Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/213
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.11.06.
Iktatószám:12632/2019
CPV Kód:48200000-0
Ajánlatkérő:HungaroControl Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:T-Systems Magyarország Zrt.;TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv x
2014/24/EU irányelv  
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: HungaroControl Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK03208
Postai cím: Igló utca 33-35.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1185
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tákos József
Telefon: +36 12934457
E-mail: jozsef.takos@hungarocontrol.hu
Fax: +36 12934036
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.hungarocontrol.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.hungarocontrol.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Cisco hálózati eszközök gyártói támogatása
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48200000-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Cisco hálózati eszközök gyártói támogatása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48200000-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1185 Budapest, Igló u. 33-35.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
A Szolgáltatás csomag tartalma:
SP-Base Szolgáltatások - CON-SPAR1-ADV (SP-SPAR1, CON-ECMU, CON-SSSNT, CON-SNT) és Licenc hosszabbítások (L-ASA55XX, L-TG5004, SMA-WMGT, WSA-AMM, WSA-WSP, WSA-AMP, L-AC-APX, L-FPR4140T, ESA-ESI, ESA-MFE, ESA-AMP, SMA-EMGT, SMA-WMGT )
Alapfokú proaktív támogatás - CON-AS (CON-AS-RS, CON-AS-NS, CON-AS-AC, CON-AS-UC, CON-AS-WN)
Sweep Service agreement - CON-SWEEP
Tudás bővítő szolgáltatások - CON-TRN
A Szolgáltatás csomag részletes ismertetése:
1.1. Cisco TAC közvetlen elérése éjjel nappal - CON-SPAR1-ADV
• A Technical Assistance Center (TAC) használata 24 órában a hét minden napján, mely támogatást biztosít a Cisco termékek konfigurálásával kapcsolatban, segít a hibakeresési tevékenységben, továbbá biztosítja a Cisco.com használatát. Munkaidőben a Severity 1 (S1) és Severity 2 (S2) prioritású megkeresések esetén 30 percen belül, míg Severity 3 (S3) illetve Severity 4 (S4) megkeresések esetén 1 órán belül reagál a TAC. Munkaidőn túl az S1 és S2 esetekre 1 órán belül, az S3 és S4 esetekre legkésőbb következő munkanap reagál.
• A beérkező problémák kezelése a Cisco eszkalációs útmutatója alapján történik. A támogatás igénybe vehető telefonon, weben illetve e-mail útján.
• A Cisco.com segítségével a Megrendelő eléri a termékekkel kapcsolatos technikai és konfigurációs dokumentációkat, tool-okat. A Cisco.com hozzáférés a rendelt szolgáltatások alapján időről időre felülvizsgálatra kerül.
• Work-around megoldások és patchek biztosítása a bejelentett hibák elhárítása céljából a gyártótól elvárható mértékben (reasonable commercial efforts)
1.2. Szoftver updatek közvetlen elérése - CON-SPAR1-ADV
• Hibajavító és/vagy biztonsági szoftver updatek biztosítása, vagy szoftver hibajavító patch küldése.
• A felhasználó jogosult a Cisco on-line szoftver adatbázisának elérésére.
1.3. Hardver cserék biztosítása - CON-SPAR1-ADV
• Hardver csereeszköz szállítása a Cisco által választott szállítmányozóval. A helyszínen cserélhető eszközök (FRU) külön-külön kerülnek szállításra, a konfiguráció nem kerül összeépítésre a gyártónál. A cserére küldött eszköz lehet új eszköz vagy 1. osztályú, kifogástalan állapotú használt is.
• A hiba behatárolását és a meghibásodott FRU eszköz pontos beazonosítását követően indul a hardver csere folyamat. Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás biztosításkeretében, amennyiben délután 3 óra előtt indul el a cserefolyamat, úgy még aznap feladásra kerül a csereeszköz, délután 3 óra után a következő munkanapon kerül feladásra az eszköz.
1.4. Alapfokú proaktív támogatás, folyamatos tervezési együttműködés (CON-AS)
A folyamatos tervezési tevékenység, útmutatókat és ajánlásokat tartalmaz a HungaroControl informatikai hálózatának fokozatos módosítása érdekében. A támogatás elsősorban a HungaroControl által megfogalmazott változtatási igények, tervek értékelésére és azok elemzésére fókuszál. A változtatásokkal kapcsolatos javaslatok kialakítása, a gyártói ajánlások és iparági szabványok alapján történik. Az érintett technológia területek:
• Routing and Switching
• Application Centric Infrastructure
• Network Security
• Unified Communications
• Wireless Networking
1.5. Alapfokú proaktív támogatás, az inventory és konfigurációs adatok feldolgozásával a gyártó által a tudásbázisában már dokumentált hardver, szoftver illetve security események HungaroControl hálózatában történő előfordulásának elemzése és az esetlegesen szükséges proaktív tevékenységekre javaslattétel. - CON-AS
A virtuális szerveren futó, Cisco által biztosított CSPC szoftver alapú adatgyűjtésen és analízisen alapuló szolgáltatás, mely összegyűjti és a Business Critical Insight portálon keresztül megjeleníti a következő analíziseket:
• Részletes eszköz lista a hálózatban üzemelő, a CSPC alkalmazás által elérhető eszközökről.
• Configuration Best Practices - a Cisco tudásbázisával összehasonlítva a konfigurációk áttekintése és javaslatok megfogalmazása azok biztonságosabbá tételére, továbbfejlesztésére -> 2 alkalommal egy éves c
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 025 - 052837

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Cisco hálózati eszközök gyártói támogatása
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/06/26 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail: schlegl.robert@t-systems.hu
Telefon: +36 304941565
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Máriássy utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: traco@traco.hu
Telefon: +36 18899300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18899301
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 339259443 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az eljárás lefolytatása a KEF (kozbeszerzes.gov.hu) portálon keresztül történt.
2018/S 025-052837
Szerződés módosítás időpontja: 2019.06.28.
KM01NET18
A felhívás kiküldésének dátuma:
2019.05.24.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A kérelem benyújtására 15 nap áll rendelkezésre, mely határidő a jogsértés tudomásra jutásától számítódik. Amennyiben a kérelmező az ajánlatkérő döntését találja jogsértőnek, tíz nap határidőt ad a törvény. Azonban figyelni kell a végső határidőre is, ugyanis a jogsértés megtörténtétől számított 90 napon túl már nem lehet kérelmet előterjeszteni. A fentiektől szűkebb határidőt állapít meg a törvény azokra az esetekre, amikor a felhívás, dokumentáció vagy ezek módosítása miatt kíván valaki eljárást kezdeményezni, mivel ekkor az ajánlati, illetve részvételi határidő lejárta előtti ötödik nap a végső határidő.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/10/31 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:48200000-0
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Szolgáltatás csomag tartalma:
SP-Base Szolgáltatások - CON-SPAR1-ADV (SP-SPAR1, CON-ECMU, CON-SSSNT, CON-SNT) és Licenc hosszabbítások (L-ASA55XX, L-TG5004, SMA-WMGT, WSA-AMM, WSA-WSP, WSA-AMP, L-AC-APX, L-FPR4140T, ESA-ESI, ESA-MFE, ESA-AMP, SMA-EMGT, SMA-WMGT )
Alapfokú proaktív támogatás - CON-AS (CON-AS-RS, CON-AS-NS, CON-AS-AC, CON-AS-UC, CON-AS-WN)
Sweep Service agreement - CON-SWEEP
Tudás bővítő szolgáltatások - CON-TRN
A Szolgáltatás csomag részletes ismertetése:
1.1. Cisco TAC közvetlen elérése éjjel nappal - CON-SPAR1-ADV
• A Technical Assistance Center (TAC) használata 24 órában a hét minden napján, mely támogatást biztosít a Cisco termékek konfigurálásával kapcsolatban, segít a hibakeresési tevékenységben, továbbá biztosítja a Cisco.com használatát. Munkaidőben a Severity 1 (S1) és Severity 2 (S2) prioritású megkeresések esetén 30 percen belül, míg Severity 3 (S3) illetve Severity 4 (S4) megkeresések esetén 1 órán belül reagál a TAC. Munkaidőn túl az S1 és S2 esetekre 1 órán belül, az S3 és S4 esetekre legkésőbb következő munkanap reagál.
• A beérkező problémák kezelése a Cisco eszkalációs útmutatója alapján történik. A támogatás igénybe vehető telefonon, weben illetve e-mail útján.
• A Cisco.com segítségével a Megrendelő eléri a termékekkel kapcsolatos technikai és konfigurációs dokumentációkat, tool-okat. A Cisco.com hozzáférés a rendelt szolgáltatások alapján időről időre felülvizsgálatra kerül.
• Work-around megoldások és patchek biztosítása a bejelentett hibák elhárítása céljából a gyártótól elvárható mértékben (reasonable commercial efforts)
1.2. Szoftver updatek közvetlen elérése - CON-SPAR1-ADV
• Hibajavító és/vagy biztonsági szoftver updatek biztosítása, vagy szoftver hibajavító patch küldése.
• A felhasználó jogosult a Cisco on-line szoftver adatbázisának elérésére.
1.3. Hardver cserék biztosítása - CON-SPAR1-ADV
• Hardver csereeszköz szállítása a Cisco által választott szállítmányozóval. A helyszínen cserélhető eszközök (FRU) külön-külön kerülnek szállításra, a konfiguráció nem kerül összeépítésre a gyártónál. A cserére küldött eszköz lehet új eszköz vagy 1. osztályú, kifogástalan állapotú használt is.
• A hiba behatárolását és a meghibásodott FRU eszköz pontos beazonosítását követően indul a hardver csere folyamat. Következő munkanapi csereeszköz szolgáltatás biztosításkeretében, amennyiben délután 3 óra előtt indul el a cserefolyamat, úgy még aznap feladásra kerül a csereeszköz, délután 3 óra után a következő munkanapon kerül feladásra az eszköz.
1.4. Alapfokú proaktív támogatás, folyamatos tervezési együttműködés (CON-AS)
A folyamatos tervezési tevékenység, útmutatókat és ajánlásokat tartalmaz a HungaroControl informatikai hálózatának fokozatos módosítása érdekében. A támogatás elsősorban a HungaroControl által megfogalmazott változtatási igények, tervek értékelésére és azok elemzésére fókuszál. A változtatásokkal kapcsolatos javaslatok kialakítása, a gyártói ajánlások és iparági szabványok alapján történik. Az érintett technológia területek:
• Routing and Switching
• Application Centric Infrastructure
• Network Security
• Unified Communications
• Wireless Networking
1.5. Alapfokú proaktív támogatás, az inventory és konfigurációs adatok feldolgozásával a gyártó által a tudásbázisában már dokumentált hardver, szoftver illetve security események HungaroControl hálózatában történő előfordulásának elemzése és az esetlegesen szükséges proaktív tevékenységekre javaslattétel. - CON-AS
A virtuális szerveren futó, Cisco által biztosított CSPC szoftver alapú adatgyűjtésen és analízisen alapuló szolgáltatás, mely összegyűjti és a Business Critical Insight portálon keresztül megjeleníti a következő analíziseket:
• Részletes eszköz lista a hálózatban üzemelő, a CSPC alkalmazás által elérhető eszközökről.
• Configuration Best Practices - a Cisco tudásbázisával összehasonlítva a konfigurációk áttekintése és javaslatok megfogalmazása azok biztonságosabbá tételére, továbbfejlesztésére -> 2 alkalommal egy éves c
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 339259443
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Könyves Kálmán körút 36.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1097
Ország: HU
E-mail: schlegl.robert@t-systems.hu
Telefon: +36 304941565
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 14521297
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)

Hivatalos név: TRACO Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Máriássy utca 7.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1095
Ország: HU
E-mail: traco@traco.hu
Telefon: +36 18899300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 18899301
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Figyelemmel a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló 301/2018. (XII.27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rend.) foglalt rendelkezésekre Felek kifejezetten és egyező akarattal úgy állapodnak meg, hogy amennyiben a Korm. rend-ben foglaltak a későbbiekben érintik a jelen Szerződés létrejöttét, érvényességét, hatályát, úgy a Felek a jelen Szerződést szükség szerint közös megegyezéssel megszüntetik, a már teljesített szolgáltatások vonatkozásában a hatályos jogszabályoknak megfelelően egymással időarányosan elszámolnak, az elszámoláson túlmenően egymás felé semmilyen kártérítési vagy egyéb igénnyel nem lépnek fel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Felek megállapítják, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban Kbt.) 197. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel a jelen Módosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltakkal összhangban került sor, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges, mivel az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket - illetve olyan feltételeket, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna - nem határoz meg, a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg; illetve a módosítás a szerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 339259443 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 339259443 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben