Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:12590/2019
CPV Kód:98341000-5
Ajánlatkérő:MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Teljesítés helye:DE6, PL91
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:IBUSZ Utazási Irodák Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15459
Postai cím: Könyves Kálmán körút 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nosza Lajos
Telefon: +36 302681421
E-mail: nosza.lajos@mav-szk.hu
Fax: +36 1 5117526
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mav-start.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Utasellátó Központ étkezőkocsi üzemeltetés szálláshely beszerzés forduló állomásokon
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98341000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: A MÁV-Start Zrt. Utasellátó Központ Étkezőkocsi utazó dolgozói részére szálláshelyek biztosítása külföldihelyszíneken
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: DE6, AT130, RO122, RO113, SI0, PL91 A teljesítés fő helyszíne: Hamburg, Varsó, Bécs, Brassó, Kolozsvár, Zágráb, Koper, Belgrád, Ljubljana
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A MÁV-Start Zrt. Utasellátó Központ Étkezőkocsi utazó dolgozói részére szálláshelyek szálláshelyek biztosításaszükséges külföldi helyszíneken tervezetten az év 365 napján:
- Hamburg Altona (Scheel - Plessen - Str. 17. 22765 Hamburg) 1 db 3 ágyas szoba,
- Warsawa Wschodnia Dalekobiezna (ul. kijowska 20, 03-743 Warsawa) 1 db 2 ágyas szoba,
- Bécs Hauptbahnhof (Alfred - Adler Str. 107, 1100 Wien) 2 db 1 ágyas szoba,
- Brasov Pályaudvar ( Bulevardul Garli, 5. Brasov 500007 ) 1 db 1 ágyas szoba,
- Cluj Napoca (Kolozsvár) Pályaudvar (Plata Garli 2 - 3, Cluj - Napoca 400580) 1 db 1 ágyas szoba,
- Zagreb GL Kol. Allomás (Zagreb Glavni Kolodvor Trg. Kralja Tomislava 12) 1 db 1 ágyas szoba,
- Koper Zelezniska Postaja (Kolodvorska cesta) 1 db 1 ágyas szoba,
- Beograd Glavna Zeleznicka Stanica Savski trg. 1 db 1 ágyas szoba,
- Ljubljana Zeleznicka Postaja Trg. Osvobodilne fronte 6. 1 db 1 ágyas szoba.
A keretmegállapodás értéke: nettó 210 164 EUR.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 135 - 277350

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Utasellátó Központ étkezőkocsi üzemeltetés szálláshely beszerzés forduló állomásokon
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2017/06/13 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: IBUSZ Utazási Irodák Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dayka Gábor u. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail: molnar.anita@ibusz.hu
Telefon: +36 14852857
Internetcím(ek): (URL) www.ibusz.hu
Fax: +36 14852857
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 210164 Pénznem: EUR

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Nyertes Ajánlattevő ajánlata:
IBUSZ Utazási Irodák Kft., adószám:10871403-2-42:
- Hamburg Altona ( Scheel - Plessen - Str. 17. 22765 Hamburg ) 1 db 3 ágyas szoba (nettó Euro/szoba/éj) 80EUR.
- Warsawa Wschodnia Dalekobiezna ( ul. kijowska 20, 03-743 Warsawa ) 1 db 2 ágyas szoba (nettó Euro/szoba/éj) 41 EUR.
- Bécs Hauptbahnhof (Alfred - Adler Str. 107, 1100 Wien ) 2 db 1 ágyas szoba (nettó Euro/szoba/éj) 54 EUR.
- Brasov Pályaudvar ( Bulevardul Garli, 5. Brasov 500007 ) 1 db 1 ágyas szoba (nettó Euro/szoba/éj) 29 EUR.
- Cluj Napoca ( Kolozsvár ) Pályaudvar ( Plata Garli 2 - 3, Cluj - Napoca 400580 ) 1 db 1 ágyas szoba (nettóEuro/szoba/éj) 39 EUR.
- Zagreb GL Kol. Allomás ( Zagreb Glavni Kolodvor Trg. Kralja Tomislava 12 ) 1 db 1 ágyas szoba (nettó Euro/szoba/éj) 49 EUR.
- Koper Zelezniska Postaja ( Kolodvorska cesta ) 1 db 1 ágyas szoba (nettó Euro/szoba/éj) 53 EUR.
- Beograd Glavna Zeleznicka Stanica Savski trg. 1 db 1 ágyas szoba (nettó Euro/szoba/éj) 38 EUR.
- Ljubljana Zeleznicka Postaja Trg. Osvobodilne fronte 6. 1 db 1 ágyas szoba (nettó Euro/szoba/éj) 53 EUR.
Ajánlati ár: (fenti értékek összértéke): nettó 436 EUR.
Legrövidebb díjmentes lemondási idő: 21 naptári nap.
A szerződés módosításának időpontja: 2019.06.12.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:98341000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: DE6, PL91 A teljesítés fő helyszíne: Hamburg, Varsó
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A MÁV-Start Zrt. Utasellátó Központ Étkezőkocsi utazó dolgozói részére szálláshelyek szálláshelyek biztosításaszükséges külföldi helyszíneken tervezetten az év 365 napján:
- Hamburg Altona (Scheel-Plessen Str.17. 22765 Hamburg) 1 db 3 ágyas szoba
- Warszawa Wschodnia Dalekobiezna (ul. Kijowska 20, 03-743 Warszawa) 1 db 2 ágyas szoba
A szerződés módosításának időpontja: 2019.06.12.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2017/06/13 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2020/03/31 (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 210164
Pénznem: EUR
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: IBUSZ Utazási Irodák Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dayka Gábor u. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
E-mail: molnar.anita@ibusz.hu
Telefon: +36 14852857
Internetcím(ek): (URL) www.ibusz.hu
Fax: +36 14852857
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. A Keretmegállapodás 7. pontja az alábbi új bekezdéssel egészül ki:
„Felek kijelentik, hogy a jelen pontban és a Szerződés 5. sz. mellékletében meghatározott kapcsolattartók nevét, elérhetőségeit, adatait kizárólag a
Szerződés teljesítése céljából kezelik; az átadott személyes adatok kezelésére megfelelő jogalappal rendelkeznek [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti jogos érdek]. Felek megállapodnak, hogy az érintett adatokat a Szerződés megszűnésének napjától számított 5 évig kezelik.”
2. Felek megállapodnak, hogy a Keretmegállapodás 8.1. pontja az alábbiak szerint módosul:
„A jelen Keretmegállapodás a mindkét Fél általi aláírása napján lép hatályba, és megszűnik, amennyiben mindegyik Fél a jelen Keretmegállapodásban vállalt kötelezettségét maradéktalanul teljesítette, azzal, hogy a jelen Keretmegállapodás alapján Megrendelő legfeljebb 2020. március 31. napjáig jogosult Lehívások leadására. Megszűnik továbbá a Keretmegállapodás az 1.2. pont szerinti keretösszeg kimerülésével.”
3. Felek rögzítik, hogy a Keretmegállapodás keretösszege nem változik, azonban az egyes szálláshely-szolgáltatások egységárai 2019. július 1. napjától módosulnak, melyre tekintettel a Keretmegállapodás 1. számú melléklete helyébe a Keretmegállapodás-módosítás 1. számú melléklete lép.
(a módosított 1.sz. melléklet az alábbikat tartalmazza:
A teljesítés helye, tervezett igénybevétel, egységárak
- Hamburg Altona (Scheel-Plessen Str.17. 22765 Hamburg) 1 db 3 ágyas szoba nettó ár: 85 EUR /éj
- Warszawa Wschodnia Dalekobiezna (ul. Kijowska 20, 03-743 Warszawa) 1 db 2 ágyas szoba nettó ár: 44 EUR/éj)
A Keretmegállapodás módosítását előidéző körülmények ismertetése, VII.2.2
pontban részletezettek folytatása:
A Keretmegállapodás megkötése után az ajánlatkérőnél bekövetkezett szervezeti és gazdasági változások következtében, felsővezetői döntés alapján 2017. évben megszüntetésre kerültek egyes nemzetközi járatokban az étkezőkocsi közlekedtetése. Ezek miatt a keretmegállapodásban kötött Zágráb, Ljubljana, Bécs, Belgrád, Kolozsvár, Brassó, Koper helyeken biztosított szálláshelyekre nem volt lehetséges szállások megrendelése.
A változások miatt a keretösszeg tekintetében nem lehetett kellő gondossággal gazdálkodni. A továbbiakban is elengedhetetlenül szükséges az utazószemélyzet részére szállást biztosítani a fennmaradó fordulóállomásokon Hamburgban és Varsóban, melynek elmaradása a szolgáltatási színvonal csökkenését eredményezi.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Keretmegállapodás a Kbt.141.§(4)bek.c)pontja alapján került módosításra.A Keretmegállapodás módosítását olyan előre nem látható körülmények tették szükségessé,amelyeket ajánlatkérő kellő gondossággal eljárva sem láthatott előre,továbbá a módosítás (keretmegállapodás időbeli hatálya) nem változtatta meg a szerződés általános jellegét. A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontjának cc) alpontjában foglaltakhoz kiegészítésként közöljük,hogy a Keretmegállapodás hatálya alatt eltelt időszakban történt árváltozás miatt a Szolgáltató ajánlata során tett szállásárakat minimálisan megemelni volt szükséges. (Hamburg 80EUR/szoba/éjről 85EUR/szoba/éjre,Varsóban 41EUR/szoba/éjről 44EUR/szoba/éjre)A Szolgáltató új ajánlata nem haladja meg az eredeti ajánlati értékének 50%-át, a keretösszeg értékét nem befolyásolja. A keretmegállapodás eredeti értéke (210.164 EUR) nem változik.
A módosítást előidéző körülmények a karakterkorlátozás miatt jelen hirdetmény VII.2.1. pontjában kerülnek részletetzésre.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 210164 Pénznem: EUR
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 210164 Pénznem: EUR
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben