Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2019/154
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató a szerződés módosításáról/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2019.08.10.
Iktatószám:13586/2019
CPV Kód:50700000-2
Ajánlatkérő:Uni-Famulus Kft.
Teljesítés helye:Széchenyi István Egyetem telephelyein
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Elektro-Therm Villamosipari és Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató a szerződés módosításáról
Szerződés módosítása az érvényességi ideje alatt
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg a szerződést kötő összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Uni-Famulus Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_45410107
Postai cím: Egyetem Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9026
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea
Telefon: +36 96613503
E-mail: pimpedli.timea@sze.hu
Fax: +36 96329263
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.sze.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Gépészeti karbantartási munkák 2019. évre
Hivatkozási szám: EKR000396112018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50700000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Koncessziós beszerzési eljárásra vonatkozó információk
  A szerződés megkötésére koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával került sor
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gépészeti karbantartási munkák 2019. évre
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50700000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Széchenyi István Egyetem telephelyein
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2019. évi gépészeti karbantartási munkák, általános gépészeti karbantartási munkák, klíma, hűtéskarbantartás, épületfelügyeleti karbantartás, konyhai légtechnikai rendszer karbantartása, légkezelők, vízkezelők karbantartása, gázkazánok karbantartása, eseti karbantartási munkák a Széchenyi István Egyetem győri és mosonmagyaróvári (a dokumentációban részletesen meghatározott helyszíneken) telephelyein
Inno-Share és Új Tudástér épület általános gépészeti karbantartás (győri campus területe)
Inno-Share épület szerverterem, 3x40kW hűtőegység karbantartás
Inno-Share és Új Tudástér épület klíma, hűtés karbantartás
Műteremház légtechnikai, karbantartás (győri campus területe)
14/2015 (II.10.) Kormányrendelet által előírt szivárgásvizsgálatok és hűtőgépek karbantartása
Inno-Share és Új Tudástér épület épületfelügyelet karbantartása (győri campus területe)
Egyetemi sportcsarnok gépészeti és épületfelügyeleti karbantartása (győri campus területe)
Egyetem konyhai légtechnikai rendszer tisztítása az új OTSZ 196 §-a szerint
Egyetem E épület légkezelők szűrőinek cseréje
MÉK légkezelők karbantartása (Mosonmagyaróvár)
MÉK vízkezelők karbantartása (Mosonmagyaróvár)
Egyetemi gázkazánok karbantartása (mindegyik telephelyen)
Multi épület általános gépészeti karbantartás (győri campus területe)
Famulus Hotel és Kollégium általános gépészeti karbantartás (Győr)
Famulus Hotel és Kollégium gépész ügyelet (napi 24 órában, hiba elhárításának megkezdése 2 órán belül)
Famulus Hotel és Kollégium villamos ügyelet (napi 24 órában, hiba elhárításának megkezdése 2 órán belül)
Anyagvizsgáló Labor épület általános gépész karbantartás (győri Campus területe)
MC épület általános gépész karbantartás (győri Campus területe)
Általános eseti karbantartási munkálatok
Soron kívüli és állami ünnepnapokon végzett eseti javítási munkák.
A munkálatokon belül, a dokumentációban részletezettek szerint 63 db gázkazán és 41 db légkezelő karbantartása.
Az eseti javítások, soron kívüli és állami ünnepnapokon végzett javítási munkák keretösszege: nettó 16.000.000,- Ft/12 hónap
Az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
II.2.6) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Adminisztratív információk
IV.1.1) Az eljárás eredményéről szóló tájékoztató hirdetmény
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
20667 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Gépészeti karbantartási munkák 2019. évre
V.1 Az eljárás eredménye
V.1.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/11/06 (éééé/hh/nn)
V.1.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.1.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Elektro-Therm Villamosipari és Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68025276
Postai cím: Szabadi Utca 16. 1. em. 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: elektro-therm@elektro-therm.hu
Telefon: +36 96414074
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96414074
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.1.4) A szerződés értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés megkötésekor; ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61487851
Pénznem: HUF

VI. szakasz: A szerződés módosításai
VI.1) A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VI.1.1) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50700000-2
VI.1.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50700000-2
VI.1.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU A teljesítés helye: Széchenyi István Egyetem telephelyein
VI.1.4) A közbeszerzés mennyisége:
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
2019. évi gépészeti karbantartási munkák, általános gépészeti karbantartási munkák, klíma, hűtéskarbantartás, épületfelügyeleti karbantartás, konyhai légtechnikai rendszer karbantartása, légkezelők, vízkezelők karbantartása, gázkazánok karbantartása, eseti karbantartási munkák a Széchenyi István Egyetem győri és mosonmagyaróvári (a dokumentációban részletesen meghatározott helyszíneken) telephelyein
Inno-Share és Új Tudástér épület általános gépészeti karbantartás (győri campus területe)
Inno-Share épület szerverterem, 3x40kW hűtőegység karbantartás
Inno-Share és Új Tudástér épület klíma, hűtés karbantartás
Műteremház légtechnikai, karbantartás (győri campus területe)
14/2015 (II.10.) Kormányrendelet által előírt szivárgásvizsgálatok és hűtőgépek karbantartása
Inno-Share és Új Tudástér épület épületfelügyelet karbantartása (győri campus területe)
Egyetemi sportcsarnok gépészeti és épületfelügyeleti karbantartása (győri campus területe)
Egyetem konyhai légtechnikai rendszer tisztítása az új OTSZ 196 §-a szerint
Egyetem E épület légkezelők szűrőinek cseréje
MÉK légkezelők karbantartása (Mosonmagyaróvár)
MÉK vízkezelők karbantartása (Mosonmagyaróvár)
Egyetemi gázkazánok karbantartása (mindegyik telephelyen)
Multi épület általános gépészeti karbantartás (győri campus területe)
Famulus Hotel és Kollégium általános gépészeti karbantartás (Győr)
Famulus Hotel és Kollégium gépész ügyelet (napi 24 órában, hiba elhárításának megkezdése 2 órán belül)
Famulus Hotel és Kollégium villamos ügyelet (napi 24 órában, hiba elhárításának megkezdése 2 órán belül)
Anyagvizsgáló Labor épület általános gépész karbantartás (győri Campus területe)
MC épület általános gépész karbantartás (győri Campus területe)
Általános eseti karbantartási munkálatok
Soron kívüli és állami ünnepnapokon végzett eseti javítási munkák.
A munkálatokon belül, a dokumentációban részletezettek szerint 63 db gázkazán és 41 db légkezelő karbantartása.
Az eseti javítások, soron kívüli és állami ünnepnapokon végzett javítási munkák keretösszege: nettó 16.000.000,- Ft/12 hónap
Az ajánlati dokumentációban részletezettek szerint
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége)
VI.1.5) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban:
vagy Kezdés: 2019/01/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
VI.1.6) A szerződés értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés végleges összértéke: 61487851
Pénznem: HUF
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
VI.1.7) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Elektro-Therm Villamosipari és Épületgépész Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_68025276
Postai cím: Szabadi Utca 16. 1. em. 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: Magyarország
E-mail: elektro-therm@elektro-therm.hu
Telefon: +36 96414074
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 96414074
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
VI.2) Információ a módosításokról
VI.2.1) A módosítások ismertetése
A módosítás dátuma: 2019/07/01 (éééé/hh/nn)
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):
2./ Szerződő felek a Szerződő 2.2. pontját az alábbiak szerint módosítják, egészítik ki:
„2.2. A kifizetések pénzneme: HUF. Megrendelő előleget nem biztosít.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésének a rendelkezései az irányadóak.
Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítéseket követően az árazott költségvetés 1-14. és a 17-18. sorára vonatkozóan a Vállalkozó által benyújtott (rész)számla alapján 50% és 100%-os teljesítést követően (2 részszámla (egy rész és egy végszámla)- - a Kbt. 135.§ (1) és (5) bekezdése és a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. § (1) bekezdésének a figyelembe vételével – átutalással kerülnek kiegyenlítésre a (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül, az eseti javítások, továbbá a soron kívüli és állami ünnepnapokon történő eseti javítási munkák elszámolása havi elszámolás alapján (összesítve az adott hónapban elvégzett munkákat) a Kbt. 135.§ (1) és (5) bekezdése és a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. § (1) bekezdésének a figyelembe vételével – átutalással kerülnek kiegyenlítésre a (rész)számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Az ellenszolgáltatás teljesítése során irányadóak a Kbt. 135.§ (6) bekezdésében, a Ptk. 6:130. § (2) bekezdésében és a Ptk. 6:155.§-ában foglaltak. A szerződés teljesítése során a Kbt. 136.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak alkalmazandók.”
3./ A szerződésmódosítás alapja és indoka: A szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (6) bekezdésén alapul, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges. A módosítás technikai kiegészítésnek minősül, tekintettel arra, hogy a költségvetés 17-18. sorára való fizetési ütemezést a Szerződés 3. sz. melléklete egyértelműen tartalmazta, azonban a 2.2. pontból adminisztratív hiba folytán kimaradt a hivatkozás.
VI.2.2) A módosítás okai
  Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:
x Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kellő gondossággal eljáró ajánlatkérő nem láthatott előre
A módosítás szükségességét indokoló körülmények ismertetése, és e körülmények előre nem látható jellegének magyarázata: A szerződésmódosítás alapja és indoka: A szerződésmódosítás a Kbt. 141.§ (6) bekezdésén alapul, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges. A módosítás technikai kiegészítésnek minősül, tekintettel arra, hogy a költségvetés 17-18. sorára való fizetési ütemezést a Szerződés 3. sz. melléklete egyértelműen tartalmazta, azonban a 2.2. pontból adminisztratív hiba folytán kimaradt a hivatkozás.
A módosítás jogszabályi alapja:
  Kbt. 141. § (2) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés
  Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés b) pont
  Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pont
x Kbt. 141. § (6) bekezdés
VI.2.3) Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a koncessziós beszerzési eljárás lefolytatásával megkötött szerződések esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték ÁFA nélkül: 61487851 Pénznem: HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték ÁFA nélkül: 61487851 Pénznem: HUF

VII. szakasz: Kiegészítő információk
VII.1) További információk:
VII.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/08/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben