Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12591/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdélyi-Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyíregyházi Atlétikai Centrum építési munkái
Hivatkozási szám: EKR000889142018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a Nyíregyházi Atlétikai Centrum komplett építési munkáinak elvégzésére
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 6799749780 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyíregyházi Atlétikai Centrum építési munkái
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
További tárgyak:45212220-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: Nyíregyháza belterület 6743 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. Szabadtéri rekortán burkolatú, 400 m-es 8 sávos atlétikai pálya építése IAAF (1. osztályú) minősítésnek megfelelően, topatlétika versenysportokra – magasugró, hármasugró, távolugró, dobó atlétika verseny lebonyolítása – alkalmas sportpálya rendszer kialakítása. A burkolat műszaki értékei feleljenek meg a legmagasabb atlétikai versenyek követelményeinek is. A két, ellentétes irányban is használható távol- és hármas ugró pályák az élőfüves pálya nyugati hosszoldalán kerülnek kialakításra. Az atlétikai pálya körül az edzés lehetőségét biztosító világítási installáció készül.
2. A szabadtéri atlétika pálya nyugati oldalán 570 fős fedett nézőtér kialakítása közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgáló helyiségekkel együtt. A szabadtéri atlétika pálya keleti oldalán mobil lelátórendszer fogadására alkalmas terület kialakítása. A szabadtéri atlétikai pálya körül burkolt szervizút létesítése.
3. 60x100 m-es szabadtéri, füvesített (élőfű) atlétikai dobópálya kiépítése, edzésszintű térvilágítással együtt, amely az esti edzéslehetőséget is biztosítja.
4. Szabadidős sportolás célját szolgáló 1,80 m széles 2 sávos, 505,38 m belső ívhosszúságú szabadidős futókör kialakítása, általános térvilágítás kiépítésével együtt.
5. Fedett atlétika csarnok és sportcentrum építése (7624,20 m2 beépített és összesen 11.901 m2 nettó alapterülettel), az atlétika csarnok rész magában foglal egy 6 sávos 200 m-es futópályát, 8 sávos 60 m-es futópályát, magasugrás, távolugrás és rúdugrás pályafelületeit, rendelkezzen IAAF (1. osztályú) minősítéssel, nemzetközi versenyek lebonyolítására legyen alkalmas. A fedett atlétikai pályához 600 fős lelátó építése közönségforgalmi és üzemeltetési kiszolgáló helyiségekkel együtt. A csarnokot TV közvetítésre alkalmas infrastruktúrával kell felszerelni. A sportcentrum épületrész a súlyemelés, vívás, tollaslabda, cselgáncs szakosztályok edzőtermeinek, fedett dobópálya súlylökés számára, erősítő és kondicionáló termek elhelyezését biztosítja. Az épületben összesen 200 főt kiszolgáló, kétnemű öltözőcsoportok, a szakosztályok számára szertárak, kiszolgáló helyiségek, üzemeltetési és iroda területek létesítése. A sportcentrum épületrészben orvosi és rehabilitációs területek, VIP területek, versenyirodák, dopping-kontroll helyiségek és TV közvetítési helyiségek létesítése. A 48 fős sportszálló, étkezési és egyéb kiszolgáló, üzemeltetési területekkel együtt történő kialakítása, a sportolói és a közönségforgalmi beléptetések és forgalmak elválasztásával, az épületegyüttes akadálymentes használatát biztosítani kell.
6. Az üzemeltetéshez szükséges, burkolt úthálózat, valamint az OTÉK által meghatározott gépjármű várakozó területek kialakítása, a szükséges térvilágítási rendszerrel együtt.
7. A beruházást kiszolgáló teljes körű közműfejlesztések megvalósítása, teljes körű külső- és belső vagyonvédelmi és biztonságtechnikai rendszer kiépítése.
A fedett atlétikai csarnok és a sportcentrum épületegyüttese összesen 11.901 m2 nettó alapterülettel létesül, melyből a földszinten 7181 m2 nettó alapterülettel szálerősítésű beton padló, 20 cm vastagsággal létesül. A csarnokrész tartószerkezete előregyártott vasbeton vázszerkezetre elhelyezett térbeli acél rácsos tartószerkezet. A tér keresztirányú lefedése egymástól 6.00 méterre elhelyezkedő, 60,00 méter hosszúságú, változó magasságú acél rácsos tartóval történik. Az acél tartóra kerülő fém trapézlemez fedés hordja a 7263 m2 felületű lágy PVC, vagy PIB csapadékvíz műanyag szigetelés egyenes rétegrendjének terheit. Az épületegyüttes egyéb vízszintes és függőleges tartószerkezetei is előregyártott vasbeton szerkezetek lesznek.
Az tervezett épületegyüttes építménymagassága 17,80 m.
A beruházás megvalósítása során létrejövő zöldfelület 21.743 m2. A megvalósuló parkolók száma: 64 db, illetve a térkővel burkolt közlekedésre alkalmas terület összesen 6740 m2. A megvalósuló csatorna közműépítés hossza 1772 m.
A telek területe: 47.376 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M2/1 alkalmassági követelmény során bemutatott szakember tapasztalata csarnoképítés területén. (min. 0, max. 5 db) 10
2 2. Az M2/2 alkalmassági követelmény során bemutatott szakember tapasztalata csarnoképítés területén. (min. 0, max. 5 db) 10
3 3. Az M2/3 alkalmassági követelmény során bemutatott szakember tapasztalata csarnoképítés területén. (min. 0, max. 5 db) 10
4 4. Ajánlattevő rendelkezik minőségirányítási és környezetközpontú irányítási rendszerrel magasépítés, mélyépítés, útépítés területen. (ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015) (igen/nem) 5
5 5. AT vagy az ajánlatban bemutatott alvállalkozója rendelkezik acél hegesztőüzemi tanúsítvánnyal és a gyártásra vonatkozó minőségi tanúsítvánnyal. (EN 1090-1:2009+A1:2011 szerinti EXC3-ig) (igen/nem) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 223 - 509324
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyíregyházi Atlétikai Centrum építési munkái
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54466236
Postai cím: Sóstói Utca 61.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
E-mail: miseta.melinda@aktualbau.hu
Telefon: +36 12257531
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6799749780
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Építészeti munkák; szerkezetépítési munkák; épületvillamossági munkák (erősáram, gyengeáram); épületgépészeti munkák;
kertészeti munkák; út- és közműépítés; sporttechnológia kivitelezése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
1.
Neve: SWIETELSKY Építő Kft.
Székhelye: 1016 Budapest, Mészáros utca 13.
Adószáma: 10572795-2-41
2.
Neve: AKTUÁL BAU Építőipari és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 4400 Nyíregyháza, Sóstói utca 61.
Adószáma: 11259789-2-15
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)