Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12606/2019
CPV Kód:39312000-2
Ajánlatkérő:ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:5000 Szolnok, 0937/143;5000 Szolnok, 0937/143;5000 Szolnok, 0937/143;5000 Szolnok, 0937/143;5000 Szolnok, 0937/143;5000 Szolnok, 0937/143;5000 Szolnok, 0937/143;5000 Szolnok, 0937/143;5000 Szolnok, 0937/143;5000 Szolnok, 0937/143;5000 Szolnok, 0937/143
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Oskar Frech GmbH + Co.KG;Oskar Frech GmbH + Co.KG;EBA METALLURGIE KFT;EBA METALLURGIE KFT;EBA METALLURGIE KFT;EBA METALLURGIE KFT;FANUC Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság;FANUC Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság;Robamat Automatisierungstechnik GmbH;Diesse Presse S.r.l.;Diesse Presse S.r.l.
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Könnyűfémöntés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: ECSERI Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_22321046
Postai cím: Nagyközép Út
Város: Cegléd
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ecseri Ferenc
Telefon: +36 22572003
E-mail: monika.ecseri.palyazat2@ecserikft.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Könnyűfémöntés
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Eszközbeszerzések GINOP-1.2.1-16-2017-00454
Hivatkozási szám: EKR000502252019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39312000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Eszközbeszerzések a GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat keretében részajánlattételi lehetőséggel
I. rész Hidegkamrás öntőgép I. beszerzése. Mennyiség: 1 darab
II. rész Hidegkamrás öntőgép II. beszerzése: Mennyiség: 2 darab
III. rész Lefúvó I. beszerzése. Mennyiség: 2 darab
IV. rész Lefúvó II. beszerzése. Mennyiség: 1 darab
V. rész: Adagoló kemence alumínium fémolvadékhoz I. beszerzése: Mennyiség: 1 darab
VI. rész: Adagoló kemence alumínium fémolvadékhoz II. beszerzése. Mennyiség: 2 darab
VII. rész: Ipari robot I. beszerzése. Mennyiség: 1 darab
VIII.rész: Ipari robot II. beszerzése. Mennyiség: 2 darab
IX. rész: Hűtő-fűtő berendezés beszerzése. Mennyiség: 6 darab
X. rész Sorjázóprés I. beszerzése. Mennyiség: 1 darab
XI. rész Sorjázóprés II. beszerzése. Mennyiség: 2 darab
Az I. és II. valamint X. és XI. rész esetén a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi az eszközök teljesítési helyre történő szállítása, összeszerelése, üzembe helyezése, próbaüzem tartása, kezelőszemélyzet oktatása a csatolt szerződéstervezet szerint.
A III, IV., V., VI., VII., VIII., és IX. rész esetén a nyertes ajánlattevő kötelezettségét képezi az eszközök teljesítési helyre történő szállítása a csatolt szerződéstervezet szerint.
Amennyiben a közbeszerzési dokumentumok bármely pontjában a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozó előírást, azt minden esetben úgy kell értelmezni, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és úgy kell értelmezni, hogy a "vagy azzal egyenértékű" kifejezés is szerepel benne!
Próbaüzem tartása az I. és II. rész valamint X. és XI. rész esetén, a Szerződéstervezet 3.8.3. pontjával összhangban az alábbiak szerint: a nyertes ajánlattevő az eszközöket a technológiai sorrendben összeszereli és az összeszerelést követően próbaüzemet tart azzal, hogy a próbaüzem ideje 8 óra azaz egy műszak (amely tarthat reggel 6-14, vagy 14-22 vagy 22-06 óra között). A próbaüzemet mindaddig és annyiszor kell megismételni, amíg az üzemszerű működés nem kerül igazolásra, amely akár több műszakon keresztül is tartó próbaüzemet eredményezhet.
A kezelőszemélyzet oktatása az I. és II. rész valamint X.,és XI. rész esetén, a Szerződéstervezet 3.8.3 pontjával összhangban: 5 fő részére, 3*8 órában.
Ajánlattevőnek a megajánlásában fel kell tüntetnie – minden rész esetében - a konkrét típusmegjelölést és a származási helyet egyaránt!
Ajánlattevő köteles a megajánlott áru vonatkozásában szervizszolgáltatást biztosítani a Szerződéstervezet 5.5. pontja szerint (szerviz lehetősége 24 órán belüli alkatrészellátással, és 24-72 órán belüli hibaelhárítási idővel). Ajánlattevő szavatolja a szervizszolgáltatás 10 éven át tartó biztosítását. A jótállási időn túli javítást és alkatrészellátást a nyertes ajánlattevő piaci feltételek szerint, egyedi megrendelés és igény felmerülése esetén nyújtja majd a szokásos piaci árain ajánlatkérőnek, és annak finanszírozása nem a jelen beszerzéshez kapcsolódó támogatás terhére valósul majd meg.
A nyertes ajánlattevő kötelezettségei valamennyi rész tekintetében irányadóak!
Folytatás: II.2.4.)-ben részenként külön
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 856536290 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Hidegkamrás öntőgép I. beszerzése. Mennyiség: 1 db
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42330000-8
További tárgyak:42340000-1
42636000-3
42638000-7
42997300-4
43720000-6
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, 0937/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
I. rész Hidegkamrás öntőgép I.
Alapberendezés, ejektor egységgel, magkihúzó egységekkel, befecskezendő egységgel, vezérléssel, hidraulikus berendezéssel, présszerszám technológiával, interfésszel a permetező egységhez, interfésszel az öntvény kihúzó egységhez, interfésszel a Roboter-rel behelyezett alkatrészekhez, interfésszel az adagolóegységhez, interfésszel a III váákumos készülékhez, szerverszoftverrel.
Alapberendezéssel kapcsolatos elvárások:
• Programozható présszerszám magasság, ejektor és nyitási hossz
• Présszerszám magasság min/max: 300-900 mm
• Kemény, krómozott összekötő rudak teherhordó menettel
• Rudak közötti távolság 825x825 mm
• Integrált hidraulikus összekötő rúd megfogás a mozgatható és hengeres nyomólemezekben mindkét felső összekötő rúd manuális kihúzásához
• Összekötőrúd átmérő 150 mm
• Záró erő 6.400 kN
• Záró löket 750 mm
• Üzemi nyomás 160-175 bar
• Energia hatékony meghajtó rendszer frekvenciaváltós aszinkron elektromos motorral és két állandó szivattyúval
• Meghajtó motor energia felvétele max. 37 kWh
• Maximum öntési erő: 623 kN
• Adagbefecskendezési (shot) pozíció 0-280 mm
• Öntési löket 700 mm
• Injektáló dugattyú (plunger) átmérő 60-110 mm
• Öntési térfogat 1.319-4.435 cm3
• Specifikus befecskendezési nyomás 2.203-656 daN/cm2
• Öntési terület 290-976 cm2
Biztonsági előírások az alapberendezéshez:
• Védőelemek biztonsági feltételei megfelelne az EU EN 869 biztonsági szabványnak
Ejektor egységgel kapcsolatos elvárások:
• Ejektálási erő 300 kN
• Ejektálási löket 165 mm
• Hidraulikus ejektor egység, kéthengeres
• Ejektálás késleltetés
• Nyomásgörbe az ejektorhoz, további nyomás transzduktorral a maximális kiválasztott érték vezérléssel
• Beállított maximum érték monitorozása az öntvény deformálódásának csökkentése érdekében
• Ejektor vészprogram
Magkihúzó egységgel kapcsolatos elvárások:
• Programozható magkihúzó egység
• Beépített szűrőcsomag minden magkihúzóhoz 100  szűrőképességgel
• Magkihúzók előre történő kiválasztása biztosított
• Szoftver az olvadék összepréseléséhez (mag szelepen keresztül), mely lehetővé teszi legalább 1 sajtolóegység és legfeljebb 4 magkihúzó programozhatóságát (squeezer = után tömörítő program)
Befecskezendő egységgel kapcsolatos elvárások:
• többfázisú befecskendező egység
• Összes tengely állítható
• 62 tonnás öntési erő
• Öntőkészlet, amely tartalmazza a dugattyút, dugattyúrudat és a hüvelyt
• gép vezérlés valós időben vezérelt befecskendező rendszerrel, 12 sebesség és 10 nyomás profil előre történő kiválasztással, a dugattyú mozgásának valós idejű vezérlésével, terhelési fázis alatt a sebesség szabályozása átkapcsol nyomás alapú szabályozásra
A képernyő vezérléssel kapcsolatos elvárások:
• Decentralizált ipari PC a géppel történő kommunikációhoz
• Gép vezérlés modul alapú és decentralizált, valós idejű operációs rendszerrel
• Programbevitel a gép, présszerszámok, az alkatrészek, a gyártás indítása és a gyártás számára programok előre történő kiválasztásával és tárolásával
• Diagramok az időtartamokhoz, távolságokhoz és a gép mozgásaihoz
• Nyomtató interfész USB porton keresztül
Hidraulikus berendezéssel kapcsolatos elvárások:
• Hidraulikus rendszer vízglikol közeghez
Présszerszám technológiával kapcsolatos elvárások:
• Öntési protokoll, amellyel ki lehet nyomtatni az alábbi adatokat jelentéstétel céljából: i) befecskendezési profil grafikus, utolsó mért öntési görbe értékkel; ii) öntési paraméter számítás; iii)présszerszám feljegyzések; iv) öntőegység legfontosabb beállításainak összefoglalása
Szerverszoftver konfigurálással kapcsolatos elvárások:
• termelési adatok, minőségügyi adatok és öntési grafikon OPC csomagja biztosított
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EURÓBAN kifejezve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hidegkamrás öntőgép II. beszerzése: Mennyiség:2 db
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42330000-8
További tárgyak:42340000-1
42636000-3
42638000-7
42997300-4
43720000-6
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, 0937/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II. rész Hidegkamrás öntőgép II. Alapberendezés, ejektor egységgel, magkihúzó egységekkel, befecskezendő egységgel, vezérléssel, hidraulikus berendezéssel, présszerszám technológiával, interfésszel a permetező egységhez, interfésszel az öntvény kihúzó egységhez, interfésszel a Roboter-rel behelyezett alkatrészekhez, interfésszel az adagolóegységhez, interfésszel a III váákumos készülékhez, szerverszoftverrel.

Alapberendezéssel kapcsolatos elvárások:
• Programozható présszerszám magasság, ejektor és nyitási hossz
• Présszerszám magasság min/max: 350-1100 mm
• Rudak közötti távolság 1050x1050 mm
• Integrált hidraulikus összekötő rúd megfogás a mozgatható és hengeres nyomólemezekben mindkét felső összekötő rúd manuális kihúzásához
• Összekötőrúd átmérő 185 mm
• Záró erő beállítás,
• Záró erő 10.500 kN
• Záró löket 900 mm
• Üzemi nyomás 160-175 bar
• Energia hatékony meghajtó rendszer frekvenciaváltós aszinkron elektromos motorral és két állandó szivattyúval
• Meghajtó motor energia felvétele max. 55 kWh
• Maximum öntési erő: 881 kN
• Adagbefecskendezési (shot) pozíció 0-350 mm
• Öntési löket 800 mm
• Injektáló dugattyú (plunger) átmérő 70-140 mm
• Öntési térfogat 2.053-8.210 cm3
• Specifikus befecskendezési nyomás 2.289-572 daN/cm2
• Öntési terület 459-1835 cm2
Biztonsági előírások az alapberendezéshez:
• Védőelemek biztonsági feltételei megfelelne az EU EN 869 biztonsági szabványnak
Ejektor egységgel kapcsolatos elvárások:
• Ejektálási erő 364 kN
• Ejektálási löket 180 mm
• Hidraulikus ejektor egység, kéthengeres
• Ejektálás késleltetés
• Nyomásgörbe az ejektorhoz, további nyomás transzduktorral a maximális kiválasztott érték vezérléssel
• Beállított maximum érték monitorozása az öntvény deformálódásának csökkentése érdekében
• Ejektor vészprogram
Magkihúzó egységgel kapcsolatos elvárások:
• Programozható magkihúzó egység
• Beépített szűrőcsomag minden magkihúzóhoz 100  szűrőképességgel
• Magkihúzók előre történő kiválasztása biztosított
• Szoftver az olvadék összepréseléséhez (mag szelepen keresztül), mely lehetővé teszi legalább 1 sajtolóegység és legfeljebb 4 magkihúzó programozhatóságát (squeezer = után tömörítő program)
Befecskezendő egységgel kapcsolatos elvárások:
• többfázisú befecskendező egység
• 62 tonnás öntési erő
• Öntőkészlet, amely tartalmazza a dugattyút, dugattyúrudat és a hüvelyt
• gép vezérlés valós időben vezérelt befecskendező rendszerrel, 12 sebesség és 10 nyomás profil előre történő kiválasztással, a dugattyú mozgásának valós idejű vezérlésével, terhelési fázis alatt a sebesség szabályozása átkapcsol nyomás alapú szabályozásra
A képernyő vezérléssel kapcsolatos elvárások:
• Decentralizált ipari PC a géppel történő kommunikációhoz
• Gép vezérlés modul alapú és decentralizált, valós idejű operációs rendszerrel
• Programbevitel a gép, présszerszámok, az alkatrészek, a gyártás indítása és a gyártás számára programok előre történő kiválasztásával és tárolásával
• Diagramok az időtartamokhoz, távolságokhoz és a gép mozgásaihoz
• Nyomtató interfész USB porton keresztül

Hidraulikus berendezéssel kapcsolatos elvárások:
• Hidraulikus rendszer vízglikol közeghez
Présszerszám technológiával kapcsolatos elvárások:
• Öntési protokoll, amellyel ki lehet nyomtatni az alábbi adatokat jelentéstétel céljából: i) befecskendezési profil grafikus, utolsó mért öntési görbe értékkel; ii) öntési paraméter számítás; iii)présszerszám feljegyzések; iv) öntőegység legfontosabb beállításainak összefoglalása

Szerverszoftver konfigurálással kapcsolatos elvárások:
• termelési adatok, minőségügyi adatok és öntési grafikon OPC csomagja biztosított
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EURÓBAN kifejezve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Lefúvó I. beszerzése. Mennyiség: 2 db
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42330000-8
További tárgyak:42340000-1
42636000-3
42638000-7
42997300-4
43720000-6
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, 0937/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
III. rész Lefúvó I.
Kapcsolódó elvárások:
• 4 kombinálható lefúvókör
• 2 leválasztóanyag-kör 2 féle különböző leválasztó anyagra
• 2 nagynyomású lefúvókör
• Szórófej megengedhető max. tömege: 40 kg
• Programozható nyomásszabályozás
• Automatikus központi kenés
• Hűtőberendezés 400 V 2 PH
• Műszaki paraméterek: Függőleges mozgatóegység: 1300 mm és Vízszintes mozgatóegység: 1200 mm
• Meghajtás: háromfázisú szervomotor beépített enkóderrel és biztonsági fékkel
• Korrózióálló szerszámgép vezetékek
• Kétoldali szennylehúzó és oldalsó tömítések a szánon a szennyeződések távoltartására és a kenőanyag kifolyásának megelőzésére
• Abszolút pozicionálás
• Állandó szórási paraméterek
• Rugalmasan alkalmazható más szórótechnológiákhoz
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EURÓBAN kifejezve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Lefúvó II. beszerzése. Mennyiség: 1 darab
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42330000-8
További tárgyak:42340000-1
42636000-3
42638000-7
42997300-4
43720000-6
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, 0937/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IV. rész Lefúvó II.
Kapcsolódó elvárások:
• 4 kombinálható lefúvókör
• 2 leválasztóanyag-kör 2 féle különböző leválasztó anyagra
• 2 nagynyomású lefúvókör
• Szórófej megengedhető max. tömege: 40 kg
• Programozható nyomásszabályozás
• Automatikus központi kenés
• Hűtőberendezés 400 V 2 PH
• Műszaki paraméterek: Függőleges mozgatóegység: 1300 mm és Vízszintes mozgatóegység: 1000 mm
• Meghajtás: háromfázisú szervomotor beépített enkóderrel és biztonsági fékkel
• Korrózióálló szerszámgép vezetékek
• Kétoldali szennylehúzó és oldalsó tömítések a szánon a szennyeződések távoltartására és a kenőanyag kifolyásának megelőzésére
• Abszolút pozicionálás
• Állandó szórási paraméterek
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EURÓBAN kifejezve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adagoló kemence alumínium fémolvadékhoz I. 1 db
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42330000-8
További tárgyak:42340000-1
42636000-3
42638000-7
42997300-4
43720000-6
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, 0937/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
V. RÉSZ ADAGOLÓ KEMENCE ALUMÍNIUM FÉMOLVADÉKHOZ I.
Kapcsolódó elvárások
• Teljesen automatikus adagoló kemence fémolvadékhoz
• Öntési folyamat felügyelete automataszabályozással
• Display-en kezelhető rendszer
• Elektromos ellenállás fűtésű tégely nélküli hőntartó kemence
• Öntőgéppel való kommunikációra alkalmas
• Fémolvadék befogadó képesség 550-650 kg
• Adagolási pontosság legfeljebb +/-2,5%
• Elektromos ellenállás fűtésű kemence
• Kiadagolható fémolvadék: legalább 300 kg
• Elektromos teljesítményigény teljes terhelésnél: 15-35 kW között
• Fűtési mód: ellenállásfűtés
• Típus: SiC fűtőrudak
• Méretek: Hossz: max. 2900 mm; Szélesség:max. 2000 mm; Magasság: max. 2650 mm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EURÓBAN kifejezve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Adagoló kemence alumínium fémolvadékhoz II. 2db
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42330000-8
További tárgyak:42340000-1
42636000-3
42638000-7
42997300-4
43720000-6
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, 0937/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VI. RÉSZ ADAGOLÓ KEMENCE ALUMÍNIUM FÉMOLVADÉKHOZ I.
Kapcsolódó elvárások
• Teljesen automatikus adagoló kemence fémolvadékhoz
• Öntési folyamat felügyelete automataszabályozással
• Display-en kezelhető rendszer
• Elektromos ellenállás fűtésű tégely nélküli hőntartó kemence
• Öntőgéppel való kommunikációra alkalmas
• Fémolvadék befogadó képesség 850-1200 kg
• Adagolási pontosság legfeljebb +/-1,5%
• Elektromos ellenállás fűtésű kemence
• Kiadagolható fémolvadék: legalább 700 kg
• Elektromos teljesítményigény teljes terhelésnél: 15-35 kW között
• Fűtési mód: ellenállásfűtés
• Típus: SiC fűtőrudak
• Méretek: Hossz: max. 3100 mm; Szélesség:max. 2000 mm; Magasság: max. 2650 mm
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EURÓBAN kifejezve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ipari robot I. beszerzése. Mennyiség: 1 darab
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42330000-8
További tárgyak:42340000-1
42636000-3
42638000-7
42997300-4
43720000-6
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, 0937/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VII. rész Ipari robot I.
Kapcsolódó elvárások
• Megtáplálási feszültség: 3*400 V
• IP védelem: min. IP64
• Tengelyek száma: 6
• Benyúlási hossz: legalább 2,0 m
• Terhelhetőség: min. 20 kg.
• Profibusz kommunikáció
• Legalább 16 Digitális bemeneti csatorna
• Legalább 16 Digitális kimeneti csatorna
• Vezérlő és robotkar közötti kábelhossz: legalább 10 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EURÓBAN kifejezve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Ipari robot II. beszerzése. Mennyiség: 2 darab
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42330000-8
További tárgyak:42340000-1
42636000-3
42638000-7
42997300-4
43720000-6
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, 0937/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
VIII. rész Ipari robot II.
Kapcsolódó elvárások
• Megtáplálási feszültség: 3*400 V
• IP védelem: min. IP64
• Tengelyek száma: 6
• Benyúlási hossz: legalább 2,6 m
• Terhelhetőség: min. 90 kg.
• Profibusz kommunikáció
• Legalább 16 Digitális bemeneti csatorna
• Legalább 16 Digitális kimeneti csatorna
• Vezérlő és robotkar közötti kábelhossz: legalább 10 m
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EURÓBAN kifejezve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Hűtő-fűtő berendezés beszerzése. Mennyiség: 6 db
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42330000-8
További tárgyak:42340000-1
42636000-3
42997300-4
43720000-6
43800000-1
42638000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, 0937/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
IX. rész Hűtő-fűtő berendezés
Kapcsolódó elvárások
• Olajos üzemmód
• Két körös berendezés
• Fűtő teljesítmény körönként: min. 20 KW
• Hűtőteljesítmény: min. 40 kW
• Körönként egy szivattyú
• Szállítási teljesítmény: min. 60 l/perc
• Fűtési hőmérséklet: min. 250C
• Mikroprocesszoros vezérlés
• Szivattyúnyomás: min. 5,5 bar
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EURÓBAN kifejezve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sorjázóprés I. beszerzése. Mennyiség: 1 darab
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42330000-8
További tárgyak:42340000-1
42636000-3
42638000-7
42997300-4
43720000-6
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, 0937/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
X. rész Sorjázóprés I.
Kapcsolódó elvárások
• Befogadó méret min. 1000x700 mm
• Nyitási magasság: min. 1100 mm
• Kitolási hossz min: 100 mm
• Asztal mozgási út min: 700 mm
• Prés méretek: szélesség: max. 2000 mm. Mélység: max. 2000 mm, magasság: max 4500 mm
• Magok száma: 2 darab
• Lefúvatási funkció
• Kihordó csúszda
• Biztonsági védőajtó
• Robotos periféria kommunikáció
• Darab helyzetfigyelő funkció
• Használatos működtető olaj: vízbázisú
• Préselési erő: min. 30 T
• Automata olajhűtő rendszer
• Mechanikai biztonsági retesz asztal elmozdulás ellen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EURÓBAN kifejezve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat
II.2.9) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Sorjázóprés II. beszerzése. Mennyiség: 2 darab
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 42330000-8
További tárgyak:42340000-1
42636000-3
42638000-7
42997300-4
43720000-6
43800000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: 5000 Szolnok, 0937/143
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
XI. rész Sorjázóprés II.
Kapcsolódó elvárások
• Befogadó méret min. 1200x900 mm
• Nyitási magasság: min. 1100 mm
• Kitolási hossz min: 100 mm
• Asztal mozgási út min: 700 mm
• Prés méretek: szélesség: max. 2200 mm. Mélység: max. 2000 mm, magasság: max 4500 mm
• Magok száma: 2 darab
• Lefúvatási funkció
• Kihordó csúszda
• Biztonsági védőajtó
• Robotos periféria kommunikáció
• Darab helyzetfigyelő funkció
• Használatos működtető olaj: vízbázisú
• Préselési erő: min. 40 T
• Automata olajhűtő rendszer
• Mechanikai biztonsági retesz asztal elmozdulás ellen
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
  Minőségi szempont –
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár nettó EURÓBAN kifejezve Súlyszám -
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP-1.2.1-16-2017-00454 számú pályázat
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hidegkamrás öntőgép I. beszerzése. Mennyiség: 1 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Oskar Frech GmbH + Co.KG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75198503
Postai cím: Schorndorfer Straße 32
Város: Schorndorf-Weiler
NUTS-kód: DE116
Postai irányítószám: 73614
Ország: Németország
E-mail: info@frech.com
Telefon: +49 71817020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +49 718175430
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE146619905
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 180757676
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 176531898
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Oskar Frech GmbH + Co.KG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75198503
Postai cím: Schorndorfer Straße 32
Város: Schorndorf-Weiler
NUTS-kód: DE116
Postai irányítószám: 73614
Ország: Németország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE146619905

Hivatalos név: J.SCHMITZBERGER
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75146573
Postai cím: Gewerbestrasse 7
Város: Uttendorf
NUTS-kód: AT322
Postai irányítószám: A-5261
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU21597207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hidegkamrás öntőgép II. beszerzése: Mennyiség:2 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 2
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Oskar Frech GmbH + Co.KG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75198503
Postai cím: Schorndorfer Straße 32
Város: Schorndorf-Weiler
NUTS-kód: DE116
Postai irányítószám: 73614
Ország: Németország
E-mail: info@frech.com
Telefon: +49 71817020
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +49 718175430
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE146619905
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 459013123
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 450171002
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Oskar Frech GmbH + Co.KG
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75198503
Postai cím: Schorndorfer Straße 32
Város: Schorndorf-Weiler
NUTS-kód: DE116
Postai irányítószám: 73614
Ország: Németország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): DE146619905

Hivatalos név: J.SCHMITZBERGER
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75146573
Postai cím: Gewerbestrasse 7
Város: Uttendorf
NUTS-kód: AT322
Postai irányítószám: A-5261
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU21597207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lefúvó I. beszerzése. Mennyiség: 2 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EBA METALLURGIE KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39735713
Postai cím: Wesselényi Út 34.III. em. 7.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: vecseygabor@eba.t-online.hu
Telefon: +36 34311679
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34511997
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14910153242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 36104851
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 32254746
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EBA METALLURGIE KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39735713
Postai cím: Wesselényi Út 34.III. em. 7.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14910153242

Hivatalos név: J.SCHMITZBERGER
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75146573
Postai cím: Gewerbestrasse 7
Város: Uttendorf
NUTS-kód: AT322
Postai irányítószám: A-5261
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU21597207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Lefúvó II. beszerzése. Mennyiség: 1 darab
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EBA METALLURGIE KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39735713
Postai cím: Wesselényi Út 34.III. em. 7.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: vecseygabor@eba.t-online.hu
Telefon: +36 34311679
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34511997
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14910153242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 17256879
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15944107
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EBA METALLURGIE KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39735713
Postai cím: Wesselényi Út 34.III. em. 7.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14910153242

Hivatalos név: J.SCHMITZBERGER
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75146573
Postai cím: Gewerbestrasse 7
Város: Uttendorf
NUTS-kód: AT322
Postai irányítószám: A-5261
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU21597207

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adagoló kemence alumínium fémolvadékhoz I. 1 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EBA METALLURGIE KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39735713
Postai cím: Wesselényi Út 34.III. em. 7.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: vecseygabor@eba.t-online.hu
Telefon: +36 34311679
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34511997
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14910153242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 22561058
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 18770652
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EBA METALLURGIE KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39735713
Postai cím: Wesselényi Út 34.III. em. 7.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14910153242

Hivatalos név: Meltec Industrieofenbau GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88526467
Postai cím: Josef Haas Strasse 6
Város: Vorchdorf
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 4655
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU48937502

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Adagoló kemence alumínium fémolvadékhoz II. 2db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/25 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EBA METALLURGIE KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39735713
Postai cím: Wesselényi Út 34.III. em. 7.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
E-mail: vecseygabor@eba.t-online.hu
Telefon: +36 34311679
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 34511997
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14910153242
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 48427340
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39537590
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: EBA METALLURGIE KFT
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_39735713
Postai cím: Wesselényi Út 34.III. em. 7.
Város: BUDAPEST
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1077
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14910153242

Hivatalos név: Meltec Industrieofenbau GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88526467
Postai cím: Josef Haas Strasse 6
Város: Vorchdorf
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 4655
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU48937502

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipari robot I. beszerzése. Mennyiség: 1 darab
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FANUC Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76610794
Postai cím: Torbágy Utca 7.
Város: Törkbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: david.pinter@fanuc.eu
Telefon: +36 709058484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13771539213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 12934405
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 12108620
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FANUC Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76610794
Postai cím: Torbágy Utca 7.
Város: Törkbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13771539213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Ipari robot II. beszerzése. Mennyiség: 2 darab
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FANUC Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76610794
Postai cím: Torbágy Utca 7.
Város: Törkbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
E-mail: david.pinter@fanuc.eu
Telefon: +36 709058484
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13771539213
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 29356377
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 29387948
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: FANUC Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_76610794
Postai cím: Torbágy Utca 7.
Város: Törkbálint
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2045
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13771539213

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Hűtő-fűtő berendezés beszerzése. Mennyiség: 6 db
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Robamat Automatisierungstechnik GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15907741
Postai cím: Koaserbauerstrasse 6
Város: Gmunden
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 4810
Ország: Ausztria
E-mail:
Telefon: +43 761270430
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU 21994607
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 28452274
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 24074882
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Tool-Temp Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42193386
Postai cím: Paulini Béla Utca 11
Város: Csákvár
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8083
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13715333207

Hivatalos név: Robamat Automatisierungstechnik GmbH
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15907741
Postai cím: Koaserbauerstrasse 6
Város: Gmunden
NUTS-kód: AT
Postai irányítószám: 4810
Ország: Ausztria
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): ATU 21994607

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sorjázóprés I. beszerzése. Mennyiség: 1 darab
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Diesse Presse S.r.l.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48653082
Postai cím: Via Industria 17
Város: Ponte S.Marco di Calcinato
NUTS-kód: ITC47
Postai irányítószám: 25010
Ország: Olaszország
E-mail: budathehun@aol.com
Telefon: +36 203140105
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): IT84629180
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 23737423
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 17894577
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Diesse Presse S.r.l.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48653082
Postai cím: Via Industria 17
Város: Ponte S.Marco di Calcinato
NUTS-kód: ITC47
Postai irányítószám: 25010
Ország: Olaszország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): IT84629180

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Sorjázóprés II. beszerzése. Mennyiség: 2 darab
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 1
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Diesse Presse S.r.l.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48653082
Postai cím: Via Industria 17
Város: Ponte S.Marco di Calcinato
NUTS-kód: ITC47
Postai irányítószám: 25010
Ország: Olaszország
E-mail: budathehun@aol.com
Telefon: +36 203140105
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): IT84629180
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 30276667
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 39860268
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Diesse Presse S.r.l.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48653082
Postai cím: Via Industria 17
Város: Ponte S.Marco di Calcinato
NUTS-kód: ITC47
Postai irányítószám: 25010
Ország: Olaszország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): IT84629180

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/04/30 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges