Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/132
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Módosítás/helyesbítés/visszavonás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.11.
Iktatószám:12926/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Tiszafüred Város Önkormányzata
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Módosítás/helyesbítés/visszavonás
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszafüred Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_27293324
Postai cím: Fő Út 1
Város: Tiszafüred
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5350
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabó Erika
Telefon: +36 59510500
E-mail: jegyzoiiroda@tiszafured.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: A belváros rekonstrukciós munkálatai
Hivatkozási szám: EKR000500292019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. RÉSZ: „Tiszafüred, a zöld város”
2. RÉSZ : „Tiszafüred belvárosának fenntartható települési közlekedésfejlesztése”

Karakterhiány miatt a III.1.3.Pont folytatása:Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:M.2.) Az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján be kell nyújtania az ajánlattevő által a jelen felhívás megküldésétől (felhívás VI.4. pontja) visszafelé számított 5 éven belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárult), de legfeljebb 8 éven belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, legjelentősebb építési beruházásra vonatkozó teljesítéseit.
A referenciákat a 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 23. §-a alapján alkalmazandó 22. § (3) bekezdés szerinti módon, a szerződést kötő másik fél által kiállított referencia-igazolással kell alátámasztani.
A referencia-igazolásnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a szerződést kötő másik fél (megrendelő) neve, címe, valamint a referenciát adó személy
neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
b) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági
minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal),
c) a teljesítés helye, a kezdésének és befejezésének időpontja év, hó, nap részletezettséggel,
d) a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett tartalommal
e) nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
f) amennyiben a teljesítés közös ajánlattevőként történt, vállalkozói az igazolást a benyújtó ajánlattevő saját teljesítésének részletezése
A közös ajánlattevőként történő teljesítés esetén, ha a közös ajánlattevőként teljesített építési
beruházásra vonatkozó referencia-igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható
ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, akkor az ajánlatkérő olyan
arányban fogadja el a referencia-igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő
részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ezeket az adatokat az ajánlattevő(k)nek a referenciaként bemutatott teljesítés megrendelője által kiadott
referencia-igazolásban meg kell adnia. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdés)
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Ajánlatkérő alkalmazza a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) - (2) bekezdése szerinti pontjait.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) A módosítással és/vagy helyesbítéssel, illetve visszavonással érintett hirdetményre vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
10253 / 2019 (KÉ-szám/évszám)

V. szakasz: Módosítások, helyesbítés vagy visszavonás
V.1) A módosítandó vagy megadandó információ
V.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által megküldött eredeti információ módosítása
  A Közbeszerzési Értesítőben közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
V.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlattételi vagy részvételi határidő dátum
A következő helyett
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 10:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Helyesen:
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 6
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett
Dátum: 2019/07/11 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Helyesen
Dátum: 2019/07/19 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
V.2) Tájékoztatás a hirdetmény visszavonásáról
  A hirdetmény, illetve eljárást megindító felhívás visszavonásra került.
  Lehetséges, hogy a közbeszerzési eljárás újra meghirdetésre kerül.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
Ajánlatkérő részére, Gazdasági Szereplő részéről kiegészítő tájékoztatás kérés érkezett.
Ajánlatkérő a fentiekre tekintettel a Kbt. 52. § alapján meghosszabbítja az ajánlattételi határidőt.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben