Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/131
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.10.
Iktatószám:12753/2019
CPV Kód:45200000-9;45300000-0
Ajánlatkérő:Ecseg Község Önkormányzata
Teljesítés helye:3053 Ecseg, Szabadság tér 6. (hrsz: 91/2)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Deák Építő és Szerelő Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ecseg Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78293683
Postai cím: Hősök Tere 2.
Város: Ecseg
NUTS-kód: HU313
Postai irányítószám: 3053
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Moravcsik Ferenc
Telefon: +36 304281209
E-mail: ecsegkozseg@gmail.com
Fax: +36 32490256
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ecseg.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR000165552019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45300000-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45400000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3053 Ecseg, Szabadság tér 6. (hrsz: 91/2)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. Rész - Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése
Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Ecseg, Szabadság tér 6. (hrsz: 91/2) alatti Orvosi rendelő
energetikai korszerűsítése.A kivitelezéssel érintett épület korszerűsítése során kialakításra kerül a külső falszerkezeti-, födém-, tető és lábazati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréjére, akadálymentesítés gázszerelés átalakítása és fűtési rendszer felújítása, melynek során új zártégésű kondenzációs kazán kerül beépítésre, új hőleadókkal és szabályozással.
Nettó alapterület: 308,97 m2
Bruttó alapterület összesen: 319,23 m2
Főbb munkanemek:
- Építészeten belül: Zsaluzás és állványozás, irtás, föld-és sziklamunka, helyszíni beton és vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőművesmunka, vakolás és rabicolás, tetőfedés, bádogozás, hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, felületképzés, szigetelés,
- Épületvillamosságon belül: elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, épületautomatika, felügyelet (gyengeáram).
- Gépészeten belül: Közműcsatorna-építés, Fűtés és gázellátás
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00009 azonosító számú

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
11510 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 1 Elnevezés: Polgármesteri Hivatal energetikai korszerűsítése
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/19 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Deák Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87152865
Postai cím: Rákóczi Út 128
Város: Karancsalja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3181
Ország: Magyarország
E-mail: info.deakkft@gmail.com
Telefon: +36 203144395
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21635981
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45200000-9
További tárgyak:45300000-0
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45400000-1
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU313 A teljesítés helye: 3053 Ecseg, Szabadság tér 6. (hrsz: 91/2)
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
3. Rész - Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése
Az ajánlatkérő által biztosított kiviteli tervek alapján Ecseg, Szabadság tér 6. (hrsz: 91/2) alatti Orvosi rendelő
energetikai korszerűsítése.A kivitelezéssel érintett épület korszerűsítése során kialakításra kerül a külső falszerkezeti-, födém-, tető és lábazati hőszigetelés, homlokzati nyílászárók cseréjére, akadálymentesítés gázszerelés átalakítása és fűtési rendszer felújítása, melynek során új zártégésű kondenzációs kazán kerül beépítésre, új hőleadókkal és szabályozással.
Nettó alapterület: 308,97 m2
Bruttó alapterület összesen: 319,23 m2
Főbb munkanemek:
- Építészeten belül: Zsaluzás és állványozás, irtás, föld-és sziklamunka, helyszíni beton és vasbeton munka, előregyártott épületszerkezeti elemek elhelyezése és szerelése, falazás és egyéb kőművesmunka, vakolás és rabicolás, tetőfedés, bádogozás, hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés, fa- és műanyag szerkezet elhelyezése, felületképzés, szigetelés,
- Épületvillamosságon belül: elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, épületautomatika, felügyelet (gyengeáram).
- Gépészeten belül: Közműcsatorna-építés, Fűtés és gázellátás
A feladat teljes körű részletezettségét, a pontos mennyiségeket, a minőségi és teljesítmény
követelményeket a közbeszerzési dokumentum részét képező műszaki leírás, kiviteli terv és a tételes árazatlan költségvetési kiírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 240
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 21635981
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Deák Építő és Szerelő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_87152865
Postai cím: Rákóczi Út 128
Város: Karancsalja
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 3181
Ország: Magyarország
E-mail: info.deakkft@gmail.com
Telefon: +36 203144395
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az eredeti szerződés III.2. pontja szerint a Szerződés az aláírás napján lép hatályba.
A módosított szerződés III.2. pontja alapján a Szerződés azon a napon lép hatályba, amikor a Megrendelő értesíti a Vállalkozót a 17/2017. (II.1.) Kormányrendelet szerint igényelt többlettámogatás kedvező elbírálásáról. Amennyiben a Megrendelő többlettámogatási igénye elutasításra kerül, úgy a Szerződés nem lép hatályba. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a többlettámogatási igény elbírálásáról szóló döntés kézhezvételét követő 1 munkanapon belül tájékoztatja a Vállalkozót.”
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A tárgyi közbeszerzés eljárás során meghatározott ajánlattételi határidő lejártát követően – az érintett közreműködő szervezet tájékoztatása alapján - értesült a Megrendelő arról, hogy a többlettámogatás igényléséhez többek között az eredményhirdetés, illetve nyertes ajánlat adatait is be kell nyújtani. A közreműködő szervezet tájékoztatójában foglaltak figyelembevételével a Megrendelő kihirdette az eljárás eredményét azáltal, hogy 2019. 04. 24-én megküldte az ajánlattevők részére a közbeszerzési eljárás során
beérkezett ajánlatokról készült összegzést. A Megrendelő által benyújtott többlettámogatási igény az ajánlati kötöttség időtartama alatt nem kerül elbírálásra, ezért a Megrendelő – figyelembe véve a Kbt. 131. § (6) bekezdésében foglaltak is - megkötötte a Szerződést a Vállalkozóval, mint az eljárás nyertes ajánlattevőjével. A Megrendelő a tárgyi eljárás során nem alkalmazta a Kbt. 135. § (12) bekezdését, erre való tekintettel került a szerződés módosításra.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 21635981 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 21635981 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A módosítás a 3. rész - Orvosi rendelő energetikai korszerűsítése tárgyú szerződésre vonatkozik.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben