Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/175
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.09.11.
Iktatószám:12374/2019
CPV Kód:42000000-6
Ajánlatkérő:Weldmont Metalltechnik Kft
Teljesítés helye:2500 Esztergom, Pöltenberg u. 17.;2500 Esztergom, Pöltenberg u. 17.;2500 Esztergom, Pöltenberg u. 17.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o;Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o;EPL-Tech Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Fémszerkezet gyártása
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Weldmont Metalltechnik Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_34125900
Postai cím: Pöltenberg Utca 17
Város: Esztergom
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2500
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Wieszt Zsolt
Telefon: +36 203826651
E-mail: wieszt.zsolt@weldmont.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Fémszerkezet gyártása
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kapacitásbővítés a WELDMONT METALLTECHNIK Korlátolt Felelősségű Társaságnál három önállóan megajánlható részben a GINOP-1.2.1-16-2017-00526 azonosító számú projekt keretében
Hivatkozási szám: EKR000146872019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
I. rész: 1db hajtott szerszámos CNC esztergagép
• X irányú (keresztirányú) mozgástartomány: minimum 230mm;
• Z irányú (hosszirányú) mozgástartomány: minimum 500mm;
• Csúcstávolság: minimum 500 mm;
• C tengely: előtolásban, gyorsjáratban és bármilyen szög helyzetbe állásra is programozható, fokozatmentes legyen;
• Egyszerre vezérelt tengelyek száma: a gépnek 3 tengelyesnek kell lennie, azaz az X, Z és C tengelyeket egyszerre kell tudnia
vezérelni programozott előtolásban;
• Tokmány: minimum 8”-os (200mm-es) hidraulikus tokmány, mely CNC programból is, és külső lábpedálokkal is nyitható / zárható;
II. rész: 1db függőleges elrendezésű CNC megmunkáló központ
• X irányú (vízszintes hosszirányú) mozgástartomány: minimum 1700 mm;
• Y irányú (vízszintes keresztirányú) mozgástartomány: minimum 700mm;
• Z irányú (függőleges, orsó) mozgástartomány: minimum 600mm;
• Egyszerre vezérelt tengelyek száma: a gépnek 3 tengelyesnek kell lennie, azaz az X, Y és Z tengelyeket egyszerre kell tudnia
vezérelni programozott előtolásban;
• A Megmunkáló központnak 4-dik tengely előkészítéssel kell rendelkeznie
• Asztal (felfogó felület) méret: minimum 2000mm x 700mm;
• Asztal terhelhetősége: minimum 1400kg;
• Főorsó fordulatszám tartomány: minimum 0-12000 ford./perc;
• Főmotor teljesítmény: minimum 18kW;
• Főorsó végződés: CAT40, ISO 7388-1 és DIN69871AD/B kompatibilis;
• Gyorsjárat az X, Y és Z tengelyeken: minimum 40 m/perc;
• Programozható előtolás X, Y és Z tengelyeken: minimum 0-8000 mm/perc;
III. rész: 1 db 130 t nyomóerejű, 7 tengelyes élhajlítógép
• Vezérelt tengelyek száma 7 (Y1, Y2, X1, X2, Z1, Z2 R)
• Maximális ütköztetés X-irányban legalább 800 mm legyen
• Sarokütköztetés lehetősége
• Az Y1 és Y2 tengelyek egymástól független állíthatósága min. 6,5 mm
• Munkasebesség 1-10mm/s
• Y-tengely megközelítési és nyitási sebesség legalább 150 mm/s
• Grafikus vezérlő numerikus, grafikus és manuális programozással (valamennyi tengely vezérelhető legyen kézikerékről betanító-
programozáshoz bonyolultabb hajlításokhoz)
• Magyar nyelvű vezérlő
• Ferde ütköztetés: hátsó ütköztető ferde ütköztetése
• Rendelkezzen a gép asztala gyárilag beépített, szerszámelőfeszítő rendszerrel (bombírozó), ami a hosszú, vékony lemezek
hajlításnál biztosítja, hogy a lemez két végén és a közepén azonos legyen a hajlított szög
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az összes rész tekintetében a berendezések beszerzése, a teljesítés helyére történő leszállítása, üzembe helyezése és teljeskörű használatának a betanítása. A betanítás az I. rész tekintetében 5 főt és 30 órát (munkanaponként max. 8 óra időtartamban), a II. rész tekintetében 5 főt és 30 órát (munkanaponként max. 8 óra időtartamban), III. rész tekintetében 4 főt és 20 órát (munkanaponként max. 8 óra időtartamban) foglal magában.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét, valamint a megajánlott termék(ek) konkrét típus megjelölését.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 387900 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: 1db hajtott szerszámos CNC esztergagép
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Pöltenberg u. 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1db hajtott szerszámos, C-tengelyes, legalább 14 kW főmotor teljesítményű CNC esztergagép
• X irányú (keresztirányú) mozgástartomány: minimum 230mm;
• Z irányú (hosszirányú) mozgástartomány: minimum 500mm;
• Csúcstávolság: minimum 500 mm;
• C tengely: előtolásban, gyorsjáratban és bármilyen szög helyzetbe állásra is programozható, fokozatmentes legyen;
• Egyszerre vezérelt tengelyek száma: a gépnek 3 tengelyesnek kell lennie, azaz az X, Z és C tengelyeket egyszerre kell tudnia
vezérelni
programozott előtolásban;
• Tokmány: minimum 8”-os (200mm-es) hidraulikus tokmány, mely CNC programból is, és külső lábpedálokkal is nyitható /
zárható;
A betanítás 5 főt és 30 órát (munkanaponként max. 8 óra időtartamban) foglal magában.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét, valamint a megajánlott termék(ek) konkrét típus megjelölését.
Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű megajánlást is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet műszaki tartalom -
2 2.1. Revolverfejen lévő hajtott helyek száma  15
3 2.2. Vezérlés  15
4 2.3. Adatátvitel  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00526
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

II.2.1)
Elnevezés: 1db függőleges elrendezésű CNC megmunkáló központ
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Pöltenberg u. 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1db függőleges elrendezésű, legalább 18 kW főmotor teljesítményű CNC megmunkáló központ
• X irányú (vízszintes hosszirányú) mozgástartomány: minimum 1700 mm;
• Y irányú (vízszintes keresztirányú) mozgástartomány: minimum 700mm;
• Z irányú (függőleges, orsó) mozgástartomány: minimum 600mm;
• Egyszerre vezérelt tengelyek száma: a gépnek 3 tengelyesnek kell lennie, azaz az X, Y és Z tengelyeket egyszerre kell tudnia vezérelni
programozott előtolásban;
• A Megmunkáló központnak 4-dik tengely előkészítéssel kell rendelkeznie
• Asztal (felfogó felület) méret: minimum 2000mm x 700mm;
• Asztal terhelhetősége: minimum 1400kg;
• Főorsó fordulatszám tartomány: minimum 0-12000 ford./perc;
• Főmotor teljesítmény: minimum 18kW;
• Főorsó végződés: CAT40, ISO 7388-1 és DIN69871AD/B kompatibilis;
• Gyorsjárat az X, Y és Z tengelyeken: minimum 40 m/perc;
• Programozható előtolás X, Y és Z tengelyeken: minimum 0-8000 mm/perc;
A betanítás 5 főt és 30 órát (munkanaponként max. 8 óra időtartamban) foglal magában.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét, valamint a megajánlott termék(ek) konkrét típus megjelölését.
Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű megajánlást is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet műszaki tartalom -
2 2.1. Forgó jeladó pontossága  15
3 2.2. Vezérlés  15
4 2.3. Adatátvitel  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00526
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.

Többváltozatú ajánlat nem tehető.

II.2.1)
Elnevezés: 1 db 130 t nyomóerejű 7 tengelyes élhajlítógép
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42000000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2500 Esztergom, Pöltenberg u. 17.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1 db 130 T nyomóerejű, 3 méteres asztalhosszúságú, 7 tengelyes élhajlítógép
• Vezérelt tengelyek száma 7 (Y1, Y2, X1, X2, Z1, Z2 R)
• Maximális ütköztetés X-irányban legalább 800 mm legyen
• Sarokütköztetés lehetősége
• Az Y1 és Y2 tengelyek egymástól független állíthatósága min. 6,5 mm
• Munkasebesség 1-10mm/s
• Y-tengely megközelítési és nyitási sebesség legalább 150 mm/s
• Grafikus vezérlő numerikus, grafikus és manuális programozással (valamennyi tengely vezérelhető legyen kézikerékről betanító-
programozáshoz bonyolultabb hajlításokhoz)
• Magyar nyelvű vezérlő
• Ferde ütköztetés: hátsó ütköztető ferde ütköztetése
• Rendelkezzen a gép asztala gyárilag beépített, szerszámelőfeszítő rendszerrel (bombírozó), ami a hosszú, vékony lemezek
hajlításnál biztosítja, hogy a lemez két végén és a közepén azonos legyen a hajlított szög
A betanítás 4 főt és 20 órát (munkanaponként max. 8 óra időtartamban) foglal magában.
Ajánlattevőnek szükséges megjelölnie a Szakmai Ajánlatában a megajánlott termék(ek) származási helyét, valamint a megajánlott termék(ek) konkrét típus megjelölését.
Ajánlatkérő elfogadja az egyenértékű megajánlást is a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére tekintettel.
A közbeszerzés részletes műszaki leírását és mennyiségi adatait az ajánlati dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet műszaki tartalom -
2 2.1. A maximális ütköztetés többlet megajánlása (a kötelezően előírt 800 mm-t meghaladóan, min. 0 mm - max. 220 mm)  4
3 2.2. Az Y1 és Y2 tengelyek egymástól független állíthatóságára tett többlet megajánlás (a kötelezően előírt 6,5 mm-t meghaladóan, min. 0 mm - max. 8,5 mm)  4
4 2.3. A munkasebesség mértékére tett többlet megajánlás (a kötelezően előírt 1-10mm/s-t meghaladóan, min. 0mm/s - max. 5mm/s)  4
5 2.4. Az X-tengely elmozdulására tett többlet megajánlás (a kötelezően előírt 600mm-t meghaladóan, min. 0 mm - max. 100 mm)  4
6 2.5. A hátsó ütköző karok oldalirányú mozgatása Z1- és Z2-tengelyen motorikusan vezérelt (igen/nem)  4
7 2.6. A megajánlott berendezés hátsóütközője rendelkezik-e kicsavarozható ütköztető csapokkal, amelyek többféle sarokütköztetést tesznek lehetővé (igen/nem)  4
8 2.7. A megajánlott berendezés hátsóütközői képesek-e különböző mélységű, alátámasztott ütköztetésre (igen/nem)  4
9 2.8. A megajánlott berendezés rendelkezik-e gyárilag beépített, automata kivitelű szerszámelőfeszítő rendszerrel (bombírozó) (igen/nem)  4
10 2.9. A megajánlott berendezés rendelkezik-e automata, motoros magasság-állítású biztonsági fénysorompóval (igen/nem)  4
11 2.10. A megajánlott berendezés rendelkezik-e olyan kézi szögmérő műszerrel, amely vezeték nélküli kommunikációval képes szögkorrekciós információkat küldeni a vezérlőbe (igen/nem)  4
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Nettó ajánlati ár (EUR) Súlyszám - 60
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00526
II.2.9) További információ:
A Szerződés a mindkét fél általi aláírása napjától kezdődő, a teljesítés napjáig tartó határozott időre jön létre. A Szerződés a Felek általi aláírásának napján lép hatályba.
Többváltozatú ajánlat nem tehető.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: 1db hajtott szerszámos CNC esztergagép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28448587
Postai cím: Zděbradská 96
Város: Jažlovice
NUTS-kód: CZ
Postai irányítószám: 251 01
Ország: Csehország
E-mail: szaloczy.marianna@gmail.com
Telefon: +36 307340319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ27121453
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 176900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28448587
Postai cím: Zděbradská 96
Város: Jažlovice
NUTS-kód: CZ
Postai irányítószám: 251 01
Ország: Csehország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ27121453

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: Elnevezés: 1db függőleges elrendezésű CNC megmunkáló központ
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28448587
Postai cím: Zděbradská 96
Város: Jažlovice
NUTS-kód: CZ
Postai irányítószám: 251 01
Ország: Csehország
E-mail: szaloczy.marianna@gmail.com
Telefon: +36 307340319
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ27121453
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 96000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Yamazaki Mazak Central Europe s.r.o
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28448587
Postai cím: Zděbradská 96
Város: Jažlovice
NUTS-kód: CZ
Postai irányítószám: 251 01
Ország: Csehország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): CZ27121453

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: Elnevezés: 1 db 130 t nyomóerejű 7 tengelyes élhajlítógép
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EPL-Tech Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38299933
Postai cím: Basa Utca 4
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
E-mail: illyes.peter@epl.hu
Telefon: +36 203427969
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11808888207
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 115000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: EUR
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: PMT Szerszámgép Kereskedelmi és Szerviz Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71045146
Postai cím: Attila u. 73. Ipari Park
Város: Csongrád
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6640
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 26254199206

Hivatalos név: EPL-Tech Műszaki és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_38299933
Postai cím: Basa Utca 4
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11808888207

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/02/19 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges