Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:12777/2019
CPV Kód:09123000-7
Ajánlatkérő:Szombathelyi Tankerületi Központ
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Szombathelyi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_18938614
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 11.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Marosfalvi Tamás
Telefon: +36 94795202
E-mail: tamas.marosfavi@kk.gov.hu
Fax: +36 94795202
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Földgáz beszerzése 2 gázévre
Hivatkozási szám: EKR000760612019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09123000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
1.914.200 m3, azaz 10.073.807 kWh mennyiségű földgáz beszerzése 24 hónap, azaz 2019.10.01-2021.10.01. közötti időszakra.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 011329 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 120 - 293540
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/06/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 1 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Rövid meghatározás
A következő helyett:
1.914.200 m3, azaz 10.073.807 kWh mennyiségű földgáz beszerzése 24 hónap, azaz 2019.10.01-2021.10.01. közötti időszakra.
Helyesen:
1.914.200 m3, azaz 20 147 614 kWh mennyiségű földgáz beszerzése 24 hónap, azaz 2019.10.01-2021.10.01. közötti időszakra.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Kereskedelmi szerződés keretében, teljes ellátás alapú, 1.914.200 m3, azaz 10.073.807 kWh mennyiségű földgáz beszerzése 24 hónap, azaz 2019.10.01-2021.10.01. közötti időszakra. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a megadott mennyiségtől + 30 %-kal különdíjmentesen eltérhet, a II.2.11) opcióra vonatkozó információk pontban megadottak szerint.
Fogyasztási helyek száma: 31 db
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmaz.
AK "különdíjmentes" kifejezést úgy értelmezi, hogy az opcionális mennyiséget a szerződéses áron, felár nélkül kívánja vételezni, egyéb díj nem számolható fel.
Helyesen:
Kereskedelmi szerződés keretében, teljes ellátás alapú, 1.914.200 m3, azaz 20 147 614 kWh mennyiségű földgáz beszerzése 24 hónap, azaz 2019.10.01-2021.10.01. közötti időszakra. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) a megadott mennyiségtől + 30 %-kal különdíjmentesen eltérhet, a II.2.11) opcióra vonatkozó információk pontban megadottak szerint.
Fogyasztási helyek száma: 31 db
A meghatározott mennyiségeket az MSZ 1648:2016 szabvány szerint 15oC és 101.325 Pa referencia körülményeken kell értelmezni m3-ben (gnm3). További részletes kifejtést a közbeszerzési dokumentumok műszaki leírás része tartalmaz.
AK "különdíjmentes" kifejezést úgy értelmezi, hogy az opcionális mennyiséget a szerződéses áron, felár nélkül kívánja vételezni, egyéb díj nem számolható fel.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/07/26 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/07/29 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ