Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/159
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.16.
Iktatószám:13417/2019
CPV Kód:09000000-3
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:Budapest V. Curia u. 3., I. Feszty u. 6., IX. Fővár tér 11-12., XVIII. Ipacsfa u. 19., VIII. Kőbányai u. 22., X. Tarkarét u. 8-10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Járai Szabolcs
Telefon: +36 309886516
E-mail: jarai.szabolcs@bfvk.hu
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: gázenergia beszerzés 2019
Hivatkozási szám: EKR000728852018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09000000-3
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
gázenergia beszerzés 2019
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09000000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest V. Curia u. 3., I. Feszty u. 6., IX. Fővár tér 11-12., XVIII. Ipacsfa u. 19., VIII. Kőbányai u. 22., X. Tarkarét u. 8-10.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ellátási időszak: 2018.12.01-én 6:00 órától 2019.12.01-én 6:00 óráig. Minimális gáz mennyiség: 4 004 410,6 MJ/12 hónap Ebből: Bálna Budapest 100 m3/h mérési pont 0 MJ/12 hónap, egyéb 100 m3/h alatti mérési pontok 4 004 410,6 MJ/12 hónap Az ajánlatkérő a minimális mennyiség átvételére vállal kötelezettséget. Ha az ajánlatkérő által átvett gázenergia mennyiség a minimális mértéket nem éri el, akkor az ajánlattevő kizárólag ekkor jogosult az alulhasználat miatt - a közbeszerzési ajánlatában az ár %-ában meghatározott - díjat követelni. Ilyen esetben az alulhasználat miatt át nem vett mennyiségre számítottan az ajánlatkérő köteles az alulhasználati díjat fizetni, de ezen felül az ajánlattevő semmilyen más szerződésszegés miatti más következményt nem alkalmazhat. Maximális gáz mennyiség: 14 065 639,2 MJ/12 hónap Ebből: Bálna Budapest 100 m3/h mérési pont 5 699 224,8 MJ/12 hónap, egyéb 100 m3/h alatti mérési pontok 8 366 414,4 MJ/12 hónap Az ajánlatkérő a maximális mennyiség átvételére nem vállal kötelezettséget. Ha az ajánlatkérő által átvett gázenergia mennyiség a maximális értéket nem éri el, akkor az ajánlattevő nem jogosult az alulhasználat miatt díjat követelni. Ha az ajánlatkérő által átvett gázenergia mennyiség a maximális értéket meghaladja, akkor az ajánlattevő közbeszerzési ajánlatában meghatározott kereskedelmi díj alapján jogosult a gázenergia ellenértékét megállapítani. A fogyasztási helyek, a mérőkapacitások, POD azonosítók és mennyiségek az összefoglaló tájékoztató mellékleteként feltöltött excel munkatábla tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
00107 / 2019 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4024-3/2018 Rész száma: Elnevezés: gázenergia beszerzés 2019
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/12/21 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50219744
Postai cím: Váci Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eon-kozbeszerzes@eon-hungaria.com
Telefon: +36 14722300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13275532
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44775933
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09000000-3
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09000000-3
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest V. Curia u. 3., I. Feszty u. 6., IX. Fővár tér 11-12., XVIII. Ipacsfa u. 19., VIII. Kőbányai u. 22., X. Tarkarét u. 8-10.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
Ellátási időszak: 2018.12.01-én 6:00 órától 2019.12.01-én 6:00 óráig. Minimális gáz mennyiség: 4 004 410,6 MJ/12 hónap Ebből: Bálna Budapest 100 m3/h mérési pont 0 MJ/12 hónap, egyéb 100 m3/h alatti mérési pontok 4 004 410,6 MJ/12 hónap Az ajánlatkérő a minimális mennyiség átvételére vállal kötelezettséget. Ha az ajánlatkérő által átvett gázenergia mennyiség a minimális mértéket nem éri el, akkor az ajánlattevő kizárólag ekkor jogosult az alulhasználat miatt - a közbeszerzési ajánlatában az ár %-ában meghatározott - díjat követelni. Ilyen esetben az alulhasználat miatt át nem vett mennyiségre számítottan az ajánlatkérő köteles az alulhasználati díjat fizetni, de ezen felül az ajánlattevő semmilyen más szerződésszegés miatti más következményt nem alkalmazhat. Maximális gáz mennyiség: 14 065 639,2 MJ/12 hónap Ebből: Bálna Budapest 100 m3/h mérési pont 5 699 224,8 MJ/12 hónap, egyéb 100 m3/h alatti mérési pontok 8 366 414,4 MJ/12 hónap Az ajánlatkérő a maximális mennyiség átvételére nem vállal kötelezettséget. Ha az ajánlatkérő által átvett gázenergia mennyiség a maximális értéket nem éri el, akkor az ajánlattevő nem jogosult az alulhasználat miatt díjat követelni. Ha az ajánlatkérő által átvett gázenergia mennyiség a maximális értéket meghaladja, akkor az ajánlattevő közbeszerzési ajánlatában meghatározott kereskedelmi díj alapján jogosult a gázenergia ellenértékét megállapítani. A fogyasztási helyek, a mérőkapacitások, POD azonosítók és mennyiségek az összefoglaló tájékoztató mellékleteként feltöltött excel munkatábla tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 44775933
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: E.ON Energiakereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_50219744
Postai cím: Váci Út 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
E-mail: eon-kozbeszerzes@eon-hungaria.com
Telefon: +36 14722300
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 13275532
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/06/27 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
Az Alapszerződés módosítása arra irányul (a felek szerződésmódosítási célja), hogy a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ mint felhasználási hely és az egyéb felhasználási helyek vonatkozásában az Alapszerződés szétválasztásra kerüljön és az Alapszerződés két szerződés keretében kerüljön a továbbiak teljesítésre. A szétválasztás célja, hogy a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ földgáz energia adásvételi szerződése átruházásra kerülhessen a felhasználási hely új tulajdonosára, mert Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint vevő üzemeltetői felelőssége és érdeke a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ tekintetében megszűnik.
Amennyiben a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ értékesítési folyamat eredményeképpen a BFVK Zrt. a továbbiakban nem lesz a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetője, akkor ettől az időponttól a BFVK Zrt. jogosulttá válik a Ptk. 6:208. §-a alapján az Alapszerződésnek a Magyar Állam, vagy a Magyar Állam által kijelölt harmadik személy részére történő átruházására. Az Eladó (mint az Alapszerződésben maradó fél) a Ptk. 6:209. §-a alapján - a szerződésmódosítás aláírásával - előzetes hozzájárulását adja az Alapszerződés átruházásához, így a jövőbeni szerződésátruházás az Alapszerződésben maradó fél (az Eladó) értesítésével válik hatályossá.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás részletes (szerződésben szereplő indokolását - karakterkorlát miatt) lásd. a hirdetmény VII.1. pontjában.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 44775933 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 44775933 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
A Felek a szerződésmódosítás 141. § (6) bekezdésével összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás nem lényeges.
A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás nem olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

Az Alapszerződés módosítása kizárólag az Alapszerződés átruházásának esetére bontja részekre az Alapszerződés tárgyát, amely más vonatkozásában nem érinti a közbeszerzési eljárás alapján kötött Alapszerződés tárgyát (nem bővíti és nem csökkenti azt). Az Alapszerződés módosítása nem érinti továbbá a közbeszerzési eljárásban meghatározott, az Alapszerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket, a közbeszerzési ajánlatok értékelési feltételeit, illetve az értékelési részszempontok alapján az Alapszerződésbe foglalt teljesítési feltételeket (így különösen az ellenértéket).

A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás az Alapszerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) javára nem változtatja meg, mert a módosítás az ellenértéket nem érinti.

A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás az Alapszerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mert az Alapszerződés tárgya sem mértékében, sem más tartalmában nem módosult.
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/15 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben