Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/129
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.08.
Iktatószám:12384/2019
CPV Kód:55520000-1
Ajánlatkérő:Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény
Teljesítés helye:az SZKTT ESZI székhelyén és telephelyén található, a dokumentációban meghatározott intézmények Szeged város területén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szociális védelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézmény
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90456080
Postai cím: Kálvária Sgt. 45.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsótér Ágnes
Telefon: +36 62425177
E-mail: titkarsag@egyszocint.ritek.hu
Fax: +36 62321700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kisterseg-szegedi.hu/egyesitett-szocialis-intezmeny/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
x Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: közétkeztetési szolgáltatás beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000489702019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55520000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
időskorúak részére közétkeztetési szolgáltatás beszerzése
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 189508000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: időskorúak részére közétkeztetési szolgáltatás bes
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 55500000-5
További tárgyak:55510000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: az SZKTT ESZI székhelyén és telephelyén található, a dokumentációban meghatározott intézmények Szeged város területén
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
időskorúak részére közétkeztetési szolgáltatások nyújtása az alábbi mennyiségekben

I.1.
teljesítési hely: (Szeged, Kálvária sgt. 45. sz.)
reggeli, 216 adag/nap
tízórai, 216 adag/nap
ebéd, 216 adag/nap
uzsonna, 216 adag/nap
vacsora, 216 adag/nap

I.2.
teljesítési hely: (Szeged, Acél u. 1.)
reggeli, 184 adag/nap
tízórai, 184 adag/nap
ebéd, 184 adag/nap
uzsonna, 184 adag/nap
vacsora, 184 adag/nap
+az ételmintához szükséges mennyiségek minden edény esetén
ajánlattevőnek minden edényből ételmintát kell adnia

Az ajánlatkérő a bentlakásos intézmény lakóinak létszámingadozására tekintettel, a bentlakók éppen aktuális számához igazodóan jogosult a megadott mennyiségek (alapmennység) +/- 10%-a mértékéig opcionális mennyiség megrendelésére. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Az ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége.
Ajánlattevő feladatai:
• a felsorolt intézmény(ek) vonatkozásában: napi ötszöri étkezés biztosítása (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 67. §-a szerinti időskorúak teljes körű ellátása keretében, a továbbiakban: időskorúak étkeztetése) (szükség szerint diétás, vegetáriánus, lisztérzékeny, tejérzékeny, illetve egyéb speciális igény biztosítása mellett); ebéd tekintetében A és B menü (egyfajta leves, kétfajta második) csak a normál étrendnél. (A diétás étkezésénél csak egy féle ebéd menü szállítandó, de a másik 4 étkezésre szállított étel az adott diétának megfelelő 1 fajta kell, hogy legyen)
A teljesítéshez szükséges valamennyi konyhai eszközt, berendezést a közétkeztetési szolgáltatás időtartama alatt ajánlattevőnek saját költségén szükséges biztosítania, amely eszközök ajánlattevő tulajdonában maradnak.
Étkeztetési szolgáltatások általánosan:
- SZKTT Egyesített Szociális Intézmény szociális étkezőinek az ételadagokat ajánlattevő szállítja ki, saját edényzetben. / ajánlatkérő végzi a tálalást, az ételadagok kiosztását, biztosítja a tálalószemélyzetet.
- Ételkiszállítás időpontja:
Reggeli/Tízórai: 7:30-8:00 óra
Ebéd: 11:00-11:30 óra
Uzsonna/vacsora: legkésőbb az ebéddel.
(ebéd melegen tartása):
Ajánlattevő köteles az ebéd vontakozásában biztosítani a HACCP rendelkezéseinek megfelelően a frissen elkészített étel hőntartását, valamint tálalását. Ennek kritikus számai a következők: Meleg étel tálalása és hőntartása: elkészítés után 65 C fölött, maximum 3 órán át.
Ajánlattevőnek az ebédet olyan melegentartó edényzetben kell szállítania, ami biztosítja a hőmérsékletet annak megtartását. Szállításkor tálalási hőmérékleten kell minimum lennie az ételnek. (Ajánlattevő döntése, hogy csereedényzetet biztosít, vagy aznap elszállítja a kiürült edényzetet)
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 3. A szolgáltatás dietetikai minősége  15
2 3.1. Étlapok minősége 10
3 3.2. Változatossági mutató 5
4 4. Szakemberek többlet gyakorlata  20
5 4.1. Diétás szakács többlet gyakorlata 5
6 4.2. Dietetikus szakember többlet gyakorlata 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó egységárak(HUF/adag) alszempontok II.2.13 Súlyszám - 55
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az ajánlatkérő a bentlakásos intézmény lakóinak létszámingadozására tekintettel, a bentlakók éppen aktuális számához igazodóan jogosult a megadott mennyiségek (alapmennység) +/- 10%-a mértékéig opcionális mennyiség megrendelésére. Az opcionális mennyiség lehívása automatikusan történik az alapmennyiség elérésének pillanatában. Az ajánlatkérő nem köteles a teljes opcionális mennyiség lehívására, kizárólag a ténylegesen megrendelt mennyiség vonatkozásában keletkezik kötelezettsége.
AK a II.2.7) és a VI.3.1.) pontban közölt információkat a következők szerint pontosítja:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a szolgáltatás megrendelésére irányuló szándéka kizárólag a jelenleg üzemelő saját konyhájának felújítás miatti bezárására tekintettel, és a bezárás megtörténte esetén annak tényleges időtartamára áll fenn, konyha felújítás miatti bezárásának elmaradását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást a Kbt. 53. § (5) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások értelmében eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).
Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy saját konyhájának felújítás miatti bezárását a Kbt. 135. § (12) bekezdésében foglalt jogszabályi előírások figyelembe vételével a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti.
A szerződés a felek általi aláírását követően AK saját konyhájának felújítás miatti bezárása napján lép hatályba. (Előreláthatóan 2019. augusztus 01. napja.) AK a konyha bezárásáról 15 nappal megelőzően írásban értesíti a nyertes AT-t. A vállalkozási szerződés a hatályba lépésének napjától az abban foglaltak mindkét fél általi szerződésszerű teljesítéséig hatályos. A felújítási munkák megvalósításának (a konyha újbóli megnyitásának) határideje előreláthatóan 2020. július 31, de amennyiben a megnyitás ideje ennél korábbi vagy későbbi időpontra esik úgy a szerződés időtartama is automatikusan ezen időpontban szűnik meg. AT a konyha újbóli megnyitásáról 15. nappal megelőzően írásban értesíti a nyertes AT-t. Amennyiben AK saját konyhájának felújítására a fenntartó döntése alapján bármely okból mégsem kerül sor, akkor a szerződés annak hatályba lépése nélkül megszűnik a döntés Megrendelő által történő kézhezvételének napján.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
II.2.5 ár szemponton belüli alszempontok/súlyszám 1.1 reggeli (10)1.2 tízórai (5)1.3 ebéd (25) 1.4 uzsonna (5)1.5 vacsora(10)

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
07174 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 156-54/2019 Rész száma: Elnevezés: időskorúak részére közétkeztetési szolgáltatás bes
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/17 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72063103
Postai cím: Kenyérgyári Út 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
E-mail: info@suli-host.hu
Telefon: +36 302294870
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11021230206
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 189508000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: SULI-HOST Vendéglátó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_72063103
Postai cím: Kenyérgyári Út 4
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6724
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11021230206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges