Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/28
Beszerzés tárgya:Árubeszerzés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.02.08.
Iktatószám:1346/2019
CPV Kód:44114250-9
Ajánlatkérő:Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:A teljesítés helyszíne a Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LEIER HUNGÁRIA KFT.
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Közút Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: AK15575
Postai cím: Bánk bán utca 8-12
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1115
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Kovács Kinga Júlia, dr. Kovács Anna
Telefon: +36 305000175
E-mail: kozbeszerzes@budapestkozut.hu
Fax: +36 1 7766 211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budapestkozut.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budapestkozut.hu
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Beton útburkoló elemek és úttartozékok beszerzése a Budapest Közút Zrt. részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44114250-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
x Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Beton útburkoló elemek és úttartozékok beszerzése a Budapest Közút Zrt. részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44114250-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne a Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Mennyiség:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 20.000.000,- Ft, azaz nettó Húszmillió forint.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő igények függvényében kerül sor a Kbt.
105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a szerződés időtartama a teljes keretösszeg
felhasználása előtt lejár.
Ajánlatkérő a keretösszegből a szerződés időtartama alatt tervezetten 46.500 db szegélykövet, 360 db akna elemet, 18.600 db egyéb
útburkoló elemet fog megrendelni.
A beszerzés jellemző tételei:
Sorszám Termék megnevezése
1. KIEMELT ÚTSZEGÉLYKŐ (24x15x25 cm) SZÜRKE
2. KERTI SZEGÉLYKŐ (100x20x5 cm)
3. K-SZEGÉLYKŐ (25x15x25 cm)
4. SÜLLYESZTETT SZEGÉLYKŐ (40x20x15 cm)
5. TAKTILIS JELZŐKŐ POGÁCSÁS FEHÉR (12x20x6 cm)
6. TAKTILIS JELZŐKŐ BORDÁS FEHÉR (30x30x6 cm)
7. FIGYELMEZTETŐ KŐ ELSODRÁSI SÁVHOZ PIROS (20x20x6 cm)
8.
VÍZNYELŐ AKNA FELSŐELEM
(méret: D 640x320 mm, belső átmérő: 320 mm, falvastagság: 160 mm, magasság: 100 mm)
9.
50/10 L VÍZNYELŐ AKNAGYŰRŰ
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 100 mm)
10.
50/25 L VÍZNYELŐ AKNAGYŰRŰ
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 250 mm)
11.
50/50 L VÍZNYELŐ AKNAGYŰRŰ
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
12.
(200 mm-es kifolyással) VÍZNYELŐ
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
13.
(300 mm-es kifolyással) ÁTF. VÍZNYELŐ FENÉKELEM CSATL.ELEMMEL
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
14.
(2X200 mm-es kifolyással) ÁTF. VÍZNYELŐ FENÉKELEM CSATL.ELEMMEL
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
15. AKNAGYŰRŰ (80/50 cm)
16.
AKNASZŰKÍTŐ
(belső átmérő alsó: 800 mm, belső átmérő felső: 600 mm, falvastagság: 100 mm,
magasság: 300 mm)
17. VÍZNYELŐ (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 250 mm)
18.
VÍZNYELŐ AKNAGYŰRŰ (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm,
magasság: 500 mm)
19. AKNAGYŰRŰ (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 250 mm)
20. AKNAGYŰRŰ (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 500 mm)
21. AKNAGYŰRŰ (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 1000 mm)
22.
AKNASZŰKÍTŐ
(belső átmérő alsó: 1000 mm, belső átmérő felső: 625 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 600 mm)
23. VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x6 cm) SÁRGA
24. VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x6 cm) PIROS
25. VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x6 cm) SZÜRKE
26.VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x8 cm) SÁRGA
27. VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x8 cm) PIROS
28. VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x8 cm) SZÜRKE
29. MEDERLAP (60x40x10 cm)
30. VERDE GYEPRÁCS (60x40x10 cm) SZÜRKE
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumok III. mellékletét képező műszaki leírásban kerültek
meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
7696 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Beton útburkoló elemek és úttartozékok beszerzése a Budapest Közút Zrt. részére
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/04/16 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LEIER HUNGÁRIA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9024 Győr, Baross Gábor út 42.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20000000
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44114250-9
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:44114250-9
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés helye: A teljesítés helyszíne a Vevő 1107 Budapest, Bihari u. 4. szám alatti telephelye.
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
A keretmegállapodás keretösszege: nettó 20.000.000,- Ft, azaz nettó Húszmillió forint.
A ténylegesen megrendelendő mennyiség előre pontosan nem határozható meg. A felmerülő
igények függvényében kerül sor a Kbt. 105. § (1) bek. a) pont szerinti közvetlen megrendelésekre.
Ajánlatkérő nem vállal kötelezettséget a teljes keretösszeg felhasználására, amennyiben a
szerződés időtartama a teljes keretösszeg felhasználása előtt lejár.
Ajánlatkérő a keretösszegből a szerződés időtartama alatt tervezetten 46.500 db szegélykövet, 360
db akna elemet, 18.600 db egyéb útburkoló elemet fog megrendelni.
A beszerzés jellemző tételei:
Sorszám Termék megnevezése
1. KIEMELT ÚTSZEGÉLYKŐ (24x15x25 cm) SZÜRKE
2. KERTI SZEGÉLYKŐ (100x20x5 cm)
3. K-SZEGÉLYKŐ (25x15x25 cm)
4. SÜLLYESZTETT SZEGÉLYKŐ (40x20x15 cm)
5. TAKTILIS JELZŐKŐ POGÁCSÁS FEHÉR (12x20x6 cm)
6. TAKTILIS JELZŐKŐ BORDÁS FEHÉR (30x30x6 cm)
7. FIGYELMEZTETŐ KŐ ELSODRÁSI SÁVHOZ PIROS (20x20x6 cm)
8. VÍZNYELŐ AKNA FELSŐELEM
(méret: D 640x320 mm, belső átmérő: 320 mm, falvastagság: 160 mm, magasság: 100 mm)
9. 50/10 L VÍZNYELŐ AKNAGYŰRŰ
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 100 mm)
10. 50/25 L VÍZNYELŐ AKNAGYŰRŰ
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 250 mm)
11. 50/50 L VÍZNYELŐ AKNAGYŰRŰ
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
12. (200 mm-es kifolyással) VÍZNYELŐ
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
13. (300 mm-es kifolyással) ÁTF. VÍZNYELŐ FENÉKELEM CSATL.ELEMMEL
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
14. (2X200 mm-es kifolyással) ÁTF. VÍZNYELŐ FENÉKELEM CSATL.ELEMMEL
(belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 500 mm)
15. AKNAGYŰRŰ (80/50 cm)
16. AKNASZŰKÍTŐ
(belső átmérő alsó: 800 mm, belső átmérő felső: 600 mm, falvastagság: 100 mm,
magasság: 300 mm)
17. VÍZNYELŐ (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm, magasság: 250 mm)
18. VÍZNYELŐ AKNAGYŰRŰ (belső átmérő: 500 mm, falvastagság: 70 mm,
magasság: 500 mm)
19. AKNAGYŰRŰ (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 250 mm)
20. AKNAGYŰRŰ (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 500 mm)
21. AKNAGYŰRŰ (belső átmérő: 1000 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 1000 mm)
22. AKNASZŰKÍTŐ
(belső átmérő alsó: 1000 mm, belső átmérő felső: 625 mm, falvastagság: 90 mm, magasság: 600 mm)
23. VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x6 cm) SÁRGA
24. VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x6 cm) PIROS
25. VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x6 cm) SZÜRKE
26. VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x8 cm) SÁRGA
5
27. VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x8 cm) PIROS
28. VIACOLOR VAGY AZZAL EGYENÉRTÉKŰ TÉRKŐ (10x20x8 cm) SZÜRKE
29. MEDERLAP (60x40x10 cm)
30. VERDE GYEPRÁCS (60x40x10 cm) SZÜRKE
A részletes műszaki követelmények a közbeszerzési dokumentumok III. mellékletét képező műszaki leírásban kerültek meghatározásra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2018/04/16 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/07/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 20000000
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LEIER HUNGÁRIA KFT.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 9024 Győr, Baross Gábor út 42.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2018/12/31 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
A Szerződő Felek között létrejött 18SZ00110 számú Szerződés 4. pontját a Felek az alábbiak szerint módosítják a Kbt. 141. § (6) bekezdése alapján:
A Szerződés 4. pontjának eredeti szövege:
A Felek a Szerződést határozott időre a szerződéskötéstől 2018. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a keretösszeg kimerüléséig kötik azzal, hogy Vevő nem köteles a teljes keretösszeg kimerítésére.
A Szerződés 4. pontjának helyébe a jelen módosítás keretében a következő rendelkezés lép:
A Felek a Szerződést határozott időre a szerződéskötéstől 2019. július 31. napjáig terjedő határozott időtartamra, vagy amennyiben ez előbb bekövetkezik, a keretösszeg kimerüléséig kötik azzal, hogy Vevő nem köteles a teljes keretösszeg kimerítésére.
VI.2.2) A módosítás okai
x Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat: A Szerződés megkötésének és a keretösszeg megállapításának alapja a korábbi évek tapasztalati értékei voltak. 2018 évben előre nem látható módon Vevő részére kevesebb megrendelés érkezett a Szerződés tárgyát képző Termékekre.
Eladó abban bízva kötötte meg Vevővel a Szerződést, hogy a teljes keretösszeg lehívásra kerül. Eladó súlyos érdeksérelmet szenvedne abban az esetben, ha a Szerződés keretösszege nem kerülne lehívásra, ezért indokolttá vált a Szerződés módosítása.
A módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez.
A Szerződésmódosítás nem határoz meg olyan feltételeket, amelyek más ajánlattevők részvételét tették volna lehetővé a közbeszerzési eljárásban, továbbá a Szerződés gazdasági egyensúlya sem változik meg a nyertes ajánlattevő javára, valamint a módosítás a Szerződés tárgyát sem terjeszti ki az eredeti ajánlattevői kötelezettségekhez képest.
  Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata:
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 20000000 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 20000000 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/02/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben