Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:13063/2019
CPV Kód:50232100-1
Ajánlatkérő:Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Dunaújváros közigazgatási területe
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_53097541
Postai cím: Városháza Tér 1
Város: Dunaújváros
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Somfainé Petőfalvi Anita
Telefon: +36 25544180
E-mail: farkas@pmh.dunanet.hu
Fax: +36 25544178
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.dunaujvaros.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.dunaujvaros.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: DUNAÚJVÁROS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT KARBANTARTÁSA
Hivatkozási szám: EKR000504452019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
1. Aktív elemeknek minősülnek – ha jogszabály másként nem rendelkezik: lámpatestek, lámpakarok, lámpatestek bekötővezetékei (csatlakozó vezeték), lámpatestek külső nullázó vezetékei, kötőelemek.
2. Passzív elemeknek minősülnek – ha jogszabály másként nem rendelkezik: aktív közvilágítási elemnek nem minősülő közvilágítási elemek, így különösen a mögöttes hálózat (tartozékaival együtt), hangfrekvenciás vezérlő fő- és alközpontok, közvilágítási kapcsoló és vezérlőberendezések, fogyasztásmérő berendezés, elosztó biztosító szekrények, tartószerkezetek, kandeláberek, kapcsolószál.
Az eredeti fényforrás fényerejével és energiafogyasztásával megegyező fényforrást köteles ajánlattevő beszerelni.
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek kültéri villamos elosztó szekrények javítása, karbantartása, folyamatos üzemének biztosítása
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 13980000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: DUNAÚJVÁROS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT KARBANTARTÁSA
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50232100-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés helye: Dunaújváros közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A lámpatestek karbantartása, szükség esetén cseréje a dokumentációban részletezzek szerint:
Az eredeti fényforrás fényerejével megegyező fényforrást köteles ajánlattevő beszerelni.
Dunaújváros dísz- és térvilágítási lámpatestek kültéri villamos elosztó szekrények javítása, karbantartása, folyamatos üzemének biztosítása.
Lámpatípus megnevezése darabszám
- kompakt 2x11 W: 868 db
- kompakt 1x36 W: 1.443 db
- nátrium 70 W: 479 db
- nátrium 100 W: 122 db
- nátrium 150 W: 38 db
- nátrium 250W: 6 db
- MT-LD004-A-200W; névleges teljesítmény: 200W, 3,8kW; Előtéttel növelt teljesítmény:
210W, 3,99kW – Indukciós elven működő lámpatest: 19 db
- MT-BDD-WSD-009-120W; névleges teljesítmény: 120W, 16,08kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 125W, 16,75kW – Indukciós elven működő lámpatest: 134 db
- MT-BDD-WSD-009-80W; névleges teljesítmény: 80W, 67,76kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 84W, 71,15kW – Indukciós elven működő lámpatest: 847 db
- MT-LD006-A-60W; névleges teljesítmény: 60W, 36,12kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 63W, 37,93kW – Indukciós elven működő lámpatest: 602 db
- MT-LD006-A-40W; névleges teljesítmény: 40W, 7,92kW; Előtéttel növelt teljesítmény: 42W, 8,32kW – Indukciós elven működő lámpatest: 198 db
- DISANO 1204 Clima 100W E27 fémhalogén, vandálbiztos polikarbonát búrás grafit színű lámpafej: 58 db
- Schréder TECEO 1 27W– LED elven működő lámpatest: 2db
- Schréder TECEO 1 38W– LED elven működő lámpatest: 3db
- Schréder TECEO 2 44W– LED elven működő lámpatest: 1db
- Schréder TECEO 1 51W– LED elven működő lámpatest: 1db
- Schréder TECEO 1 62W– LED elven működő lámpatest: 11db
- Schréder TECEO 2 71W– LED elven működő lámpatest: 3db
- Schréder TECEO 2 78W– LED elven működő lámpatest: 1db
- Schréder TECEO 1 91W– LED elven működő lámpatest: 6db
- Schréder TECEO 2 87W– LED elven működő lámpatest: 4db
- Schréder TECEO 2 99W– LED elven működő lámpatest: 1db
- Schréder TECEO 2 122W– LED elven működő lámpatest: 1db
- Schréder TECEO 2 123W– LED elven működő lámpatest: 1db
- Schréder TECEO 2 162W– LED elven működő lámpatest: 1db
- Philips TownGuide BDP001 ECO 20/840 DS PCC GR 62PO: 103db
Műszaki követelmények:
1. A javítási munkák a közvilágítási naptár szerinti égésidő alatt végezhetők (kivétel az előzetes egyeztetés szerinti megállapodás).
2. Az üzemeltetés során felmerülő hibák elhárításának maximális határideje:
- belterületi elsőrendű főút megvilágítására szolgáló lámpatestek esetében:36 óra,
- minden más lámpatest esetén: 48 óra,
3. Nyertes ajánlattevő minden hónap utolsó hetében körutas javítást köteles végezni.
4. A szerződés időtartama alatt két alkalommal a felek által átfogó ellenőrző bejárásra kerül sor 2019. októberben és 2020. április. A bejárásokat megrendelő kezdeményezi és a vállalkozóval való előzetes egyeztetést követően kerül lebonyolításra.
5. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljes tartama alatt – az év minden napján 24 órájában – köteles biztosítani a szerződéssel érintett lámpák meghibásodásának ingyenesen hívható telefonos és elektronikus bejelentése fogadásának lehetőségét valamint a bejelentések rögzítését.
6. Nyertes ajánlattevő a szerződés teljes tartama alatt köteles elektronikus alapú eseménynaplót vezetni a hibabejelentés időpontjáról, a bejelentett hibák elhárításának módjáról és időpontjáról.
7. Nyertes ajánlattevő elektronikus formában hetente jelentést köteles küldeni ajánlatkérőnek a szerződés teljesítéséről, a szerződésben megjelölésre kerülő kapcsolattartó részére
8. Magyar Mérnöki Kamarai jogosultsággal rendelkező felelős műszaki vezető alkalmazása.(A 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet előírásai szerint.)
A részletes feladatleírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.Belterületi elsőrendű főút megvilágítására szolgáló lámpatestek esetén hibaelhárítási idő (minimum 24 óra, maximum 36 óra)  10
2 3. Egyéb lámpatestek hibaelhárítási ideje (minimum 24 óra, maximum 48 óra) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1.Nettó ajánlati ár/hónap (nettó HUF) Súlyszám - 80
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány. Kiosztható pontok száma: 0-100.
Módszer: 1.részszempont fordított arányosítás, 2-3.részszempont: arányosítás. Az értékelés részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: DUNAÚJVÁROS KÖZVILÁGÍTÁSI HÁLÓZAT KARBANTARTÁSA
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/06/27 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68327046
Postai cím: Berkenyefa Sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
E-mail: kajtar.renata@villkorr.hu
Telefon: +36 96512486
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508208
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 15000000
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 13980000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: VILL-KORR HUNGÁRIA Villamosipari Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68327046
Postai cím: Berkenyefa Sor 9.
Város: Győr
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 9027
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13564508208

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2019/05/06 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/07/09 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges