Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12680/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Környe Község Önkormányzata
Teljesítés helye:Környe, hrsz.: 972, 913 és 2040
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Környe Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33647584
Postai cím: Alkotmány Utca 2.
Város: Környe
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2851
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Patay Gábor
Telefon: +36 12004938
E-mail: patayg@yahoo.com
Fax: +36 12004938
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kornye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Bem utca, Feszty utca és Gagarin utca felújítása
Hivatkozási szám: EKR000555742019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gagarin utca:
A meglévő burkolat 3,91 m széles, ez bővítendő 4,50 m szélességre. A szelvényezés szerinti baloldalon 7 cm visszabontandó és 1,00 m a szélesítendő burkolat. Az utat süllyesztett szegély határolja. Az építendő aszfalt kötőréteget 20 cm vastagságban átlapolással kell megépíteni. Az út egyoldali oldalesésű. A jobboldali süllyesztett szegélynél a beton megtámasztás a meglévő burkolatszélig tart.
Bem utca:
A tervezési szakasz 0+000 km kezdőszelvénye a Hunyadi utca tengelyében található, annak burkolatszéléhez R=4,5 m sugarú ívekkel csatlakozik. Végszelvénye a tervezés 0+586,85 km szelvénye, a meglévő burkolathoz R=40,0 m ellenívekkel csatlakozik. Az út szélessége a felújítás után 4,50 m szélességre növekszik. A felújítandó burkolat és a meglévő burkolat kopórétege közé bitumenes tömítő szalagot, vagy tömítőanyagot szükséges elhelyezni. A korszerűsítendő utat ahol egyoldali oldalesésű 2,5%-os oldalesésűre kell profilozni. A meglévő esésviszonyokhoz alkalmazkodva lett kialakítva az új oldalesés.
A szelvényezés szerinti baloldalon a meglévő kapukihajtókat át kell építeni, szintbe kell építeni a kiszélesített útburkolathoz. A 0+541,5 km szelvényben a meglévő dupla átereszt – Ø40 és Ø50 – meg kell hosszabbítani 2,0 méterrel azonos átmérőjű csővel, előfejjel. Az előfej lehet helyben készített monolit beton vagy a meglévő átereszhez igazodó előregyártott elem a gyártói illetve ágazati előírások szerinti ágyazatban. A szelvényben a meglévő közúti vezetőkorlát mindkét oldalon bontandó, és új közúti vezetőkorlát
helyezendő ki az űrszelvényen kívülre.
Feszty utca:
A tervezési szakasz 0+000 km kezdőszelvénye a Gagarin utca tengelyében található, annak burkolatszéléhez R=4,5 illetve R=4,0 m sugarú ívekkel csatlakozik. Végszelvénye a Kisfaludy köz tengelye, Az út burkolatszéléhez R=6,0 m sugarú ívekkel csatlakozik. Az út szélessége a felújítás után 5,00 m szélességre növekszik. A Kisfaludy köz burkolata, illetve a felújításra kerülő Feszty Árpád utca kopórétege közé bitumenes tömítő szalagot, vagy tömítőanyagot szükséges elhelyezni. A Gagarin utca szintén felújításra kerül, külön terv szerint, az építések ütemezésétől függően ott nem kell tömítőszalag.
A korszerűsítendő utat 2,5%-os oldalesésűre kell profilozni. A meglévő esésviszonyokhoz
alkalmazkodva lett kialakítva az új oldalesés. A 0+020 – 0+095 km szelvények között az út egyoldali esésű, a 0+120 – 0+160 km szelvények között tetőszelvényes, a 0+170 – 0+190 km szelvények között szintén egyoldali esésű. A 0+200 – 0+240 km szelvények között tetőszelvényes, a 0+250 – 0+305 km szelvények között egyoldali esésű.
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét, mivel az mindhárom utca tekintetében hasonlóak az ellátandó feladatok, melyre figyelemmel várhatóan alacsonyabb fajlagos anyagbeszerzési és anyagszállítási, illetve organizációs költségek merülnek fel annál, mintha az ajánlatkérő biztosítaná a részajánlattétel lehetőségét. A részajánlattétel lehetőségének kizárását indokolja az is, hogy a felmerülő garanciális igényeket egy kivitelezővel szemben lényegesen egyszerűbb érvényesíteni.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 79985000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Bem utca, Feszty utca és Gagarin utca felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Környe, hrsz.: 972, 913 és 2040
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gagarin utca:
A meglévő burkolat 3,91 m széles, ez bővítendő 4,50 m szélességre. A szelvényezés szerinti baloldalon 7 cm visszabontandó és 1,00 m a szélesítendő burkolat. Az utat süllyesztett szegély határolja. Az építendő aszfalt kötőréteget 20 cm vastagságban átlapolással kell megépíteni. Az út egyoldali oldalesésű. A jobboldali süllyesztett szegélynél a beton megtámasztás a meglévő burkolatszélig tart.
Bem utca:
A tervezési szakasz 0+000 km kezdőszelvénye a Hunyadi utca tengelyében található, annak burkolatszéléhez R=4,5 m sugarú ívekkel csatlakozik. Végszelvénye a tervezés 0+586,85 km szelvénye, a meglévő burkolathoz R=40,0 m ellenívekkel csatlakozik. Az út szélessége a felújítás után 4,50 m szélességre növekszik. A felújítandó burkolat és a meglévő burkolat kopórétege közé bitumenes tömítő szalagot, vagy tömítőanyagot szükséges elhelyezni. A korszerűsítendő utat ahol egyoldali oldalesésű 2,5%-os oldalesésűre kell profilozni. A meglévő esésviszonyokhoz alkalmazkodva lett kialakítva az új oldalesés.
A szelvényezés szerinti baloldalon a meglévő kapukihajtókat át kell építeni, szintbe kell építeni a kiszélesített útburkolathoz. A 0+541,5 km szelvényben a meglévő dupla átereszt – Ø40 és Ø50 – meg kell hosszabbítani 2,0 méterrel azonos átmérőjű csővel, előfejjel. Az előfej lehet helyben készített monolit beton vagy a meglévő átereszhez igazodó előregyártott elem a gyártói illetve ágazati előírások szerinti ágyazatban. A szelvényben a meglévő közúti vezetőkorlát mindkét oldalon bontandó, és új közúti vezetőkorlát
helyezendő ki az űrszelvényen kívülre.
Feszty utca:
A tervezési szakasz 0+000 km kezdőszelvénye a Gagarin utca tengelyében található, annak burkolatszéléhez R=4,5 illetve R=4,0 m sugarú ívekkel csatlakozik. Végszelvénye a Kisfaludy köz tengelye, Az út burkolatszéléhez R=6,0 m sugarú ívekkel csatlakozik. Az út szélessége a felújítás után 5,00 m szélességre növekszik. A Kisfaludy köz burkolata, illetve a felújításra kerülő Feszty Árpád utca kopórétege közé bitumenes tömítő szalagot, vagy tömítőanyagot szükséges elhelyezni. A Gagarin utca szintén felújításra kerül, külön terv szerint, az építések ütemezésétől függően ott nem kell tömítőszalag.
A korszerűsítendő utat 2,5%-os oldalesésűre kell profilozni. A meglévő esésviszonyokhoz
alkalmazkodva lett kialakítva az új oldalesés. A 0+020 – 0+095 km szelvények között az út egyoldali esésű, a 0+120 – 0+160 km szelvények között tetőszelvényes, a 0+170 – 0+190 km szelvények között szintén egyoldali esésű. A 0+200 – 0+240 km szelvények között tetőszelvényes, a 0+250 – 0+305 km szelvények között egyoldali esésű.
A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A kivitelezésben részt vevő építésvezető útépítési beruházások kivitelezésében építésvezetőként szerzett szakmai gyakorlata (hónapban megadva, maximálisan figyelembe veendő érték: 60 hónap) 10
2 3. A vállalt többletjótállás időtartama a minimálisan előírt 36 hónapon felül (hónapban megadva, maximálisan figyelembe veendő érték: 24 hónap) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.A kért ellenszolgáltatás áfa nélküli összege(Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Bem utca, Feszty utca és Gagarin utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/07/01 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 109_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 65000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 79985000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Extreme-Park Környezetépítő Kft
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68583345
Postai cím: Erdész Út D. épület
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13108586211

Hivatalos név: Vértes-Út Építő és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_88162621
Postai cím: Agostyáni Út 78.
Város: Tata
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 2890
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12581799211

Hivatalos név: STRABAG Általános Építő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23508554
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11705053444

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/02 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges