Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12793/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Isaszeg Város Önkormányzat
Teljesítés helye:2117 Isaszeg, Szentgyörgy-puszta Isaszeg külterület
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:DAKÖV Dabas és Környéke Vizügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Isaszeg Város Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_36854680
Postai cím: Rákóczi Utca 45
Város: Isaszeg
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2117
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóthné Pervai Katalin
Telefon: +36 28583100
E-mail: hivatal@isaszeg.hu
Fax: +36 28583118
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://isaszeg.asp.lgov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Üzleti infrastruktúra fejlesztése Isaszegen
Hivatkozási szám: EKR000627832018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
x A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Mélyépítés (közművek)
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak:45233120-6
45236000-0
45247112-8
45247130-0
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2117 Isaszeg, Szentgyörgy-puszta Isaszeg külterület
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Mélyépítés - Tereprendezés, terület előkészítés: 3,35 ha-os terület tereprendezése, a terület egyöntetű lejtésviszonyának kialakítása, földmunka Vízellátás biztosítása 524,9 m DN 110 gerincvezeték, 3 db földfeletti tűzcsap telepítése, 10 db, összesen 74 m DN32 bekötővezeték kiépítése Szennyvízelvezetés 193,3 m DN 200 gravitációs gerincvezeték, összesen 57,8 m DN 160 bekötővezeték kiépítése, 3 db vb. 1 db műa. akna, 2255,0 m DN 110 158 m DN 200 nyomóvezeték építése, 4 db vb. akna, továbbá 1 db közterületi szennyvíz átemelő műtárgy Közlekedési létesítmények építése 311,63 m hosszú 6,0m széles aszfalt burkolatú út "K" és süllyesztett szegéllyel
Csapadékvíz elvezetés: 435 m szikkasztóárok, két helyen 10 m DN 400 csőáteresz beépítéssel.
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. A további részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok (műszaki tervdokumentáció, költségvetési kiírás) tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés előírására tekintettel felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a szerződés szerinti tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: VEKOP-1.2.2-15-2016-00006

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
19946 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: 1 Elnevezés: Mélyépítés (közművek)
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/17 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DAKÖV Dabas és Környéke Vizügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69958975
Postai cím: Széchenyi Utca 3
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: rlilla.beszerzes@dakov.hu
Telefon: +36 28494517
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28494517
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 128199056
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232400-6
További tárgyak:45233120-6
45236000-0
45247112-8
45247130-0
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: 2117 Isaszeg, Szentgyörgy-puszta Isaszeg külterület
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
1. rész: Mélyépítés - Tereprendezés, terület előkészítés: 3,35 ha-os terület tereprendezése, a terület egyöntetű lejtésviszonyának kialakítása, földmunka Vízellátás biztosítása 524,9 m DN 110 gerincvezeték, 3 db földfeletti tűzcsap telepítése, 10 db, összesen 74 m DN32 bekötővezeték kiépítése Szennyvízelvezetés 193,3 m DN 200 gravitációs gerincvezeték, összesen 57,8 m DN 160 bekötővezeték kiépítése, 3 db vb. 1 db műa. akna, 2255,0 m DN 110 158 m DN 200 nyomóvezeték építése, 4 db vb. akna, továbbá 1 db közterületi szennyvíz átemelő műtárgy Közlekedési létesítmények építése 311,63 m hosszú 6,0m széles aszfalt burkolatú út "K" és süllyesztett szegéllyel
Csapadékvíz elvezetés: 435 m szikkasztóárok, két helyen 10 m DN 400 csőáteresz beépítéssel.
A fentiekben megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek. A további részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok (műszaki tervdokumentáció, költségvetési kiírás) tartalmazzák. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdés előírására tekintettel felhívjuk a gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban szereplő konkrét, meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra, eljárásra, tevékenységre történő hivatkozás csak a szerződés szerinti tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett minden esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenértékű teljesítést elfogadja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 0 vagy napban: 0
vagy Kezdés: 2018/10/15 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/06/30 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 128199056
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: DAKÖV Dabas és Környéke Vizügyi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_69958975
Postai cím: Széchenyi Utca 3
Város: Dabas
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2370
Ország: Magyarország
E-mail: rlilla.beszerzes@dakov.hu
Telefon: +36 28494517
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 28494517
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/19 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A vállalkozó az akadályközlés miatt az eredeti Vállalkozási Szerződés szerinti befejezési határidőt 2019. június 30-ról 2019. szeptember 05. napjára kívánja módosítani.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződéssel érintett területen gázvezeték kerül kiépítésre a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (illetőleg alvállalkozója) által, melynek kapcsán a Vállalkozó 2019. április 18. napján tartott kooperációs megbeszélésen akadályközléssel élt a Megrendelő felé, tekintve, hogy a gázvezeték kivitelezése akadályozza a szerződésben foglalt útépítési munkák megkezdését, mivel a gázvezeték az út nyomvonalában tervezett (halad). A gázvezeték kivitelezése a TIGÁZ-DSO Földgázelosztó Korlátolt Felelősségű Társaság (illetőleg alvállalkozója) által 2019. június 11. napján kezdődött meg, melynek befejezési határideje a kivitelező tájékoztatása szerint 2019. június 24. napja. A szerződés szerinti útépítés kivitelezése csak a műszaki átadás-átvétellel megvalósított gázhálózat kiépítését követően indítható, így az útépítés megkezdésének akadályoztatása miatt a szerződés eredeti 2019. június 30. napja befejezési határideje nem tartható.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
x Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
x Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
  Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 128199056 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 128199056 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A szerződés módosítására vonatkozó jóváhagyását Isaszeg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 169/2019. (VI.19.) számú határozatában adta meg.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben