Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/177
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 EUHL
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.09.13.
Iktatószám:13418/2019
CPV Kód:09310000-5
Ajánlatkérő:Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Teljesítés helye:HU11,HU12,HU232
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:NKM Áramszolgáltató Zrt.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt
2014/23/EU irányelv  
2014/24/EU irányelv x
2014/25/EU irányelv  
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek
Hivatalos név: Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_64999582
Postai cím: Attila Út 13/a
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1013
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Favrettó Gábor
Telefon: +36 309524802
E-mail: favretto.gabor@bfvk.hu
Fax: +36 13252444
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bfvk.hu
A felhasználói oldal címe (URL):

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: árubeszerzés (villamos energia)
Hivatkozási szám: EKR000950822018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.2) Meghatározás
II.2.1)
Elnevezés: villamos energia beszerzés 2019-2021
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Budapest (a teljesítési helyeket részletesen a dokumentáció részeként kiadott alaptábla xlsx file tartalmazza)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában :
1.) Bálna Rendezvényközpont mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban:
BÁZIS: 5 044 528 kWh MAXIMUM FOGYASZTÁS: BÁZIS + 25%: 6 305 660 kWh.
2.) Egyéb idősoros fogyasztási helyek mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban:
BÁZIS: : 840 000 kWh MAXIMUM FOGYASZTÁS: BÁZIS + 25%: 1 050 000 kWh
3.) Egyéb profilos fogyasztási helyek mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban:
BÁZIS: 1 464 480 kWh MAXIMUM FOGYASZTÁS: BÁZIS + 25%: 1 830 600 kWh.
Az 1.)-es, 2.)-es és 3.)-as csoport várható fogyasztása mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban: BÁZIS (minimálisan elfogyasztandó mennyiség): 2 304 480 kWh MAXIMUM FOGYASZTÁS (maximálisan elfogyasztandó mennyiség): 9 186 260 kWh.
Figyelem: az 1-3) csoport BÁZIS fogyasztások összege nem egyenlő az 1-3) várható BÁZIS fogyasztással.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő – mint vagyongazdálkodó szervezet – által üzemeltetett portfólióban szereplő ingatlanok mennyisége változhat. A portfolióból kikerülő, és az újonnan bekerülő épületek eltérő villamos energia felhasználása okozza a bázis- és maximális fogyasztás közötti közel 400 %-os különbséget. Ajánlattevőnek e tág intervallumba tartozó mennyiséget mindenkor biztosítania kell, és az ebből eredő esetleges többletköltségek Ajánlatkérőt nem terhelhetik. Ajánlattevőnek úgy kell ajánlatát elkészítenie, hogy tudomásul veszi, Ajánlatkérő a MAXIMUM FOGYASZTÁS (9 186 260 kWh) feletti fogyasztása esetén nem fizet túllépési pótdíjat.
Az Ajánlattevő alulhasználat esetén (a BÁZIS fogyasztást el nem érő vételezéskor) nem jogosult kötbér, elmaradt haszon, vagy bármilyen más jogcímen fizetési, térítési igényt érvényesíteni az Ajánlatkérővel szemben. Ajánlattevőnek biztosítania kell Ajánlatkérő igénye esetén az elektronikus számlázás lehetőségét.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 46. § (1) bekezdés alapján a villamos energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő aki (amely) nem rendelkezik villamos energia kereskedelemre vonatkozó engedéllyel. Ajánlatkérő előírja ajánlattevőre, hogy érvényes és hatályos a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiállított az ajánlattétel időpontjában érvényes villamos energia kereskedelemre szóló működési engedéllyel rendelkezzen (az engedély fennálltát Ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi) az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után). Ajánlatkérő előírja továbbá azt, hogy ajánlattevőnek érvényes és hatályos Mérlegkör szerződése legyen a rendszerirányítói engedélyessel, ennek alapján jogosult legyen mérlegkör-felelősként eljárni. Amennyiben ajánlattevő a mérlegkör szerződéssel nem rendelkezik, akkor rendelkeznie kell egy önálló mérlegkör alapítására jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel történt hatályos megállapodással, amelynek értelmében az Ajánlattevő jogosult a mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében mérlegkör-felelősként eljárni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a rendszerirányítóval megkötött mérlegkör szerződésről, vagy – ennek hiányában – a mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében történő mérlegkör-felelősként vett eljárásra jogosító megállapodás megkötéséről.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2019 /S 054 - 124217

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 833-2/2019 Rész száma: Elnevezés: villamos energia beszerzés 2019-2021
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
2019/02/12 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NKM Áramszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33359007
Postai cím: Klauzál Tér 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
E-mail: daka.vince@nkm.energy
Telefon: +36 303932435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
V.2.4) A szerződés/rész/ koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején; áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 157000000 Pénznem: HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Érvényes ajánlattevők:
NKM Áramszolgáltató Zrt.
székhely: 6720 Szeged, Klauzál tér 9.
adószám: 10734441-2-06
ajánlati ár: nettó 20,29 Ft./kWh
E.ON Energiakereskedelmi Kft.
székhely: 1134 Budapest, Váci út 17.
adószám: 24765648-2-44
ajánlati ár: nettó 23,14 Ft./kWh
Az eljárásban nem volt érvénytelen ajánlat.
Az eljárásban környezetvédelmi, vagy szociális szempontok sem szerződéses feltételként, sem értékelési szempontként, sem a műszaki leírás részeként, sem pedig alkalmassági követelményként nem szerepeltek.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/09/10 (éééé/hh/nn)

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai
VII.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
VII.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09310000-5
VII.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11,HU12,HU232 A teljesítés fő helyszíne: Budapest (a teljesítési helyeket részletesen a dokumentáció részeként kiadott alaptábla xlsx file tartalmazza)
VII.1.4) A közbeszerzés ismertetése:
1.) Bálna Rendezvényközpont mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban:
BÁZIS: 5 044 528 kWh MAXIMUM FOGYASZTÁS: BÁZIS + 25%: 6 305 660 kWh.
2.) Egyéb idősoros fogyasztási helyek mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban:
BÁZIS: : 840 000 kWh MAXIMUM FOGYASZTÁS: BÁZIS + 25%: 1 050 000 kWh
3.) Egyéb profilos fogyasztási helyek mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban:
BÁZIS: 1 464 480 kWh MAXIMUM FOGYASZTÁS: BÁZIS + 25%: 1 830 600 kWh.
Az 1.)-es, 2.)-es és 3.)-as csoport várható fogyasztása mindösszesen a 2019. 02. 01 – 2021. 01. 31. közötti (24 hónapos) ellátási időszakban: BÁZIS (minimálisan elfogyasztandó mennyiség): 2 304 480 kWh MAXIMUM FOGYASZTÁS (maximálisan elfogyasztandó mennyiség): 9 186 260 kWh.
Figyelem: az 1-3) csoport BÁZIS fogyasztások összege nem egyenlő az 1-3) várható BÁZIS fogyasztással.
Ajánlattevő tudomásul veszi, hogy Ajánlatkérő – mint vagyongazdálkodó szervezet – által üzemeltetett portfólióban szereplő ingatlanok mennyisége változhat. A portfolióból kikerülő, és az újonnan bekerülő épületek eltérő villamos energia felhasználása okozza a bázis- és maximális fogyasztás közötti közel 400 %-os különbséget. Ajánlattevőnek e tág intervallumba tartozó mennyiséget mindenkor biztosítania kell, és az ebből eredő esetleges többletköltségek Ajánlatkérőt nem terhelhetik. Ajánlattevőnek úgy kell ajánlatát elkészítenie, hogy tudomásul veszi, Ajánlatkérő a MAXIMUM FOGYASZTÁS (9 186 260 kWh) feletti fogyasztása esetén nem fizet túllépési pótdíjat.
Az Ajánlattevő alulhasználat esetén (a BÁZIS fogyasztást el nem érő vételezéskor) nem jogosult kötbér, elmaradt haszon, vagy bármilyen más jogcímen fizetési, térítési igényt érvényesíteni az Ajánlatkérővel szemben. Ajánlattevőnek biztosítania kell Ajánlatkérő igénye esetén az elektronikus számlázás lehetőségét.
A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 46. § (1) bekezdés alapján a villamos energia kereskedelem engedélyköteles tevékenység, ennek megfelelően nem lehet ajánlattevő aki (amely) nem rendelkezik villamos energia kereskedelemre vonatkozó engedéllyel. Ajánlatkérő előírja ajánlattevőre, hogy érvényes és hatályos a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal által kiállított az ajánlattétel időpontjában érvényes villamos energia kereskedelemre szóló működési engedéllyel rendelkezzen (az engedély fennálltát Ajánlatkérő a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal nyilvántartásában ellenőrzi) az engedély hiánya vagy annak érvénytelensége az ajánlat Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelenségét vonja maga után). Ajánlatkérő előírja továbbá azt, hogy ajánlattevőnek érvényes és hatályos Mérlegkör szerződése legyen a rendszerirányítói engedélyessel, ennek alapján jogosult legyen mérlegkör-felelősként eljárni. Amennyiben ajánlattevő a mérlegkör szerződéssel nem rendelkezik, akkor rendelkeznie kell egy önálló mérlegkör alapítására jogosult villamos energia kereskedői engedélyessel történt hatályos megállapodással, amelynek értelmében az Ajánlattevő jogosult a mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében mérlegkör-felelősként eljárni. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a rendszerirányítóval megkötött mérlegkör szerződésről, vagy – ennek hiányában – a mérlegkör szerződéssel rendelkező engedélyes nevében történő mérlegkör-felelősként vett eljárásra jogosító megállapodás megkötéséről.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VII.1.5) A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
2014/24/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
2014/25/EU irányelv - Keretmegállapodás esetében - a nyolc évet meghaladó időtartam indoklása:
VII.1.6) A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 157000000
Pénznem: HUF
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
VII.1.7) A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
 
Hivatalos név: NKM Áramszolgáltató Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_33359007
Postai cím: Klauzál Tér 9
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6720
Ország: Magyarország
E-mail: daka.vince@nkm.energy
Telefon: +36 303932435
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv nem (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
VII.2) Információ a módosításokról
VII.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Az Alapszerződés módosítása arra irányul (a felek szerződésmódosítási célja), hogy a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ mint fogyasztási hely és az egyéb fogyasztási helyek vonatkozásában az Alapszerződés szétválasztásra kerüljön és az Alapszerződés két szerződés keretében kerüljön a továbbiak teljesítésre. A szétválasztás célja, hogy a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ villamos energia adásvételi szerződése átruházásra kerülhessen a fogyasztási hely új tulajdonosára, mert Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság mint vevő üzemeltetői felelőssége és érdeke a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ tekintetében megszűnik.
Amennyiben a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ értékesítési folyamat eredményeképpen a BFVK Zrt. a továbbiakban nem lesz a Bálna Budapest Kulturális és Kereskedelmi Központ üzemeltetője, akkor ettől az időponttól a BFVK Zrt. jogosulttá válik a Ptk. 6:208. §-a alapján az Alapszerződésnek a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságra vagy - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság által kijelölt - harmadik személy gazdasági szereplőre történő átruházására. Az Eladó (mint az Alapszerződésben maradó fél) a Ptk. 6:209. §-a alapján - a szerződésmódosítás aláírásával - előzetes hozzájárulását adja az Alapszerződés átruházásához, így a jövőbeni szerződésátruházás az Alapszerződésben maradó fél (az Eladó) értesítésével válik hatályossá. Az Alapszerződésben maradó fél (az Eladó) a szerződésmódosítás aláírásával lemond hozzájárulást megadó nyilatkozatának visszavonásáról.
A Felek a szerződésmódosítás 141. § (6) bekezdésével összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás nem lényeges.
A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés a) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás nem olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerződéskötést megelőző közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevőkön kívül más ajánlattevők részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetővé tették volna.

Az Alapszerződés módosítása kizárólag az Alapszerződés átruházásának esetére bontja részekre az Alapszerződés tárgyát, amely más vonatkozásában nem érinti a közbeszerzési eljárás alapján kötött Alapszerződés tárgyát (nem bővíti és nem csökkenti azt). Az Alapszerződés módosítása nem érinti továbbá a közbeszerzési eljárásban meghatározott, az Alapszerződés teljesítésére vonatkozó alkalmassági feltételeket, a közbeszerzési ajánlatok értékelési feltételeit, illetve az értékelési részszempontok alapján az Alapszerződésbe foglalt teljesítési feltételeket (így különösen az ellenértéket).
A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés b) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás az Alapszerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő (Vállalkozó) javára nem változtatja meg, mert a módosítás az ellenértéket nem érinti.

A Felek a Kbt. 141. § (6) bekezdés c) pontjával összefüggésben rögzítik, hogy a módosítás az Alapszerződés tárgyát az eredeti szerződésben foglalt ajánlattevői kötelezettséghez képest jelentős új elemre nem terjeszti ki, mert az Alapszerződés tárgya sem mértékében, sem más tartalmában nem módosult.
VII.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja)
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A módosítás indokait lásd VII.2.1 pontban (a karakter korlátozásra figyelemmel).
VII.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 157000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 157000000 Pénznem: HUF
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben