Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:12810/2019
CPV Kód:50510000-3
Ajánlatkérő:Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_35246750
Postai cím: Lehel Utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.honvedelmibeszerzes.kormany.hu
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Üzemanyag töltőállomások karbantartása 2019-2020
Hivatkozási szám: EKR000281162019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50510000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Üzemanyag töltőállomások, központi feltöltő rendszerek karbantartása, javítása 2019-2020
-79 db kútoszlop
-74 db tartály
-31 db konténerkút
-41 db olajfogó
-valamint 1 db üzemanyag raktár technológiai rendszer karbantartása, hitelesítése, javítása
1. részajánlati kör: Az MH telephelyein üzemelő üzemanyag töltőállomások, üzemanyag konténeres töltőállomások, tárolótartályok és az azokhoz kapcsolódó technológiai rendszereinek, üzemanyag kiadó berendezéseinek rendszeres karbantartása, javítása
2. részajánlati kör: Az MH ARB Bázisparancsnokság (Hetényegyháza) katonai szervezetnél lévő Üzemanyag Ellátó Raktár üzemanyag technológiai rendszereinek, üzemanyag kiadó berendezéseinek rendszeres javító karbantartása, az átfolyásmérők hitelesítése, a hajtóanyag tárolótartályok felülvizsgálata, mérésügyi hitelesítése, javítása
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok (KKD) tartalmazzák.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/08 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2019 - 8246 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 102 - 247385
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2019/05/24 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
VII.2) További információk:
VII.1.2.: Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész:
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum, helyi idő: 2019.07.08. 10.00 óra
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum, helyi idő: 2019.07.08. 10.00 óra
További információk:
Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatás megadása mellett módosítja az ajánlattételi határidőt és a közbeszerzési dokumentumokat. Az ÉBSZI/8-19/2018. nyilvántartási számú 1. sz. KKD módosítás keretében módosul a KKD. 4. sz. melléklete. Az ajánlattételi határidő a következők szerint módosul: ajánlattételi határidő: 2019.07.29. 10:00 óra.
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ