Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12294/2019
CPV Kód:48612000-1
Ajánlatkérő:Szegedi Tudományegyetem
Teljesítés helye:SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék, 6726 Szeged, Közép fasor 52.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95571285
Postai cím: Dugonics Tér 13
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rácz Gabriella
Telefon: +36 62544779
E-mail: racz.gabriella.2@gmf.u-szeged.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.u-szeged.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Jellemzett és publikált biomarkerek összegyűjtése
Hivatkozási szám: EKR000352462019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48612000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A szolgáltatás megrendelés részletes szakmai tartalma:
Meglévő tumorbanki szabad hozzáférést biztosító és térítéses adatbázisosokból a jelenleg ismert tumorspecifikus markerek adatbázisba rendezése.

Az adatbázis az alábbi tulajdonságoknak felel meg: tartalmazza a tumor markereket, valamint, azok tumor specificitását. Továbbá csatolva megtalálható a publikációs hivatkozás minden egyes azonosított tumormarkerre. A részfeladat tartalmazza a tumorbanki adatbázis architektúrájának kialakítását.

- A létrehozott tumormarker adatbázis alapján elsődleges feladat a PubMed tudományos szakirodalmi adatbázisban található információk kigyűjtése és a meglévő adatbázisba integrálása. Az így létrejött elsődleges adatbázis részfeladati eredményként kerül átadásra.
- A következő részfeladat tartalmazza a PubMed adatbázisban a tudományos irodalomban talált további markerek beillesztését kerülnek a már kialakított tumormarker adatbázisba. Ez a lépés a meglévő adatbázis fejlesztését jelenti, amely során szoros kommunikáció szükséges az informatikai és tumorbanki kollégák között.
- A kialakított adatbázisban található egyedi biomarkerekhez tartozó adatok további elemzésére adatbányászati módszer kialakításai. Az adatbányászattal nyert információk integrálásával létrejön egy alap adatbányász algoritmus, amely segíti az információk kinyerését strukturált és nem strukturált adatok között. Az adatbányászatot a következő lépéseket tartalmazza: adatgyűjtés, adattisztítás, adatintegrálás, adatkiválasztás, adatbányászat, adatelemzés és kiértékelés. A részfeladat végén létrejön egy végső adatbázis, amely alkalmassá válik olyan komplex keresések végrehajtására, amely lehetővé teszi az egyedi tumorokra jellemző potenciális tumor markerek hatékony azonosítását
- A kialakításra kerülő adatbázisnak beilleszthetőnek kell lennie a meglévő diagnosztikai platformba és az adatbázisban összegyűjtött biomarker adatok és a hozzájuk tartozó irodalmi adatok is beilleszthetőnek kell lennie a már meglévő informatikai keretrendszerünkbe.
Eredmény leírása: ajánlatkérő részére átadásra kerülő eredmény konkrét megnevezése
1. Az első feladatrész keretében átadásra kerül az elérhető adatbázisokban található tumor biomarkereket tartalmazó adatbázis digitális formában.
2. A második részfeladatrész végén átadásra kerül a bővített tumorbanki adatbázis, amely tartalmazza az első részfeladat tumorbanki adatbázis adatait a PubMed adatbázisból azonosított kibővített információkkal.
3. A feladatok zárásaként kerül átadásra az adatbányász szoftver, amely fejlesztése során meghatározandó a szükséges azonosítási paraméterek modelljei.
A feladat teljesítésekor a Szegedi Tudományegyetem részére hozzáférhetővé válik a kialakított adatbázis, amely tartalmazza a potenciális tumormarkerekhez tartozó teljes, a feladat teljesítés alatt azonosított információs listát.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 14900000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Jellemzett és publikált biomarkerek összegyűjtése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 48612000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: SZTE TTIK Biokémiai és Molekuláris Biológiai Tanszék, 6726 Szeged, Közép fasor 52.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A szolgáltatás megrendelés részletes szakmai tartalma:
Meglévő tumorbanki szabad hozzáférést biztosító és térítéses adatbázisosokból a jelenleg ismert tumorspecifikus markerek adatbázisba rendezése.

Az adatbázis az alábbi tulajdonságoknak felel meg: tartalmazza a tumor markereket, valamint, azok tumor specificitását. Továbbá csatolva megtalálható a publikációs hivatkozás minden egyes azonosított tumormarkerre. A részfeladat tartalmazza a tumorbanki adatbázis architektúrájának kialakítását.

- A létrehozott tumormarker adatbázis alapján elsődleges feladat a PubMed tudományos szakirodalmi adatbázisban található információk kigyűjtése és a meglévő adatbázisba integrálása. Az így létrejött elsődleges adatbázis részfeladati eredményként kerül átadásra.
- A következő részfeladat tartalmazza a PubMed adatbázisban a tudományos irodalomban talált további markerek beillesztését kerülnek a már kialakított tumormarker adatbázisba. Ez a lépés a meglévő adatbázis fejlesztését jelenti, amely során szoros kommunikáció szükséges az informatikai és tumorbanki kollégák között.
- A kialakított adatbázisban található egyedi biomarkerekhez tartozó adatok további elemzésére adatbányászati módszer kialakításai. Az adatbányászattal nyert információk integrálásával létrejön egy alap adatbányász algoritmus, amely segíti az információk kinyerését strukturált és nem strukturált adatok között. Az adatbányászatot a következő lépéseket tartalmazza: adatgyűjtés, adattisztítás, adatintegrálás, adatkiválasztás, adatbányászat, adatelemzés és kiértékelés. A részfeladat végén létrejön egy végső adatbázis, amely alkalmassá válik olyan komplex keresések végrehajtására, amely lehetővé teszi az egyedi tumorokra jellemző potenciális tumor markerek hatékony azonosítását
- A kialakításra kerülő adatbázisnak beilleszthetőnek kell lennie a meglévő diagnosztikai platformba és az adatbázisban összegyűjtött biomarker adatok és a hozzájuk tartozó irodalmi adatok is beilleszthetőnek kell lennie a már meglévő informatikai keretrendszerünkbe.
Eredmény leírása: ajánlatkérő részére átadásra kerülő eredmény konkrét megnevezése
1. Az első feladatrész keretében átadásra kerül az elérhető adatbázisokban található tumor biomarkereket tartalmazó adatbázis digitális formában.
2. A második részfeladatrész végén átadásra kerül a bővített tumorbanki adatbázis, amely tartalmazza az első részfeladat tumorbanki adatbázis adatait a PubMed adatbázisból azonosított kibővített információkkal.
3. A feladatok zárásaként kerül átadásra az adatbányász szoftver, amely fejlesztése során meghatározandó a szükséges azonosítási paraméterek modelljei.
A feladat teljesítésekor a Szegedi Tudományegyetem részére hozzáférhetővé válik a kialakított adatbázis, amely tartalmazza a potenciális tumormarkerekhez tartozó teljes, a feladat teljesítés alatt azonosított információs listát.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A felhasznált adatbázisok mennyisége (előnyben a több) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – Nettó vállalkozói díj HUF-ban kifejezve Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: : GINOP-2.2.1-15-2017-00052 azonosító számú
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Jellemzett és publikált biomarkerek összegyűjtése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44613024
Postai cím: Homonna Utca 8/a
Város: Budapest, XI.
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
E-mail: ceganyagok@progen.hu
Telefon: +36 14819000
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10788110243
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 20000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 14900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TFSz Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87053742
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 1. b. ép.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 25564402203

Hivatalos név: H-ION Kutató, Fejlesztő és Innovációs Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93528397
Postai cím: Konkoly-Thege Miklós Út 29-33
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23464186243

Hivatalos név: PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44613024
Postai cím: Homonna Utca 8/a
Város: Budapest, XI.
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10788110243

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/28 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
Ajánlatevők:
H-ION Kutató, Fejlesztő és Innovációs Kft. (1121 Budapest Konkoly-Thege Miklós út 29-33.; Adószám: 23464186-2-43)
PROGEN Mérnöki Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (1118 Budapest, XI. Homonna utca 8/a; Adószám: 10788110-2-43)
TFSz Zártkörűen Működő Részvénytársaság (6000 Kecskemét Petőfi Sándor Utca 1. b. ép.; Adószám: 25564402-2-03)
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges