Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12319/2019
CPV Kód:98310000-9
Ajánlatkérő:Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Teljesítés helye:HU22
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Központi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Büntetés-végrehajtás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_93180603
Postai cím: Steindl Imre Utca 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Falcsikné Turcsányi Tünde
Telefon: +361 3018100
E-mail: bvop-ellatas@bv.gov.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.bv.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Központi szintű
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Büntetés-végrehajtás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Mosodai szolgáltatás Markusovszky
Hivatkozási szám: EKR001040562018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98310000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Mosodai szolgáltatás megrendelése a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága által a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház vállalkozási szerződés keretében
Textil mosatása 710.000 kg/év. Ajánlatkérő a teljesítés során a mennyiségtől maximum +20 %-kal eltérhet a szerződés időtartama alatt.
mosodai szolgáltatásnak minősül:
• mosás,
• szárítás
• mángorlás, vasalás, finiselés
• a rendeltetésszerűen nem használható textília különválogatása,
• szennyes és tiszta textília el- és visszaszállítása.
• javítás
• tiszta textíliák csomagolása: címkével ellátva telephelyre és osztályokra darabszám szerint
A mosodai szolgáltatásnak elválaszthatatlan részei azok a tevékenységek, munkafolyamatok és adminisztrációk, amelyek a szerződésszerű teljesítést megalapozzák, illetve ellenőrizhetővé teszik. Az ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében sem a közös sem az egyéni nyertes ajánlattevők esetében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság).
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 142000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Mosodai szolgáltatás Markusovszky
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 98310000-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU22 A teljesítés fő helyszíne: 9700 Szombathely, Markusovszky L. u. 5., 11-es Huszár út 130., Dr. István Lajos krt. 3.,
9900 Körmend, Munkácsy M. u. 1., 1781/3 hrsz.,
9970 Szentgotthárd, Hunyadi J. u. 31.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Textil mosatása 710.000 kg/év a szolgáltatás időtartamára vonatkozóan. Ajánlatkérő a teljesítés során a mennyiségtől maximum +20%-kal eltérhet a szerződés időtartama alatt.
mosodai szolgáltatásnak minősül:
• mosás,
• szárítás (technológiától függően),
• mángorlás, vasalás, finiselés (technológiától függően, a műszaki leírás alapján szükség esetén kézi vasalás).
• a rendeltetésszerűen nem használható textília különválogatása, és a használható textíliától elkülönített módon történő visszaszolgáltatása,
• szennyes és tiszta textíliáknak a kórház (Kedvezményezett) telephelyén/telephelyein az osztályos átvevő helyekről történő el és visszaszállítása.
• szennyes és tiszta textília szállítása a telephelye(k) és Ajánlattevő mosodája között, a közösen elfogadott ütemterv alapján.
• textíliák műszaki leírásban meghatározottak szerinti javítása
• tiszta textíliák műszaki leírás előírásainak megfelelő csomagolásban: címkével ellátva telephelyre és osztályokra darabszám szerint köteles leszállítani. A tiszta textíliák visszaszállítására használatos csomagoló anyag, és szállítóeszköz biztosítása Ajánlattevő feladata.
A mosodai szolgáltatásnak elválaszthatatlan részei azok a tevékenységek, munkafolyamatok és adminisztrációk, amelyek a szerződésszerű teljesítést megalapozzák, illetve ellenőrizhetővé teszik. A szolgáltatás ára ezen tevékenységekkel, munkafolyamatokkal és adminisztrációval együtt értendő.
A Központi telephely (Szombathely) esetében a szennyes textília átvételétől számított 24 órán (ünnep és munkaszüneti napok esetében maximum 60 óra) belül a tiszta textília visszaszállítását a személyzeti védőruha kivételével biztosítania kell az Ajánlattevőnek.
A Kámoni telephely, a Vérellátó (Szombathely) telephely, a Körmendi Kórház, valamint a Szentgotthárdi telephely esetében a szennyes textíliák átvételétől számított 48 órán (ünnep és munkaszüneti napok esetében maximum 60 óra) belül a tiszta textília, és személyzeti védőruha visszaszállítását biztosítania kell az Ajánlattevőnek.
Személyzeti védőruhák esetében a szállítás az alábbiak szerint történik:
Központi telephely esetében hetente 3 napon:
• hétfői szállítás – pénteki visszaszállítás
• szerdai szállítás – hétfői visszaszállítás
• pénteki szállítás - szerdai visszaszállítás
Kámoni telephely, Vérellátó esetében hetente 2 napon:
• csütörtöki szállítás - hétfői visszaszállítás
• hétfői szállítás – csütörtöki visszaszállítás
Körmendi Kórház, Szentgotthárdi telephely esetében hetente 2 napon:
• csütörtöki szállítás-hétfői visszaszállítás
• hétfői szállítás – csütörtöki visszaszállítás
A betegek és a dolgozók textíliáit, védőruháit, elkülönítetten, külön mosógépben kell kezelni. Egyes fazonok (pl: dolgozói védőruhák, munkaruhák, műtős ruhák, beteg pizsamák, hálóingek, gyermekruhák) külön kézi vasalást igényelnek, aminek teljesítését az Ajánlattevőnek biztosítania kell.
A szennyes textília szállítására használatos eszközök: zsákok: moshatóak, tisztíthatóak, konténerek tisztíthatók legyenek, a szállítást végző gépjármű tisztítható/fertőtleníthető legyen. Az anyag mozgatásához szükséges eszközöket (konténer, zsák, a zsákhoz tartozó madzag, valamint a címke, vízoldékony zsák, stb.) a nyertes Ajánlattevőnek kell osztályonként a Kedvezményezett rendelkezésére bocsátani a szerződés ideje alatt. A szennyes zsákokat lezárás után a Kórház területén kinyitni tilos. A mosodai anyagmozgatáshoz használatos eszközök, szállítókonténerek mosható fertőtleníthető anyagból készüljenek és fertőtlenítő tisztításukhoz gépi mosó berendezés álljon rendelkezésre.
A fertőzött osztályok részére úgynevezett vízoldékony (pl: piros), vagy műanyag zsák beszerzése szükséges, mely biztonságosabb kezelésre ad lehetőséget a szennyezett, fertőzött textíliák mozgatása során. A szolgáltatás indulásakor 50db zsák kihelyezése szükséges (a szolgáltatás megkezdésekor Kedvezményezett meghatározza a szükséges darabszám osztályonkénti eloszlását), melynek biztosítása a szükséges forgó készlettel egyetemben Ajánlattevő feladata
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a szerződés időtartama alatt a szerződéstervezetben foglalt azonos feltételekkel és ellenértéken jogosult a teljes mennyiség +20%-nak megfelelő mennyiség megrendelésére. Ennek érdekében nyertes ajánlattevő köteles vételi jogot biztosítani ajánlatkérő számára a szerződésben foglalt feltételekkel azonos feltételek szerint.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Kbt. 76. § (2) bekezdés a) pont: Nettó ár mosásra (opció nélkül, HUF), mely tartalmazzon minden költséget.
Egyéb információ a dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 025 - 055547
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Mosodai szolgáltatás Markusovszky
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_63983131
Postai cím: Pesti B. Ut 25
Város: Sopronkőhida
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9407
Ország: Magyarország
E-mail: skipari@skiparikft.t-online.hu
Telefon: +36 99511246
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 156981000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 142000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: A mosoda és kórház telephelyei közti szállítás a megadott feltételeknek megfelelő tehergépjárművel történő biztosítása.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő adószáma: 11130888-2-51
Ajánlattevő neve, címe és adószáma: 1. Sopronkőhidai Ipari és Szolgáltató Kft. (9407 Sopronkőhida, Pesti B. út 25.), 11130888-2-51
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § (3) szerint a jogsértésének a kérelmező tudomására jutásától számított 15 napon belül.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)