Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12630/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Miskolci Egyházmegye
Teljesítés helye:3812 Homrogd, Kossuth utca 150. hrsz. 23.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Brand 2001 Kft
Ajánlatkérő típusa:Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Miskolci Egyházmegye
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23130610
Postai cím: Szeles Utca 59
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3526
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Ferenc
Telefon: +36 46500260
E-mail: palyazat@mi.gorogkatolikus.hu
Fax: +36 46500263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.migorkat.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.migorkat.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda
Hivatkozási szám: EKR000603272019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 3812 Homrogd, Kossuth utca 150. hrsz 23 alatti ingatlan Hormogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda iskola épületének bővítését, új tanterem kialakítását vizesblokkal munkálatainak felújítása az alábbi műszaki tartalommal történik:
A meglévő, több ütemben felújított épületen jelentős beavatkozás nem történik, csak részleges épületgépészeti és elektromos nyomvonal bővítés tervezett. A tervezett bővítés az épület déli Kossuth utcai épületszárnyának végében kerül kialakításra. A meglévő szolgálati lakás átalakul, csoportszobává és e mellé kerül az új földszintes tantermi szárny. A bővítés alapvetően ebből áll. Az épület egy tanteremmel és egy belső átalakításból létrejövő csoportszobával bővül. A bővítés során a fűtés és elektromos hálózat is a meglévő rendszerre kerül rácsatlakozásra. A tűzjelző hálózat szintén kiegészítendő a meglévő hálózat bővítésével, tüzivíztároló tervezés kialakítása a mellékelt árajánlat alapján.
Felújítás alapterület:67,51 m2
Bővítés alapterület: 76,38 m2
Összesített alapterület: 143,89 m2
Lapostető felülete: 88,9 m2
Homlokzati hőszigetelés: 96,4 m2
Homlokzati nyílászárók: 27,61 m2
Belső festés: 586,60 m2
Padlóburkolat készítése:143,89 m2 (greslap és pvc burkolat)
Felújítási és bővítési területen új elektromos hálózat, tűzjelző kiépítése.
Felújítási és bővítési területen új épületgépészeti nyomvonalak kiépítése a meglévő kazánra történő rákötés.
A részletes leírásokat, műszaki elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 45972796 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3812 Homrogd, Kossuth utca 150. hrsz. 23.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A 3812 Homrogd, Kossuth utca 150. hrsz 23 alatti ingatlan Hormogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda iskola épületének bővítését, új tanterem kialakítását vizesblokkal munkálatainak felújítása az alábbi műszaki tartalommal történik:
A meglévő, több ütemben felújított épületen jelentős beavatkozás nem történik, csak részleges épületgépészeti és elektromos nyomvonal bővítés tervezett. A tervezett bővítés az épület déli Kossuth utcai épületszárnyának végében kerül kialakításra. A meglévő szolgálati lakás átalakul, csoportszobává és e mellé kerül az új földszintes tantermi szárny. A bővítés alapvetően ebből áll. Az épület egy tanteremmel és egy belső átalakításból létrejövő csoportszobával bővül. A bővítés során a fűtés és elektromos hálózat is a meglévő rendszerre kerül rácsatlakozásra. A tűzjelző hálózat szintén kiegészítendő a meglévő hálózat bővítésével, tüzivíztároló tervezés kialakítása a mellékelt árajánlat alapján.
Felújítás alapterület:67,51 m2
Bővítés alapterület: 76,38 m2
Összesített alapterület: 143,89 m2
Lapostető felülete: 88,9 m2
Homlokzati hőszigetelés: 96,4 m2
Homlokzati nyílászárók: 27,61 m2
Belső festés: 586,60 m2
Padlóburkolat készítése:143,89 m2 (greslap és pvc burkolat)
Felújítási és bővítési területen új elektromos hálózat, tűzjelző kiépítése.
Felújítási és bővítési területen új épületgépészeti nyomvonalak kiépítése a meglévő kazánra történő rákötés.
A részletes leírásokat, műszaki elvárásokat a műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Kültéri ablakok hőátbocsátási tényezője (uw 1,00 - 0,70 W/m²K között értékelve) 15
2 44 cm-es falazótégla hőátbocsátási tényezője (0,24 - 0,18 W/m²K között értékelve)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ellenszolgáltatás összege (nettó vállalkozói díj) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a szerződés teljesítése során a tűzivíztározó kivitelezésének megrendeléséről döntsön. Az ajánlatban a tűzivíztározó megépítésére vonatkozó tételeket is kérjük beárazni.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A beruházás az EGYH-KCP-16-P-0115 pályázati forrás felhasználásból valósul meg.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Brand 2001 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13412320
Postai cím: Béke U. 72.
Város: Monaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3812
Ország: Magyarország
E-mail: 3812.brand@gmail.com
Telefon: +36 307837971
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583406205
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 45972796
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Brand 2001 Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_13412320
Postai cím: Béke U. 72.
Város: Monaj
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3812
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11583406205

Hivatalos név: Syntax Consult Szolgáltató Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_70384424
Postai cím: Fő U. 16
Város: Rakacaszend
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3826
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 23898903205

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/15 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges