Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:12420/2019
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:Nyíradony Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Nyíradony (Aradványpuszta) Szél utca 2. - hrsz. 5801
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VERDI-ÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíradony Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK05752
Postai cím: Árpád tér tér 1.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kondásné Erdei Mária polgármester
Telefon: +36 52203692
E-mail: onkormanyzat@nyiradony.hu
Fax: +36 52204300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiradony.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiradony.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés Nyíradony-Aradványpusztán Óvoda fejlesztésére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Vállalkozási szerződés Nyíradony-Aradványpusztán Óvoda fejlesztésére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45231100-6
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331100-7
45330000-9
45331110-0
45310000-3
45312310-3
45430000-0
45442100-8
45331000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nyíradony (Aradványpuszta) Szél utca 2. - hrsz. 5801
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Nyíradony-Aradványpusztán Óvoda fejlesztésére
A felújítással érintett épületrészek összesen 404,65 m2
iroda 10,61 m2
földesárú 10,52 m2
zöldség előkészítő 13,71 m2
közlekedő 13,21 m2
átvevő 6,18 m2
wc 1,17 m2
et. 0,97 m2
öltöző 8,89 m2
hulladék 2,64 m2
hűtők 14,76 m2
tároló 2,86 m2
főzőkonyha 39,05 m2
szállító edény mosó 5,21 m2
kézi raktár 4,03 m2
fehér mosogató 8,86 m2
közlekedő 2,96 m2
foglalkoztató+ágy tároló 50,36 m2
közlekedő 31,07 m2
óvoda vezető+testület 9,83 m2
egyéni fejlesztő, logopédiai foglalkoztató 13,46 m2
takarítószer tároló 1,02 m2
közlekedő 23,69 m2
mosdó+wc 14,08 m2
foglalkoztató+ ágy tároló 52,35 m2
öltöző 12,20 m2
mosdó+wc 11,12 m2
szülői és akadályment. wc 4,90 m2
elkülönítő 14,48 m2
wc+mosdó 2,54 m2
előtér 12,85 m2
közlekedő 5,07 m2

A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felújítás alatt az intézmény üzemel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00041 „Óvoda fejlesztés Nyíradony-Aradványpusztán”

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12434 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés Nyíradony-Aradványpusztán Óvoda fejlesztésére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/07/03 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VERDI-ÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kinizsi Pál utca 21.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72001074
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45111100-9
További tárgyak:45231100-6
45262100-2
45262500-6
45410000-4
45320000-6
45321000-3
45421100-5
45331100-7
45330000-9
45331000-6
45331110-0
45310000-3
45312310-3
45430000-0
45442100-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU321 A teljesítés helye: Nyíradony (Aradványpuszta) Szél utca 2. - hrsz. 5801
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Vállalkozási szerződés Nyíradony-Aradványpusztán Óvoda fejlesztésére
A felújítással érintett épületrészek összesen 404,65 m2
iroda 10,61 m2
földesárú 10,52 m2
zöldség előkészítő 13,71 m2
közlekedő 13,21 m2
átvevő 6,18 m2
wc 1,17 m2
et. 0,97 m2
öltöző 8,89 m2
hulladék 2,64 m2
hűtők 14,76 m2
tároló 2,86 m2
főzőkonyha 39,05 m2
szállító edény mosó 5,21 m2
kézi raktár 4,03 m2
fehér mosogató 8,86 m2
közlekedő 2,96 m2
foglalkoztató+ágy tároló 50,36 m2
közlekedő 31,07 m2
óvoda vezető+testület 9,83 m2
egyéni fejlesztő, logopédiai foglalkoztató 13,46 m2
takarítószer tároló 1,02 m2
közlekedő 23,69 m2
mosdó+wc 14,08 m2
foglalkoztató+ ágy tároló 52,35 m2
öltöző 12,20 m2
mosdó+wc 11,12 m2
szülői és akadályment. wc 4,90 m2
elkülönítő 14,48 m2
wc+mosdó 2,54 m2
előtér 12,85 m2
közlekedő 5,07 m2

A pontos műszaki paramétereket valamint mennyiségeket az Ajánlattételi dokumentáció és annak részét képező műszaki tervdokumentáció tartalmazza.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a felújítás alatt az intézmény üzemel.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/07/03 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/03/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 72001074
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VERDI-ÉP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Kinizsi Pál utca 21.
Város: Nyíradony
NUTS-kód: HU321
Postai irányítószám: 4254
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/03/28 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A szerződés eredeti szövege:
1.4.
„….Megrendelő jelen szerződés finanszírozását a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00041 „Óvoda fejlesztés Nyíradony-Aradványpusztán” elnevezésű projekt keretében 100 %-ban vissza nem térítendő támogatásból kívánja megvalósítani.”
A szerződés módosított szövege:
1.4.
„….Megrendelő jelen szerződés finanszírozását a TOP-1.4.1-15-HB1-2016-00041 „Óvoda fejlesztés Nyíradony-Aradványpusztán” elnevezésű projekt keretében részben vissza nem térítendő támogatásból, részben saját forrásból kívánja megvalósítani.”
Felek kijelentik, hogy a Szerződés jelen módosítással nem érintett részei változatlan tartalommal, továbbra is hatályban maradnak.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A vállalkozási szerződésben adminisztrációs hibából eredően tévesen került rögzítésre a finanszírozás intenzitása.
Közbeszerzési-jogi indokolás
A vállalkozási szerződés módosítása a Kbt. 141. § (6) bekezdésén alapszik. A Kbt. 141. § (6) bekezdésében fogalt tilalmi korlátok egyike sem áll fenn (1. nem befolyásolták volna sem más ajánlattevők részvételét, sem másik ajánlat nyertességét a módosított szerződéses feltételek, 2. a módosítás a nyertes ajánlattevő javára nem változtatta meg a szerződés gazdasági egyensúlyát, 3. a módosítás nem terjesztette ki a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest új elemre), erre tekintettel a Felek jogszerűen módosíthatják a vállalkozási szerződést.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 72001074 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 72001074 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben