Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/156
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.13.
Iktatószám:12587/2019
CPV Kód:42621100-6
Ajánlatkérő:Hő és Légtechnika Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:HU231
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Global Transfer s.r.o
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet, gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Raktározás, tárolás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Hő és Légtechnika Innovációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95171425
Postai cím: Dankó Pista Utca 16
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szita Gábor
Telefon: +36 703425388
E-mail: ho.legtechnika@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.holegtechnika.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.holegtechnika.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Támogatott szervezet, gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Raktározás, tárolás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Inverter gyártás Mozsgón
Hivatkozási szám: EKR000857602018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42621100-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A beruházás keretében legalább 10kW-os CNC megmunkáló – 53kW-os inverter – 140kW-os porfestő gépsort kell – adásvételi szerződés keretében – leszállítania Ajánlattevőnek, a műszaki specifikációban részletezett tartalommal.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 451658243 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Inverter gyártás Mozsgón
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38541000-9
További tárgyak:39236000-5
42621100-6
42924310-5
42994230-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7932 Mozsgó, hrsz: 0154/18
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A beruházás keretében legalább 10kW-os CNC megmunkáló – 53kW-os inverter – 140kW-os porfestő gépsort kell – adásvételi szerződés keretében – leszállítania Ajánlattevőnek, a műszaki specifikációban részletezett tartalommal, adásvételi szerződés keretében.
CNC MEGMUNKÁLÓ KÖZPONT elvárások
A megmunkáló gép az alumíniumprofilokon képes legyen furatok, nyílások, egyéb alakzatok
fúrására - marására. Opció: az anyagok méretre vágása fűrészlappal amely a profil méretének és szögének vágásához használható.
Feltudja dolgozni a kereskedelemben kapható legtöbb alumínium lemezt és zártszelvényt.
CNC vezérlőrendszer használata a tengelyeken
Professzionális programozó szoftverrel legyen installálva
Levegőhűtéses automata szerszámcserélő Orsómotor, magas minőségi magas hatásfokkal
6-8 típusú magazin-tár, a pengék-fejek tárolása
Egyetlen kézből legyen a gép és a szoftver is (CNC és Plc program)
A teljes gép minőségi rackot és ezekkel egyenértékű kiváló minőségű spartokat használjon, biztosítva, hogy a gép nagy feldolgozási pontossággal rendelkezzen.
A gépfej védőburkolattal, és egyéb mozgó részek is burkolattal ellátottak legyenek
Hűtőberendezés legyen az egyéb kellékek hűtésére kezelésére.
Követelmény a tökéletesen precíz alkatrész megmunkálás és gyártás
Tápellátás: 400V / 50Hz
Levegő betáplálás 6-8 Bar 40-150L/min
Teljes teljesítmény ne legyen több: 12KW-nál
X tengelyút: 3000 mm vagy 6000mm
Y tengelyút: 500mm ne legyen rövidebb
Z tengelyút: 350 mm-től Kezdődjön
X tengely sebessége: 50000mm / perc körüli érték legyen
Y és Z tengely sebesség: 15000mm / perc
Teljes gép mérete a két értéknél ne legyen kisebb és nagyobb: 4180mm × 1600mm × 2200mm vagy 6500x1800x2250
PORSZÓRÓBERENDEZÉS elvárások
Rendelkezzen az alábbiakkal:
Beégető kemence
Utánszűrő egység
Porszóró kabin
Zsírtalanító
Kád
Konvejorpálya
Szóró pisztolyok
INVERTER PANELGYÁRTÓ GÉPEK elvárások
Rendelkezzen az alábbiakkal:
Stencilnyomtató
Konvejor
3 zónás kemence
Beültető adagoló 12-Pippetás fej
Film Laminátor
CNC Gép Fúrás Marás
Nyáklemez tisztítás
Levilágító
Előhívó és marató gép
Forraszthatóság-vizsgáló berendezés
Kombinált Panel tesztelő
A LESZÁLLÍTÁSHOZ TARTOZIK A GÉP BEÜZEMELÉSE, A MUNKAVÁLLALÓK OKTATÁSA A GÉP HASZNÁLATÁRÓL, MŰKÖDÉSÉRŐL, TOVÁBBÁ A BERENDEZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ VALAMENNYI DOKUMENTÁCIÓ (LEÍRÁS, HASZNÁLATI UTASÍTÁS) MARADÉKTALAN RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA AJÁNLATKÉRŐ RÉSZÉRE.
AJÁNATKÉRŐ – AZ ADOTT GÉPNÉL FOGLALKOZTATOTT - MUNKAVÁLLALÓINAK BETANÍTÁSÁT A KÖZBESZERZÉS TÁRGYÁNAK LESZÁLLÍTÁSÁT KÖVETŐ 3 MUNKANAPON BELÜL KELL MEGKEZDENI, MELY NEM TARTHAT TOVÁBB 7 (HÉT) MUNKANAPNÁL. A BETANÍTÁST AJÁNLATKÉRŐ SZEKHELYÉN KELL TARTANI, MELYHEZ AZ ESETLEGES TANÍTÁST SEGÍTŐ ESZKÖZÖKET (TÁBLÁK, RAJZOK STB.) AJÁNLATTEVŐ BIZTOSÍTJA. A BETANÍTÁS IDŐTARTAMA NEM HALADHATJA MEG A NAPI 4 ÓRÁT, ÉS AZ REGGEL 9:00 ÉS DÉLUTÁN 16:00 KÖZÉ KELL, HOGY ESSEN. EGYEBEKBEN MÁS MEGKÖTÉST NEM ÍR ELŐ AJÁNLATKÉRŐ AJÁNLETTEVŐ RÉSZÉRE.
A RÉSZLETES MŰSZAKI ELŐÍRÁSOKAT, FUNLCIÓKAT, MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓKAT A MŰSZAKI LEÍRÁS TARTALMAZZA.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Jótállás időtartama (hónapban) [min 0, max 36hó] 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 80
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00412
II.2.14) További információ:
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői
regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 238 - 543240
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Inverter gyártás Mozsgón
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/11 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Global Transfer s.r.o
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_28907420
Postai cím: Lesná Ulica 313
Város: Veľké Kosihy
NUTS-kód: SK010
Postai irányítószám: 94621
Ország: Szlovákia
E-mail: globaltransfer92@gmail.com
Telefon: +421 1908493443
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 473764635
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 451658243
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes ajánlattevő:
Global Transfer s.r.o, 94621 Veľké Kosihy , Lesná Ulica 313
adószám: 2023117481
További ajánlattevő: NAGYVARADI MASINA, PODJETJE ZA RAZISKAVE IN RAZVOJ D.O.O. cím: 9220 Lendava, Szlovénia, Glavna ulica 11. adószám: SI30098343
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)