Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12660/2019
CPV Kód:39100000-3
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:HU110;HU110;HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.;Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft;Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter főigazagtó
Telefon: +36 14338012
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bútorbeszerzés összevont
Hivatkozási szám: EKR000966672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Bútorbeszerzés összevont
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 113454280 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Irodabútor besz. ÖTT munkafelt.-nek bizt. érd.-ben
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MH Anyagellátó Raktárbázis 1095 Budapest, Soroksári út 152. HU110
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Irodabútor beszerzés ÖTT munkafeltételeinek biztosítása érdekében
Fsz. Beszerzés tárgya Me. (db) Opció lehetősége (db)
1. Irodai görgős forgószék 471 +52
2. Íróasztal 140/70 471 +52
3. Íróasztal 70/70 471 +52
4. Görgőskonténer 1+3 fiókos 60-as 471 +52
5. Kihúzható klaviatúra tartó szerelő csomaggal 471 +52
6. Sarok elem íves 70-es 471 +52
7. Tárgyaló asztal 180/80 36 +4
8. Akasztós szekrény 2 ajtós, 5 polcos
bal oldalt 4 db polc raszterosztással, sorolható rögzítéssel, zárható kivitelben, műanyag fogantyúval, színazonos lábazattal 471 +52
9. Támlás szék favázas, szövet üléses 216 +24
10. Álló ruhafogas fém 461 +51
11. Kárpitozott fotel karfás 9 +1
12. Dohányzó asztal 70/70 4 +1
13. Felsőszekrény 2 ajtós, 1 db polc elemmel 471 +52
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Fsz. Beszerzés tárgya Opció lehetősége (db)
1. Irodai görgős forgószék +52
2. Íróasztal 140/70 +52
3. Íróasztal 70/70 +52
4. Görgőskonténer 1+3 fiókos 60-as +52
5. Kihúzható klaviatúra tartó szerelő csomaggal +52
6. Sarok elem íves 70-es +52
7. Tárgyaló asztal 180/80 +4
8. Akasztós szekrény 2 ajtós, 5 polcos
bal oldalt 4 db polc raszterosztással, sorolható rögzítéssel, zárható kivitelben, műanyag fogantyúval, színazonos lábazattal
+52
9. Támlás szék favázas, szövet üléses +24
10. Álló ruhafogas fém +51
11. Kárpitozott fotel karfás +1
12. Dohányzó asztal 70/70 +1
13. Felsőszekrény 2 ajtós, 1 db polc elemmel +52
Az opció lehívásának módja: a nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről.
Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 50. § (2) bek. k) pontja alapján az alábbiak szerint adja meg a részajánlattétel kizárásának indokát: Egységesnek kell lennie a beszerzésre kerülő bútoroknak.

II.2.1)
Elnevezés: Bútorbeszerzés- MH ÖTT részére
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1095 Budapest, MH Anyagellátó Raktárbázis Soroksári út 152.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
2. rk. Bútorbeszerzés- MH ÖTT részére
Fsz. Beszerzés tárgya Me. (db) Opció lehetősége (db)
1. Irodai görgős forgószék 40 +5
2. Kiegészítő Íróasztal 70/70 32 +4
3. Íróasztal 140/70 32 +4
4. Sarokelem íves 70-es íróasztalhoz 32 +4
5. Görgős konténer 1+3 fiókos 60-as 32 +4
6. Kihúzható klaviatúratartó szerelő csomaggal 32 +4
7. Tárgyaló asztal 180/80 9 +1
8. Akasztós szekrény 2 ajtós 5 polcos
bal oldalt 4 db polc raszterosztással, sorolható rögzítéssel, zárható kivitelben, műanyag fogantyúval, színazonos lábazattal 73 +8
9. Támlás szék favázas, szövet üléses 114 +13
10. Álló ruhafogas fém 34 +4
11. Vas iratszekrény 5 +1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap)) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Fsz. Beszerzés tárgya Opció lehetősége (db)
1. Irodai görgős forgószék +5
2. Kiegészítő Íróasztal 70/70 +4
3. Íróasztal 140/70 +4
4. Sarokelem íves 70-es íróasztalhoz +4
5. Görgős konténer 1+3 fiókos 60-as +4
6. Kihúzható klaviatúratartó szerelő csomaggal +4
7. Tárgyaló asztal 180/80 +1
8. Akasztós szekrény 2 ajtós 5 polcos
bal oldalt 4 db polc raszterosztással, sorolható rögzítéssel, zárható kivitelben, műanyag fogantyúval, színazonos lábazattal
+8
9. Támlás szék favázas, szövet üléses +13
10. Álló ruhafogas fém +4
11. Vas iratszekrény +1
Az opció lehívásának módja: a nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről.
Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 50. § (2) bek. k) pontja alapján az alábbiak szerint adja meg a részajánlattétel kizárásának indokát: Egységesnek kell lennie a beszerzésre kerülő bútoroknak.

II.2.1)
Elnevezés: Bútorbeszerzés (Laktanya Fejlesztési Koncepció)
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1095 Budapest, MH Anyagellátó Raktárbázis Soroksári út 152.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
3. Rk. Bútorbeszerzés (Laktanya Fejlesztési Koncepció)
Fsz. Beszerzés tárgya Me. (db) Opció lehetősége (db)
1. Irodai görgős forgószék 380 +42
2. Íróasztal 120/60 Fémlábú 18 +2
3. Íróasztal 140/70 63 +7
4. Íróasztal 120/60 90 +10
5. Íróasztal 70/70 36 +4
6. Vezetői forgószék szövetüléses 162 +18
7. Vezetői forgószék bőrüléses 4 +1
8. Görgőskonténer 1+3 fiókos 60-as 153 +17
9. Kihúzható klaviatúra tartó szerelő
csomaggal 153 +17
10. Sarok elem íves 70-es 36 +4
11. Tárgyaló asztal 180/80 27 +3
12. Üvegajtós szekrény 18 +2
13. Zárt-nyitott szekrény 27 +3
14. Akasztós szekrény 2 ajtós, 5 polcos
bal oldalt 4 db polc raszterosztással, sorolható rögzítéssel, zárható kivitelben,
műanyag fogantyúval, színazonos lábazattal 360 +40
15. Iratszekrény 2 ajtós, 5 polcos 36 +4
16. Felsőszekrény 2 ajtós, 1 db polc elemmel 441 +49
17. Kárpitozott kanapé 2 személyes 4 +1
18. Kárpitozott kanapé 3 személyes 4 +1
19. Kárpitozott fotel karfás 27 +3
20. Dohányzó asztal 70/70 13 +2
21. Éttermi asztal 120/80 72 +8
22. Éttermi asztal 80/80 46 +5
23. Támlás szék favázas, szövet üléses 467 +52
24. Favázas magastámlás karosszék 23 +3
25. Támlásszék fémvázas szövet üléses 220 +25
26. Virágtartó műanyag betéttel 7 +1
27. Álló ruhafogas fém 63 +7
28. Falipolc 45 +5
29. Kárpitozott heverő cserélhető fejvéggel, ágyneműtartóval 9 +1
30. Fém vázas íróasztal 68 +8
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Többlet jótállás időtartama (minimum 0 hónap, maximum 12 hónap) 2
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 8
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Fsz. Beszerzés tárgya Opció lehetősége (db)
1. Irodai görgős forgószék +42
2. Íróasztal 120/60 Fémlábú +2
3. Íróasztal 140/70 +7
4. Íróasztal 120/60 +10
5. Íróasztal 70/70 +4
6. Vezetői forgószék szövetüléses +18
7. Vezetői forgószék bőrüléses +1
8. Görgőskonténer 1+3 fiókos 60-as +17
9. Kihúzható klaviatúra tartó szerelő csomaggal +17
10. Sarok elem íves 70-es +4
11. Tárgyaló asztal 180/80 +3
12. Üvegajtós szekrény +2
13. Zárt-nyitott szekrény +3
14. Akasztós szekrény 2 ajtós, 5 polcos
bal oldalt 4 db polc raszterosztással, sorolható rögzítéssel, zárható kivitelben, műanyag fogantyúval, színazonos lábazattal +40
15. Iratszekrény 2 ajtós, 5 polcos +4
16. Felsőszekrény 2 ajtós, 1 db polc elemmel +49
17. Kárpitozott kanapé 2 személyes +1
18. Kárpitozott kanapé 3 személyes +1
19. Kárpitozott fotel karfás +3
20. Dohányzó asztal 70/70 +2
21. Éttermi asztal 120/80 +8
22. Éttermi asztal 80/80 +5
23. Támlás szék favázas, szövet üléses +52
24. Favázas magastámlás karosszék +3
25. Támlásszék fémvázas szövet üléses +25
26. Virágtartó műanyag betéttel +1
27. Álló ruhafogas fém +7
28. Falipolc +5
29. Kárpitozott heverő cserélhető fejvéggel, ágyneműtartóval +1
30. Fém vázas íróasztal +8
Az opció lehívásának módja: a nyertes ajánlattevő által tett ajánlati ár függvényében kerül meghatározásra, Ajánlatkérő az összegezés elérhetővé tételekor tájékoztatja az Ajánlattevőket az opció mennyiségéről és így a szerződésben foglalt mennyiségről.
Ennek megfelelően az opciós tétel lehívása az összegezésben foglalt mennyiség ismeretében Ajánlatkérő részéről egyoldalúan kerül meghatározásra, a szerződés értéke már a tényleges mennyiségnek megfelelően alakul. Így az esetlegesen opcióval megnövelt darabszám a szerződéskötés időpontjában realizálódik.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK a Kbt. 50. § (2) bek. k) pontja alapján az alábbiak szerint adja meg a részajánlattétel kizárásának indokát: Egységesnek kell lennie a beszerzésre kerülő bútoroknak.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 246 - 563371
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Irodabútor besz. ÖTT munkafelt.-nek bizt. érd.-ben
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27674093
Postai cím: Corvin Utca 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@iroda2000.hu
Telefon: +36 46328709
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46328709
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 160939082
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 51114300
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Antares Hungary Kft. 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14. adószám: 11096582-2-06
Délity Bútor Zrt. 6345 Nemesnádudvar, Petőfi S. u. 7. adószám: 11426460-2-03
szállítás

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Bútorbeszerzés- MH ÖTT részére
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/21 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 12
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 11 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 12
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_98581133
Postai cím: Magyar Utca 21-23.
Város: Zsambek
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2072
Ország: Magyarország
E-mail: karasszon.mihaly@alexbutor.hu
Telefon: +36 209144111
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23565088
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 16058095
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 6674080
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Bútorbeszerzés (Laktanya Fejlesztési Koncepció)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 10 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27674093
Postai cím: Corvin Utca 1-3.
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3530
Ország: Magyarország
E-mail: ekr@iroda2000.hu
Telefon: +36 46328709
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 46328709
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 134178218
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 55665900
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Antares Hungary Kft. 6763 Szatymaz, Kossuth u. 14. adószám: 11096582-2-06
Délity Bútor Zrt. 6345 Nemesnádudvar, Petőfi S. u. 7. adószám: 11426460-2-03
szállítás

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. Rk Nyertes Ajánlattevő: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3530 Miskolc, Corvin Utca 1-3. 11079130-2-05
Érvényes ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft, 2072 Zsámbék, Magyar Utca 21-23. 11893389213
Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni Út 125. 12712698-2-08
Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 8200 Veszprém, Házgyári út 4. 14554674219
Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27. 10693818-2-08
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4. 13063203-2-07
G-Green Furniture Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4. 23768648207
Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11. 11878238204
HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11. 24151193204
Integral-Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 3400 Mezőkövesd, Asztalos Utca 2. 14110580205
Linea Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság, 9011 Győr, Dózsa Major 24822196208
Kiss-Iskolabútor Kft., 4130 Derecske, Batthyány Utca 11. 14146253209
2. Rk Nyertes Ajánlattevő: Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft, 2072 Zsámbék, Magyar Utca 21-23. 11893389213
Érvényes Ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3530 Miskolc, Corvin Utca 1-3. 11079130-2-05
Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni Út 125. 12712698-2-08
Kiss-Iskolabútor Kft., 4130 Derecske, Batthyány Utca 11. 14146253209
Linea Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság, 9011 Győr, Dózsa Major 24822196208
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4. 13063203-2-07
G-Green Furniture Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4. 23768648-2-07
HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11. 24151193-2-04
Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11. 11878238-2-04
Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27. 10693818-2-08
Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 8200 Veszprém, Házgyári út 4. 14554674219
Integral-Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 3400 Mezőkövesd, Asztalos Utca 2. 14110580205
3. Rk. Nyertes Ajánlattevő: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 3530 Miskolc, Corvin Utca 1-3. 11079130-2-05
Érvényes Ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
Alex Fémbútor és Iskolabútor Gyártó és Forgalmazó Kft, 2072 Zsámbék, Magyar Utca 21-23. 11893389213
Érvénytelen ajánlatot benyújtó ajánlattevők:
Ava-Pack Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 9300 Csorna, Soproni Út 125. 12712698-2-08
Kiss-Iskolabútor Kft., 4130 Derecske, Batthyány Utca 11. 14146253209
Linea Konstrukt Korlátolt Felelősségű Társaság, 9011 Győr, Dózsa Major 24822196208
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4. 13063203-2-07
G-Green Furniture Kereskedelmi Kft., 8000 Székesfehérvár, Bakony Utca 4. 23768648-2-07
HOLZMÖBEL 2012 Bútorgyártó és Kereskedelmi Kft., 5700 Gyula, Henyei Miklós Utca 11. 24151193-2-04
Gyulai "Fafém" Bútor Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 5700 Gyula, Henyei M. Utca 11. 11878238-2-04
Falco Sopron Bútor Korlátolt Felelősségű Társaság, 9400 Sopron, Bánfalvi Út 27. 10693818-2-08
Balaton Bútor Belsőépítészeti , Bútorgyártó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 8200 Veszprém, Házgyári út 4. 14554674219
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §. szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)