Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:12362/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Teljesítés helye:4274 Hosszúpályi, Debreceni út (hrsz.: 821/4)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Festészeti és Betonkozmetikai Korlátolt Felelősségű társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hosszúpályi Nagyközség Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70679197
Postai cím: Szabadság tér 6.
Város: Hosszúpályi
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4274
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Berényi András
Telefon: +36 52598413
E-mail: hivatal@hosszupalyi.hu
Fax: +36 52598422
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A hosszúpályi Magtár épület külső rekonstrukciója
Hivatkozási szám: EKR000686862018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
A hosszúpályi Magtár épület külső rekonstrukciója
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4274 Hosszúpályi, Debreceni út (hrsz.: 821/4)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
földszint:
- többfunkciós tér 441,90 nm
- raktár 8,07 nm
- raktár 7,90 nm
emelet:
- többfunkciós tér 448,47 nm
- lépcső 8,97 nm
- lépcső 8,97 nm
összesen: 924,28 nm
Alapozás- Vízszigetelés:
Az alapozás külső síkjában sárga tégla elé falazás készült a telekhatáron található műemléki épületnél, az épület körül légréssel, így a megszokott szellőztető kavicság, nem készthető el. A meglévő elé falazás megmarad, ott ahol elemek/téglák hiányoznak, azokat pótolni kell.
Teherhordó szerkezetek, Lábazat, Külső felületképzések, vakolás:
A homlokzati részeken a felázásoknál a vakolat leverés után a külső vakolat fúgáit ki kell tisztíni. A laza sérült téglákat el kell távolítani, a vakolatot fagyálló téglák beépítésével egységessé kell tenni, hogy a vakolat megközelítőleg azonos vastagságú legyen.
Tetőszerkezet:
A felújítás során a meglévő cserép tetőfedést a lécezéssel együtt lebontásra kerül, a teljes tetőfelületen új csapadékvíz elvezető fóliát kell elhelyezni. A visszatérítésnél ellen léc és új tetőlécezésre kell a cserépfedést visszaépíteni. Az épület tetőszerkezete a szarufák, a székállások nem változnak, amennyiben szükséges a sérült faelemeket pótolni szükséges, a meglazult kötéseket meg kell erősíteni.
Héjazat:
Az új cserépfedés készül sima felületű Hornyolt Hódfarkú Tondach téglavörös tetőcserépből a rendszer elemeivel.
Bádogos munkák:
Az új tetőfedési kialakítása miatt új eresz és lefolyócsatorna rendszer készül Rheinzink-PATINA LINE prePatina típusú anyagból, graphite grey színben.
Külső felületképzése, Festés:
Az épület külső homlokzatán, a szükséges vakolati munkálatok elkészülte után, a tervek szerinti kialakításban, (vélhetően az eredeti homlokzat traktusában) pasztell sárga részben fehér színű szilikát környezetbarát festéket kell alkalmazni, minimum 2 rtg-ben, mely a vakolati rendszer eleme, kiváló lég és páraáteresztő környezetbarát festék. Nyílászárók:
Az épület külső bejárati ajtaját fel kell újítani (főleg korábban részletezett a két eredeti
ajtót).
Tereprendezés / Csapadékvíz kezelés:
Az épület körül a rendezett terepszintet minimálisan kell korrigálni, az korábban meg lett oldva.
Villámvédelem:
A meglévő villámvédelmi rendszer elbontásra kerül, helyette új villámvédelem kerül kialakításra külön szakági tervfejezet szerint
Az építési kivitelezési munkák nem engedélykötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Azonosítószám: 1778610118

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22198 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A hosszúpályi Magtár épület külső rekonstrukciója
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/23 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Festészeti és Betonkozmetikai Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41994937
Postai cím: Beődy Mátyás Utca 13
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: febekokft@gmail.hu
Telefon: +36 304794888
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55533974
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: 4274 Hosszúpályi, Debreceni út (hrsz.: 821/4)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
földszint:
- többfunkciós tér 441,90 nm
- raktár 8,07 nm
- raktár 7,90 nm
emelet:
- többfunkciós tér 448,47 nm
- lépcső 8,97 nm
- lépcső 8,97 nm
összesen: 924,28 nm
Alapozás- Vízszigetelés:
Az alapozás külső síkjában sárga tégla elé falazás készült a telekhatáron található műemléki épületnél, az épület körül légréssel, így a megszokott szellőztető kavicság, nem készthető el. A meglévő elé falazás megmarad, ott ahol elemek/téglák hiányoznak, azokat pótolni kell.
Teherhordó szerkezetek, Lábazat, Külső felületképzések, vakolás:
A homlokzati részeken a felázásoknál a vakolat leverés után a külső vakolat fúgáit ki kell tisztíni. A laza sérült téglákat el kell távolítani, a vakolatot fagyálló téglák beépítésével egységessé kell tenni, hogy a vakolat megközelítőleg azonos vastagságú legyen.
Tetőszerkezet:
A felújítás során a meglévő cserép tetőfedést a lécezéssel együtt lebontásra kerül, a teljes tetőfelületen új csapadékvíz elvezető fóliát kell elhelyezni. A visszatérítésnél ellen léc és új tetőlécezésre kell a cserépfedést visszaépíteni. Az épület tetőszerkezete a szarufák, a székállások nem változnak, amennyiben szükséges a sérült faelemeket pótolni szükséges, a meglazult kötéseket meg kell erősíteni.
Héjazat:
Az új cserépfedés készül sima felületű Hornyolt Hódfarkú Tondach téglavörös tetőcserépből a rendszer elemeivel.
Bádogos munkák:
Az új tetőfedési kialakítása miatt új eresz és lefolyócsatorna rendszer készül Rheinzink-PATINA LINE prePatina típusú anyagból, graphite grey színben.
Külső felületképzése, Festés:
Az épület külső homlokzatán, a szükséges vakolati munkálatok elkészülte után, a tervek szerinti kialakításban, (vélhetően az eredeti homlokzat traktusában) pasztell sárga részben fehér színű szilikát környezetbarát festéket kell alkalmazni, minimum 2 rtg-ben, mely a vakolati rendszer eleme, kiváló lég és páraáteresztő környezetbarát festék. Nyílászárók:
Az épület külső bejárati ajtaját fel kell újítani (főleg korábban részletezett a két eredeti
ajtót).
Tereprendezés / Csapadékvíz kezelés:
Az épület körül a rendezett terepszintet minimálisan kell korrigálni, az korábban meg lett oldva.
Villámvédelem:
A meglévő villámvédelmi rendszer elbontásra kerül, helyette új villámvédelem kerül kialakításra külön szakági tervfejezet szerint
Az építési kivitelezési munkák nem engedélykötelesek.
A felhívásban, a közbeszerzési műszaki leírásban illetve az árazatlan költségvetésben meghatározott esetleges márkanevek, típusnevek csak a jelleg meghatározásnál bírnak jelentőséggel. Az ajánlatkérő elfogad más márkájú (vagy azzal egyenértékű), a megjelölt műszaki-technikai paramétereknek megfelelő vagy azzal egyenértékű terméket is, ebben az esetben azonban a megfelelést vagy azzal egyenértékűséget az ajánlattevőnek kell igazolni. A megfelelést illetve az egyenértékűséget különösen a gyártótól származó nyilatkozattal vagy független, szakmailag elismert szervezettől származó hiteles minőségi tanúsítvánnyal kell igazolni.
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárást megindító felhívásban felsorolt munkamennyiségek csupán az ajánlattevők tájékoztatásául szolgálnak a munka nagyságrendjére vonatkozóan, és nem tekintendők a ténylegesen elvégzendő munkák mennyiségi kimutatásának.
A teljes műszaki adatokat az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/11/23 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 55533974
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Festészeti és Betonkozmetikai Korlátolt Felelősségű társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_41994937
Postai cím: Beődy Mátyás Utca 13
Város: Hajdúszoboszló
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4200
Ország: Magyarország
E-mail: febekokft@gmail.hu
Telefon: +36 304794888
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/01/03 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó és a Megrendelő 2018. november 23. napján vállalkozási szerződést kötöttek „Településkép, közösségi tér fejlesztése” című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16. kódszámú pályázat (Projekt azonosítószám: 1778610118) keretein belül hosszúpályi Magtár épület külső rekonstrukciójának munkáinak elvégzésére.
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) és (2) bekezdése alapján Megrendelő és Vállalkozó a szerződés megkötését követően az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerülő egyes tételeket véglegesíthetik.
Vasné Harsányi Mária építési műszaki ellenőr és Megrendelő egyeztetések lefolytatása során az ajánlatban megjelölt építőanyagokkal, termékekkel műszakilag egyenértékű vagy magasabb minőségű helyettesítő termékben megegyeztek jelen vállalkozási szerződés módosítás 1. sz. melléklete szerint.
A módosítások egyike sem befolyásolja a vállalási árat.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás nem lényeges, mert az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 55533974 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 55533974 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben