Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/133
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.07.12.
Iktatószám:13171/2019
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Kecskemét: Agyag u. Hrsz:21929 közpark Kvarc u. Hrsz:21927/1 közpark Hrsz: 21928 közpark Hrsz: 21922 közút (Kvarc utca) Hrsz: 21930 közút (Agyag utca) Hrsz: 21942 közút (Vályogvető utca);Kecskemét: Agyag u. Hrsz:21929 közpark Kvarc u. Hrsz:21927/1 közpark Hrsz: 21928 közpark Hrsz: 21922 közút (Kvarc utca) Hrsz: 21930 közút (Agyag utca) Hrsz: 21942 közút (Vályogvető utca)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.07.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szemereyné Pataki Klaudia
Telefon: +36 76513567
E-mail: palyazat@kecskemet.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000755892019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000755892019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kertépítészeti és közvilágítási munkák
Hivatkozási szám: EKR000755892019
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 azonosítószámú „Zöld város kialakítása Homokbányán” projekt kertépítészeti és közvilágítási munkáinak elvégzése
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll igen
Ajánlatok benyújthatók
x valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Kertépítészeti munkák
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45100000-8
További tárgyak:45111220-6
45112711-2
45232120-9
71421000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331
A teljesítés helye: Kecskemét:
Agyag u. Hrsz:21929 közpark
Kvarc u. Hrsz:21927/1 közpark
Hrsz: 21928 közpark
Hrsz: 21922 közút (Kvarc utca)
Hrsz: 21930 közút (Agyag utca)
Hrsz: 21942 közút (Vályogvető utca)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: 21929 hrsz-ú Rekreációs közpark és 21927/1 hrsz-ú pihenő-játszó park területeken
Talajelőkészítés, tereprendezés, 5800 m2 füvesítést és növénytelepítéseket (talajtakarók 312 db, cserjék 855 db, fenyők 20db, fák 52 db ültetését) kell elvégezni.
A pihenőterületeken utcabútorok (padok, asztalok, hulladéktárolók), kiszolgáló épület mellett kerékpártároló, ivókút és egyedi fém térplasztika helyezendő el.

A 21927/1 parkrész: A területen terepegyengedést, tereprendezést talajelőkészítést, 2500 m2 füvesítést és növénytelepítéseket (talajtakarók 430 db, cserjék 130 db, fenyők 31 db fák 28 db ültetését) kell elvégezni, valamint kerti kavics és kő burkolatokat kell készíteni.
A pihenőterületeken utcabútorok (padok, asztalok, hulladéktárolók), a játék és sporttereken játszó és utcafitnesz eszközöket kell elhelyezni. A játszóeszközök alatti ütéscsillapító burkolatot kell kiépíteni.
A kiszolgáló épület környezetében, a sétány és a fő gyalogos sétaút, a pihenőhely és labdapálya térségében intenzív telepítésű és fenntartású zöldfelületek kialakítása miatt automata öntözőrendszert kell kiépíteni. A 2 öntözendő terület, 40 zónára lesz osztva.
21928 hrsz-ú gyalogos- kerékpáros sétány területen
A területen talajelőkészítést, és növénytelepítéseket (talajtakarók 550 db, cserjék 142 db, fenyők 41 db, fák 22 db ültetését) kell elvégezni. A más vállalkozási szerződés keretében kiépített vízvételi helyre ivókutat kell felszerelni, a sétányra 8 db köztéri padot, hulladéktárolókat és kerékpártámaszt kell elhelyezni.
21922 hrsz-ú Kvarc utca területén
A területen talajelőkészítést, növénytelepítéseket (talajtakarók 344 db, cserjék 80 db, fenyők 1 db, fák 23 db ültetését) és füvesítést (880 m2) kell elvégezni, valamint szelektív hulladékgyűjtőt kell elhelyezni.
21930 hrsz-ú Agyag utca területén
A területen talajelőkészítést, növénytelepítéseket (talajtakarók 348 db, cserjék 84 db, fenyők 2 db, fák 28 db ültetését) kell elvégezni.
21942 hrsz-ú Vályogvető utca területén
A területen talajelőkészítést, növénytelepítéseket (talajtakarók 200 db, cserjék 10 db, fenyők 10 db, fák 10 db ültetését) és füvesítést (330 m2) kell elvégezni.
Jelen közbeszerzés részét képezi a szerződéses feladatként elvégzett parkosítások 1 éves fenntartása, mely tartalmazza a meg nem eredési pótlásokat, metszést és gyomlálást. A kivitelezési munkák teljesítési határideje 100 nap.
A kertépítés pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás időintervalluma (sikeres műszaki átadás-átvételétől számított) (min. 0 hónap, max. 24 hónap)  10
2 3. A felhívás III.1.3) M/1. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 - max. 36 hónap)  10
3 4. Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma (db)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 465
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002
II.2.13) További információ

II.2.1)
Elnevezés: Közvilágítási munkák
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231000-5
További tárgyak:45310000-3
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331
A teljesítés helye: Kecskemét:
Agyag u. Hrsz:21929 közpark
Kvarc u. Hrsz:21927/1 közpark
Hrsz: 21928 közpark
Hrsz: 21922 közút (Kvarc utca)
Hrsz: 21930 közút (Agyag utca)
Hrsz: 21942 közút (Vályogvető utca)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A parkok és a sétány területére, a közlekedési útvonalak, járdaburkolatok, kerékpáros pálya, futópálya, pumpa pálya stb. mentén térvilágítási hálózatot kell kiépíteni, kandeláberekre szerelt LED-es lámpatestekkel. (55 db kandeláber és lámpatest) A térvilágítási hálózat a kiszolgáló épületre szerelt napelemes rendszerről fog működni. (A napelemes rendszer kiépítése a kiszolgáló épület beruházásának része.)
A Kvarc utcán a megépülő szakasz teljes hosszában a bal oldalon , az Agyag utcán a 21927/3 hrsz-ú ingatlanig (a megépítendő járdaszakasz hosszáig) a bal oldalon, és a Vályogvető utcában közvilágítási hálózat épül, vb. kandeláberrel LED-es lámpatestekkel. (29 db kandeláber és lámpa)
A tervezett közvilágítás kialakításához a Vályogvető utcában meglévő közvilágítási hálózat egy részét a tervezett útcsatlakozások, valamint a tervezett közvilágítási hálózatok csatlakozási pontjának kialakíthatósága érdekében el kell bontani. Az elbontott. kandeláberek helyett 2 db új kandeláber kerül telepítésre, az elbontott kandeláberek helyétől eltérően, a tervezett útcsatlakozáshoz igazítva.
A kivitelezés pontos műszaki tartamát és mennyiségét, a mellékelt kivitelezési tervdokumentáció és tételes költségvetési kiírás határozza meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Többlet jótállás időintervalluma (sikeres műszaki átadás-átvételétől számított) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) (Hónap)  10
2 3. A felhívás III.1.3) M/2.a. alkalmassági követelmény kapcsán bemutatott szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (hónap, min. 0 - max. 36 hónap) 10
3 4. Lakosság zavarásának minimalizálására tett, releváns intézkedések száma (db)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (Forint) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 100
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Mindkét rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjainak hatálya alá tartozik.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. első bekezdése alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint Ajánlattevő köteles a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot benyújtani (EKR űrlap). Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (EKR űrlap).
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet vonatkozásában csak nyilatkozatot köteles benyújtani a kizáró okok hiányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó.
Tekintettel arra, hogy jelen (Kbt. 117. § szerinti) eljárásban az ajánlatok bírálat és értékelése egy lépcsőben történik, a kizáró okokkal kapcsolatos dokumentumokat ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátania.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Mindkét rész tekintetében: Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): VI.3.4) További információk pont folytatása:
3. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésének megfelelően nem rendel el újabb hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
4. Ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását nem írja elő, egyik rész tekintetében sem.
5. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját, mindkét rész tekintetében.
6. Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 66. § (6) bek. a) – b) pontjai szerinti nyilatkozatot, nemleges tartalommal is (EKR űrlap), mindkét rész tekintetében.
7. Az ajánlatban benyújtandó dokumentumok jegyzékét a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentum tartalmazza.
8. Ajánlattevőnek mindkét részben az ajánlatában szakmai ajánlatot kell benyújtania, melynek részei: a.) az ajánlattevő felolvasólapon megajánlott egyösszegű nettó ajánlati árát alátámasztó árazott, cégszerűen aláírt költségvetése, valamint a felolvasólap 1. sz. melléklete szerint a 4. értékelési szempontra tett megajánlásokat alátámasztó nyilatkozata; b.) Az értékelt szakember többlettapasztalatát alátámasztó, saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza. A beárazott költségvetés, a felolvasólap 1. sz. melléklete és a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz be nem nyújtása az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
9. A Kbt. 77. § (1) bek. alapján ajánlatkérő az alábbiak szerint rögzíti a legkedvezőbb, ill. legkedvezőtlenebb lehetséges megajánlásokat, mindkét rész tekintetében: jótállásra vonatkozó értékelési szempont (min. 0 hónap, max. 24 hónap); szakemberre vonatkozó értékelési szempont (min. 0 hónap, max. 36 hónap). Ajánlatkérő rögzíti, ha ajánlattevő a legkedvezőbb mértéket meghaladó megajánlást tesz, nem kap többletpontot.
10. Mindkét rész tekintetében: Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára teljes körű építési-szerelési tevékenységet magában foglaló biztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni Ajánlatkérő által előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra legalább 20.000.000, - Ft/káresemény, és legalább 40.000.000, - Ft/év mértékű felelősségbiztosításra.
11. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Juhász Dániel 01032
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M/1., M/2.a-b.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség a diploma/iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat/tapasztalat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai gyakorlatot/tapasztalatot: év, hó pontossággal kell megadni.)
Amennyiben a 2. részre vonatkozóan bemutatott szakember szerepel a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a szakmai gyakorlati idő bemutatása, és a diploma/iskolai oklevél csatolása ezen szakember esetében az alkalmassági követelmények tekintetében nem szükséges, a bejegyzése ténye alapján Ajánlatkérő automatikusan úgy tekinti, hogy az adott szakember az előírt szakmai gyakorlati idővel, és végzettséggel rendelkezik. Ebben az esetben a szakmai önéletrajzban a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot fel kell tüntetni. Az M/2.a. alkalmassági minimumkövetelménnyel kapcsolatos értékelési szempontra tett megajánlás alátámasztásául részletes (KD szerinti) önéletrajz benyújtása kötelező! Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (13) bek. alapján az értékelés során ilyen esetben is bekérheti a szakember végzettségét és gyakorlati idejét alátámasztó adatokat, iratokat.
Tekintettel arra, hogy jelen (Kbt. 117. § szerinti) eljárásban az ajánlatok értékelése egy lépcsőben történik, az alkalmasság igazolására vonatkozó dokumentumokat ajánlattevőnek az ajánlat benyújtásával egyidejűleg az ajánlat részeként rendelkezésre kell bocsátania.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): 1. rész:
M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik legalább 1 fő kertészmérnöki vagy táj – és kertépítész végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki rendelkezik összesen legalább 36 hónap környezetrendezési és/vagy kertépítési és/vagy kertfelújítási és/vagy parképítési és/vagy parkfelújítási munkát is magában foglaló építési-kivitelezési munkákban szerzett művezetői szakmai tapasztalattal.
A „művezető” fogalma alatt Ajánlatkérő a FEOR-08 szerinti 3213 Építőipari szakmai irányító, felügyelő tevékenységet érti.
2. rész:
M/2.a. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki építményvillamossági szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti – MV-ÉV szakirányú jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M/2.b. Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki villamossági szakterületen - a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti - MV-VI szakirányú jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékű végzettséggel/képzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Ajánlatkérő a szakemberek közötti átfedést lehetővé teszi, valamennyi rész és alkalmassági követelmény tekintetében.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér, mértéke: nettó szerződéses ellenérték 0,7 %-a/késedelmes nap, maximum a teljes nettó szerződéses ellenérték 21%-a; meghiúsulási kötbér, mértéke teljes nettó szerződéses ellenérték 30 %-a.
Jótállás, mértéke: a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásától számított 36 hónap továbbá a többlet jótállás vállalása szerinti érték (értékelési szempont).
A teljesítési biztosíték mértéke a szerződés szerinti és ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a, amelyet az ajánlattevőként szerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módon kell teljesíteni.
A jótállási biztosíték mértéke 5 %, amely a szerződés teljesítésének – a sikeres műszaki átadás-átvétel – időpontjától a jótállási kötelezettség lejárata napjáig tart.
Ajánlattevőknek az ajánlatukban nyilatkozniuk kell a biztosítékok határidőre történő rendelkezésére bocsátásáról.Az előleg-visszafizetési biztosíték mértéke az igényelt előleg összege, csökkentve a nettó vállalkozói díj 5%-ával.
Tartalékkeret kikötésére nem kerül sor.
A részletes előírások a szerződéstervezetben szerepelnek.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét részben:
Kifizetés a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdés, illetőleg a Kbt. 135. § (1) – (3) és (5) bekezdései alapján átutalással. Abban az esetben, ha ajánlattevő a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe: 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban, valamint a 32/B. §-ban foglaltak szerint. Finanszírozás: TOP-6.3.2-15-KE1-2016-00002 sz. projektből, utófinanszírozással. Ajánlatkérő a teljes nettó ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybe vételét. Nyertes ajánlattevő 25-50-75-100% -os készültségi szintnél jogosult számlát kiállítani. Ajánlatkérő a teljes nettó ellenszolgáltatás 50 %-ának megfelelő összeg mértékben biztosítja az előleg igénybe vételének lehetőségét.
A részletes előírások a szerződéstervezetben szerepelnek.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2019/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2019/07/29 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2019/07/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: A bontás az EKR portálon történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg a 424/ 2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján. A bontási eljárásra a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (3) bek. és a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bekezdései az irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. értékelési szempont: fordított arányosítás; 2., 3. és 4. értékelési szempontok esetében: egyenes arányosítás. Az értékelés módszere részletesen a közbeszerzési dokumentumokban kerül kifejtésre.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 40. § (1) bekezdése alapján a Miniszterelnökség által üzemeltetett egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer igénybevételével bonyolítja le. Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése alapján az EKR használatához a rendszerben az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges.
2. Ajánlatkérő jelen eljárást a Kbt. 117. § alapján, sajátos szabályokkal folytatja le, az alábbiak szerint:
Ajánlatkérő a jelen eljárást a Kbt. 112. § (1) bek. a) pontja alapján a Kbt. 117.§-a szerint, az alábbiakban meghatározott önálló eljárási szabályok alapján folytatja le.
Fentiek alapján Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen eljárást a Kbt. 113. § (5) bekezdésének d) pontja szerinti nemzeti nyílt eljárás szabályai szerint folytatja le, az alábbi eltérésekkel:
- Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1)-(4) bekezdéseit, valamint a 114. § (2) bekezdését nem alkalmazza.
- A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
- Amennyiben nem hirdetményben közzétett közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam (legalább 2 munkanap) áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról, a közbeszerzési dokumentumok módosítását az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi. A dokumentáció módosításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti ajánlatkérő valamennyi gazdasági szereplőt, akik az eljárás iránt érdeklődésüket az ajánlatkérőnél jelezték.
- Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt-ben meghatározott határidőben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul elektronikusan tájékoztatja valamennyi gazdasági szereplőt, amely az eljárás iránt érdeklődését az ajánlatkérőnél jelezte. A határidő meghosszabbítására a Kbt. 55. § (1) bekezdése nem alkalmazandó, azaz ajánlatkérő nem tesz közzé hirdetményt, a tájékoztatást az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, elektronikusan elérhetővé teszi.
- Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdéseiben foglalt rendelkezéseket nem alkalmazza, az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és adott esetben hiánypótolt dokumentumok alapján történik, utólagos igazolási eljárás nélkül. A kizáró okok és az alkalmassági követelmények igazolási módja tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak az irányadóak, azaz a kizáró okok fenn nem állásának, valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumokat az ajánlat részeként, az ajánlattételi határidő lejártáig kell benyújtani.
- Az ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát (kivéve a Kbt. 72. §-a szerinti vizsgálatot) az ajánlatok értékelését követően végzi el, csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében. Az összegezésben megnevezett nyertes – és ha az összegezésben meg kívánja nevezni, a második legkedvezőbb ajánlatot tett – ajánlattevő ajánlatának érvényességét az eljárást lezáró döntést megelőzően az ajánlatkérő az ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen elbírálja.
- Ajánlatkérő a fentiekre figyelemmel nem alkalmazza az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, így a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. második és harmadik bekezdése sem alkalmazandó.
- Ajánlatkérő a Kbt. 117. § (9) bekezdése alapján előírja a Kbt. 73. § (1)-(2) bekezdése szerinti érvénytelenségi okokat.
- Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt a felhívás feladásának napjától számított tizenöt napnál rövidebb időtartamban nem határozhatja meg.
- Ajánlatkérő a kizáró okok igazolásának módját a 321/2015. (X. 30.) Kr. 17. § (1)- (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően írja elő.
Folytatás III.1.2) pontban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2019/07/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges