Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/6
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Helyesbítés/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.01.09.
Iktatószám:0133/2019
CPV Kód:39100000-3
Ajánlatkérő:Fejér Megyei Kormányhivatal
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Korrigendum
Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény
2014/23/EU irányelv
2014/24/EU irányelv
2014/25/EU irányelv
Figyelmeztetés: amennyiben az eredeti hirdetmény javítása vagy módosítása a versenyfeltételek alapvető megváltozását eredményezi, meg kell hosszabbítani az eredeti határidőket, vagy új eljárást kell indítani.
I. szakasz: Ajánlatkérő (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Fejér Megyei Kormányhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_21145906
Postai cím: Szent István Tér 9
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Izsák Magdolna
Telefon: +36 22526958
E-mail: izsak.magdolna@fejer.gov.hu
Fax: +36 22514769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.kormanyhivatal.hu/hu/fejer
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy (az eredeti hirdetményben szereplő információnak megfelelően)
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bútorbeszerzés
Hivatkozási szám: EKR000681672018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 39100000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Adásvételi szerződés különféle bútorok beszerzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal részére
1. rész: Irattári fémpolcok, polcrendszerek (Salgó polcok) beszerzése több helyszínre
2. rész: Különféle irodabútorok beszerzése több helyszínre

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/07 (éééé/hh/nn)
VI.6) Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
Az eredeti hirdetmény benyújtásának módja
  eNotices
x TED eSender
  Egyéb mód:
TED eSender bejelentkezés: TED88
TED eSender ügyfél bejelentkezés: TED88
Hirdetmény hivatkozási száma: 2018 - 20922 (év és a dokumentum száma)
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 228 - 521095
Az eredeti hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/23 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: Változások
VII.1) A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.1) A módosítás oka
x Az ajánlatkérő által benyújtott eredeti információ módosítása
  A TED-en közzétett információk nem felelnek meg az ajánlatkérő által eredetileg megadottaknak
VII.1.2) Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész (kérjük, adja meg az eredeti hirdetmény kapcsolódó szakaszát és a bekezdés számát)
 
Szakasz száma:
II . 2 . 4
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: A közbeszerzés ismertetése
A következő helyett:
Adásvételi szerződés irattári fémpolcok, polcrendszerek (Salgó polcok) beszerzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal részére.
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Mennyiség:
300mmX1000mm tálca/ db: 857 db
600mmX1000mm tálca/ db: 127 db
400mmX1000mm tálca/ db: 674 db
Láb/ db (magasság 1,98-2,2 m): 387 db
Láb/ db (magasság 2,43 -2,75 m): 520 db
Egyes talp/ db: 907 db
leesésgátló laposacél db + 2 db csavar(meglévő polcrendszerekhez): 350 db
leesésgátló laposacél db: 1104 db
Csavar + anya (M8)/ db:17784 db
Fenti mennyiségi elemekből összesen 256 db polcrendszert összeszerelve kell teljesítenie ajánlattevőnek, a fennmaradó elemeket kizárólag leszállítani kéri ajánlatkérő.
A fent felsorolt valamennyi terméknek a felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban megadott paramétereknek mindenben meg kell felelniük.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
Leszállítandó termékek beszerzési árát, gyártási költségét tartozékkal, szerelési segédanyaggal együtt, a leszállítandó termékek szállítási költségét, a leszállítandó termékek csomagolási költségét, a leszállítandó termékek egy részének a dokumentációban meghatározottak szerinti (helyszínen történő) összeszerelésének költségét, az összeszerelést követően a göngyölegek elszállítási költségét, a vállalt jótállás költségeit.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi termék esetében:
Ajánlatkérő bármely terméket elfogad, amely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel. A műszaki specifikáció a termékekre vonatkozó előírások minimumfeltételeit határozza meg, azaz a megajánlott és leszállított termékeknek minimálisan azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a műszaki specifikációban meghatározásra kerültek. Attól ajánlattevők jobb termékeket is megajánlhatnak, leszállíthatnak.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
Helyesen:
Adásvételi szerződés irattári fémpolcok, polcrendszerek (Salgó polcok) beszerzésére a Fejér Megyei Kormányhivatal részére.
Részletes műszaki leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. Mennyiség:
300mmX1000mm tálca/ db: 857 db
600mmX1000mm tálca/ db: 127 db
400mmX1000mm tálca/ db: 674 db
Láb/ db (magasság 1,98-2,2 m): 387 db
Láb/ db (magasság 2,43 -2,75 m): 520 db
Egyes talp/ db: 907 db
leesésgátló laposacél db + 2 db csavar(meglévő polcrendszerekhez): 350 db
leesésgátló laposacél db: 1104 db
Saroklemez db: 3116 db
Csavar + anya (M8)/ db: 23916 db
Fenti mennyiségi elemekből összesen 256 db polcrendszert összeszerelve kell teljesítenie ajánlattevőnek, a fennmaradó elemeket kizárólag leszállítani kéri ajánlatkérő.
A fent felsorolt valamennyi terméknek a felhívásban, illetve közbeszerzési dokumentumokban megadott paramétereknek mindenben meg kell felelniük.
Az ajánlati árnak tartalmaznia kell az alábbiakat:
Leszállítandó termékek beszerzési árát, gyártási költségét tartozékkal, szerelési segédanyaggal együtt, a leszállítandó termékek szállítási költségét, a leszállítandó termékek csomagolási költségét, a leszállítandó termékek egy részének a dokumentációban meghatározottak szerinti (helyszínen történő) összeszerelésének költségét, az összeszerelést követően a göngyölegek elszállítási költségét, a vállalt jótállás költségeit.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy valamennyi termék esetében:
Ajánlatkérő bármely terméket elfogad, amely a közbeszerzési dokumentumokban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelel. A műszaki specifikáció a termékekre vonatkozó előírások minimumfeltételeit határozza meg, azaz a megajánlott és leszállított termékeknek minimálisan azokat a paramétereket kell teljesítenie, amelyek a műszaki specifikációban meghatározásra kerültek. Attól ajánlattevők jobb termékeket is megajánlhatnak, leszállíthatnak.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell. Az egyenértékűséget ajánlattevőnek igazolni kell.
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 2
A módosítandó szöveg helye: Benyújtási határidő dátum
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 09:00 (óó:pp)

Szakasz száma:
II . 2 . 11
Rész száma: 1
A módosítandó szöveg helye: Opciók ismertetése
A következő helyett:
Ajánlatkérő a vételi jogával – opcióval – a II.2.4) pontban meghatározott alapmennyiségen túl legfeljebb az alábbi mennyiségek tekintetében élhet: 257 db 300*1000 mm tálca, 38 db 600*1000 mm tálca, 202 db 400*1000 mm tálca, 116 db 1,98-2,2 m magas láb, 156 db 2,43-2,75 m magas láb, 272 db talp, 105 db leesésgátló laposacél (+ darabonként 2 db csavar meglévő polcrendszerekhez), 330 db leesésgátló laposacél és 5334 db csavar.
Az opció Ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A nyertes ajánlattevő (Eladó) elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha Ajánlatkérő (Vevő) nem vagy csak részben él vételi jogával. Amennyiben Ajánlatkérő (Vevő) élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget. Opciós megrendelésre csak a szerződéskötést követő 45 naptári napon belül kerülhet sor. A nyertes ajánlattevő (Eladó) az opciós tételek szállítására a fix alapmennyiségre vállalt egységáron és azonos szerződéses feltételekkel köteles azzal, hogy az opciós tétel szállítási határideje az egyedi megrendelést követő 60. naptári nap (amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap).
Helyesen:
Ajánlatkérő a vételi jogával – opcióval – a II.2.4) pontban meghatározott alapmennyiségen túl legfeljebb az alábbi mennyiségek tekintetében élhet: 257 db 300*1000 mm tálca, 38 db 600*1000 mm tálca, 202 db 400*1000 mm tálca, 116 db 1,98-2,2 m magas láb, 156 db 2,43-2,75 m magas láb, 272 db talp, 105 db leesésgátló laposacél (+ darabonként 2 db csavar meglévő polcrendszerekhez), 330 db leesésgátló laposacél, 934 saroklemez és 7174 db csavar.
Az opció Ajánlatkérő számára megrendelési kötelezettséget nem jelent. A nyertes ajánlattevő (Eladó) elfogadja, hogy nincs semmilyen jogcímen kártérítési-, vagy egyéb igénye arra az esetre, ha Ajánlatkérő (Vevő) nem vagy csak részben él vételi jogával. Amennyiben Ajánlatkérő (Vevő) élni kíván vételi jogával, az opciós mennyiség megrendelésére írásbeli nyilatkozattal, megrendelés kibocsátásával (lehívás) vállal kötelezettséget. Opciós megrendelésre csak a szerződéskötést követő 45 naptári napon belül kerülhet sor. A nyertes ajánlattevő (Eladó) az opciós tételek szállítására a fix alapmennyiségre vállalt egységáron és azonos szerződéses feltételekkel köteles azzal, hogy az opciós tétel szállítási határideje az egyedi megrendelést követő 60. naptári nap (amennyiben ez nem munkanap, akkor az azt követő első munkanap).
Szakasz száma:
. .
Rész száma:
A módosítandó szöveg helye:
A következő helyett:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Helyesen:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:
Szakasz száma:
IV . 2 . 7
A módosítandó szöveg helye: Bontás dátuma
A következő helyett:
Dátum: 2019/01/08 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
Helyesen:
Dátum: 2019/01/24 (éééé/hh/nn)
Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
VII.2) További információk:
Ajánlatkérő kiegészítő tájékoztatása alapján módosulnak az egyéb közbeszerzési dokumentumok is (1. rész szerződés-tervezete, árazatlan ártáblázat).
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ