Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/157
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2019.08.14.
Iktatószám:13406/2019
CPV Kód:33690000-3
Ajánlatkérő:Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Teljesítés helye:Fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.09.19.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központosított közbeszerzés során ajánlatkérő
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Állami Egészségügyi Ellátó Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_58153727
Postai cím: Diós Árok 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1125
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Erdei Csaba
Telefon: +36 13561522
E-mail: orszagos.beszerzes@aeek.hu
Fax: +36 13757253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.aeek.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
x A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000591832019/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000591832019/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központosított közbeszerzés során ajánlatkérő
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: GYO-023/2019/KM
Hivatkozási szám: EKR000591832019
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Magyarországi fekvőbeteg ellátó intézmények gyógyszerellátásának biztosítása-GYO-023/2019/KM
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8881094102 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: GYO-023/2019/KM
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 33690000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés fő helyszíne: Fekvőbeteg ellátó intézmények Magyarország területén
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Magyarországi gyógyszerellátás biztosítása a fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézmények részére történő gyógyszer-, orvostechnikai eszköz és fertőtlenítőszer beszerzések országos központosított rendszeréről szóló 46/2012. (III.28.) Korm. rendelet szerint a fekvőbeteg ellátó intézmények részére. Közzétett össz anyagi fedezete 4 091 740 805 Ft, amely nem tartalmazza azon tételeket, amelyekre vonatkozóan a bontáskor kerül kihirdetésre az anyagi fedezet.
Közbeszerzési eljárás tárgya 101 tétel (hatóanyag) :
1. tétel: ranitidin
2. tétel: famotidin
3. tétel: drotaverin
4. tétel: kalcium-glukonát
5. tétel: etamsylat
6. tétel: amiodaron
7. tétel: furosemid
8.: tétel: clindamicin
9. tétel: teicoplanin
10. tétel: colistimethate sod
11. tétel: amphotericin B lipid komplex
12. tétel: liposzómába ágyazott amphotericin B
13. tétel: foscarnet
14. tétel: vinblastin
15. tétel: vincristin
16. tétel: idarubicin
17. tétel: bleomycin
18. tétel: diclofenac és orfenadrin
19. tétel: fentanil
20. tétel: vinpocetin
21. tétel: tranexámsav
22. tétel: ertapenem
23. tétel: claritromicin
24. tétel: ciprofloxacin
25. tétel: levofloxacin
26. tétel: midazolam
27. tétel: piracetám
28. tétel: prokain
29. tétel: ampicillin
30. tétel: ampicillin és szulbaktám
31. tétel: ceftazidime és avibactam
32. tétel: ceftolozane és tazobactam
33. tétel: tobramicin
34. tétel: gentamycin
35. a. tétel: rifampicin
35. b. tétel: rifampicin
36. tétel: rifampicin+isoniazid
37. tétel: ganciklovir
38. tétel: linezolid
39. tétel: linezolid
40. tétel: valganciklovir
41. tétel: atropin
42. tétel: rifaximin
43. tétel: fidaxomicin
44. tétel: sulodexid
45. tétel: phytomenadion
46. tétel: phytomenadion
47. tétel: human hemin
48. tétel: gliceril-trinitrát
49. tétel: adenosin
50. tétel: metoprolol
51. tétel: sulproston
52. tétel: desmopressin
53. tétel: terlipressin
54. tétel: octreotid
55. tétel: betamezonnal egyenértékű és betametazonnal egyenértékű
57. tétel: kalcitonin
58. tétel: chlorambucil
59. tétel: ifoszfamid
60. tétel: raltitrexed
61. tétel: trabectedin
62. tétel: diclofenac
63. tétel: guaifenesin
64. tétel: denosumab
65. tétel: sufentanil
66. tétel: klonazepam
67. tétel: droperidol
68. tétel: teofillin
69. tétel: aminofillin
70. tétel: acetilcisztein
71. tétel: bromhexin
72. tétel: chloropyramin
73. tétel: természetes (sertéstüdő) foszfolipid frakció (surfactant)
74. tétel: protamin
75. tétel: naloxone
76. tétel: sugammadex
77. tétel: palonosetron
78. tétel: apretipant
79. tétel: tioctinsav
80. tétel: eptifibatid
81. tétel: alprostadil
82. tétel: mitoxantron
83. tétel: allopurinol
84. tétel: desflurán
85. tétel: metadon
86. tétel: dexmedetomidine
87. tétel: adszorbeált tetanusz vakcina
88. tétel: metoclopramid
89. tétel: heparin
90. tétel: epinefrin
91. tétel: dexametazon
92. tétel: dacarbazin
93. tétel: metoclopramid
94. tétel: tigecyclin
95. tétel: cefazolin
96. tétel: aciklovir
97. tétel: doxorubicin hidroklorid pegilált liposzómás formában
98. tétel: liposzómába zárt doxorubicin komplex
99. tétel: noradrenalin
100. tétel: human albumin (50g/l fehérjetartalom)
101. tétel: levetiracetam
A részletes műszaki dokumentációt az elektronikus katalógus tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 8881094102 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 14 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
x Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyangazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) szerint kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt),alvállalkozót,alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be. 2. Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:Akr.)II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum(EEKD)benyújtásával kell igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 69. §(4)-(8)bekezdése alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások Benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek az Akr. 2-16. § szerint kell igazolnia,hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. 3. Ajánlattevő- Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint- csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséheznem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. Alvállalkozó és alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az Akr. 15. §-a irányadó. 4. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt öntisztázás lehetőségére és a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra. 5. Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során az Akr. 8. §-16. §-ai alapján jár el figyelemmel a Korm. rendelet 1-7. §-ra is, azzal, hogy Akr. 8. § ib) és 10. § gb) pontjai esetében a terrorizmusfinanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d)alpontjára vonatkozóan kell a nyilatkozatot megtenni. 6.Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 74. § (2) bekezdését.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő Kbt. 69. (2) bekezdése alapján az alkalmassági kritériumokat az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján ellenőrzi előzetesen. Akr. 2. §. (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők és adott esetben a kapacitást nyújtó szervezetek egyszerű nyilatkozatát az egységes európai közbeszerzési dokumentumban, és nem kéri az alkalmassági követelmények féltüntetését a formanyomtatványban. Ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására csatolnia kell a közbeszerzés tárgyából (gyógyszer értékesítése) származó nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az újonnan piacra lépő szervezetnek minősülés esetén amennyiben az ajánlattevő olyan időpontban jött létre, hogy a felhívás feladását megelőző 3 mérlegforduló nappal lezárt üzleti évre vonatkozóan nem tud nyilatkozatot tenni, akkor mérlegforduló nappal lezárt üzleti évekre vonatkozóan, ha ez sem lehetséges, úgy működés megkezdésétől felhívás feladásáig terjedő időszakra vonatkozóan kell nyilatkozatot tenni. Igazolás módja 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. §. (1) c) pontjának megfelelően.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 (három) mérlegforduló nappal lezárt
üzleti évben a közbeszerzés tárgya (gyógyszer értékesítés) szerinti nettó árbevétele nem éri el a nettó 50 millió Ft-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő nem alkalmaz műszaki és szakmai alkalmassági követelményt Kbt. 65. §. (2) bekezdése alapján, tekintettel arra, hogy az ajánlatkérő által alkalmazott pénzügyi alkalmassági feltétel elegendő az ajánlattevők alkalmasságának megítéléséhez. Ajánlatkérő előírta az érvényes ajánlat feltételeként a jogszabályok által megkövetelt valamennyi olyan műszaki, szakmai követelményt (gyógyszer-nagykereskedelmi- vagy gyógyszergyártásra jogosító engedély, illetve a megajánlott gyógyszer készítmények megfelelőségére,forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi előírások), amely előírások alkalmasak arra,hogy a nyertes ajánlattevő részéről a teljesítés biztosítva legyen, így a beszerzés egyedi jellemzői alapján a teljesítés megfelelősége szempontjából műszaki és szakmai alkalmassági feltétel előírása nem szükséges.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Keretmegállapodás alapján az Intézményeket terheli fizetési kötelezettség a gyógyszer megrendelések vonatkozásában a szállítókkal ( nyertes ajánlattevőkkel) szemben. Intézmény előleget nem fizet. Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget Kbt. 135.§. (5) alapján nem biztosít. A fizetésre egyebekben a Kbt. 135.§ a Ptk. 6:130.§ (1) - (2) bekezdése irányadó, azzal hogy a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 9/A.§ alapján az Intézmények fizetési határideje a számla kézhezvételétől számított 60 (hatvan) nap. Az elszámolás, a kifizetés és az ajánlat pénzneme HUF. Egyéb vonatkozó jogszabályok: 2007.évi CXXVII. törvény 2017. évi CLI. törvény 138.§ Ajánlatkérő a keretmegállapodásban jólteljesítési kötbért, jólteljesítési biztosítékot illetve késedelmi kötbért ír elő. A további részletes finanszírozási feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
x Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 50
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/09/19 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: elektronikusan
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 68. § és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (EKR Rendelet) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Kbt. 105. § (2) bek. b) pontja szerinti több ajánlattevővel megkötendő keretmegállapodás megkötésére irányul. Az eseti megrendelésekre Intézmények általi közvetlen megrendelés (Kbt. 105. §. (2) bek. a) formájában kerül sor a 46/2012. (III. 28.) Korm. rendelet alapján. Intézmények általi közvetlen megrendelés a közbeszerzési dokumentumban meghatározott objektív szempontok alapján ajánlatkérő által összeállított elektronikus katalógusból történik.2. Ajánlatkérő a Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pontok szerint nem írja elő az ajánlattevőknek, hogy ajánlatukban jelöljék meg a közbeszerzésének azt a részét,
amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván bevonni, sem azt, hogy ezen részek tekintetében nevezze meg a már ismert alvállalkozókat. 3. Kbt. 61. § (1) bek. értelmében ajánlatkérő közli, hogy változatot csak – nem változatot képező – ajánlat benyújtása esetén lehet benyújtani, ebben az esetben a változatokat az alapajánlattal (1. változattal) kezdődően számozni kell. 4. Az elektronikus katalógus formájával kapcsolatos részletszabályokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. 5. Kbt. 35. § (8) bek. alapján ajánlatkérő nem követeli meg gazdálkodó szervezet alapítását sem az ajánlattételhez, sem a szerződéskötéshez. 6. Ajánlatkérő Akr. 30. § (4) bek. szerint tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények szigorúbbak a minősített ajánlattevők jegyzékébe kerülés követelményeihez képest. 7. A közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlati határidő lejártáig elektronikusan.(Kbt. 57. § (2)) 8. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton,az EKR-ben történik. 9. Ajánlati kötöttség ideje TED hirdetmény kezelő felülete miatt került 2 hónapban került megjelölésre. Ajánlati kötöttség valós ideje Kbt. 81. §. (11)bek. alapján 60 nap az ajánlattételi határidő lejártától kezdődően. 10. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében Akr. 13. §. alapján kell ajánlattevőnek eljárnia. 11. Ajánlatkérő Kbt. 75. § (6) bek. alapján megadja, hogy nem alkalmazza a 75. § (2) bek. e) pontját. 12. FAKSZ: Marcsinák Péter 01077, Dr. Princz Andrea 01076 14. Ajánlatkérő továbbá felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy Akr. 46. §. (3) és (5) bekezdései alapján minden műszaki résznél, ahol esetleges utalás található konkrét gyógyszerkészítményre, ott Akr. 46. §. (3) és (5) bekezdések szerinti „azzal egyenértékű” megajánlott gyógyszerkészítmény is elfogadható. 13. Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy keretmegállapodás tartalmazza a statim rendelés lehetőségét, amelynek részletes feltételeit a KM tartalmazza. 14. Ajánlatkérő az elektronikus katalógusok frissítését Kbt. 109. §. (5) bek. és Kbt. 109. §. (6) bek. a) pontja szerint, verseny újranyitás keretében folytatja le. A katalógus frissítés szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.15. Ajánlatkérő Kbt. 28. § (4) bek. szerinti előzetes piaci konzultációt tartott, amelynek jegyzőkönyvei elérhetők: https://www.aeek.hu/esz-zrt-kozbeszerzes címen.16. Keretmegállapodás hatályba lépésének dátuma 2019. december 1.17. Ajánlatkérő az eljárást részekre nem bontja, mivel az elektronikus katalógus alkalmazását írta elő, amely katalógus biztosítja a katalóguson belül a tételekre történő külön ajánlattételt az ajánlattevők részére . 18. Ajánlatkérő 16/2012. (II.16.) Korm. rendelet 6. §. (3) bekezdés szerinti legalacsonyabb ár egyedüli értékelési szempontot alkalmazza. 19. Ajánlatkérő Kbt. 27/A alapján elfogad elektronikus számlát.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák