Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:12994/2019
CPV Kód:45316000-5
Ajánlatkérő:Magyar Labdarúgó Szövetség
Teljesítés helye:Dél-Dunántúl
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:ECOMANAGE MÉRNÖKIRODA Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Labdarúgó Szövetség
Nemzeti azonosítószám: AK24096
Postai cím: Kánai út 2/D.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Takács György
Telefon: +36 15779500
E-mail: bpp@mlsz.hu
Fax: +36 15779503
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.mlsz.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: „Keretmegállapodás megkötése labdarúgópályák pályavilágítás kivitelezésére”
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316000-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Keretmegállapodás megkötése labdarúgópályák pályavilágítás kivitelezésére” - Dél-Dunántúl
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: Dél-Dunántúl
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás 5. részének értéke: nettó 17.000.000,- Ft. Pályázók az Dél-Dunántúli régióban 1 db pályavilágítás kivitelezésére nyújtottak be igényt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
12338 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: Dél-Dunántúl
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/06/26 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ECOMANAGE MÉRNÖKIRODA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella u. 4.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45316000-5
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU23 A teljesítés helye: Dél-Dunántúl
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás 5. részének értéke: nettó 17.000.000,- Ft. Pályázók az Dél-Dunántúli régióban 1 db pályavilágítás kivitelezésére nyújtottak be igényt.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 17000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ECOMANAGE MÉRNÖKIRODA Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gizella u. 4.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU12
Postai irányítószám: 2120
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/25 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Eredeti szöveg:
3.1. pont: Felek a jelen keretmegállapodást határozott időtartamra kötik. A keretmegállapodás időtartama szerződés megkötésétől számított 12 hónap vagy a keretmegállapodás fedezeteként meghatározott nettó 17.000.000,- Ft, azaz nettó tizenhétmillió forint keretösszeg kimerüléséig tart. A keretmegállapodás alapján kötött Szerződések időtartama nem haladhatja meg a kertmegállapodás időtartamát.
Módosított szöveg:
3.1. pont: Felek a jelen keretmegállapodást határozott időtartamra kötik. A keretmegállapodás időtartama a szerződés megkötésétől 2019. december 31. napjáig vagy a keretmegállapodás fedezeteként meghatározott nettó 18.651.000,- Ft, azaz nettó tizennyolcmillió-hatszázötvenegyezet forint keretösszeg kimerüléséig tart. A keretmegállapodás alapján kötött Szerződések időtartama nem haladhatja meg a kertmegállapodás időtartamát.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A munkák, helyi önkormányzatokkal társfinanszírozásban valósulnak meg. Az egyik társfinanszírozó visszalépett és csak a szerződés határidejének lejárta előtti hónapban jeletkezett egy új. Ezért szükségessé vált a határidő módosítása, mert csak így biztosítható a megvalósulás.
A módosítás jogszabályi alapja:
x Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 17000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 18651000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben