Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/26
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.06.
Iktatószám:1236/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Debreceni Egyetem
Teljesítés helye:Debreceni Egyetem vagyonkezelésében vagy használatában lévő épületek az Egyetem téri Campus, karcagi, kisújszállási, kunhegyesi, berekfürdői, nyíregyházi, nagykállói, kisvárdai, hajdúböszörményi, bükkaranyosi, gyulai telephelyei.;Debrecen, Noszvaj, Szarvas, Zamárdi, Balatonfüred, Miskolc-Tapolca.;4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98 és Móricz Zsigmond krt. 22.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.;TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.;TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Debreceni Egyetem
Nemzeti azonosítószám: AK01719
Postai cím: Egyetem tér 1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4032
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nagy-Stieber Elek László
Telefon: +36 52512700
E-mail: dekozbeszerzes@fin.unideb.hu
Fax: +36 52512730
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.unideb.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.unideb.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: központi költségvetési szerv
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: DEK-486_A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében vagy használatában lévő épületek és az ahhoz tarto-zó telepi infrastruktúra tekintetében a hibajavítási és karbantartási munkák elvégzése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében vagy használatában lévő épületek és az ahhoz tartozó telepi infrastruktúra tekintetében a hibajavítási és karbantartási munkák elvégzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 289000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében vagy használatában lévő épületek és az ahhoz tartozó telepi infrastruktúra tekintetében a hibajavítási és karbantartási munkák elvégzése I.
Rész száma: 1.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261900-3
További tárgyak:45261310-0
45261410-1
45261420-4
45420000-7
45422100-2
45350000-5
45441000-0
45262500-6
45430000-0
45340000-2
45442100-8
45332000-3
45332200-5
45332300-6
45317100-3
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45333000-0
45310000-3
45311000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU322, HU323, HU311, HU332 A teljesítés helye: Debreceni Egyetem vagyonkezelésében vagy használatában lévő épületek az Egyetem téri Campus, karcagi, kisújszállási, kunhegyesi, berekfürdői, nyíregyházi, nagykállói, kisvárdai, hajdúböszörményi, bükkaranyosi, gyulai telephelyei.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debrecen, Egyetem téri Campus, karcagi, nyíregyházi, hajdúböszörményi telephelyeken lévő épületek és az azokhoz tartozó telepeken a hibaelhárítási és karbantartási munkák elvégzése keretszerződés formájában. A keretösszeg: nettó 110.550.000. Ft. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg egészének lehívására.
Ezen rész jelenleg 103 db, összesen 119.412 m2 nettó alapterületű épületet érint.
A kivitelezési keretszerződés keretében a működést, üzemeltetést akadályozó műszaki hibák elhárítására irányuló feladatok (továbbiakban: hibaelhárítás) és az ütemezett karbantartási feladatok elvégzésére, illetve az egyes munkákhoz szükséges anyagok adásvételére kerül sor.
Hibaelhárítás: a biztonságos, balesetmentes és szabályszerű működést, üzemeltetést akadályozó műszaki hibák elhárítására irányuló feladatok a TERC összevont építőipari költségvetést készítő programrendszer szerinti tételek alapján.
Karbantartás: előre látható megelőző karbantartási feladatok ellátása, a TERC összevont építőipari költségvetést készítő programrendszer szerinti tételek alapján az ajánlatkérő által meghatározott ütemezéssel és műszaki tartalommal.
A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjára, továbbá a szerződés teljes időszaka alatt biztosítania kell 2 fő lakatos, 2 fő asztalos, 2 fő festő, 2 fő kőműves, 2 fő tetőfedő, 2 fő burkoló, 2 fő víz-fűtés szerelő, 2 fő villanyszerelő (összesen: 16 fő) végzettségű szakembert, akik munkanapokon a szokásos munkaidőben napi 8 órás munkaidőben állandó helyszíni jelenléttel látják el feladatukat. Az előbbiek tekintetében ajánlatkérő ajánlatában nyilatkozatot csatolni köteles.
Ajánlattevő a helyszíni jelenlétet Debrecen Egyetem tér 1. szám alatti teljesítési helyszínen köteles biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elvégzett munka teljesítési igazolásban rögzített teljesítési időpontjától számított vállalt jótállási idő (hónap, min. 12, max. 18 hónap) 9
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata a 9
3 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább MV-ÉG-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember építőipari kivitelezési szakmai ta 6
4 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább MV-ÉV-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember építőipari kivitelezési szakmai ta 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében vagy használatában lévő épületek és az ahhoz tartozó telepi infrastruktúra tekintetében a hibajavítási és karbantartási munkák elvégzése II.
Rész száma: 2.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261900-3
További tárgyak:45261310-0
45261410-1
45261420-4
45420000-7
45422100-2
45350000-5
45441000-0
45262500-6
45430000-0
45340000-2
45442100-8
45332000-3
45332200-5
45332300-6
45317100-3
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45333000-0
45310000-3
45311000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321, HU312, HU332, HU232, HU213, HU311 A teljesítés helye: Debrecen, Noszvaj, Szarvas, Zamárdi, Balatonfüred, Miskolc-Tapolca.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debrecen, Kassai úti Campus, Böszörményi úti Campus, kollégiumok, gyakorló gimnázium és általános iskolák területén lévő épületek és az azokhoz tartozó telepeken a hibaelhárítási és karbantartási munkák elvégzése keretszerződés formájában. A keretösszeg: nettó 110.550.000. Ft. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg egészének lehívására.
Ezen rész jelenleg 93 db, összesen 127.604 m2 nettó alapterületű épületet érint.
A kivitelezési keretszerződés keretében a működést, üzemeltetést akadályozó műszaki hibák elhárítására irányuló feladatok (továbbiakban: hibaelhárítás) és az ütemezett karbantartási feladatok elvégzésére, illetve az egyes munkákhoz szükséges anyagok adásvételére kerül sor.
Hibaelhárítás: a biztonságos, balesetmentes és szabályszerű működést, üzemeltetést akadályozó műszaki hibák elhárítására irányuló feladatok a TERC összevont építőipari költségvetést készítő programrendszer szerinti tételek alapján.
Karbantartás: előre látható megelőző karbantartási feladatok ellátása, a TERC összevont építőipari költségvetést készítő programrendszer szerinti tételek alapján az ajánlatkérő által meghatározott ütemezéssel és műszaki tartalommal.
A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjára, továbbá a szerződés teljes időszaka alatt biztosítania kell 2 fő lakatos, 2 fő asztalos, 2 fő festő, 1 fő kőműves, 2 fő tetőfedő, 1 fő burkoló, 2 fő víz-fűtésszerelő, 2 fő villanyszerelő (összesen: 14 fő) végzettségű szakembert, akik munkanapokon a szokásos munkaidőben napi 8 órás munkaidőben állandó helyszíni jelenléttel látják el feladatukat. Az előbbiek tekintetében ajánlatkérő ajánlatában nyilatkozatot csatolni köteles.
Ajánlattevő a helyszíni jelenlétet Debrecen, Böszörményi út 138. szám alatti teljesítési helyszínen köteles biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elvégzett munka teljesítési igazolásban rögzített teljesítési időpontjától számított vállalt jótállási idő (hónap, min. 12, max. 18 hónap) 9
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata a 9
3 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább MV-ÉG-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember építőipari kivitelezési szakmai ta 6
4 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább MV-ÉV-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember építőipari kivitelezési szakmai ta 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében vagy használatában lévő épületek és az ahhoz tartozó telepi infrastruktúra tekintetében a hibajavítási és karbantartási munkák elvégzése III.
Rész száma: 3.
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45261900-3
További tárgyak:45261310-0
45261410-1
45261420-4
45420000-7
45422100-2
45350000-5
45441000-0
45262500-6
45430000-0
45340000-2
45442100-8
45332000-3
45332200-5
45332300-6
45331000-6
45331100-7
45331110-0
45333000-0
45310000-3
45311000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98 és Móricz Zsigmond krt. 22.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Debrecen, Nagyerdei Campus területén lévő épületek és az azokhoz tartozó telepeken a hibaelhárítási és karbantartási munkák elvégzése keretszerződés formájában. A keretösszeg: nettó 67.900.000. Ft. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét arra, hogy az ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a keretösszeg egészének lehívására.
Ezen rész jelenleg 86 db, összesen 196.671 m2 nettó alapterületű épületet érint.
A kivitelezési keretszerződés keretében a működést, üzemeltetést akadályozó műszaki hibák elhárítására irányuló feladatok (továbbiakban: hibaelhárítás) és az ütemezett karbantartási feladatok elvégzésére, illetve az egyes munkákhoz szükséges anyagok adásvételére kerül sor.
Hibaelhárítás: a biztonságos, balesetmentes és szabályszerű működést, üzemeltetést akadályozó műszaki hibák elhárítására irányuló feladatok a TERC összevont építőipari költségvetést készítő programrendszer szerinti tételek alapján.
Karbantartás: előre látható megelőző karbantartási feladatok ellátása, a TERC összevont építőipari költségvetést készítő programrendszer szerinti tételek alapján az ajánlatkérő által meghatározott ütemezéssel és műszaki tartalommal.
A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés időpontjára, továbbá a szerződés teljes időszaka alatt biztosítania kell 2 fő lakatos, 2 fő asztalos, 2 fő festő, 1 fő kőműves, 1 fő burkoló, 2 fő tetőfedő, 2 fő villanyszerelő (összesen: 12 fő) végzettségű szakembert, akik munkanapokon a szokásos munkaidőben napi 8 órás munkaidőben állandó helyszíni jelenléttel látják el feladatukat. Az előbbiek tekintetében ajánlatkérő ajánlatában nyilatkozatot csatolni köteles.
Ajánlattevő a helyszíni jelenlétet Debrecen Nagyerdei krt. 98. szám alatti teljesítési helyszínen köteles biztosítani.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az elvégzett munka teljesítési igazolásban rögzített teljesítési időpontjától számított vállalt jótállási idő (hónap, min. 12, max. 18 hónap) 9
2 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember építőipari kivitelezési szakmai tapasztalata a 9
3 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább MV-ÉG-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember építőipari kivitelezési szakmai ta 6
4 A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt, a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti legalább MV-ÉV-R felelős műszaki vezetői jogosultsággal rendelkező szakember építőipari kivitelezési szakmai ta 6
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati dokumentáció Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében vagy használatában lévő épületek és az ahhoz tartozó telepi infrastruktúra tekintetében a hibajavítási és karbantartási munkák elvégzése I.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. u. 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 52561166
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52561166
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110550000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110550000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépész és villamos felelős műszaki vezetői feladatok, építési és elektromos részmunkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. u. 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09

Hivatalos név: Dryvit Profi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély u. 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521-2-09

Hivatalos név: „UNIVERSAL BAU ’96” Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csillag u. 53. fsz/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624-2-09

Hivatalos név: GÉSZ-2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Turán u. 7.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13579193-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében vagy használatában lévő épületek és az ahhoz tartozó telepi infrastruktúra tekintetében a hibajavítási és karbantartási munkák elvégzése II.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. u. 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 52561166
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52561166
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 110550000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 110550000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépész és villamos felelős műszaki vezetői feladatok, építési és elektromos részmunkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. u. 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09

Hivatalos név: Dryvit Profi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély u. 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521-2-09

Hivatalos név: „UNIVERSAL BAU ’96” Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csillag u. 53. fsz/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624-2-09

Hivatalos név: GÉSZ-2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Turán u. 7.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13579193-2-09

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: A Debreceni Egyetem vagyonkezelésében vagy használatában lévő épületek és az ahhoz tartozó telepi infrastruktúra tekintetében a hibajavítási és karbantartási munkák elvégzése III.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. u. 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
E-mail: torok.imre@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 52561166
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 52561166
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67900000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 67900000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: gépész és villamos felelős műszaki vezetői feladatok, építési és elektromos részmunkák.
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Désány I. u. 16. IV/15.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22757937-2-09

Hivatalos név: Dryvit Profi Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Karabély u. 9.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4030
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24880521-2-09

Hivatalos név: „UNIVERSAL BAU ’96” Bt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Csillag u. 53. fsz/1.
Város: Debrecen
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4029
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22875624-2-09

Hivatalos név: GÉSZ-2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Turán u. 7.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4220
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13579193-2-09

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/01/18 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/17 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges