Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12713/2019
CPV Kód:34921100-0
Ajánlatkérő:NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78487961
Postai cím: Tüzér Utca 2-4.
Város: NYÍREGYHÁZA
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kerekes János
Telefon: +36 42548460
E-mail: jogi@nyirvv.hu
Fax: +36 42548461
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirvv.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Hirdetménnyel induló szívó-seprő célgép
Hivatkozási szám: EKR000803012019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 34921100-0
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1 db. új út- és járdatisztító szívó-seprő célgép beszerzése

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
VI . 3 . 12
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: További információk:
A következő helyett:
- Közös AT.-knek a Kbt. 35. § -ban foglaltakat be kell tartaniuk.
- AK konzultációt nem tart.
- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.
- Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli.Az ajánlat benyújtása: https://ekr.gov.hu.
- A benyújtandó dokumentumok és részletes tájékoztatás: a közbeszerzési dokumentumban. - Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. - A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésére bocsátásának módja: Kbt. 57.§ (1) és (2) bek. 41/A.§ szerint, valamint a 424/2017.(XII.19.) Kr. vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. https://ekr.gov.hu - Hiánypótlási lehetőség: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdéseiben foglaltak szerint.- Az ajánlati árnak, mely az értékelés körébe esik, magában kell foglalnia az alábbiakat: • Út- és járdatisztító szívó-seprő célgép vételárát
• az eredeti CE megfelelősségi nyilatkozatot
• az alkatrész katalógust (elektronikus formában vagy internetes felületen)
• a magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutatót nyomtatott és elektronikus formában
• a műszaki vizsgáztatást
• a forgalomba helyezés díját (kivéve a vagyonszerzési illeték összegét)
• a gépkezelő kioktatását a gép átadásakor.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalomba helyezés esetén fizetendő vagyonszerzési illeték összegét, a célgép kötelező felelősségbiztosítását és az okmányirodai költségeket.

A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. az irányadóak. - Kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetősége: a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az EKR rendszeren keresztül.- A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó, elektronikus űrlap alkalmazásával.- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra.
- Üzleti titok : A Kbt. 44. § szerint. Elkülönített elhelyezésére a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bekezdése irányadó. - AK a Kbt. 75 § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. -A Közbesz. Műszaki Leírás letölt. az EKR rendszerből (Közbesz.Dok-ban). - További információ: Közbesz.Dok-ban részl. - AK előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdését. - Értékelési szempont: legalacsonyabb ár.
- Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
A III.1.2., illetve III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági követelmény és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban került meghatározásra.
Helyesen:
- Közös AT.-knek a Kbt. 35. § -ban foglaltakat be kell tartaniuk.
- AK konzultációt nem tart.
- Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a Kbt. 68. § (4) bekezdése alapján.
- Az ajánlat összeállításának és benyújtásának költségét az ajánlattevő viseli.Az ajánlat benyújtása: https://ekr.gov.hu.
- A benyújtandó dokumentumok és részletes tájékoztatás: a közbeszerzési dokumentumban. - Ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdése értelmében a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. - A közbeszerzési dokumentumok rendelkezésére bocsátásának módja: Kbt. 57.§ (1) és (2) bek. 41/A.§ szerint, valamint a 424/2017.(XII.19.) Kr. vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton. https://ekr.gov.hu - Hiánypótlási lehetőség: a Kbt. 71. § (1)-(10) bekezdéseiben foglaltak szerint.- Az ajánlati árnak, mely az értékelés körébe esik, magában kell foglalnia az alábbiakat: • Út- és járdatisztító szívó-seprő célgép vételárát
• az eredeti CE megfelelősségi nyilatkozatot
• az alkatrész katalógust (elektronikus formában vagy internetes felületen)
• a magyar nyelvű kezelési, karbantartási útmutatót nyomtatott és elektronikus formában
• a műszaki vizsgáztatást
• a forgalomba helyezés díját (kivéve a vagyonszerzési illeték összegét)
• a gépkezelő kioktatását a gép átadásakor.
Az ajánlati ár nem tartalmazza a forgalomba helyezés esetén fizetendő vagyonszerzési illeték összegét, a célgép kötelező felelősségbiztosítását és az okmányirodai költségeket.

A jelen felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk. az irányadóak. - Kiegészítő tájékoztatás kérésének lehetősége: a Kbt. 114. § (6) bekezdésében foglaltakra figyelemmel, az EKR rendszeren keresztül.- A 321/2015. (X.30.) Kr. 13. § alapján amennyiben változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó, elektronikus űrlap alkalmazásával.- Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 73. § (4) bekezdésében foglaltakra.
- Üzleti titok : A Kbt. 44. § szerint. Elkülönített elhelyezésére a 424/2017. (XII.19.) Kr. 11. § (4) bekezdése irányadó. - AK a Kbt. 75 § (2) bek. e) pontját nem alkalmazza. -A Közbesz. Műszaki Leírás letölt. az EKR rendszerből (Közbesz.Dok-ban). - További információ: Közbesz.Dok-ban részl. - AK előírja a Kbt. 66. § (6) bekezdését. - Értékelési szempont: legalacsonyabb ár.
- Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdéseit.
A III.1.2., illetve III.1.3. pontban meghatározott alkalmassági követelmény és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékénél szigorúbban került meghatározásra.
A közbeszerzési dokumentumot módosítja az ajánlatkérő. A módosítás a közbeszerzési dokumentum 6.oldalán, illetve a 32. oldalán található, illetve a kötelezően benyújtandó nyilatkozat minták közül a 8.sz. mintát érinti.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/23 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumot is módosítja. A módosítás a közbeszerzési dokumentum 6. oldalán, illetve a 32. oldalán található, illetve az ajánlattevők által benyújtandó nyilatkozatminták közül a 8.sz. mintát érinti.
Az előzmény hirdetmény száma: 11786/2019.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben