriai-szabályozási paramétereket rögzíti, alkalmas digitális formátumú – pályaszakaszra vonatkozó – adatok fogadására, feldolgozására, grafikus kiértékelésére és a rendelkezésre álló digitális adatok kinyerésére. A jármű kezelésével és karbantartásával kapcsolatosan a járművet kezelő szakemberek oktatása, betanítása (2 váltás kezelő személyzet, 2-2 fő karbantartó szakterületenként). Üzemeltetési, karbantartási és fenntartási dokumentáció elkészítése.
A jótállási időszak alatt karbantartási feladatok ellátása. Későbbi nyertes gazdasági szereplő feladata valamennyi, a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet által szabályozott, üzembehelyezéshez és használatbavételhez szükséges dokumentum és engedély megszerzése.
A részletes leírást a műszaki leírás, és a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők számát nem korlátozza, a megadott szám kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Kitérő- és folyóvágányszabályozó gép
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
További tárgyak:34140000-0
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1103 Budapest, Kőér utca 2/e.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. rész: 1 db kitérő szabályozó gép beszerzése, az alábbiak szerint:
Nyomtáv: 1435 mm
Szerkesztési szelvény: UIC 505-1
Legnagyobb sebesség önjáró üzemmódban: 100 km/h
Legnagyobb sebesség vontatva: 100 km/h
Vontatható vonattömeg: 150 t
Bejárható legkisebb pálya-ívsugár: 150 m
Szállítható személyek száma: 2+2 fő
Hajtott tengelyek száma: 2
Kerékátmérő: min.900 mm
Forgóvázas jármű esetén
forgócsapok távolsága: max. 17500 mm
tengelytáv forgóvázon belül: min. 1500 mm
Tengelyterhelés: max: 20 t
Magassága alaphelyzetben max.: 4000 mm
Szélessége alaphelyzetben max.: 3150 mm
Jármű hossza ütközők között (anyagos kocsival): max. 30000 mm
Elektromos rendszer:12 / 24 V DC
beépített aggregátorról:400V /230 V AC
Szabályozott sínrendszer: 48, 49, 54, 60 kg/m
Kitérő szabályozási teljesítmény:1 csoport / 0,5 h
Szabályozott kitérők: minden kitérőtípus+átszelési kitérők, fa- és vasbeton aljas is!
Fő- és mellékirány egyidejű szabályozására való alkalmasság
Vonali vágányszabályozási képesség
Vonali vágányszabályozási teljesítmény:700 vfm / h
A szélvédők ablaktörlővel-mosóval és fűtőszállal, vagy azzal egyenértékű páramentesítővel legyenek ellátva.
A járműveket olyan mozdonyrádió, vagy azzal egyenértékű kommunikációs, rendszerrel felszerelve kell szállítani, amely alkalmas a MÁV jelenlegi hálózatán alkalmazott rádió rendszerekkel való együttműködésre, valamint alkalmas a GSM-R beszédkommunikációra.
A gép működtetésének, munkafolyamatainak ellenőrzésére szolgáló fedélzeti videó-és üzemfelügyeleti rendszer legyen beépítve. Fedélzeti diagnosztikai rendszer
A jármű kezelésével és karbantartásával kapcsolatosan a járművet kezelő szakemberek oktatása, betanítása (2 váltás kezelő személyzet, 2-2 fő karbantartó szakterületenként). Üzemeltetési, karbantartási és fenntartási dokumentáció elkészítése.
A jótállási időszak alatt karbantartási feladatok ellátása.
Későbbi nyertes gazdasági szereplő feladata valamennyi, a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet által szabályozott, üzembehelyezéshez és használatbavételhez szükséges dokumentum és engedély megszerzése.
A részletes leírást a műszaki leírás, és a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők számát nem korlátozza, a megadott szám kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Önjáró sínköszörű gép
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42990000-2
További tárgyak:34140000-0
79998000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1103 Budapest, Kőér utca 2/e.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
4. rész: 1 db sínköszörű gép beszerzése, az alábbiak szerint:
Nyomtáv: 1435 mm
Szerkesztési szelvény: UIC 505-1
Legnagyobb sebesség önjáró üzemmódban: 100 km/h
Legnagyobb sebesség vontatva: 100 km/h
Vontatható vonattömeg: 100 t
Bejárható legkisebb pálya-ívsugár: 150 m
Szállítható személyek száma: 2+2 fő
Kerékátmérő: min.800 mm
Forgóvázas jármű esetén
forgócsapok távolsága: max. 17500 mm
tengelytáv forgóvázon belül: min. 1500 mm
Tengelyterhelés: max: 20 t
Magasság működési helyzetben max. 4000 mm
Szélesség legnagyobb max.: 3000 mm
Jármű hossz ütközők között(összekapcsolt gépek): max. 32000 mm
Elektromos rendszer:24 V DC
Szabályozott sínrendszer: 48, 49, 54, 60 kg/m
Vonali és minden típusú kereszteződés köszörülési képesség
Köszörűkövek száma: 20 db
Bejárható pályaívsugár munkamódban: 50 m
Köszörülés iránya: előre-hátra
Köszörülési sebesség: min. 2 km/h
Legnagyobb köszörülési sebesség: min. 16 km/h
Köszörűfejek állítható szögtartománya: 75° - 45°
Köszörülés utáni sínfelület érdesség: max.10 µm
Pályatüzek megelőzésére/oltására tűzoltó berendezés - 2”-os C52 nyomótömlő 45bar-os kapcsokkal szerelve és C52 sugárcső, vagy ezzel egyenértékű tűzoltó berendezés
Víztartály: min. 3000 l
A munkaterületet a gép mindkét oldalán LED-es vagy azzal egyenértékű fényerősségű munkafények világítsák meg.
A szélvédők ablaktörlővel-mosóval és fűtőszállal, vagy azzal egyenértékű páramentesítővel legyenek ellátva.
A járműveket olyan mozdonyrádió, vagy azzal egyenértékű kommunikációs rendszerrel felszerelve kell szállítani, amely alkalmas a MÁV jelenlegi hálózatán alkalmazott rádió rendszerekkel való együttműködésre, valamint alkalmas a GSM-R beszédkommunikációra.
A gép működtetésének, munkafolyamatainak ellenőrzésére szolgáló fedélzeti videó-és üzemfelügyeleti rendszer legyen beépítve. Fedélzeti diagnosztikai rendszer. A jármű kezelésével és karbantartásával kapcsolatosan a járművet kezelő szakemberek oktatása, betanítása (2 váltás kezelő személyzet, 2-2 fő karbantartó szakterületenként) Üzemeltetési, karbantartási és fenntartási dokumentáció elkészítése.
A jótállási időszak alatt karbantartási feladatok ellátása.
Későbbi nyertes gazdasági szereplő feladata valamennyi, a 31/2010. (XII. 23.) NFM rendelet által szabályozott, üzembehelyezéshez és használatbavételhez szükséges dokumentum és engedély megszerzése.
A részletes leírást a műszaki leírás, és a részletes költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma: 99
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatkérő a részvételre jelentkezők számát nem korlátozza, a megadott szám kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került rögzítésre.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
• Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)–(2) bek-ben foglalt kizáró okok fennállnak; aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
Igazolási mód:
• Részvételre jelentkező(k), az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015.(X.30.) Korm. r. (továbbiakban „Kr.”) 4.§ (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban „EEKD”) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62.§-ban említett kizáró okok hiányát.
• Az EEKD-ban a gazdasági szereplő(k) nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn vele szemben, másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69.§ (4) bek. szerint benyújtandó ig. kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és-szükség esetén-hozzájáruló nyilatkozatot.
• Irányadó a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése.
• A részvételi jelentkezésben a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján a részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell.
• A kizáró okok fenn nem állását az igazolások benyújtására felhívott [Kbt. 69. § (4)] gazdasági szereplőknek a Kr. 8. §; 10. §, 12 - 14. § és 16. § szerint kell igazolnia.
• Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, valamint egy jelentkezői nyilatkozatot arról, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e vele szemben (nemleges nyilatkozat is).
• Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, 69. § (11a) bek-re, a 74. § (1) bek.-re, valamint a Kr. 1-8,10,12-16. §-okra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani a részvételi jelentkezésben; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek (ajánlattevőknek) az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
P1)
Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P2)
Részvételre jelentkezőnek (közös részvételre jelentkezőnek) csatolnia kell - a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján - cégszerűen aláírt nyilatkozatát az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (vasútépítő és/vagy karbantartó nagygépek gyártása és/vagy szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1-P2) alkalmassági követelmény esetében alkalmazandó a Kr. 19. § (3); (6)-(7) és (10) bekezdése, a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11)-(12) bekezdései, valamint a 69. § (11a) bek. is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen
az 1. rész esetében a 2.593.600.000,- HUF értéket;
a 2. rész esetében a 1.134.700.000,- HUF értéket;
a 3. rész esetében a 1.523.740.000,- HUF értéket;
a 4. rész esetében a 3.663.460.000,- HUF értéket.
P2)
Alkalmatlan a részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (vasútépítő és/vagy karbantartó nagygépek gyártása és/vagy szállítása) származó - általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el összesen
az 1. rész esetében a 1.945.200.000,- HUF értéket;
a 2. rész esetében a 842.920.000,- HUF értéket;
a 3. rész esetében a 1.134.700.000,- HUF értéket;
a 4. rész esetében a 2.723.280.000, - HUF értéket.
A P1-P2) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt, a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdés szerinti nyilatkozatot szükséges benyújtani a részvételi jelentkezésben; Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását nem kéri.
Az igazolások benyújtására felhívott részvételre jelentkezőnek (ajánlattevőknek) az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést, a Kbt. 69. § (4) és (6) bekezdéseire is figyelemmel:
M1)
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindíó felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban végzett a közbeszerzés tárgya szerinti referenciamunkák ismertetése.
Ajánlattevőnek az M1). pontban előírt műszaki-szakmai alkalmassági követelménynek való megfelelését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése alapján kell igazolnia.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a teljesíts tárgya, mennyisége, értéke olyan részletességgel megadva, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek való megfelelés,
• a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap bontásban),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, valamint a részéről információt adó személy neve, email címe és telefonszáma,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e (a szerződést kötő másik félnek a munkára vonatkozó minősítése)
valamint - adott esetben - csatolandó a 321/215. (X. 3.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdés szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolás egyszerű másolati példányban.
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét a referenciaigazolások/referencianyilatkozatok aláírására vonatkozóan a 321/215. (X. 3.) 22. § (1) bekezdésére, különös tekintettel a 22. § (1) bekezdés a) pontjára: ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezet esetében olyan szervezet amely a 2004/18/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az érintett referencia munkát ezen szervezet által kiadott vagy aláírt igazolással kell igazolni.
A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 3 éven (36 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, de az legfeljebb 6 éven belül megkezdett.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban / referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó részösszeget/mennyiségi adatot.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(7); (9) és (11) bekezdései, a 69. § (11a) bekezdése és a Kr. 21. § (2a) bek b) pontja, 22. § (5) bek. és 24. § (1)-(2) és (5) bek.is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1)
Alkalmatlan az részvételre jelentkező (közös részvételre jelentkező), a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap alatt nem rendelkezik az alábbi referenciával:
az 1. rész esetében: minimum 1 db nagyteljesítményű ágyazatrostáló gép szállítására vonatkozó referenciával;
a 2. rész esetében: minimum 1 db nagyteljesítményű dinamikus vágánystabilizátor szállítására vonatkozó referenciával
a 3. rész esetében minimum 1 db kitérő szabályozó gép szállítására vonatkozó referenciával
a 4. rész esetében: minimum 1 db sínköszörű gép szállítására vonatkozó referenciával
A fenti alkalmassági követelményeknek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek (Kbt. 65. § (6) bekezdés).
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel,szerződés,számlázás,kifizetés devizaneme EUR.A szerződés ellenértéke kizárólag a szerződés teljesítésére jogosultnak fizetendő,az engedményezés kizárt.A teljesítés ellenértéke a kiállított számla ellenében,átutalással kerül teljesítésre,Kbt. 135.§(1) valamint (5)–(6) bek-ben és Ptk 6:130.§(1)-(2) bek-ben meghatározottak szerint.A Kbt. 135.§(8) bekezdése szerint a részvételre jelentkező a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összeg előlegként történő kifizetését kérheti feltétel nélküli visszafizetési biztosíték ellenében.Biztosíték nyújtásának hiányában előlegre nem jogosult,vevő mentesül az előlegfizetési kötelezettség alól.A szerződést biztosító kötelezettségek:késedelmi, hibás teljesítési,meghiúsulási kötbér; teljesítési, jótállási biztosíték,előleg visszafizetési biztosíték,általános jótállás 24 hónap (üzembehelyezéstől számítva) + kiterjesztett jótállás a műszaki leírásban és szerződésben részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/08/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2019/09/20 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A Közbeszerzési Dokumentumok(továbbiakban„KD”)korlátlanul,teljes körűen, közvetlenül, térítésmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3) pontjában meghatározott címen.Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR-ben történő regisztráció.
A részvételi jelentkezések felbontásának ideje:RF IV.2.7pont,Hely: EKR:https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK bontás során a Kb.68.§ és a 424/2017.(XII.19.)Korm. rendelet 15.§ (2)-(5) (7)bek-t alkalmazza.
A részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az RF-ben és a KD-ban meghatározott valamennyi dokumentumot (űrlapot, elektronikusan csatolandó nyilatkozatot / igazolást). A részvételi jelentkezés megtételével kapcsolatban az ajánlatkérő kifejezetten felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § rendelkezéseire.
Az ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) és (6) bekezdése alapján közbeszerzési eljárást feltételesen indítja. Az ajánlatkérő támogatásra irányuló igényt (hitelkérelem) nyújtott be és az ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, vagy a szerződés nem kerül megkötésre. Amennyiben sor kerül a szerződés megkötésére, akkor a szerződés hatályba lépésének feltétele, hogy Ajánlatkérő rendelkezzen megfelelő mértékű, jóváhagyott támogatással. Ennek megfelelően a jelen felhívásban meghatározott teljesítési határidő nem a szerződés megkötésétől, hanem annak hatályba lépésétől számítódik.
Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bek. a) pont szerinti legalacsonyabb ár, tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya csak valamely konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelménynek felel meg és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását az adott esetben további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.
Tájékoztatásul az AT szakaszhoz, az ajánlatkérő:
helyszíni bejárást nem biztosít,
az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti.
A tárgyalások tárgyát képezi a Műszaki Leírásban, a szerződéstervezetben meghatározott feltételek, ajánlattevők ajánlatai.
Az eljárás nyelve a magyar, más nyelven nem nyújtható be részvételi jelentkezés, későbbiekben ajánlat. Amennyiben idegen nyelvű dokumentum, irat kerül csatolásra a részvételi jelentkezéshez, annak felelős magyar nyelvű fordítása is benyújtandó. Külföldi székhelyű gazdasági szereplők esetében a benyújtott igazolások és nyilatkozatok mellé csatolni kell azok magyar nyelvű fordítását is. Ajánlatkérő felelős, egyszerű fordítást kér, melyre tekintettel a fordítási hibákból eredő kockázat a gazdasági szereplőt terheli. Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a csatolt eredeti igazolásokat és nyilatkozatokat is ellenőrzi.
Ajánlatkérő kizárja a Kbt.35.§(8)bek alapján projekttársaság létrehozását mind önálló, mind közös részvételre jelentkező (ajánlattevők) tekintetében. Amennyiben a részvételre jelentkező nem egyedül, hanem közösen nyújt be jelentkezést, illetve később ajánlatot, akkor a jelentkezéséhez csatolnia kell az erre vonatkozó szándéknyilatkozatot.
AK az alkalmasság feltételeit és igazolásait a minősített AT-k hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
A III.1.2) ponthoz az átszámítást a KD tartalmazza.
A meghatározott órák a közép-európai idő szerint értendők.
Ajánlatkérő a Kbt.71.§ alapján a hiánypótlás lehetőségét biztosítja, 71.§(6)szerinti korlátozást nem alkalmazza.
Ajánlatkérő a Kbt.75. §(2)bek e) pontját nem alkalmazza.
Ajánlatkérő - különösen a IV.2.6) pont esetében-1 hónap alatt 30napot ért.
FAKSZ: dr. Wolf Nikoletta, lajstromszám: 00960
Jelen RF-ben, a KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., végrehajtási rendeletei (424/2017(XII.19.) Korm rend),a magyar jog rendelkezései irányadóak.A hird. a közbesz-ről szóló 2014/25/EU irányelv alapján kerül közzétételre.
VI.3) ponthoz a KD többlet előírást tartalmaz A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2019/08/08 11:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § ában meghatározottak szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák