Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/7
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.10.
Iktatószám:130/2019
CPV Kód:15981000-8
Ajánlatkérő:MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Teljesítés helye:HU1, HU2, HU3
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Vivienvíz Kft.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: MÁV Szolgáltató Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK18003
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Druzsin Mónika
Telefon: +36 303185468
E-mail: druzsin.monika@mav-szk.hu
Fax: +36 15118534
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyári védőitalok - természetes ásványvíz - adásvétele értékalapú keretszerződés keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15981000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: Nyári védőitalok - természetes ásványvíz - adásvétele értékalapú keretszerződés keretében
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15981000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 7 db raktára az egyéb
közbeszerzési dokumentumokban szereplő adatok szerint
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,25 literes, eldobható üveg palackban
kiszerelve, 50 000 db.
2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban
kiszerelve, 423 000 db.
3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban
kiszerelve,
14 400 000 db.
4. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban
kiszerelve, 2 650 000 db.
5. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,25 literes, eldobható üveg palackban
kiszerelve, 50 000 db.
6. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban
kiszerelve, 423 000 db.
7. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban
kiszerelve, 870 000 db.
8. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban
kiszerelve, 2 990 000 db.
Nettó 1 217 451 665 HUF keretösszegben, 973 961 332 HUF lehívási kötelezettséggel.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
Ajánlatkérő a mennyiségek vonatkozásában nem vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 161 - 368195

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Nyári védőitalok - természetes ásványvíz - adásvétele értékalapú keretszerződés keretében
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2018/08/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Vivienvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: info@vivienviz.hu
Telefon: +36 203129187
Internetcím(ek): (URL) http://www.vivienviz.hu
Fax: +36 22999469
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 1 217 451 665 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
A szerződés módosításának időpontja: 2018.12.21.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/08 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15981000-8
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:15981000-8
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU1, HU2, HU3 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlatkérő 10 db raktára.
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,25 literes, eldobható üveg palackban
kiszerelve, 50 000 db.
2. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 0,5 literes, eldobható műanyag palackban
kiszerelve, 423 000 db.
3. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban
kiszerelve,
14 400 000 db.
4. tétel: Szén-dioxiddal dúsított természetes ásványvíz 1,5 literes, eldobható műanyag palackban
kiszerelve, 2 650 000 db.
5. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,25 literes, eldobható üveg palackban
kiszerelve, 50 000 db.
6. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 0,5 literes eldobható műanyag palackban
kiszerelve, 423 000 db.
7. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1 literes eldobható műanyag palackban
kiszerelve, 870 000 db.
8. tétel: Szén-dioxidmentes természetes ásványvíz 1,5 literes eldobható műanyag palackban
kiszerelve, 2 990 000 db.
Nettó 1 217 451 665 HUF keretösszegben, 973 961 332 HUF lehívási kötelezettséggel.
A megadott mennyiségek tájékoztató jellegűek.
Ajánlatkérő a mennyiségek vonatkozásában nem vállal lehívási kötelezettséget.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 1217451665
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: Vivienvíz Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fő utca 65.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: info@vivienviz.hu
Telefon: +36 203129187
Internetcím(ek): (URL) http://www.vivienviz.hu
Fax: +36 22999469
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv igen (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az alapszerződésben szereplő 7 teljesítési hely 10-re történő bővítése, valamint négy esetében a kapcsolattartók adataiban történt változás átvezetése, a Kbt. 141. § (6) bekezdésére tekintettel.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A Szerződés megkötését követően a Készletgazdálkodás jelezte, hogy a hatékonyabb ellátás érdekében további teljesítési helyekkel lenne szükséges kibővíteni a Szerződést, továbbá az eredeti hét teljesítési helyből négy esetében adatváltozás történt, melyet szintén indokolt átvezetni a Szerződés szövegében.
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 1217451665 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 1217451665 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben