Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12556/2019
CPV Kód:33141300-3
Ajánlatkérő:Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Magyar Honvédség Egészségügyi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28937120
Postai cím: Róbert Károly Körút 44
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pete István
Telefon: +36 307533464
E-mail: pete.istvan@hm.gov.hu
Fax: +36 14651850
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedkorhaz.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MH EK zárt vérvételi rendszer 2019
Hivatkozási szám: EKR000485612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33141300-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A kiegészítő közbeszerzési dokumentumban (KKD) meghatározott műszaki specifikációknak
megfelelő zárt vérvételi rendszer ajánlatkérő (AK) általi megvásárlása részajánlati kör biztosítása nélkül.
AK a 321/2015.(X.30.)Korm r. (321R.) 46.§(3)bek-t alkalmazza,mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett „vagy azzal egyenértékű” terminust minden esetben alkalmazza AK, azt minden esetben érteni kell, Ajánlattevő(AT) eszerint teheti meg ajánlatát. Az egyenértékűséget az ajánlatban ATnek kell kell igazolni. Érvénytelen az ajánlat, ha a megajánlott termék műszakilag nem felel meg AK által meghatározott műszak követelményekben foglalt feltételeknek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 007182 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 081 - 193252
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/04/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
AK hivatkozik a felhívás II.1.4) pontjában rögzítettekre.
Zárt vérvételi rendszer:
Szárnyastű +Luer Adapter 21G ¾
Szárnyastű +Luer Adapter 23G 3/4
Vérvételi tű 22 G 1 1/2
Vérvételi tű 21 G 1 1/2
Vérvételi tű 20 G 1 1/2
Biztonsági vérvételi készlet +Luer Adapter 21 G 3/4 19cm
Vérkultúra tartó x40
Biztonsági vérvételi harang+tű
Steril csőtartó
Vérvételi lándzsa 1,0 mm
Vérvételi lándzsa 1,5 mm ( ua 10. sor)
K3 EDTA cső 0,5 ml kapilláris vérvételhez pediátriai eszköz
K3 EDTA 0,25 ml vérkép pediátriai eszköz
CTAD 3,5 ml 13x75 mm csavaros kupak 0,11M
NaFl + EDTA 2 ml 13x75 mm csavaros kupakkal
K3 EDTA cső 3 ml 13x75 mm csavaros kupakkal
K3 EDTA cső 2 ml 13x75 mm csavaros kupakkal pediátriai eszköz
Szérumcső 2 ml 13x75 mm lehúzható kupakkal pediátriai eszköz
Na-Citrát 3,2 % 2 ml csavaros kupakkal 9NC
Na-Citrát 3,2% 4,5 ml 13x75 mm csavaros kupakkal 9NC
Semleges cső 9 ml 16x100 mm lehúzható kupakkal
Vizeletes cső stabilizátorral ≤10,0 ml
Na-Heparin cső 9 ml 16x100 mm lehúzható kupakkal
Szérumcső 8 ml géles 16 x 100 mm lehúzható kupakkal
Li-Heparin 8 ml géles cső 16x100 mm lehúzható kupakkal
Li-Heparin 9 ml cső 16x100 mm lehúzható kupakkal
Szérumcső 9 ml 16 x100 mm lehúzható kupakkal
Szérum szeparátor cső, géles 2,5 ml csavaros kupakkal pediátriai
K3 EDTA 6 ml 13 x 100 mm csavaros kupakkal
Na-Heparin cső 6 ml 13x100 mm csavaros kupakkal
Szérumcső 5 ml géles 13 x 100 mm piros csavaros kupakkal
Li-Heparin 6 ml cső 13x100 mm csavaros kupakkal
Süllyedéshez pipetta műanyag
Süllyedéses cső ≤1,6 ml 4NC, automatához

Adásvételi keretszerződés nettó 128.238.300 HUF keretösszeg erejéig.
A leszállításra került termékek esetében szavatolnia kell az Ajánlattevőnek a leszállítástól számított 12 hó felhasználhatóságot. Ajánlattevő sterilizált termékek esetén minimum 2 év jótállást vállaljon. Kizárólag új, nem használt, nem demó termék ajánlható meg.
Ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Kereskedelmi ajánlat (AK által meghatározott minta szerint): Tartalmaznia kell a(z)•megajánlott termék nevét;•megajánlott termék színkódját(értelemszerűen ahol releváns);•cikkszámát;•nettó és bruttó egységárát;•darabszámmal növelt nettó árát;•az összesen árat, mely megegyezik a felolvasólapon szerepeltetett árral.AT a ker ajánlatban feltüntetett egységárakhoz kötve van(ajánlati kötöttség). Mennyiség tájékoztató jellegű.
-Termékismertető: ATnek csatolnia kell az adott rész tekintetében megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
-Egyenértékű termék megajánlása: külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: valamennyi költséget a termék AK (teljesítés helyén) birtokába kerüléséig felmerül (pl. szállítás, csomagolás).
Nyertes AT térítésmentesen kihelyez 3db (a. 2 darab 100/II. vagy azzal egyenértékű, és 1 darab 20/II. típusú vagy azzal egyenértékű ESR) automatát. Havi átalánydíj az automatákra. A kihelyezett és beüzemelt automaták képesek AK által használt MedWorks rendszerébe történő online bekötésre. AT térítésmentesen vállalja az automaták AK által használt MedWorks rendszerébe történő online bekötését. AT garantálja, hogy a kihelyezett automaták megfelelnek a szerződéstervezetben/ műszaki követelményekben meghatározottaknak.
Helyesen:
AK hivatkozik a felhívás II.1.4) pontjában rögzítettekre.
Zárt vérvételi rendszer:
Szárnyastű +Luer Adapter 21G ¾
Szárnyastű +Luer Adapter 23G 3/4
Vérvételi tű 22 G 1 1/2
Vérvételi tű 21 G 1 1/2
Vérvételi tű 20 G 1 1/2
Biztonsági vérvételi készlet +Luer Adapter 21 G 3/4 19cm
Vérkultúra tartó x40
Biztonsági vérvételi harang+tű
Steril csőtartó
Vérvételi lándzsa 1,0 mm
Vérvételi lándzsa 1,5 mm
K3 EDTA cső 0,5 ml kapilláris vérvételhez pediátriai eszköz
K3 EDTA 0,25 ml vérkép pediátriai eszköz
CTAD 3,5 ml 13x75 mm csavaros kupak 0,11M
NaFl + EDTA 2 ml 13x75 mm csavaros kupakkal
K3 EDTA cső 3 ml 13x75 mm csavaros kupakkal
K3 EDTA cső 2 ml 13x75 mm csavaros kupakkal pediátriai eszköz
Szérumcső 2 ml 13x75 mm lehúzható kupakkal pediátriai eszköz
Na-Citrát 3,2 % 2 ml csavaros kupakkal 9NC
Na-Citrát 3,2% 4,5 ml 13x75 mm csavaros kupakkal 9NC
Semleges cső 9 ml 16x100 mm lehúzható kupakkal
Vizeletes cső stabilizátorral ≤10,0 ml
Na-Heparin cső 9 ml 16x100 mm lehúzható kupakkal
Szérumcső 8 ml géles 16 x 100 mm lehúzható kupakkal
Li-Heparin 8 ml géles cső 16x100 mm lehúzható kupakkal
Li-Heparin 9 ml cső 16x100 mm lehúzható kupakkal
Szérumcső 9 ml 16 x100 mm lehúzható kupakkal
Szérum szeparátor cső, géles 2,5 ml csavaros kupakkal pediátriai
K3 EDTA 6 ml 13 x 100 mm csavaros kupakkal
Na-Heparin cső 6 ml 13x100 mm csavaros kupakkal
Szérumcső 5 ml géles 13 x 100 mm lehúzható kupakkal
Li-Heparin 6 ml cső 13x100 mm csavaros kupakkal
Süllyedéshez pipetta műanyag
Süllyedéses cső ≤1,6 ml 4NC, automatához

Adásvételi keretszerződés nettó 128.238.300 HUF keretösszeg erejéig.
A leszállításra került termékek esetében szavatolnia kell az Ajánlattevőnek a leszállítástól számított 12 hó felhasználhatóságot. Ajánlattevő sterilizált termékek esetén minimum 2 év jótállást vállaljon. Kizárólag új, nem használt, nem demó termék ajánlható meg.
Ajánlatnak tartalmaznia kell:
-Kereskedelmi ajánlat (AK által meghatározott minta szerint): Tartalmaznia kell a(z)•megajánlott termék nevét;•megajánlott termék színkódját(értelemszerűen ahol releváns);•cikkszámát;•nettó és bruttó egységárát;•darabszámmal növelt nettó árát;•az összesen árat, mely megegyezik a felolvasólapon szerepeltetett árral.AT a ker ajánlatban feltüntetett egységárakhoz kötve van(ajánlati kötöttség). Mennyiség tájékoztató jellegű.
-Termékismertető: ATnek csatolnia kell az adott rész tekintetében megajánlott termékre a gyártó által felügyelt termékismertetőt (másolati példányban). A gyártó által felügyelt termékismertető tartalmazza legalább a termék megnevezését, a gyártó megnevezését, a termék cikkszámát, műszaki paramétereit, jellemzőit és minden olyan adatot és információt,amelyből a termék közbeszerzési dokumentumokban előírt műszaki követelményeknek való megfelelősége megállapítható. AK gyártó által felügyelt termékismertető alatt az adott termék közvetlen gyártója vagy nem EU illetőségű gyártó esetén a gyártó vagy az EU illetőségű, meghatalmazott képviselője (EC REP) által kiadott, a termék funkcionális és műszaki paramétereit összefoglaló dokumentumot érti.
-Egyenértékű termék megajánlása: külön nyilatkozatban, megadva azt a terméket, mely esetében egyenértékű ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékűség objektív bizonyítékát.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell: valamennyi költséget a termék AK (teljesítés helyén) birtokába kerüléséig felmerül (pl. szállítás, csomagolás).
Nyertes AT térítés ellenében kihelyez 3db (a. 2 darab 100/II. vagy azzal egyenértékű, és 1 darab 20/II. típusú vagy azzal egyenértékű ESR) automatát. Havi átalánydíj az automatákra. A kihelyezett és beüzemelt automaták képesek AK által használt MedWorks rendszerébe történő online bekötésre. AT vállalja az automaták AK által használt MedWorks rendszerébe történő online bekötését. AT garantálja, hogy a kihelyezett automaták megfelelnek a szerződéstervezetben/ műszaki követelményekben meghatározottaknak.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gyorsított meghívásos eljárás
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
IV . 1 . 1
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Gyorsított tárgyalásos eljárás
A következő helyett:
Nem
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
. .
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: (éééé/hh/nn)
Helyi idő: (óó:pp)
VII.2) További információk:
AK a felhívás és KKD közötti ellentmondást feloldotta a kiegészítő tájékoztatás kérésekre adott válaszok alapján. AK pontosította a KKD-t és szerződéstervezetet.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ