Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/5
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.08.
Iktatószám:127/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:dr. Ulbert Miklós
Teljesítés helye:Németkér - Kanacs puszta külterület 0257/7 hrsz
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Unikorn-Épker Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: dr. Ulbert Miklós
Nemzeti azonosítószám: AK25482
Postai cím: Haladás utca 5.
Város: Paks
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Ulbert Miklós
Telefon: +36 205300727
E-mail: ulbertm@yahoo.com
Fax: -
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): -
A felhasználói oldal címe (URL): -
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: sertéstartó telep bővítése és korszerűsítése (VP2-4.1.1.5-16)
Hivatkozási szám: IT-1041
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
sertéstartó telep bővítése és korszerűsítése (VP2-4.1.1.5-16)
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45213240-7
45321000-3
45310000-3
71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Németkér - Kanacs puszta külterület 0257/7 hrsz
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3000 db sertés nevelésére alkalmas sertéshizlalda építése, automatizált takarmányozási
technológiával, almozás nélküli, hígtrágyás rendszerrel.
Az épület főbb méretei:
belső méretek: 47,50 m x 56,40 m
párkányfal magasság: 1,10 m
gerincmagasság: 9,00 m
Az épületben öt terem ke rül kialakításra, az első teremben 10, a másodikban 12, a harmadikban 6, a negyedikben 4, az
ötödikben 8, összesen 40 kutrica.
Helyiség kimutatás:
folyosó 60,5 m2
folyosó 59,9 m2
1. terem 618,69 m2
2. terem 751,57 m2
3. terem 367,49 m2
4. terem 247,39 m2
5. terem 506,31 m2
Összesen: 2611,85 m 2
Kutrica méret 6,80 x 8, 80 m; 7,5 x 8,8 m.
Egy kutricában 75 hízó helyezhető el, ez te rmenként sorban: 750, 900, 450, 300, 600, összesen 3000 hízó férőhely.
A nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése az engedélyezési tervdokumentáció alapján és a
kivitelezési feladatok megvalósítása.
1600 db sertés nevelésére alkalmas sertéshizlalda hőszigetelése, takarmányozási technológia korszerűsítése
A hőszigetelés főbb paraméterei:
10 cm szendvicspanel fedés 2 x 5 5 m folyosóhoz
falak 10 cm vastag hőszigetelése 187 m2 felülete n
Napelemes rendszer tervezése, engedélyeztetése, telepítése:
Főbb paraméterei: 40 db polikristályos napelem, 1 db inverte r, 1 db motoros tűzvédelmi kapcsoló, túlfeszültség védelem, kábelek
és tartószervezet
A kivitelezési munkákhoz az alábbi részhatáridők (mérföldkövek) kapcsolódnak:
1. földmunkák, VB fenéklemez létesítés, alapozások, megvalósítása a lagúna főf alainak felhúzása, meglévő 1600 férőhelyes
hizlalda technológiai és energetikai korszerűsítése: a szerződéskötéstől számított 4 hónap
2. VB lagúna falazása, beton taposórács beépítése, épület falazat-közfalak, pillérek, felhúz ása, vakolási munkák, betonacél
szerelés, táblás kétoldali falzsaluzás, gerendakoszorú-pillér zsaluzás, áthidalók, nyílászárók beszerelése: a szerződéskötéstől
számított 6 hónap
3. tetőszerkezet ép ítés-tetőfedés, álmennyezettel, homlokzati és álmennyezeti szigeteléssel, épület villamos munkáinak
elvégzése: a szerződéskötéstől számított 8 hónap
4. korszerű tartástechnológiai berendezések létesí tése az új építésű 3000 férőhelyes istállóban, napelemes rendszer létesítése: a
szerződéskötéstől számított 12 hónap
A nyertes ajánlattevő feladata a takarmányozási rendszer jótállási időn belüli karbantartása, szervizelése.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok és mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VP2-4.1.1.5-16

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11856 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: sertéstartó telep bővítése és korszerűsítése (VP2-4.1.1.5-16)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Unikorn-Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 06 90/34 hrsz
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 680548366
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45000000-7
További tárgyak:45213240-7
45321000-3
45310000-3
71220000-6
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés helye: Németkér - Kanacs puszta külterület 0257/7 hrsz
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
3000 db sertés nevelésére alkalmas sertéshizlalda építése, automatizált takarmányozási
technológiával, almozás nélküli, hígtrágyás rendszerrel.
Az épület főbb méretei:
belső méretek: 47,50 m x 56,40 m
párkányfal magasság: 1,10 m
gerincmagasság: 9,00 m
Az épületben öt terem ke rül kialakításra, az első teremben 10, a másodikban 12, a harmadikban 6, a negyedikben 4, az
ötödikben 8, összesen 40 kutrica.
Helyiség kimutatás:
folyosó 60,5 m2
folyosó 59,9 m2
1. terem 618,69 m2
2. terem 751,57 m2
3. terem 367,49 m2
4. terem 247,39 m2
5. terem 506,31 m2
Összesen: 2611,85 m 2
Kutrica méret 6,80 x 8, 80 m; 7,5 x 8,8 m.
Egy kutricában 75 hízó helyezhető el, ez te rmenként sorban: 750, 900, 450, 300, 600, összesen 3000 hízó férőhely.
A nyertes ajánlattevő feladata a kiviteli tervdokumentáció elkészítése az engedélyezési tervdokumentáció alapján és a
kivitelezési feladatok megvalósítása.
1600 db sertés nevelésére alkalmas sertéshizlalda hőszigetelése, takarmányozási technológia korszerűsítése
A hőszigetelés főbb paraméterei:
10 cm szendvicspanel fedés 2 x 5 5 m folyosóhoz
falak 10 cm vastag hőszigetelése 187 m2 felülete n
Napelemes rendszer tervezése, engedélyeztetése, telepítése:
Főbb paraméterei: 40 db polikristályos napelem, 1 db inverte r, 1 db motoros tűzvédelmi kapcsoló, túlfeszültség védelem, kábelek
és tartószervezet
A kivitelezési munkákhoz az alábbi részhatáridők (mérföldkövek) kapcsolódnak:
1. földmunkák, VB fenéklemez létesítés, alapozások, megvalósítása a lagúna főf alainak felhúzása, meglévő 1600 férőhelyes
hizlalda technológiai és energetikai korszerűsítése: a szerződéskötéstől számított 4 hónap
2. VB lagúna falazása, beton taposórács beépítése, épület falazat-közfalak, pillérek, felhúz ása, vakolási munkák, betonacél
szerelés, táblás kétoldali falzsaluzás, gerendakoszorú-pillér zsaluzás, áthidalók, nyílászárók beszerelése: a szerződéskötéstől
számított 6 hónap
3. tetőszerkezet ép ítés-tetőfedés, álmennyezettel, homlokzati és álmennyezeti szigeteléssel, épület villamos munkáinak
elvégzése: a szerződéskötéstől számított 8 hónap
4. korszerű tartástechnológiai berendezések létesí tése az új építésű 3000 férőhelyes istállóban, napelemes rendszer létesítése: a
szerződéskötéstől számított 12 hónap
A nyertes ajánlattevő feladata a takarmányozási rendszer jótállási időn belüli karbantartása, szervizelése.
Az elvégzendő feladatok részletes meghatározását a közbeszerzési dokumentumok és mellékletei tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 680548366
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Unikorn-Épker Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Vasút u. 06 90/34 hrsz
Város: Bölcske
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7025
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/10 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az alapszerződés (fizikálisan nem csatolt) mellékletét képezi a Vállalkozó nyertes ajánlata, amely tartalmazza a számlázási ütemezést. A számlázási ütemezés módosul a részszámlákra vonatkozóan.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: Az alapszerződés megvalósítása során a Felek tapasztalták, hogy a nyertes ajánlatban foglalt ellenszolgáltatás egyes mérföldkövekhez rendelt összege nincs összhangban az adott mérföldkőhöz rendelt műszaki tartalommal.
A projekt megvalósítása során az egyes mérföldkövekhez rendelt műszaki tartalom kis mértékben módosult, az alapszerződés ezzel való összhangba hozása szintén szükséges.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 680548366 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 680548366 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben