Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:12712/2019
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Porrogszentpál Község Önkormányzata
Teljesítés helye:8858 Porrogszentpál, Fő utca 33. (hrsz. 55/1)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Porrogszentpál Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37465913
Postai cím: Fő Utca 31-33.
Város: Porrogszentpál
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8858
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szabó János
Telefon: +36 306413266
E-mail: szaboagrar@gmail.com
Fax: +36 82471095
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.porrogszentpal.eoldal.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Közösségi ház energetikai fejlesztése
Hivatkozási szám: EKR000223852019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A projekt célja Porrogszentpál településképét meghatározó épületének felújítása, korszerűsítése. A beruházás eredményeképpen az épület vonzóbb lesz a településre látogatók számára, valamint lehetőséget teremt a település közösségének találkozásaira, a tér által nyújtott szolgáltatás színvonalának emelésére, melynek igénybevétele hozzájárul a kulturális szellem fejlődéséhez és a hagyományok őrzéséhez.
A fejlesztés során elvégzendő feladatok:
- a meglévő nyílászárók cseréje, hőszigetelt műanyag nyílászárókra
- utólagos homlokzati hőszigetelés készítése
- födém hőszigetelés készítése
- utólagos talajnedvesség elleni szigetelés készítése
- homlokzat és lábazatvakolat felújítása, lélegző vakolat készítése
- lábazat festése
- napelem elhelyezése tetőszerkezeten
- villamos rendszer átépítése
- temperáló fűtés beépítése
- akadálymentes megközelítés biztosítása
Az építési munka leírása:
- épület körbeállványozása, bádogos szerkezetek lebontása
- lábazati-és homlokzati vakolat leverése 1,20 m magasságig
- falszerkezet átszigetelése, HDPE szigetelőlemez beépítése, rések habarccsal való kitöltése, száradás után vakolat javítása és festése
- homlokzati nyílászárók cseréje, a meglévő fa helyett műanyag szerkezetű, ötkamrás, 3 rétegű hőszigetelt üveggel, aranytölgy színben
- dryvit rendszerű homlokzati hőszigetelés, PROTEKTOR kültéri lábazati indító profil rögzí-tése a falazatra
- kőzetgyapot hőszigetelő lapok elhelyezése a homlokzaton 160 mm vastagságban, pontsze-rű rögzítéssel
- PROTEKTOR kültéri vakolóprofil és kávacsatlakozó rögzítése
- Üvegszövet háló elhelyezése, amire BAUMIT szilikát vakolat készül
- Födémszerkezet felső síkjára ISOVER DOMO 100 + 160 mm hőszigetelő filc beépítése.
- Az épület lábazatára káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képessé-gű Baumit szilikátfestékkel való lefestése
- Új gázüzemű központi fűtésrendszer kiépítése kondenzációs gázkazánnal, SCHIEDEL rendszerű kémény beépítése, radiátoros hőleadással, mely az épület nyugati oldali pince-szintjén kerül kialakításra
- Homlokzati ablakpárkányok, falszegély, kéményszegély és lefolyócsatorna elhelyezése
Akadálymentesítés:
- Az épület keleti oldalán lévő beton szerkezetű rámpa elbontása.
- 1,50 m széles, egyenesvonalú, 20 cm vastag monolit vasbeton falazatú hálós vasalással ellátott rámpa kialakítása, csúszásmentes gres lapbrkolattal ellátva, lejtése maximum 5 %, acél zártszelvényből ellátott korláttal körülvéve
- A bejárat előtt 1,50 x 1,50 m nagyságú, vízszintes felület kialakítása, mely a meglévő teraszon biztosított
- Az ajtók nyílásszélességének a 90 cm-t, a közlekedők szélességének a 1,20 m meg kell haladnia
Épületvillamosság
- Meglévő villamoshálózat elbontása, új műanyag védőcső és elágazó dobozok beépítse a felhoronyba, szigetelt vezeték behúzása
- Új kapcsolók, csatlakozóaljzatok, kismegszakítók, áram-védőkapcsolók beépítése
- Temperálófűtés biztosítására fali hősugárzók felhelyezése
- Villámvédelmi hálózat kiépítése az épületen
- A napenergia hasznosítására a déli tetősíkra GreenSys Electric 1kWp napelemes rendszer felhelyezése, mely a belső villamos hálózatra lesz rákapcsolva
Épületgépészet - Meglévő állapot
Az épület a község központi részén kb. 50 évvel ezelőtt épült. Az épület tégla illetve beton alappal rendelkezik, a falszerkezetek régi nagyméretű téglából készültek. Az épület magas tetős kivitelű.
Az épület jelenleg a következő közművekkel rendelkezik:
- Vezetékes ivóvíz hálózat
- Középnyomású gázvezeték
- Erősáram elektromos csatlakozás
- Gyengeáramú kábelcsatlakozás (telefon, TV, internet)
Az épület fűtésének hőforrása jelenleg parapet kivezetésű gázkonvektorok.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Közösségi ház energetikai fejlesztése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09332000-5
További tárgyak:45300000-0
45310000-3
45320000-6
45321000-3
45331100-7
45421100-5
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU232 A teljesítés helye: 8858 Porrogszentpál, Fő utca 33. (hrsz. 55/1)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A projekt célja Porrogszentpál településképét meghatározó épületének felújítása, korszerűsítése. A beruházás eredményeképpen az épület vonzóbb lesz a településre látogatók számára, valamint lehetőséget teremt a település közösségének találkozásaira, a tér által nyújtott szolgáltatás színvonalának emelésére, melynek igénybevétele hozzájárul a kulturális szellem fejlődéséhez és a hagyományok őrzéséhez.
A fejlesztés során elvégzendő feladatok:
- a meglévő nyílászárók cseréje, hőszigetelt műanyag nyílászárókra
- utólagos homlokzati hőszigetelés készítése
- födém hőszigetelés készítése
- utólagos talajnedvesség elleni szigetelés készítése
- homlokzat és lábazatvakolat felújítása, lélegző vakolat készítése
- lábazat festése
- napelem elhelyezése tetőszerkezeten
- villamos rendszer átépítése
- temperáló fűtés beépítése
- akadálymentes megközelítés biztosítása
Az építési munka leírása:
- épület körbeállványozása, bádogos szerkezetek lebontása
- lábazati-és homlokzati vakolat leverése 1,20 m magasságig
- falszerkezet átszigetelése, HDPE szigetelőlemez beépítése, rések habarccsal való kitöltése, száradás után vakolat javítása és festése
- homlokzati nyílászárók cseréje, a meglévő fa helyett műanyag szerkezetű, ötkamrás, 3 rétegű hőszigetelt üveggel, aranytölgy színben
- dryvit rendszerű homlokzati hőszigetelés, PROTEKTOR kültéri lábazati indító profil rögzí-tése a falazatra
- kőzetgyapot hőszigetelő lapok elhelyezése a homlokzaton 160 mm vastagságban, pontsze-rű rögzítéssel
- PROTEKTOR kültéri vakolóprofil és kávacsatlakozó rögzítése
- Üvegszövet háló elhelyezése, amire BAUMIT szilikát vakolat készül
- Födémszerkezet felső síkjára ISOVER DOMO 100 + 160 mm hőszigetelő filc beépítése.
- Az épület lábazatára káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisú, magas vízgőz áteresztő képessé-gű Baumit szilikátfestékkel való lefestése
- Új gázüzemű központi fűtésrendszer kiépítése kondenzációs gázkazánnal, SCHIEDEL rendszerű kémény beépítése, radiátoros hőleadással, mely az épület nyugati oldali pince-szintjén kerül kialakításra
- Homlokzati ablakpárkányok, falszegély, kéményszegély és lefolyócsatorna elhelyezése
Akadálymentesítés:
- Az épület keleti oldalán lévő beton szerkezetű rámpa elbontása.
- 1,50 m széles, egyenesvonalú, 20 cm vastag monolit vasbeton falazatú hálós vasalással ellátott rámpa kialakítása, csúszásmentes gres lapbrkolattal ellátva, lejtése maximum 5 %, acél zártszelvényből ellátott korláttal körülvéve
- A bejárat előtt 1,50 x 1,50 m nagyságú, vízszintes felület kialakítása, mely a meglévő teraszon biztosított
- Az ajtók nyílásszélességének a 90 cm-t, a közlekedők szélességének a 1,20 m meg kell haladnia
Épületvillamosság
- Meglévő villamoshálózat elbontása, új műanyag védőcső és elágazó dobozok beépítse a felhoronyba, szigetelt vezeték behúzása
- Új kapcsolók, csatlakozóaljzatok, kismegszakítók, áram-védőkapcsolók beépítése
- Temperálófűtés biztosítására fali hősugárzók felhelyezése
- Villámvédelmi hálózat kiépítése az épületen
- A napenergia hasznosítására a déli tetősíkra GreenSys Electric 1kWp napelemes rendszer felhelyezése, mely a belső villamos hálózatra lesz rákapcsolva
Épületgépészet - Meglévő állapot
Az épület a község központi részén kb. 50 évvel ezelőtt épült. Az épület tégla illetve beton alappal rendelkezik, a falszerkezetek régi nagyméretű téglából készültek. Az épület magas tetős kivitelű.
Az épület jelenleg a következő közművekkel rendelkezik:
- Vezetékes ivóvíz hálózat
- Középnyomású gázvezeték
- Erősáram elektromos csatlakozás
- Gyengeáramú kábelcsatlakozás (telefon, TV, internet)
Az épület fűtésének hőforrása jelenleg parapet kivezetésű gázkonvektorok.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap)  2
2 A teljesítésbe bevonásra kerülő felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlata (többlettapasztalata) (min. 0 hónap, max. 36 hónap) 1
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 7
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: 1776417779
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: Közösségi ház energetikai fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
x A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka: Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 75. § (1) bekezdés b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja.
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 2
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Juhai És Társa Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50767304
Postai cím: Fő Utca 31-33
Város: Porrogszentpál
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8858
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13165460214

Hivatalos név: Tóth Sándor egyéni vállalkozó
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71364052
Postai cím: Szabadság Utca 142.
Város: Zákányfalu
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 8853
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 51231158234

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/03/12 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges