Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12905/2019
CPV Kód:45212410-3
Ajánlatkérő:Magyar Labdarúgó Szövetség
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_74100523
Postai cím: Kánai Utca 2/d
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csuti György
Telefon: +36 302748235
E-mail: Csuti.Gyorgy@mlsz.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mlsz.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: "A telki Globall Hotel felújítása két részben"
Hivatkozási szám: EKR000741932019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212410-3
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"A telki Globall Hotel felújítása két részben"

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés mennyisége: NUTS-kód:
A következő helyett:
Felújításra, átalakításra kerül a telki Globall Hotel vendégszobáiból 64 szoba, 4*-os minőségben, összesen mintegy 2.300 m2-en, a fürdő- és előszobákkal, burkolatok (kb. 500 m2 hideg és 1.800 melegburkolat) cseréjével, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújításával, homlokzati és egyes kivételekkel a belső nyílászárók cseréje nélkül, a hozzá tartozó közösségi (LOBBY és BAR) terek modernizációjával, belsőépítész átalakítással, beépített és mobil bútorok, burkolatok (összesen mintegy 680 m2) cseréjével, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújításával A Hotel belső bútorzatának egységesítése érdekében a szobák és közösségi terek beépített- és mobil bútorainak cseréje. Beléptető- vagyonvédelmi- és tűzjelző rendszer kiépítése. Lift felújítása akadálymentesítéssel. (A részletes mennyiségeket és feladatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza)
Opcionális feladat: A szállodához kapcsolódó sportlétesítmények öltözőinek felújítása, modernizációja mintegy 700 m2-en (kb. 400 m2 hideg és kb. 300 m2 meleg burkolat) . (A részletes mennyiségeket és feladatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza)
Helyesen:
Felújításra, átalakításra kerül a telki Globall Hotel vendégszobáiból 64 szoba, 4*-os minőségben, összesen mintegy 2.300 m2-en, a fürdő- és előszobákkal, burkolatok (kb. 500 m2 hideg és 1.800 melegburkolat) cseréjével, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújításával, homlokzati és egyes kivételekkel a belső nyílászárók cseréje nélkül, a hozzá tartozó közösségi (LOBBY és BAR) terek modernizációjával, belsőépítész átalakítással, beépített és mobil bútorok, burkolatok (összesen mintegy 680 m2) cseréjével, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújításával A Hotel belső bútorzatának egységesítése érdekében a szobák és közösségi terek beépített- és mobil bútorainak cseréje. Beléptető- vagyonvédelmi- és tűzjelző rendszer kiépítése. Új lift beépítése. (A részletes mennyiségeket és feladatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza)
Opcionális feladat: A szállodához kapcsolódó sportlétesítmények öltözőinek felújítása, modernizációja mintegy 700 m2-en (kb. 400 m2 hideg és kb. 300 m2 meleg burkolat) . (A részletes mennyiségeket és feladatokat a műszaki dokumentáció tartalmazza)
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
III . 1 . 3
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye: Műszaki, illetve szakmai alkalmasság minimum követelmények
A következő helyett:
M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként olyan épület-felújításra vonatkozó referenciával, amely legalább 1.700 m2 alapterületen valósult meg és tartalmazott legalább 600 m2 hidegburkolási munkát, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújítását, beléptető- vagyonvédelmi- és tűzjelző rendszer kiépítését, lift felújítást akadálymentesítéssel (I. rész esetében).
M1/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként olyan épület felújításra, építésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 40 db fürdőszobás lakóegységet (I. rész esetében).
M1/3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként olyan épület-felújításra vonatkozó referenciával, amely legalább 1.000 m2 alapterületen valósult meg és tartalmazott legalább 60 m2 meglévő épületben közbenső födémépítési munkát, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújítását (II. rész esetében).
M2/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik (az I. rész és II. rész esetében is).
M2/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik (az I. rész és II. rész esetében is).
M2/3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik (az I. rész és II. rész esetében is).
Ajánlatkérő az M2/1., M2/2 és M2/3. pontokkal kapcsolatosan rögzíti, hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban, illetve építőipari kivitelezői nyilvántartásban való szereplés mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele.
M3/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal (az I. rész és II. rész esetében is).
M4/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszer működtetését igazoló ISO 9001 tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal (az I. rész és II. rész esetében is).
Helyesen:
M1/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként 1 db olyan épület-felújításra vonatkozó referenciával, amely legalább 1.700 m2 alapterületen valósult meg és tartalmazott legalább 600 m2 hidegburkolási munkát, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújítását, beléptető- vagyonvédelmi- és tűzjelző rendszer kiépítését. (I. rész esetében).
M1/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként 1 db olyan épület felújításra, építésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott legalább 40 db fürdőszobás lakóegységet (I. rész esetében).
M1/3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha a vizsgált 60 hónap folyamán (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett) rendelkezik fővállalkozóként vagy generálkivitelezőként 1 db olyan épület-felújításra vonatkozó referenciával, amely legalább 1.000 m2 alapterületen valósult meg és tartalmazott legalább 60 m2 meglévő épületben közbenső födémépítési munkát, épületgépészeti rendszer és épületvillamossági hálózat teljes felújítását (II. rész esetében).
M2/1. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik (az I. rész és II. rész esetében is).
M2/2. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik (az I. rész és II. rész esetében is).
M2/3. Alkalmas az Ajánlattevő, ha rendelkezik legalább 1 fő felelős műszaki vezetővel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG - vagy azzal egyenértékű - jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel - valamint legalább további 36 hónap magasépítési területen szerzett felelős műszaki vezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik (az I. rész és II. rész esetében is).
Ajánlatkérő az M2/1., M2/2 és M2/3. pontokkal kapcsolatosan rögzíti, hogy a magyar illetékes kamarai nyilvántartásban, illetve építőipari kivitelezői nyilvántartásban való szereplés mind a Magyarországon, mind a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők, illetve az általuk a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek esetében a szerződéskötés feltétele.
M3/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált környezetirányítási rendszer működtetését igazoló tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (4) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal (az I. rész és II. rész esetében is).
M4/1. Ajánlattevő rendelkezik érvényes, általa működtetett, építőipari tevékenységre vagy annak bármely résztevékenységére vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált minőségirányítási rendszer működtetését igazoló ISO 9001 tanúsítvánnyal vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó, ezzel egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése szerinti egyéb bizonyítékokkal (az I. rész és II. rész esetében is).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/07/12 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
1. Egyéb közbeszerzési dokumentumok is módosultak, amelyek elérhetőek az eredetivel megegyező helyen.
2. Az EKR rendszer hibájából a korrigendum IV.1) pontjában az eredeti hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben tévesen jelent meg. Helyesen a szám a következő: 11047/2019
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben