Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/155
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.12.
Iktatószám:12599/2019
CPV Kód:38300000-8
Ajánlatkérő:Eszterházy Károly Egyetem
Teljesítés helye:HU312 Magyarország, 3300 Eger, Leányka út 6.-8. „D” épület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Eszterházy Károly Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_80527831
Postai cím: Eszterházy Tér 1.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Morvai Anasztázia
Telefon: +36 305547324
E-mail: morvai.anasztazia@uni-eszterhazy.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.uni-eszterhazy.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Mérőeszközök beszerzése
Hivatkozási szám: EKR000843982018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mérőeszközök beszerzése-II.
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: HU312 Magyarország, 3300 Eger, Leányka út 6.-8. „D” épület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész
elnevezése: Mérőeszközök beszerzése-II.
tárgya: 1 db BatteryStation, 2 db DroneLanding Pad, 1 db Ultra Bright UAV monitor, 1 db Propeller Guard, 1 db UAV kamera és gimbal, 1 db RemoteController Mounting Bracket, 1 db RemoteController Mobile DeviceHolder, 1 db Patch Antenna, 1 db RemoteController, 10 db UAV FlightBattery, 2 db GimbalRubberDampers, 6 db IntelligentBattery, 1 db Tablet Holder, 10 db Quick-ReleasePropellers, 1 db ND FiltersSet, 1 db Kisméretű UAV és FPV szemüveg, 1 db Propeller Guard, 6 db UAV Battery, 1 db CareRefresh, 10 db microSDCard 64GB, 1 db DJI MATRICE 210 RTK, 1 db UAV kamera és gimbal, 1 db UAV hőkamera, 1db UAV multispektrális kamera, 8 db UAV FlightBattery, 10 db Quick Release Propeller, 1 db DJI Mavic 2 Case, 1 db DJI RTK GS Case, 1 db DJI Matrice 210 Case és 1db DJI Inspire 2 Case beszerzése és szállítása
mennyisége: 85 db
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Műszaki leírás-ártáblázat” elnevezésű táblázat tartalmazza.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás meghatározott fajtájú eszközre hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
Az ajánlattevő köteles kitöltve, ajánlathoz csatolni a „Műszaki leírás-ártáblázat” elnevezésű táblázatot, figyelemmel arra, hogy ezen táblázat minősül az ajánlattevő szakmai ajánlatának. Az ajánlattevő a táblázatban az egyes eszközök műszaki adatait is köteles megadni olyan részletességgel, hogy abból meg tudja állapítani az ajánlatkérő, hogy a megajánlott eszköz megfelel az előírt minimumkövetelményeknek, azaz különösen a megajánlott eszköz(ök) gyártóját, típusát és származási helyét.
Az eszközök ellenértéke az SKHU/1601/4.1/052 számú, „Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration” elnevezésű projekt keretében kerülnek finanszírozásra. A finanszírozás módja valamennyi részben: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: SKHU/1601/4.1/052

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
09685 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Mérőeszközök beszerzése-II.
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/05/10 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Szakolcai Utca 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
E-mail: info@etiam.hu
Telefon: +36 202635409
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19996196
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 10160534
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 38300000-8
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés helye: HU312 Magyarország, 3300 Eger, Leányka út 6.-8. „D” épület
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
2. rész
elnevezése: Mérőeszközök beszerzése-II.
tárgya: 1 db BatteryStation, 2 db DroneLanding Pad, 1 db Ultra Bright UAV monitor, 1 db Propeller Guard, 1 db UAV kamera és gimbal, 1 db RemoteController Mounting Bracket, 1 db RemoteController Mobile DeviceHolder, 1 db Patch Antenna, 1 db RemoteController, 10 db UAV FlightBattery, 2 db GimbalRubberDampers, 6 db IntelligentBattery, 1 db Tablet Holder, 10 db Quick-ReleasePropellers, 1 db ND FiltersSet, 1 db Kisméretű UAV és FPV szemüveg, 1 db Propeller Guard, 6 db UAV Battery, 1 db CareRefresh, 10 db microSDCard 64GB, 1 db DJI MATRICE 210 RTK, 1 db UAV kamera és gimbal, 1 db UAV hőkamera, 1db UAV multispektrális kamera, 8 db UAV FlightBattery, 10 db Quick Release Propeller, 1 db DJI Mavic 2 Case, 1 db DJI RTK GS Case, 1 db DJI Matrice 210 Case és 1db DJI Inspire 2 Case beszerzése és szállítása
mennyisége: 85 db
Az eszközök pontos megnevezését és mennyiségét, műszaki/szakmai minimumkövetelményeket, műszaki leírását a „Műszaki leírás-ártáblázat” elnevezésű táblázat tartalmazza.
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel az ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy ahol a műszaki leírás meghatározott fajtájú eszközre hivatkozik, az ilyen hivatkozás csak a szerződés tárgyának a Kr. 46. § (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása érdekében történt. Az ilyen megnevezések mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell, azaz az ilyen tételek esetén az azzal egyenértékű tételt is elfogadja az ajánlatkérő.
Az ajánlattevő köteles kitöltve, ajánlathoz csatolni a „Műszaki leírás-ártáblázat” elnevezésű táblázatot, figyelemmel arra, hogy ezen táblázat minősül az ajánlattevő szakmai ajánlatának. Az ajánlattevő a táblázatban az egyes eszközök műszaki adatait is köteles megadni olyan részletességgel, hogy abból meg tudja állapítani az ajánlatkérő, hogy a megajánlott eszköz megfelel az előírt minimumkövetelményeknek, azaz különösen a megajánlott eszköz(ök) gyártóját, típusát és származási helyét.
Az eszközök ellenértéke az SKHU/1601/4.1/052 számú, „Development of webGIS platform based on big-geodata for the Tokaj Wine Region foster cross-border collaboration” elnevezésű projekt keretében kerülnek finanszírozásra. A finanszírozás módja valamennyi részben: utófinanszírozás, támogatás intenzitása: 100 %.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 11022668
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ETIAM Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_67121553
Postai cím: Szakolcai Utca 7
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6723
Ország: Magyarország
E-mail: info@etiam.hu
Telefon: +36 202635409
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 19996196
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az ajánlatban szereplő Zenmuse X4S és MATRICE 210 RTK termékek helyett DJI Zenmuse X5S gimbal és kamera és DJI MATRICE 210 V2 drón RTK kerül szállításra az Eladó részéről.Továbbá, a vételár módosításra került nettó 10.160.534.- Ft-ról nettó 11.022.668.- Ft-ra.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az ajánlatban szereplő Zenmuse X4S és MATRICE 210 RTK termékek forgalmazása megszűnt. Az Eladó a termékekkel egyenértékű helyettesítő termékek szállítását vállalja.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 10160534 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 11022668 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben