Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12373/2019
CPV Kód:45212100-7
Ajánlatkérő:Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület
Teljesítés helye:HU-8082 Gánt, külterület 096/6 hrsz., 076 hrsz, 084 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Univarmix Építőipari és Homlokzathőszigetelő Kft
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Erdészek a Vértes Értékeiért Egyesület
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77756675
Postai cím: Dózsakert Utca 63
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sárainé Illés Edina
Telefon: +36 308361857
E-mail: vertesert@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Ökoturisztikai látogatóközpont felújítása
Hivatkozási szám: EKR000137892019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A beruházás a Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, kizárólag kivitelezés 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a.) pont szerint. A beruházás keretében a következő részelemek valósulnak meg.
- A Kőhányási Ökoturisztikai Központ épület – látogatóközpont – tekintetében a pince- és földszinti, valamint a „közös” részek felújítása, átalakítása. Az épület tekintetében a legnagyobb gerincmagasság: 9,64 m. Hasznos alapterülete 837,39 m2. A kapcsolódó munkavégzés keretében elbontásra kerül a telken álló épületek közül a turistaház kivételével mindegyik épület, a telek körül minden kerítés, a teljes födémszerkezet, a teljes fa fedélszék, minden belső válaszfal és néhány belső tartó fal. A felújítás keretében végzendő legfontosabb tevékenységek: új monolit vasbeton födém, új tetőszerkezet építése; a jelenlegi lábazati falak vakolása, vízszigetelése, festése, külső oldalon hőszigetelése; falazatok vakolása, festése, külső oldalon hőszigetelése; a jelenlegi padozat teljes cseréje; új nyílászárók beépítése; új elektromos hálózat kiépítése, gyenge áramú hálózat, villámvédelem kiépítése; új vízvezetékek, fűtési rendszer kialakítása, csatornázási feladatok megvalósítása.
- Melléképület építése. Hasznos alapterület 81,18 m2.
- Térkő burkolattal kialakítandó járda kialakítása: 147 m2.
- Meglévő kerítések elbontása (67 fm), új kerítés (gyalult keményfa léckerítés elhelyezése zártszelvény fogadó szerkezetre), 67 fm.
- Parkoló kialakítása, hossza 43,10 m ill. 30,00 m, a szélessége 2,50 m. Csapadékvíz elvezetés kialakítással.
- Ökológiai szennyvíztisztító kisberendezés telepítése, mely tekintetében az ellátott személyek száma: 149 fő használó = 99 Leé (lakosegyenérték), a keletkező napi szennyvíz mennyiség: 13,5 m3/nap.
- Parkosítás: 7 db fa, 495 db cserje telepítése, fűmag vetése 714 m2-en.
- Tó kotrása: 1600 m2 felületű tavon, átlagosan 1,5 m mélységű meder és rézsű kialakítása, hozzávetőleg 1000 m3 iszap és föld kitermeléssel és elszállítással.
Az Ökoturisztikai Központ (főépület) kialakítására vonatkozó műszaki leírások és engedély tartalmazzák a teljes épület (pinceszint, földszint, tetőtér) felújításának munkáit. Azonban a közbeszerzés tárgyát ebből nem képezi a tetőtérbe tervezett 13 szoba és a kapcsolódó vizesblokkok, a szerviz szoba és a mosókonyha kialakítás, valamint a gazdasági lépcső megépítés. A jelen projekt keretében történő kivitelezés műszaki-szakmai tartalmának pontos meghatározása érdekében a műszaki dokumentációba egy kiegészítő műszaki leírás került csatolásra. Kétség esetén ezen dokumentáció és a tervezői árazatlan költségvetés az irányadó. Amennyiben a kivitelezéshez egyéb terület előkészítési, organizációs, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata. Vállalkozó feladata továbbá a jogszabály szerinti, a használatba vételi, ill. a parkoló tekintetében a forgalomba helyezési engedély kiadásának alapjául szolgáló – munkanemek szerint megfelelően tagolt - megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása. A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentációk Megrendelő részére (és párhuzamosan a műszaki ellenőr részére) történő átadásával zárul. A Vállalkozónak továbbá a teljes vállalkozói díj számlába állítását követően is támogatnia kell a használatba vételi, ill. forgalomba helyezési engedély beszerzését. Ennek keretében, amennyiben a Vállalkozó által készített dokumentációk tekintetében bármely eljáró hatóság vagy közmű szolgáltató, vagy a Támogató hiánypótlást vagy egyéb javítási, kiegészítési kötelezettséget ír elő, Vállalkozó – jótállási kötelezettsége keretében - köteles azt teljesíteni, az esetleges hibák javításával, illetve az igények teljesítésével.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 299258148 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Ökoturisztikai látogatóközpont felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212100-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: HU-8082 Gánt, külterület 096/6 hrsz., 076 hrsz, 084 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A beruházás a Kbt. 8. § (3) bekezdés a) pontja szerinti építési beruházás, kizárólag kivitelezés 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bek. a.) pont szerint. A beruházás keretében a következő részelemek valósulnak meg.
- A Kőhányási Ökoturisztikai Központ épület – látogatóközpont – tekintetében a pince- és földszinti, valamint a „közös” részek felújítása, átalakítása. Az épület tekintetében a legnagyobb gerincmagasság: 9,64 m. Hasznos alapterülete 837,39 m2. A kapcsolódó munkavégzés keretében elbontásra kerül a telken álló épületek közül a turistaház kivételével mindegyik épület, a telek körül minden kerítés, a teljes födémszerkezet, a teljes fa fedélszék, minden belső válaszfal és néhány belső tartó fal. A felújítás keretében végzendő legfontosabb tevékenységek: új monolit vasbeton födém, új tetőszerkezet építése; a jelenlegi lábazati falak vakolása, vízszigetelése, festése, külső oldalon hőszigetelése; falazatok vakolása, festése, külső oldalon hőszigetelése; a jelenlegi padozat teljes cseréje; új nyílászárók beépítése; új elektromos hálózat kiépítése, gyenge áramú hálózat, villámvédelem kiépítése; új vízvezetékek, fűtési rendszer kialakítása, csatornázási feladatok megvalósítása.
- Melléképület építése. Hasznos alapterület 81,18 m2.
- Térkő burkolattal kialakítandó járda kialakítása: 147 m2.
- Meglévő kerítések elbontása (67 fm), új kerítés (gyalult keményfa léckerítés elhelyezése zártszelvény fogadó szerkezetre), 67 fm.
- Parkoló kialakítása, hossza 43,10 m ill. 30,00 m, a szélessége 2,50 m. Csapadékvíz elvezetés kialakítással.
- Ökológiai szennyvíztisztító kisberendezés telepítése, mely tekintetében az ellátott személyek száma: 149 fő használó = 99 Leé (lakosegyenérték), a keletkező napi szennyvíz mennyiség: 13,5 m3/nap.
- Parkosítás: 7 db fa, 495 db cserje telepítése, fűmag vetése 714 m2-en.
- Tó kotrása: 1600 m2 felületű tavon, átlagosan 1,5 m mélységű meder és rézsű kialakítása, hozzávetőleg 1000 m3 iszap és föld kitermeléssel és elszállítással.
Az Ökoturisztikai Központ (főépület) kialakítására vonatkozó műszaki leírások és engedély tartalmazzák a teljes épület (pinceszint, földszint, tetőtér) felújításának munkáit. Azonban a közbeszerzés tárgyát ebből nem képezi a tetőtérbe tervezett 13 szoba és a kapcsolódó vizesblokkok, a szerviz szoba és a mosókonyha kialakítás, valamint a gazdasági lépcső megépítés. A jelen projekt keretében történő kivitelezés műszaki-szakmai tartalmának pontos meghatározása érdekében a műszaki dokumentációba egy kiegészítő műszaki leírás került csatolásra. Kétség esetén ezen dokumentáció és a tervezői árazatlan költségvetés az irányadó. Amennyiben a kivitelezéshez egyéb terület előkészítési, organizációs, kiegészítő, mérnöki, vagy dokumentálási tevékenység – jogszabály, vagy a kivitelező vállalkozó szerint, a vállalkozó sajátos munkaszervezési, vagy egyéb tevékenységi jellemzőjéből adódóan – szükséges, annak elvégzése a megajánlott átalányár keretében Vállalkozó feladata. Vállalkozó feladata továbbá a jogszabály szerinti, a használatba vételi, ill. a parkoló tekintetében a forgalomba helyezési engedély kiadásának alapjául szolgáló – munkanemek szerint megfelelően tagolt - megvalósulási dokumentáció teljes körű összeállítása. A Vállalkozó szerződés szerinti teljesítése ezen dokumentációk Megrendelő részére (és párhuzamosan a műszaki ellenőr részére) történő átadásával zárul. A Vállalkozónak továbbá a teljes vállalkozói díj számlába állítását követően is támogatnia kell a használatba vételi, ill. forgalomba helyezési engedély beszerzését. Ennek keretében, amennyiben a Vállalkozó által készített dokumentációk tekintetében bármely eljáró hatóság vagy közmű szolgáltató, vagy a Támogató hiánypótlást vagy egyéb javítási, kiegészítési kötelezettséget ír elő, Vállalkozó – jótállási kötelezettsége keretében - köteles azt teljesíteni, az esetleges hibák javításával, illetve az igények teljesítésével.
A részletes műszaki leírást és a követelményeket a Dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az AF Műszaki-szakmai alk.M/1.a.) pontja szerinti pozícióra jelölt MV-É felelős műszaki vez. szakmai többlettapasztalata (hó, 0-36 hó)  15
2 Az AF Műszaki-szakmai alk.M/1.b.) pontja szerinti pozícióra jelölt MV-KÉ vagy MV-KÉ-R felelős műszaki vez. szakmai többlettapasztalata (hó, 0-36 hó) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár (nettó, HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.2.1-16-FE1-2017-00001
II.2.9) További információ:
Az ajánlattétellel kapcs. költségek AT-t terhelik. A felhívás II.2.7. pontjában rögzített 18 hónap a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére előírt határidő. Az építési munka természete sem szakmai okokból, sem a felelősségi körök elhatárolása szempontjából, sem gazdasági, sem pályázati okból nem teszi lehetővé részajánlat-tétel lehetőségét, részletes indokolás a dokumentációban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ökoturisztikai látogatóközpont felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Univarmix Építőipari és Homlokzathőszigetelő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98576195
Postai cím: Bem József utca 2
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
E-mail: univarmix.kft87@freemail.hu
Telefon: +36 209221270
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11479035211
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 289415069
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 299258148
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Felelős műszaki vezetés (MV-É, MV-KÉ).
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Száfián és Társa Építőipari és Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37674793
Postai cím: Vadász Utca 65.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13294250211

Hivatalos név: Univarmix Építőipari és Homlokzathőszigetelő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98576195
Postai cím: Bem József utca 2
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11479035211

Hivatalos név: Straubinger Építési Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_83162220
Postai cím: Héregi Út 5.
Város: Tarján
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2831
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10636398211

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/21 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
x Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges