Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12274/2019
CPV Kód:31158000-8
Ajánlatkérő:MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19027803
Postai cím: Október huszonharmadika Utca 18
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó Ágnes
Telefon: +36 301674368
E-mail: kozbeszerzeskiiras@mol.hu
Fax: +36 18877801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mol.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NEXT-E Projekt: elektromos autó töltő beszerzés
Hivatkozási szám: EKR000704812019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 31158000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NEXT-E Projekt keretében elektromos autó töltő eszközök beszerzése.
- Az Elektromos autó töltő berendezés(ek) (a továbbiakban: „Berendezések”) szállítása
- A Berendezések telepítése, daruzása a Telepítési helyen;
- A Berendezések beüzemelése, BACK-END-be illesztése és próbák elvégzése a Telepítési Helyen;
- A Berendezések karbantartása a Berendezésekre vonatkozó jótállási idő alatt az Elektromos autó töltő berendezés(ek) gyártója által meghatározott alkalommal a Telepítési Helyen;
- A Berendezéseket érintő hibaelhárítási feladatok ellátása a jótállási idő alatt (jótállás körébe tartozó hibaelhárítás esetén díjmentesen, jótállás körén kívül eső hibaelhárítás esetén térítés ellenében, egyedi Megrendelés alapján). Eladó az általa a fentiek szerint gyártott, szállított, telepített, beüzemelt és karbantartott Berendezések vonatkozásában 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, mely keretében a Berendezéseket érintő hibabejelentéseket fogadja.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 10443 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 110 - 267878
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/04 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés 54 darab olyan multi-standard töltőberendezésre, amely legalább egy időben 50 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos autó villamos energiával való feltöltését DC (villám) töltéssel, valamint legalább 22 kW teljesítmény mellett egy másik elektromos autó villamos energiával való feltöltését AC (normál) töltéssel.
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni, a szerződéskötéstől számított 71 munkanapos időtartamra azzal, hogy az egyes helyszíneken a teljesítés eseti megrendelések alapján valósul meg a töltőállomások Ajánlatkérő részére történő átadás-átvételét követő 40 munkanapon belül.
Ajánlattevő feladatai:
- Az Elektromos autó töltő berendezés(ek) (a továbbiakban: „Berendezések”) szállítása, valamint a Megrendelésben meghatározott szállítási címre („Szállítási Hely”) szállítása (amennyiben a Szállítási Hely eltér a Berendezések telepítési helyétől [„Telepítési Hely”]. A Berendezéseknek a Szállítási Helyről a Telepítési Helyre történő szállítása a Megrendelő feladata, egyéb esetekben a Szállítási Hely megegyezik a Telepítési Hellyel). Amennyiben a Szállítási hely megegyezik a Telepítési Hellyel, úgy a szállítás magában foglalja a Berendezéseknek a Telepítési Helyen, a Berendezés számára Megrendelő által kialakított rögzítési helyre történő lerakodását is;
- A Berendezések telepítése, daruzása a Telepítési helyen;
- A Berendezések beüzemelése, BACK-END-be illesztése és próbák elvégzése a Telepítési Helyen;
- A Berendezések karbantartása a Berendezésekre vonatkozó jótállási idő alatt az Elektromos autó töltő berendezés(ek) gyártója által meghatározott alkalommal a Telepítési Helyen;
- A Berendezéseket érintő hibaelhárítási feladatok ellátása a jótállási idő alatt (jótállás körébe tartozó hibaelhárítás esetén díjmentesen, jótállás körén kívül eső hibaelhárítás esetén térítés ellenében, egyedi Megrendelés alapján). Eladó továbbá az általa a fentiek szerint gyártott, szállított, telepített, beüzemelt és karbantartott Berendezések vonatkozásában 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, mely keretében az Eladó a Berendezéseket érintő hibabejelentéseket fogadja.
Továbbiak a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.
Helyesen:
Adásvételi szerződés 54 darab olyan multi-standard töltőberendezésre, amely legalább egy időben 50 kW teljesítmény mellett teszi lehetővé egy elektromos autó villamos energiával való feltöltését DC (villám) töltéssel, valamint legalább 43 kW teljesítmény mellett egy másik elektromos autó villamos energiával való feltöltését AC (normál) töltéssel.
Ajánlatkérő keretszerződést kíván kötni, a szerződéskötéstől számított 71 munkanapos időtartamra azzal, hogy az egyes helyszíneken a teljesítés eseti megrendelések alapján valósul meg a töltőállomások Ajánlatkérő részére történő átadás-átvételét követő 40 munkanapon belül.
Ajánlattevő feladatai:
- Az Elektromos autó töltő berendezés(ek) (a továbbiakban: „Berendezések”) szállítása, valamint a Megrendelésben meghatározott szállítási címre („Szállítási Hely”) szállítása (amennyiben a Szállítási Hely eltér a Berendezések telepítési helyétől [„Telepítési Hely”]. A Berendezéseknek a Szállítási Helyről a Telepítési Helyre történő szállítása a Megrendelő feladata, egyéb esetekben a Szállítási Hely megegyezik a Telepítési Hellyel). Amennyiben a Szállítási hely megegyezik a Telepítési Hellyel, úgy a szállítás magában foglalja a Berendezéseknek a Telepítési Helyen, a Berendezés számára Megrendelő által kialakított rögzítési helyre történő lerakodását is;
- A Berendezések telepítése, daruzása a Telepítési helyen;
- A Berendezések beüzemelése, BACK-END-be illesztése és próbák elvégzése a Telepítési Helyen;
- A Berendezések karbantartása a Berendezésekre vonatkozó jótállási idő alatt az Elektromos autó töltő berendezés(ek) gyártója által meghatározott alkalommal a Telepítési Helyen;
- A Berendezéseket érintő hibaelhárítási feladatok ellátása a jótállási idő alatt (jótállás körébe tartozó hibaelhárítás esetén díjmentesen, jótállás körén kívül eső hibaelhárítás esetén térítés ellenében, egyedi Megrendelés alapján). Eladó továbbá az általa a fentiek szerint gyártott, szállított, telepített, beüzemelt és karbantartott Berendezések vonatkozásában 0-24 órás telefonos ügyfélszolgálatot biztosít, mely keretében az Eladó a Berendezéseket érintő hibabejelentéseket fogadja.
Továbbiak a műszaki leírásban és a szerződéstervezetben.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 15:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gyorsított meghívásos eljárás
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 17:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gyorsított tárgyalásos eljárás
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő nem kívánja a IV.1.1. pontot módosítani, ahogy a korrigendumból is látszik, ajánlatkérő a hivatkozott pontban nem eszközölt módosítást.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ