Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/27
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.02.07.
Iktatószám:1293/2019
CPV Kód:45233120-6
Ajánlatkérő:Budaörs Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Budaörs, Puskás Tivadar utca;Budaörs, Hársfa utca
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Grilgép Közmű és Útépítő Kft.;VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budaörs Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15796772
Postai cím: Szabadság Út 134
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Cser Krisztina
Telefon: +36 23447878
E-mail: kozbeszerzes@budaors.hu
Fax: +36 23447891
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budaors.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Puskás Tivadar utca és Hársfa utca felújítása
Hivatkozási szám: EKR000942322018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Budaörs, Puskás Tivadar u. felújítása
ÚTÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS
Tétel megnevezése Mennyiség
1. Aszfaltburkolat marása, elszállítása m3
627,82
2. Útalap bontása, elszállítása lerakóhelyre m3
724,41
4. Beton útalap Ckt építése a felület 30 %-ában m3
579,53
5. Útalap erősítés kötőréteg beépítésével AC22 5cm vtg a felület 30%-ában m3
144,88
6. Aszfaltterítés AC11 5cm vtg m3
482,94
CSAPADÉKVÍZ, MŰTÁRGYAK, FORGALOMTECHNIKA, ZÖLDTERÜLET
Tétel megnevezése Mennyiség
1. Szerelvények szintbehelyezése db
111,00
2. Burkolati jelek festése tartós termoplasztik festéssel m2
251,84
3. Gyalogátkelőhely kiegészítése piros burkolati felfestéssel m2
50,00
4. Burkolati prizmák elhelyezése db
34,00
5. Taktilis rázókősor m
13
6. KRESZ táblák elhelyezése db
6,00
7. Fák ültetése db
5,00

Budaörs, Hársfa u. felújítása
ÚTÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS
Tétel megnevezése Mennyiség
1. Aszfaltburkolat marása, mart anyag elszálítással kiegészítő kézi és gép bontással (útpálya) m3
116,00
2. Egyéb bontási munka, útalap kiszedése, elszállítása lerakóhelyre m3
167,00
3. Szegélyek bontása, elszállítása lerakóhelyre fm
442,00
4. Süllyesztett beton útszegély (40x20x15 cm) építése fm
230,20
5. Süllyesztett beton útszegély (60x20x10) építése (járda+kerékpárút építés) fm
55,00
6. Kiemelt útszegély építése fm
454,00
7. Kiemelt szegély süllyesztése gyalogos átvezetésnél fm
20,00
7. Kerti szegély építése (járda felújítás) fm
28,00
8. Stabilizált padka építése 60x40x10 cm egy. beton gyephézagos elemekből, Z 0/22 zúzott kőanyag feltöltéssel m2
214,00
9. Stabilizált padka építése (Z 0/22 zúzott kőanyagból) 10 cm vtg. m2
35,20
10. Többlet betonozás kiemelt útszegély mögött rézsű megtámasztására (C20/25-XC1-32-F1 min. beton) 10 cm vtg. m2
140,00
11. Járda öntött aszfalt burkolat elbontása m3
13,85
12. Földmű kiszedése (padka stabilizáció egy. beton gyephézagos burkolattal, járda építés) m3
56,00
13. M56 mechanikai stabilizációs alapréteg építése (padka stabilizációs alap rtg., járda alapréteg) m3
42,80
14. Ckt-4 burkolat alap építése 20 cm vastagságban (pályaszerkezet csere, járda építés) m3
83,50
15. FZKA 0/32 zúzottkő alap építése 20 cm vastagságban (pályaszerkezet csere, járda építés) m3
83,50
16. 6 cm vtg. szürke színű járda térkő burkolat beépítése m2
67,00
17. MA 4 öntött aszfalt járdaburkolati rtg. terítése 4 cm vtg.-ban m3
13,85
18. AC 22 kötőréteg beépítése 5 cm vtg.-ban m3
20,88
19. AC 11 kopó rtg.- beépítése 5 cm vtg.-ban m3
116,00
CSAPADÉKVÍZ, MŰTÁRGYAK, FORGALOMTECHNIKA, ZÖLDTERÜLET
Tétel megnevezése Mennyiség
1. Zöldfelület rendezés, füvesítés m2
100,00
2. Bozót és cserje irtás, árokrézsű rendezése m2
43,00
3. Aknafedlapok szintbe helyezése db
21,00
4. Víznyelőrácsok szintbe helyezése db
9,00
5. Szerelvények/Elzárók szintbe helyezése db
3,00
6. Burkolati jelek festése tartós termoplasztik festéssel m2
(Sáv elválasztó terelő vonal a=2,0m;b=4,0m;C=0,12m) 14,25
7. Kerékpáros piktogrammok felfestése oldószeres festékkel 2 rtg.-ben db
22,00
8. Buszmegállóhely sárga útburkolati jel tartós thermoplastik festékkel m2
(c=0,12m) 0,50
9. KRESZ táblák elhelyezése db
6,00
10. KRESZ tábla tartó oszlop elhelyezése db
4,00
10. "P" alakú kerékpártámasz elhelyezése db
5,00
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 133059943 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Puskás Tivadar utca felújítása
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Budaörs, Puskás Tivadar utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budaörs, Puskás Tivadar u. felújítása
ÚTÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS
Tétel megnevezése Mennyiség
1. Aszfaltburkolat marása, elszállítása m3
627,82
2. Útalap bontása, elszállítása lerakóhelyre m3
724,41
4. Beton útalap Ckt építése a felület 30 %-ában m3
579,53
5. Útalap erősítés kötőréteg beépítésével AC22 5cm vtg a felület 30%-ában m3
144,88
6. Aszfaltterítés AC11 5cm vtg m3
482,94
CSAPADÉKVÍZ, MŰTÁRGYAK, FORGALOMTECHNIKA, ZÖLDTERÜLET
Tétel megnevezése Mennyiség
1. Szerelvények szintbehelyezése db
111,00
2. Burkolati jelek festése tartós termoplasztik festéssel m2
251,84
3. Gyalogátkelőhely kiegészítése piros burkolati felfestéssel m2
50,00
4. Burkolati prizmák elhelyezése db
34,00
5. Taktilis rázókősor m
13
6. KRESZ táblák elhelyezése db
6,00
7. Fák ültetése db
5,00

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítés vállalt időtartama (nap) 15
2 Vállalt teljes körű jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Adható pontszám mindhárom részszempontnál 1-10. Értékelési módszer: az ajánlati ár részszempontnál: A Közbeszerzések
Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1. a pontja szerinti lineáris arányosítás. A jótállás részszempontnál: III.A 1. bb
pontja szerinti egyenes arányosítás. A teljesítési határidő részszempontnál III.A 1. ba pontja szerinti fordított arányosítás.

II.2.1)
Elnevezés: Hársfa utca felújítása
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45233120-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés helye: Budaörs, Hársfa utca
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Budaörs, Hársfa u. felújítása
ÚTÉPÍTÉS, FELÚJÍTÁS
Tétel megnevezése Mennyiség
1. Aszfaltburkolat marása, mart anyag elszálítással kiegészítő kézi és gép bontással (útpálya) m3
116,00
2. Egyéb bontási munka, útalap kiszedése, elszállítása lerakóhelyre m3
167,00
3. Szegélyek bontása, elszállítása lerakóhelyre fm
442,00
4. Süllyesztett beton útszegély (40x20x15 cm) építése fm
230,20
5. Süllyesztett beton útszegély (60x20x10) építése (járda+kerékpárút építés) fm
55,00
6. Kiemelt útszegély építése fm
454,00
7. Kiemelt szegély süllyesztése gyalogos átvezetésnél fm
20,00
7. Kerti szegély építése (járda felújítás) fm
28,00
8. Stabilizált padka építése 60x40x10 cm egy. beton gyephézagos elemekből, Z 0/22 zúzott kőanyag feltöltéssel m2
214,00
9. Stabilizált padka építése (Z 0/22 zúzott kőanyagból) 10 cm vtg. m2
35,20
10. Többlet betonozás kiemelt útszegély mögött rézsű megtámasztására (C20/25-XC1-32-F1 min. beton) 10 cm vtg. m2
140,00
11. Járda öntött aszfalt burkolat elbontása m3
13,85
12. Földmű kiszedése (padka stabilizáció egy. beton gyephézagos burkolattal, járda építés) m3
56,00
13. M56 mechanikai stabilizációs alapréteg építése (padka stabilizációs alap rtg., járda alapréteg) m3
42,80
14. Ckt-4 burkolat alap építése 20 cm vastagságban (pályaszerkezet csere, járda építés) m3
83,50
15. FZKA 0/32 zúzottkő alap építése 20 cm vastagságban (pályaszerkezet csere, járda építés) m3
83,50
16. 6 cm vtg. szürke színű járda térkő burkolat beépítése m2
67,00
17. MA 4 öntött aszfalt járdaburkolati rtg. terítése 4 cm vtg.-ban m3
13,85
18. AC 22 kötőréteg beépítése 5 cm vtg.-ban m3
20,88
19. AC 11 kopó rtg.- beépítése 5 cm vtg.-ban m3
116,00
CSAPADÉKVÍZ, MŰTÁRGYAK, FORGALOMTECHNIKA, ZÖLDTERÜLET
Tétel megnevezése Mennyiség
1. Zöldfelület rendezés, füvesítés m2
100,00
2. Bozót és cserje irtás, árokrézsű rendezése m2
43,00
3. Aknafedlapok szintbe helyezése db
21,00
4. Víznyelőrácsok szintbe helyezése db
9,00
5. Szerelvények/Elzárók szintbe helyezése db
3,00
6. Burkolati jelek festése tartós termoplasztik festéssel m2
(Sáv elválasztó terelő vonal a=2,0m;b=4,0m;C=0,12m) 14,25
7. Kerékpáros piktogrammok felfestése oldószeres festékkel 2 rtg.-ben db
22,00
8. Buszmegállóhely sárga útburkolati jel tartós thermoplastik festékkel m2
(c=0,12m) 0,50
9. KRESZ táblák elhelyezése db
6,00
10. KRESZ tábla tartó oszlop elhelyezése db
4,00
10. "P" alakú kerékpártámasz elhelyezése db
5,00
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Teljesítés vállalt időtartama (nap) 15
2 Vállalt teljes körű jótállás időtartama (hónap) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Ajánlati ár (nettó Ft) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Adható pontszám mindhárom részszempontnál 1-10. Értékelési módszer: az ajánlati ár részszempontnál: A Közbeszerzések
Tanácsa 2/2004. számú módosított ajánlása III.A 1. a pontja szerinti lineáris arányosítás. A jótállás részszempontnál: III.A 1. bb
pontja szerinti egyenes arányosítás. A teljesítési határidő részszempontnál III.A 1. ba pontja szerinti fordított arányosítás.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Puskás Tivadar utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/03 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19768393
Postai cím: Stefánia Utca 32.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
E-mail: grilgep@gmail.com
Telefon: +36 204949494
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13965284213
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 96776820
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 98158030
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243

Hivatalos név: Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19768393
Postai cím: Stefánia Utca 32.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13965284213

Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213

Hivatalos név: BP Faktum Építőipari és Szolgáltató Bt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_46630241
Postai cím: Ugron Gábor Utca 62
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 21599268243

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Hársfa utca felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/16 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 3
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@vianova.hu
Telefon: +36 14204473
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12764113
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 34325525
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 34901913
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Grilgép Közmű és Útépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_19768393
Postai cím: Stefánia Utca 32.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13965284213

Hivatalos név: VIANOVA 87 Közmű és Útépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77462374
Postai cím: Vasas Utca 65-67.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1215
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13839129243

Hivatalos név: PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_77331052
Postai cím: Fehérvári Út 34
Város: Tárnok
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2461
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10429549213

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/11/22 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges