Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:12654/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:KAROTIN PLUSZ Termelő Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Teljesítés helye:6766 Dóc, Erdő sor utca 13. (0154/3 hrsz) NUTS kód HU 333
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Plusz Építő Kereskedelmi és Építőipari Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KAROTIN PLUSZ Termelő Kereskedő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_43844627
Postai cím: Erdő sor Utca 13.
Város: Dóc
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6766
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Sáringer Sándor
Telefon: +36 306388512
E-mail: saringer@karotin.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "Tároló épület építése"
Hivatkozási szám: EKR000804802018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Tároló épület építése"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6766 Dóc, Erdő sor utca 13. (0154/3 hrsz) NUTS kód HU 333
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő acél vázszerkezetű, földszintes, magastetős gabonatároló csarnok építéséhez rendelkezik a megfelelő engedélyekkel. A csarnok épületből álló, az épület egy helyiségből áll. A csarnok két végén 5,0/5,0 méter méretű ajtó lett tervezve, amin tolóajtó lezárás készül. A csarnok oldalfalai és padlószerkezete vasbeton szerkezetből készül. A csarnokban az ajánlatkérő gabonafélék tisztított, szárított tárolását végzi majd. Az oldalfalakon bevilágító sávok, a szellőzést a tetőgerinc alatt kiépített mesterséges szellőzéssel kell megoldani, a levegő utánpótlás az oldalfalaknál a vasbeton falszerkezet és a trapézlemez burkolat közötti réssel lesz biztosítva.
Az épület körül 5 méter széles aszfalt burkolatú úttestet kell építeni, a fennmaradó területet zöldfelületként kezelni.
A tervezett épület üzemeltetéséhez elektromos közműre van szükség.
A megvalósítandó épület alapadatai:
• Bruttó alapterület: Földszint: 1716,75 m2
• Bruttó szintterület: 1716,75 m2
• Nettó alapterület: Földszint: 1595,45 m2
• Nettó szintterület: 1595,45 m2
• Homlokzatmagasság: 6,20 m
• Padlómagasság:
Földszint: +0,25 m
• Belmagasság:
Földszint: 6,40 m; 11,79 m
A részletes műszaki paramétereket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 59. §-át, és nyilatkozik, hogy a műszaki leírásban, tervekben vagy a dokumentáció egyéb részeiben a típusmegjelölés (címke) a technológiai jellemző könnyebb beazonosíthatóságát és elvárt műszaki feltételeit jelöli. Az 59. § (3) bek-nek megfelelően az ajánlatkérő elfogad minden olyan megfelelés-igazolást, amely az adott megjelöléssel egyenértékű, így minden címkézett műszaki paraméter a „vagy azzal egyenértékű” megjelöléssel együtt értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.4-16 Juh- és kecsketartó telepek korszer

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
04342 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: "Tároló épület építése"
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/11 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Plusz Építő Kereskedelmi és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27592236
Postai cím: Berettyó Utca 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6753
Ország: Magyarország
E-mail: pluszepitokft@gmail.com
Telefon: +36 62/321352
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 131762640
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU333 A teljesítés helye: 6766 Dóc, Erdő sor utca 13. (0154/3 hrsz) NUTS kód HU 333
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ajánlatkérő acél vázszerkezetű, földszintes, magastetős gabonatároló csarnok építéséhez rendelkezik a megfelelő engedélyekkel. A csarnok épületből álló, az épület egy helyiségből áll. A csarnok két végén 5,0/5,0 méter méretű ajtó lett tervezve, amin tolóajtó lezárás készül. A csarnok oldalfalai és padlószerkezete vasbeton szerkezetből készül. A csarnokban az ajánlatkérő gabonafélék tisztított, szárított tárolását végzi majd. Az oldalfalakon bevilágító sávok, a szellőzést a tetőgerinc alatt kiépített mesterséges szellőzéssel kell megoldani, a levegő utánpótlás az oldalfalaknál a vasbeton falszerkezet és a trapézlemez burkolat közötti réssel lesz biztosítva.
Az épület körül 5 méter széles aszfalt burkolatú úttestet kell építeni, a fennmaradó területet zöldfelületként kezelni.
A tervezett épület üzemeltetéséhez elektromos közműre van szükség.
A megvalósítandó épület alapadatai:
• Bruttó alapterület: Földszint: 1716,75 m2
• Bruttó szintterület: 1716,75 m2
• Nettó alapterület: Földszint: 1595,45 m2
• Nettó szintterület: 1595,45 m2
• Homlokzatmagasság: 6,20 m
• Padlómagasság:
Földszint: +0,25 m
• Belmagasság:
Földszint: 6,40 m; 11,79 m
A részletes műszaki paramétereket a dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza. Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 59. §-át, és nyilatkozik, hogy a műszaki leírásban, tervekben vagy a dokumentáció egyéb részeiben a típusmegjelölés (címke) a technológiai jellemző könnyebb beazonosíthatóságát és elvárt műszaki feltételeit jelöli. Az 59. § (3) bek-nek megfelelően az ajánlatkérő elfogad minden olyan megfelelés-igazolást, amely az adott megjelöléssel egyenértékű, így minden címkézett műszaki paraméter a „vagy azzal egyenértékű” megjelöléssel együtt értendő.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 131762640
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Plusz Építő Kereskedelmi és Építőipari Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27592236
Postai cím: Berettyó Utca 2
Város: Szeged
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 6753
Ország: Magyarország
E-mail: pluszepitokft@gmail.com
Telefon: +36 62321352
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/05/30 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Szerződő felek a Teljesítési és Fizetési Ütemtervben meghatározott készrejelentési véghatáridőt módosították.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosításra a Kbt. 141. § (6) bekezdése alkalmazható, a szerződésmódosítás kizárólag adminisztrációs pontosítást tartalmaz, a szerződésmódosítás az eredeti szerződéses feltételektől lényegesen eltérő érdemi feltételeket nem határoz meg.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 131762640 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 131762640 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben