Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/130
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.09.
Iktatószám:12324/2019
CPV Kód:79611000-0
Ajánlatkérő:Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:Kisbéri Járás, Komáromi Járás, Tatai Járás,Tatabányai Járás (kivéve a Tatabánya Megyei Jogú Város közigazg. határán belül eső területet és Környe község területén elhelyezk. Nyugati Ipari Parkot
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;Medialog Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_85123850
Postai cím: Bárdos László Utca 2.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csík Gabirella
Telefon: +36 34515121
E-mail: csik.gabriella@komarom.gov.hu
Fax: +36 34515109
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/komarom-esztergom
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Infonyújtás_mentor_Megye
Hivatkozási szám: EKR000339832019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Közbeszerzés tárgya: „Információnyújtás és mentorálás a TOP-5.1.1-16-KO1-2018-00001 Projektben”
Információ nyújtás: Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása 669 fő hátrányos helyzetű, a projekt 10 célcsoportjainak valamelyikébe tartozó potenciális álláskereső számára. Az információnyújtást elsősorban a Kisbéri Járásban, a Komáromi Járásban, a Tatai Járásban, valamint a Tatabányai Járásban (kivéve a Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül eső területet és Környe község területén elhelyezkedő Nyugati Ipari Park területét) szükséges lebonyolítani. Az információnyújtás feladat tervezett időszaka 16 hónap. Az információnyújtáshoz kapcsolódó hirdetési és tájékoztatási tevékenységek megvalósítása 16 hónapon keresztül. (Az elszámolás alapját képezik a benyújtott kommunikációs elégedettségi kérdőívek, havonta minimum 25 fő esetében.) A szolgáltatás megkezdése: 2019. június 1. A szolgáltatás utolsó napja: 2020. szeptember 30.
Mentorálás és munkahelyi mentorálás: Minimum 223 fő, projektbe bevont célcsoporttag számára mentorálási szolgáltatás nyújtása személyenként átlagosan 4 alkalommal, összesen legalább 892 alkalommal, ezen belül a projektbe bevont legalább 135 fő célcsoport tag felkészítése átlag 4 alkalommal (összesen legalább 540 alkalommal) az elnyert álláshelyhez való foglalkoztatásra, munkába állásának személyes segítése, valamint folyamatos munkahelyi utánkövetése a foglalkoztatásba helyezéstől kezdődően minimum 6 hónapra, 19 hónapon keresztül, de legfeljebb 2020. december 31-ig. A szolgáltatás megkezdése: 2019. június 1. A szolgáltatás utolsó napja: 2020. december 31. A mentorálásokat a Komáromi, a Tatai és a Tatabányai járásban (kivéve a Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül eső területet és Környe község területén elhelyezkedő Nyugati Ipari Park területét) szükséges nyújtani. Egyes indokolt, az Ajánlatkérővel egyeztetett esetekben a mentorálás ezen járások területén kívül is szükséges lehet.
Rendelkezésre állás mentori, illetve munkahelyi mentori tevékenységnél 19-19 hónapon keresztül.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 35391800 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Információnyújtás és mentor Megye
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79611000-0
További tárgyak:79633000-0
79634000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Kisbéri Járás, Komáromi Járás, Tatai Járás,Tatabányai Járás (kivéve a Tatabánya Megyei Jogú Város közigazg. határán belül eső területet és Környe község területén elhelyezk. Nyugati Ipari Parkot
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Információ nyújtás: Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása 669 fő hátrányos helyzetű, a projekt 10 célcsoportjainak valamelyikébe tartozó potenciális álláskereső számára. Az információnyújtást elsősorban a Kisbéri Járásban, a Komáromi Járásban, a Tatai Járásban, valamint a Tatabányai Járásban (kivéve a Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül eső területet és Környe község területén elhelyezkedő Nyugati Ipari Park területét) szükséges lebonyolítani. Az információnyújtás feladat tervezett időszaka 16 hónap. Az információnyújtáshoz kapcsolódó hirdetési és tájékoztatási tevékenységek megvalósítása 16 hónapon keresztül. (Az elszámolás alapját képezik a benyújtott kommunikációs elégedettségi kérdőívek, havonta minimum 25 fő esetében.) A szolgáltatás megkezdése: 2019. június 1. A szolgáltatás utolsó napja: 2020. szeptember 30.
Mentorálás és munkahelyi mentorálás: Minimum 223 fő, projektbe bevont célcsoporttag számára mentorálási szolgáltatás nyújtása személyenként átlagosan 4 alkalommal, összesen legalább 892 alkalommal, ezen belül a projektbe bevont legalább 135 fő célcsoport tag felkészítése átlag 4 alkalommal (összesen legalább 540 alkalommal) az elnyert álláshelyhez való foglalkoztatásra, munkába állásának személyes segítése, valamint folyamatos munkahelyi utánkövetése a foglalkoztatásba helyezéstől kezdődően minimum 6 hónapra, 19 hónapon keresztül, de legfeljebb 2020. december 31-ig. A szolgáltatás megkezdése: 2019. június 1. A szolgáltatás utolsó napja: 2020. december 31. A mentorálásokat a Komáromi, a Tatai és a Tatabányai járásban (kivéve a Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási határán belül eső területet és Környe község területén elhelyezkedő Nyugati Ipari Park területét) szükséges nyújtani. Egyes indokolt, az Ajánlatkérővel egyeztetett esetekben a mentorálás ezen járások területén kívül is szükséges lehet.
Rendelkezésre állás mentori, illetve munkahelyi mentori tevékenységnél 19-19 hónapon keresztül.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő M.2.3. pont szerinti szakember szakmai tapasztalata (min 0 darab-max.5 db) 10
2 Hogyan biztosítja a mentorok és tanácsadók számára a kiégést megelőző szolgáltatást?max. "C" megfelelés=100 pont, min. "A" megfelelés=0 pont  10
3 Milyen rendszerességgel biztosítja a kiégést megelőző szolgáltatást a mentorok és a tanácsadók számára?max. havi (1-es érték), min. 3 hónap 10
4 Biztosítja-e a mentorok és a tanácsadók munkáját segítő szociális szolgáltatás-adatbázis létrehozását és folyamatos karbantartását, bővítését?ha igen, hány szakmaterületre vonatk. min 0 db, max 10 db 5
5 A szakmai megvalósítási terv kidolgozottsága (nem számszerűsíthető) 5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó HUF) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Információnyújtás és mentor Megye
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: INNOBOND Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72275966
Postai cím: Móri Út 16.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: bmahler@innobond.hu
Telefon: +36 209980714
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14996058207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem

Hivatalos név: Medialog Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79911760
Postai cím: Dévai Utca 56.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
E-mail: miklosvanyi@gmail.com
Telefon: +36 706777578
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14900965213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 35378000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 35391800
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Hirdetési és tájékoztatási tevékenység
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Medialog Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79911760
Postai cím: Dévai Utca 56.
Város: Érd
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2030
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14900965213

Hivatalos név: Munkaerőpiacon Maradás Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69031667
Postai cím: Széchenyi Utca 48.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4025
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 18997769109

Hivatalos név: FIRMUS-G Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35331180
Postai cím: Kossuth Tér 2
Város: Kölesd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7052
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24926520217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges